18 Ιουν 2015

23 χρόνια μετὰ τὴν ἡρωικὴ πράξη Ν.Σιαλμά: Οἱ πιλότοι τὰ δίνουν ὅλα γιὰ τὴν πατρίδα - Οἱ πολιτικοὶ ἀφοπλίζουν τὶς ΕΔ (vid)

Τὰ διδάγματα τῆς ἡρωικῆς πράξης τοῦ ὑποσμηναγοῦ Νικόλαου Σιαλμᾶ ποὺ σὰν σήμερα, πρὶν ἀπὸ 23 χρόνια, κατέπεσε νότια τοῦ Ἄη Στράτη στὴν προσπάθειά του νὰ ἀναχαιτίσει μὲ Mirage F-1 δύο τουρκικὰ F-16 εἶναι δύο:
Πρῶτον καὶ σημαντικότερο, ποὺ καθημερινὰ ἐπιβεβαιώνεται στὴν πράξη, στὶς ἀερομαχίες στὸ Αἰγαῖο, εἶναι πώς οἱ Ἕλληνες πιλότοι εἶχαν, ἔχουν καὶ θὰ ἔχουν ψυχή, ἱκανότητες καὶ θέληση νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ κυριαρχικά μας δικαιώματα, ὅπως ἄλλωστε καὶ ὅλα τὰ στελέχη τῶν...
Ἔνοπλων Δυνάμεων ὅπου καὶ ὅποτε χρειασθεῖ.
Δεύτερον, χωρὶς σύγχρονα ὄπλα ἡ μάχη θὰ εἶναι πάντα ἄνιση. Ὁ Νικόλαος Σιαλμᾶς γνώριζε πώς ἡ μάχη στὶς 18 Ἰουνίου τοῦ 1992 ἦταν ἄνιση ἀπέναντι στὰ δύο τουρκικὰ F-16. Τὴν ἔδωσε ὡστόσο μὲ αὐτοθυσία, γιὰ τὴν πατρίδα, καὶ γι’ αὐτὸ πέρασε στὸν πάνθεον τῶν ἡρώων τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας.
Τὸ μνημεῖο ποὺ φτιάχτηκε πρὸς τιμὴν τοῦ νεκροῦ ἥρωα στὸν Ἄη Στράτη, θυμίζει στοὺς Ἕλληνες πιλότους πώς ὁ ὑποσμηναγὸς ἔπεσε προσπαθώντας μέχρι τέλους νὰ ὑπερασπιστεῖ καὶ νὰ τιμήσει τὸν ὅρκο ποὺ εἶχε δώσει γιὰ τὴν προάσπιση τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων.
Τὸ ἐρώτημα ὅμως εἶναι ἄλλο. Οἱ ἱκανότητες καὶ ἡ ψυχὴ τῶν ἀεροπόρων δὲν ἀμφισβητοῦνται. Πόσο θέλουν οἱ πολιτικοὶ νὰ παραμείνει σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο ἡ ἐπιχειρησιακὴ ἱκανότητα καὶ ἡ ἀποτρεπτικὴ ἰσχὺς τῆς χώρας;
Οἱ πράξεις τους ἕως τώρα δείχνουν πώς στὸ βωμὸ τῶν μνημονίων θυσιάζουν τὴν ἄμυνα τῆς Ἑλλάδας, ἀφοπλίζουν τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Κι αὐτό, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Τουρκία ἐντείνει τὶς ἀμφισβητήσεις της στὸ Αἰγαῖο ἔναντι ἐθνικῶν ἐδαφῶν, ἁλωνίζοντας εἴτε ἀπὸ ἀέρος εἴτε ἀπὸ θαλάσσης.
Ἀπὸ τὸ τελευταῖο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα φαίνεται πώς οἱ μόνες πιστώσεις γιὰ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις τὰ ἑπόμενα χρόνια ἀφοροῦν στὴ συντήρηση τῶν ὑπαρχόντων ὁπλικῶν συστημάτων. Δὲν ὑπάρχει δυνατότητα γιὰ καμία ἀγορά, ἐνῶ ἡ Τουρκία ἔχει «τρέχει» ἐξοπλιστικὰ προγράμματα δὶς δολαρίων μὲ στόχο βέβαια τὴν ΑΟΖ τῆς Ἑλλάδας.
