1 Ιουν 2015

Ἐκδήλωση στὴν Θεσσαλονίκη γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ ντοκιμαντὲρ μὲ θέμα "Ἰωάννης Καποδίστριας"

Ἡ "Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη" καὶ ὁ "Ἀχελῶος tv" παρουσιάζουν τὸ νέο ντοκιμαντὲρ μὲ θέμα: 
«Ἰ. Καποδίστριας: ἡ ζωή, οἱ ἀγῶνες καὶ τὸ ἐγκώμιο  τοῦ πρώτου ἐθνικοῦ κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας» 
Μετὰ ἀπὸ ἐπίπονη `ἔρευνα καὶ τηλεοπτικὰ «γυρίσματα» τριῶν ἐτῶν ἡ Ε.ΡΩ. καὶ ὁ Ἀχελῶος tv παρουσιάζουν τὸ ντοκιμαντὲρ γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. Τὸν ἐξ ἀπορρήτων σύμβουλο καὶ ὑπουργὸ τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Ρωσίας Ἀλεξάνδρου Α΄ καὶ μετέπειτα πρῶτο Κυβερνήτη τῆς Ἀνεξάρτητης Ἑλλάδας. 
Ὁμάδα ἐπιστημόνων σὲ συνεργασία μὲ εἰδικὸ τηλεοπτικό-κινηματογραφικὸ συνεργεῖο ἀκολούθησε πιστὰ σὲ Ἑλλάδα, Ἑλβετία, Ἰταλία, Ρωσία καὶ Αὐστρία τὰ βήματα τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια καὶ τὸν διπλωματικό του ἀγῶνα γιὰ τὴ θεμελίωση τοῦ Ἀνεξάρτητου Ἑλληνικοῦ Κράτους. 
Ἡ σπονδυλωτὴ ὀπτικοακουστικὴ παραγωγὴ χωρίζεται σὲ ἑπτὰ ξεχωριστὲς θεματικὲς ἑνότητες – ἐπεισόδια. Τὸ πρωτογενὲς ὑλικὸ τοῦ ντοκιμαντὲρ ἀποτελεῖται ἀπὸ κινηματογραφικὰ πλάνα, ἀρχειακὸ ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ καὶ συνεντεύξεις ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι μελετοῦν τὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. Ἡ μουσικὴ ἐπένδυση ἀποτελεῖται ἀπό κομμάτια τοῦ μεγάλου Ἕλληνα μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη ἐνῶ τὸ ἔργο ἀφηγεῖται ὁ ἠθοποιὸς Κώστας Καστανάς. 
Τὸ ἔργο ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο ντοκιμαντὲρ τῆς σειρᾶς "Ἡρωικὲς μνῆμες" ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναδείξει τὴ ζωὴ καὶ τὴν προσφορὰ ἱστορικῶν προσωπικοτήτων ποὺ ἄφησαν ἀνεξίτηλο τὸ στίγμα τους στὸ Ἔθνος. Ἐμπνευστὴς καὶ πρωτεργάτης τῆς ἱστορικῆς παραγωγῆς, στὴ μνήμη τοῦ ὁποίου ἀφιερώνεται, εἶναι....
ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος τῆς τηλεόρασης τοῦ Ἀχελώου, Γεώργιος Μπόκας. Ὑπὸ τὴ δική του καθοδήγηση τὸ σύνολο τοῦ ἔργου σκοπεύει νὰ ἀναδείξει τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἀξίες, τὸ πατριωτικὸ πνεῦμα καὶ τὴν ἀνιδιοτελῆ προσφορὰ ὅλων τῶν μεγάλων Ἑλλήνων ποὺ θεμελίωσαν τὸ Ἀνεξάρτητο Ἑλληνικὸ κράτος στὴ βάση τῶν ἀρχέγονων ἀνθρωπιστικῶν, πατριωτικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἀξιῶν. Πρόκειται γιὰ τὶς ἴδιες ἀξίες πάνω στὶς ὁποῖες μποροῦμε νὰ χτίσουμε καὶ σήμερα ἕνα πιὸ βέβαιο μέλλον. Τὸ ντοκιμαντὲρ πρόκειται νὰ παρουσιαστεῖ σὲ πολλὲς πόλεις τῆς Ἑλλάδας καθὼς καὶ σὲ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἡ διανομή του, ὅπως καὶ κάθε συμπαραγωγὴ τῆς Ε.ΡΩ. καὶ τοῦ «Ἀχελῶος tv», γίνεται δωρεάν. 
Ἡ παρουσίαση τοῦ ντοκιμαντὲρ μὲ τίτλο: 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: 
Η ΖΩΗ, ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 
θὰ πραγματοποιηθεῖ 
Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης 
τὴν Παρασκευὴ 5 Ἰουνίου 2015 καὶ ὥρα 19:30 
στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο "Διακονία" Νικολάου Πλαστήρα 65,

 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη τηλ: 2310 397700 
-Εἴσοδος Ἐλεύθερη-

1 σχόλιο:

  1. Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα διανεμηθούν δωρεάν οι οπτικοακουστικοί δίσκοι του ντοκιματέρ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.