3 Ιουν 2015

«Τὴν νύφη θὰ τὴν πληρώσουν» οἱ τοκογλύφοι

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τὸ πόσο ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς ἀγαπάει σκανδαλωδῶς τὴν Ἑλλάδα εἶναι ὁλοφάνερο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν μὲ καταπληκτικὲς ταχύτητες γύρω μας.
Οἱ Δυτικοὶ ἀφήνουν ὑπονοούμενα γιὰ capital control δηλ. γιὰ ἔλεγχο κεφαλαίων στὴν πατρίδα μας τὴν στιγμὴ ποὺ γύρω τους ἐφαρμόζεται τὸ geopolitic control δηλ. ὁ ἔλεγχος τῶν συνόρων τους μὲ τὴν ἀσφυκτικὴ παρουσία στρατηγικῶν πυρηνικῶν καὶ συμβατικῶν ὅπλων.
¨Σέ πλήρη ἐξοπλισμὸ τοῦ Βορείου Στόλου τῆς Ἀρκτικῆς μέ τὰ σύγχρονα ἀντιπλοϊκὰ πυραυλικὰ συστήματα Bastion προχωρᾶ τό ρωσικὸ Ὑπουργεῖο Ἀμυνας μέσα στὸ 2015. Ὅπως δήλωσε σήμερα ὁ διοικητὴς τοῦ Βορείου Στόλου, ναύαρχος Βλαντιμίρ Κορόλεφ, οἰ παράκτιες δυνάμεις στήν Ἀρκτικὴ θὰ ἐνισχυθοῦν ἄμεσα μὲ τὰ συστήματα νέας γενιᾶς, παράλληλα μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῶν πυραυλικῶν συστημάτων S-400 καὶ τῶν Pantsir-S στά πλαίσια τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ τῆς ἐνίσχυσης τῆς ἄμυνας στήν περιοχή.
Ἤδη τά νέας γενιᾶς ἀντι-πλοϊκά συστήματα Bastion ἔχουν δοκιμαστεῖ μὲ ἐπιτυχία στόν ρωσικὸ στόλο τῆς Μαύρης Θάλασσας. Τὸ σύστημα Κ-300 Bastion-P χρησιμοποιεί πυραύλους πλεύσης Ρ-800 Yakhnot μέ ἐμβέλεια ἕως καί...
300χλμ.¨ 
Sputnik infognomonpolitics.blogspot.gr 2/6/2015