Γιὰ ὅσους ξέχασαν, ὁ 27χρονος ὑποσμηναγὸς Νικόλαος Σιαλμᾶς σκοτώθηκε ἀνοιχτά τοῦ Ἁγίου Εὐστρατίου, τὶς πρωινὲς ὧρες (9:17) τῆς 18ης Ἰουνίου τοῦ 1992 σὲ ἀποστολὴ ἀναχαίτισης. Σὲ ἄνιση εἰκονικὴ ἀερομαχία μὲ τὰ σύγχρονα τουρκικὰ F-16 ἐκεῖνος προσπάθησε νὰ παλέψει μὲ τὸ Mirage F-1 CG.
Ἔδωσε τὴ ζωή του γιὰ τὴν πατρίδα ποὺ ἀρνήθηκε νὰ τοῦ δώσει τὰ κατάλληλα ὄπλα γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν εἰσβολέα. Τὰ Mirage F-1 CG τῶν 342 καὶ 334 ΜΠΚ ὑπηρετοῦσαν μέχρι καὶ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2003 ἐπειδὴ ἡ Ἑλλάδα δὲν διέθετε ἀρκετὰ κονδύλια σὲ σχέση μὲ τὴν τουρκικὴ ἀεροπορικὴ ἀπειλὴ γιὰ νὰ ἀντικαταστήσει στὶς προωθούμενες Μοῖρες ἀναχαίτισης μὲ μαχητικὰ «τρίτης» γενιᾶς τὰ παλαιότερα F-1 CG τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ ἔχουν ἀποσυρθεῖ 15 χρόνια μετὰ τὴν προμήθειά τους.
Τὰ πρῶτα ἀεροσκάφη «τρίτης» γενιᾶς, F-16 καὶ Mirage 2000, ἄρχισαν νὰ παραλαμβάνονται ἀπὸ τὴν Π.Α. στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’80. Ἡ προμήθειά τους καθυστέρησε καὶ ἀντὶ νὰ γίνει τὸ 1980 ἔγινε τὸ 1987 καὶ τὸ 1988. Τότε ποὺ ἤδη ἡ ἀεροπορία τῆς Τουρκίας πετοῦσε ἤδη τρία χρόνια μὲ F-16 στὸ Αἰγαῖο. Εἶχε συμπληρώσει τὴν δύναμη τῶν 120 F-16 καὶ εἶχε ἀρχίσει νὰ ἀποκαθιστᾶ τὴν ἰσορροπία στὸ Αἰγαῖο καὶ σιγὰ-σιγὰ νὰ παίρνει τὴν πολύτιμη ἐμπειρία τῆς ἀναχαίτισης.
Εἴκοσι τρία χρόνια μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἥρωα Νικόλαου Σιαλμᾶ ἡ χώρα καὶ οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις διολισθαίνουν στὴν ἴδια, ἀλλὰ πολὺ χειρότερης μορφῆς κατάσταση. Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν πάρει σημαντικό… κεφάλι στὴν ποιοτικὴ καὶ ποσοτικὴ ἀεροπορικὴ δύναμη, ἐνῶ ἑτοιμάζονται νὰ ξεφύγουν ἐντελῶς μὲ τὴν παραλαβὴ τῶν νέων ἀεροσκαφῶν F-35.
Κι ἐμεῖς στὴν Ἑλλάδα πανηγυρίζουμε γιατί καταφέραμε νὰ περάσουμε ἀπὸ τὴ Βουλὴ κάποια κονδύλια γιὰ τὴ συντήρηση τῶν ὑπαρχόντων μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν καὶ ἐξασφαλίσαμε μία ποσότητα καυσίμων γιὰ νὰ μποροῦν νὰ πετᾶνε.
Ἐπιτρέπουμε δὲ στὴν Τουρκία αὐτὰ ποὺ ἔκανε τὴ δεκαετία τοῦ ’80 στὸν ἀέρα νὰ τὰ κάνει σήμερα στὴ θάλασσα. Τὴν ἀφήνουμε δηλαδὴ νὰ κάνει ἀνενόχλητη «κρουαζιέρες» στὸ Αἰγαῖο μέχρι τὶς ἀκτὲς τῆς ἀνατολικῆς Ἀττικῆς καὶ ἁπλὰ παρακολουθοῦμε τὸ γύρω τῶν Κυκλάδων μὲ ὑψωμένη τὴν ἡμισέληνο.
Οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ὑπακούοντας στὶς ἐντολὲς τῆς τρόικας ὁδηγοῦν τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις σὲ πλήρη ἀφοπλισμὸ καὶ τὰ στελέχη σὲ ἐξαθλίωση. Ὁ Νικόλαος Σιαλμᾶς ἐπιχείρησε νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ τουρκικὰ F-16 μὲ Mirage F-1 CG. Οἱ ἀεροπόροι μας τὰ ἑπόμενα χρόνια μὲ τί;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.