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ Ρωσία ἀνακοίνωσε 40 μεγάλης κλίμακας στρατιωτικὰ γυμνάσια γιὰ τὸ καλοκαίρι.
Οἱ ἐπερχόμενες ἀσκήσεις εἶναι μέρος μίας σειρᾶς ἀπὸ ρωσικὰ στρατιωτικὰ γυμνάσια ποὺ πραγματοποιοῦνται ἐν μέσω διεθνῶν ἐντάσεων καὶ λόγω τῆς οὐκρανικῆς κρίσης ποὺ ἔφερε τὴν συγκέντρωση στρατιωτικῶν δυνάμεων τοῦ ΝΑΤΟ στὸ κατώφλι τῆς Ρωσίας. 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 • hellasforce.com
Ὁ ἕνας γεωπολιτικὸς παίκτης φαίνεται νὰ ¨μαρκάρει¨ ἀσφυκτικὰ τὸν ἄλλον. Μέλη τοῦ ΝΑΤΟ ἔλαβαν μέρος σὲ ἀσκήσεις πολέμου διάρκειας δύο ἑβδομάδων στὸν Ἀρκτικὸ Κύκλο μὲ περισσότερους ἀπὸ 4.000 στρατιῶτες καὶ πάνω ἀπὸ 100 ἀεροσκάφη.
Αὐτὴ ἡ ἑκατέρωθεν γεωπολιτικὴ πίεση στὶς ἡμέρες μας ἀποκορυφώνεται κυρίως στοὺς στρατηγικοὺς ἄξονες Ἀρκτικοῦ κύκλου-Μέσης Ἀνατολῆς, Στενῶν τοῦ Ὀρμοὺζ καὶ Σινικῆς Θάλασσας.
Καὶ γίνεται αὐτὸ παράλληλα μὲ τὸ ἀποκορύφωμα τῶν ἐκβιασμῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα ποὺ εἶναι ὁ εὔκολος οἰκονομικὸς στόχος  τῶν τοκογλύφων.
ΒΕΡΟΛΙΝΟ – Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ φύγει ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη ἐὰν δὲν πληροὶ τὶς πληρωμὲς πρὸς τοὺς διεθνεῖς πιστωτές της, δήλωσε τὴν Τρίτη ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου Alexander Graf Lambsdorff.
Ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει νὰ ἐπιστρέψει € 300 ἑκατομμύρια (330.000.000 δολάρια) στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο (ΔΝΤ), τὴν Παρασκευή. Συνολικά, ἡ Ἀθήνα ἔχει νὰ κάνει μία πληρωμὴ τῆς τάξης τοῦ € 1.600 ἑκατομμυρίου στὸ ταμεῖο μέχρι τὶς 19 Ἰουνίου. Τὸν Μάιο, ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν εἶπε ὅτι ἡ Ἀθήνα δὲν ἔχει τὰ χρήματα γιὰ νὰ κάνει τὶς ἐπιστροφὲς στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο
«Ἐὰν ἡ Ἑλλάδα δὲν πληρώσει τὶς ὀφειλές της, τότε λέω ξεκάθαρα ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ φύγει ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη», δήλωσε ὁ Lambsdorff στὸν γερμανικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ ZDF.
Σύμφωνα μὲ Lambsdorff, ἐὰν ἡ Ἀθήνα εἶχε φύγει ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, «θὰ μποροῦσε φέρει μία καταστροφή, καθὼς θὰ ἐπηρέαζε τὴν Ἱσπανία, τὴν Πορτογαλία καὶ τὴν Ἰρλανδία».
«Ἡ κατάσταση εἶναι διαφορετική, διότι οἱ τρεῖς χῶρες ἔχουν πραγματοποιήσει τὶς ἀπαραίτητες μεταρρυθμίσεις γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς οἰκονομίας τους», εἶπε, προσθέτοντας ὅτι ἡ Ἑλλάδα, «εἶναι μία χώρα ποὺ δὲν ἔχει ἐκπληρώσει τὶς ὑποχρεώσεις της καὶ σήμερα ἀποτελεῖ μία ἀρνητικὴ ἐπίπτωση στὴν εὐρωζώνη. Μιλῶ γιὰ τὴ σταθεροποίηση τῆς εὐρωζώνης, τὴν ἀξιοπιστία τοῦ εὐρώ», δήλωσε ὁ Lambsdorff hellasforce.com 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ὅμως οἱ ἐκβιασμοὶ τέρμα γιατί κάποιοι ¨θὰ πληρώσουν τὴν νύφη¨ καὶ θὰ τὴν πληρώσουν γιὰ τὰ καλά.
Ἡ ἀδικία θὰ πέσει ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τους διότι δὲν βγαίνουν τὰ στρατηγικὰ πυρηνικὰ ἔτσι ἔξω εὔκολα, ἁπλῶς γιὰ σεργιάνι ἐκτὸς ἂν ἔχουν ἄλλο τακτικὸ ἢ ἔκτακτο λόγο.
Φυσικὰ πρὸς τὸ παρὸν ὑπάρχει μία νεόφερτη ἰσορροπία τρόμου ποὺ ἀνὰ πάσα στιγμὴ κινδυνεύει ἀπὸ τὸν ¨ἀνατολίτη γαμπρὸ¨ κατὰ τὸ λεγόμενο ὅτι ¨στὸ τέλος ξυρίζουν τὸν γαμπρὸ¨ καὶ μάλιστα κόντρα ἂν κάνει κουταμάρες.
¨Καθώς πλησιάζουν οἱ βουλευτικὲς ἐκλογὲς τῆς Κυριακῆς, τὰ πολιτικὰ κόμματα τῆς Τουρκίας πραγματοποιοῦν τὶς τελευταῖες προεκλογικές τους συγκεντρώσεις. Τό κυβερνῶν Κόμμα Δικαιοσύνης καὶ Ἀνάπτυξης (ΑΚΡ) ὑποστηρίζει ὅτι στὴν κεντρικὴ συγκέντρωσή του στὴν Κων/πολη συγκεντρώθηκαν ἕνα ἑκατομμύριο ἄνθρωποι. Ἐκεῖ μίλησε ὁ πρόεδρος Ἐρντογᾶν, παρόλο ποὺ ὡς ἐκ τῆς θέσεώς του θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὑπεράνω κομμάτων.

Οἱ περισσότερες δημοσκοπήσεις δίνουν στὸ ΑΚΡ 42%, ἕνα ποσοστὸ ποὺ μπορεῖ νὰ μὴν ἀποδειχθεῖ ἀποτελεσματικὸ γιὰ τὴν πλειοψηφία τῶν ἑδρῶν, πόσο μᾶλλον γιὰ τὰ 3/5 ποὺ χρειάζεται ὁ Ἐρντογᾶν γιὰ νὰ ἀλλάξει τὸ Σύνταγμα καὶ νὰ εἰσαγάγει ἕνα ἰσχυρὸ προεδρικὸ σύστημα. ¨ onalert.gr 02.06.2015 

Τί θὰ γίνει λοιπὸν μεταξὺ 7 καὶ 14 Ἰουνίου;
ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΦΕΤΟΣ Η «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΑΚΩΝ» ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ national-pride.org 2 Ἰουνίου  2015 
Πρὸς ἔκτακτο Eurogroup τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα 8 Ἰουνίου, γιὰ τὴν Ἑλλάδα, προσανατολίζονται, κατὰ τὶς πληροφορίες, οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ στόχο τὴν ὁριστικὴ ἐπίτευξη συμφωνίας μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ δανειστῶν.
Ἂν βάλουμε καὶ τὶς τουρκικὲς ἐκλογὲς τὸν Ἰούνιο ¨ἔδεσε τὸ γεωπολιτικὸ γλυκὸ¨.
Καὶ τὸ γεωπολιτικὸ γλυκὸ στὴν περιοχή μας ἢ ἀλλιῶς τὸ ¨χρυσόμαλλο δέρας¨ εἶναι οἱ ἀγωγοὶ μεταφορᾶς ἐνέργειας πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἤπειρο.
¨Ἐντατικὰ προωθεῖται ἕνα σημαντικὸ καὶ σοβαρὸ ἔργο γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ Ρωσία, ὅπως χαρακτήρισε τὸν Greek Stream ὁ ὑπουργὸς Παραγωγικῆς Ἀνασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ἐνέργειας (ΠΑΠΕΝ) Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση εἶναι πιθανὸν νὰ ὑπογράψει σχετικὸ μνημόνιο μὲ τὴ Ρωσία γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ κατά τὴ διάρκεια τοῦ Διεθνοῦς Οἰκονομικοῦ Φόρουμ στὴν Πετρούπολη, ὅπου ἔχει ἀνακοινωθεῖ ὅτι θὰ συμμετάσχει μεγάλη ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία μὲ ἐπικεφαλῆς τῶν πρωθυπουργὸ Ἀλέξη Τσίπρα.

Ἀναφερόμενος στὸν σχεδιαζόμενο ἀγωγὸ TAP, ποὺ θὰ μεταφέρει φυσικὸ ἀέριο ἀπὸ τὸ Ἀζερμπαϊτζᾶν, ὁ κ. Λαφαζάνης εἶπε ὄτι “δεν ξεχωρίζουμε κάποιον ἀγωγό, δεχόμαστε καὶ τοὺς δύο καὶ τὸν ἀγωγὸ ποὺ θὰ μεταφέρει ρωσικὸ ἀέριο καὶ τὸν ΤΑΡ μὲ ἀέριο ἀπὸ τὸ Ἀζερμπαϊτζᾶν. Δὲν τοὺς θεωροῦμε ἀνταγωνιστικούς. Τὸ ἀντίθετο, θεωροῦμε ὅτι καὶ οἱ δύο συνδράμουν οὐσιαστικὰ στὴν ἐνεργειακὴ τροφοδοσία τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἐξαιρετικὰ περίεργο, ποὺ εἰδικὰ ὁ ρωσικὸς ἀγωγὸς προκαλεῖ ἀνησυχίες καὶ ἀμφιβολίες σὲ κύκλους στὶς ΗΠΑ ἀλλὰ καὶ στὴν ΕΕ’’. onalert.gr

Ἡ ¨μικρὴ καὶ ἄσημος Ἑλλάς¨ ἐξ αἰτίας τῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν ποὺ ἀκολούθησε παραμένει οὐραγὸς τῶν ἐξελίξεων καὶ τῆς ἔχουν φορτώσει μάλιστα καὶ μία δυσβάστακτη μνημονιακὴ προίκα γιὰ νὰ πληρώσει.
Ἐπειδὴ ὅμως τὰ εὐρύτερα γεωπολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ συμφέροντα ἀποφάσισαν νὰ ξυρίσουν τὸν γαμπρὸ (Τουρκία)  καὶ νὰ πάρουν ἄδικα προίκα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὸ τέλος θὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ πληρώσουν τὴν νύφη γιατί οἱ ἄμεσες ἐπιδιώξεις τοὺς συγκρούονται μὲ τοὺς Ρώσους ποὺ φαίνεται ἀπὸ τὰ παραπάνω νὰ μὴν κάνουν τώρα πίσω. Ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ βοηθήσουν τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ γιὰ νὰ διαμορφώσουν ἐπικυρίαρχη θέση στὰ δρώμενα τῶν ἡμερῶν μας.
Νὰ γιατί ὁ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ἀγαπάει τὴν Ἑλλάδα μας ἐνῶ ἐμεῖς φαίνεται νὰ μὴν τὴν ἀγαπᾶμε.

2 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ3 Ιουνίου 2015 - 8:45 μ.μ.

  Προσωπικώς θεωρώ - και το έχω ξαναγράψει - ότι ο Βλαδίμηρος Πούτιν κάνει υπομονή εως ότου ολοκληρωθούν τα έκτακτα εξοπλιστικά προγράμματα των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

  Αυτό δείχνει ο πυρετώδης ρυθμός εξοπλισμού των Ρωσικών Μονάδων με νέα οπλικά συστήματα.

  Οι Ρωσικές αμυντικές βιομηχανίες εργάζονται πυρετωδώς για να παραδώσουν τον νέο οπλισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

  Η Ρωσία προσπαθεί να ισορροπήσει τις ΗΠΑ και σε συμβατικό επίπεδο, εφόσον στα πυρηνικά υπερέχει.

  Το πρόγραμμα του Πούτιν έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης 3-4 χρόνια, οπότε η Ρωσία θα είναι πανίσχυρη και συμβατικώς.

  Γι'αυτό οι Δυτικοί βιάζονται και προκαλούν συνεχώς την Ρωσία, ελπίζοντες να την χτυπήσουν τώρα που - θεωρητικώς - πιστεύουν ότι μπορούν να την νικήσουν.

  Πάντως εγώ πιστεύω ότι το πρόγραμμα του Πούτιν δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί.

  Θεωρώ ότι η Δύση θα τραβήξει το σκοινί στην Ουκρανία και θα προκαλέσει την Ρωσία σε τέτοιο βαθμό που η Ρωσία θα αναγκαστεί να επέμβει.

  Πιθανότατα κάποια μαζική σφαγή Ρωσοφώνων από Ουκρανούς και Δυτικούς μισθοφόρους.

  Δίνω χρονικό ορίζοντα γι'αυτό τα 1-2 χρόνια.

  Οι Δυτικοί βιάζονται , διότι ο χρόνος δουλεύει εις βάρος τους και το ξέρουν.

  Η προφητεία του Αγαθαγγέλου το λέει καθαρά : "....και η Άρκτος θα εκμανεί ( δηλ. θα εξοργιστεί ) και θα καταστρέψει τα έθνη περί την Μαιώτιδα λίμνη ( δηλ. την Αζοφική θάλασσα ) ...".

  Δηλαδή θα συμβεί κάποιο γεγονός που θα εξοργίσει τους Ρώσους και θα τους κάνει να χάσουν την υπομονή τους.

  Και τότε.....Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ !!!

  ΥΓ - Κάτι ανάλογο συνέβη το 1821 με τον απαγχονισμό του Αγίου Εθνομάρτυρος Γρηγορίου Ε'.

  Ενώ μέχρι τότε η Ρωσία ήταν σχετικώς αδιιάφορη για το Ελληνικό ζήτημα - λόγω Ιεράς Συμμαχίας - ο απαγχονισμός του Πατριάρχη εξόργισε την Ρωσική κοινή γνώμη και ανάγκασε τον Τσάρο να αλλάξει στάση ως προς την Τουρκία.

  Οι αστάθμητοι παράγοντες είναι ο κινητήριος μοχλός της Ιστορίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ὅποτε θελήσει ὁ Θεός....Ἐκεῖνος γνωρίζει
  τό ποιά εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή....
  Γρηγορεῖτε και προσεύχεσθε....
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.