2 Μαΐ 2015

Διασπασμένοι οἱ Βορειοηπειρῶτες στὶς τοπικὲς ἐκλογὲς τῆς 21ης Ἰουνίου 2015...

Παρὰ τὶς προσπάθειες ποὺ ἔγιναν ἐκ μέρους τῆς Ὁμόνοιας, τὴν ὀργάνωση ὅλων τῶν Ἑλλήνων  τῆς Ἀλβανίας,  γιὰ μία κοινὴ ὑποψηφιότητα καὶ τὴν ὑποστήριξή της ἀπὸ τὰ δύο κόμματα  ΚΕΑΔ καὶ ΜΕΓΚΑ, ἡ Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα κατεβαίνει  διασπασμένη  καὶ διχασμένη στὶς ἐκλογὲς τῆς 21ης Ιουνίου.
Αὐτὸ ὁριστικοποιήθηκε τελικὰ στὴν τελευταία σύσκεψη τοῦ Γενικοῦ Συμβουλίου, ποὺ ἔλαβε χώρα στοὺς Ἁγίους Σαράντα, τὸ Σάββατο, 25 Ἀπριλίου.
Τὸ Γενικὸ Συμβούλιο, ὕστερα ἀπὸ  ἔντονες συζητήσεις, γιατί ὄχι καὶ ἐντριβές,  ὁριστικοποίησε τὶς ὑποψηφιότητες  γιὰ τοὺς δήμους, ποὺ πρωταρχικὸ ρόλο ἔχει ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα, ἀλλὰ καὶ στοὺς δήμους ποὺ ὑπάρχει ἕνα ἔντονο ἑλληνικὸ στοιχεῖο καὶ ἄλλοι ὑποστηριχτὲς καὶ καλοθελητές  της.
Στὸ δῆμο τῆς Δρόπολης ἐγκρίθηκε ἡ μοναδικὴ ὑποψηφιότητα τοῦ Κώστα Ζήσου. Στὸ δῆμο τῶν Ἁγίων Σαράντα, μεταξὺ τῶν τεσσάρων ὑποψηφίων, ἐπικράτησε τὸ ὄνομα τοῦ Ὑφυπουργοῦ Γεωργίας Γιάννη Μπάμπη που κέρδισε τῶν ἄλλων ἀντιπάλων: Χαράλαμπου Παντέχη, Ἡρώδη Δαλιάνη καὶ  Σωκράτη Σπύρου.
Στὸ δῆμο τῆς Χιμάρας θὰ δώσει τὴ μάχη μὲ τὸν συμπατριώτη του σοσιαλιστὴ  Γ. Γκόρο  ὀ Φρέντης Μπελέρης. Στὸ δῆμο τῆς Κονίσπολης, ὅπου συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ ἐπαρχία...
τοῦ Μουρσιοῦ, μὲ ἔντονο ὀρθόδοξο καὶ ἑλληνικὸ στοιχεῖο,  ἐγκρίθηκε ἡ ὑποψηφιότητα τοῦ Αναστάση Γκούντα, ἐνῶ στὸ δῆμο τοῦ Δελβίνου ὀ Λαέρτης Στεφανίδης.

Τὸ ἄλλο κόμμα τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας, τὸ ΜΕΓΚΑ, ἀνακοίνωσε τοὺς δικούς του ὑποψηφίους: Τόν Βαγγέλη Γκέλιο στό δῆμο τῆς Δρόπολης, τόν Χριστάκη Κίτσιο στό δῆμο τῆς Φοινίκης καὶ τόν γιατρό Νικο Κούρη στό δῆμο τῶν Ἁγίων Σαράντα. Στοὺς ἄλλους δήμους, σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ κόμματος, θὰ ὑποστηριχτοῦν οἱ ὑποψήφιοι ποὺ ἐκπροσωποῦν τὸν Ἑλληνισμό.

Ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα ζοῦσε μὲ τὸν παλμὸ τῶν γεγονότων καὶ μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ ἤλπιζε σὲ μία κοινὴ ὑποψηφιότητα τῶν δύο κομμάτων. Τὸ ΣΚ, μὲ τὸ ὁποῖο συνεργάζεται καὶ συγκυβερνᾶ τό ΚΕΑΔ, μολονότι ὑποσχέθηκε τὴν στήριξή του σὲ δύο δήμους: Δρόπολης καὶ  Φοινίκης, ἀπαρνήθηκε τὴν ὑπόσχεση αὐτὴ καὶ κατεβάζει δικούς του ὑποψηφίους.  Διαφορετικὴ στάση κράτησε μὲ τὸ κόμμα τῶν Τσάμηδων ποὺ τοὺς ὑποστηρίζει καὶ τοὺς παραχώρησε τρεῖς δήμους.

Καλὰ ἔκανε κι ἀπαρνήθηκε για νὰ καταλάβει ὁ Βορειοηπειρωτικὸς Ἑλληνισμὸς πὼς ὅλα τὰ ἀλβανικὰ κόμματα τὴν ἴδια πολιτικὴ ἀκολουθοῦν ἔναντί του, πόσο δὲ ὁ Ράμα ποὺ ὀνειρεύεται μία μεγάλη Ἀλβανία, καὶ πὼς εἶναι καιρὸς ὅλοι μαζὶ νὰ ἑνωθοῦν καὶ νὰ ὑποστηρίξουν τὸν δικό τους ὑποψήφιο.
Ὅπως ἀνάφερε ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ ΜΕΓΚΑ ἔγιναν οἱ ἀπαιτούμενες ἐνέργειες γιὰ κοινὴ ὑποψηφιότητα μὲ τὴν ἐπιστολὴ τῆς 31η Μαρτίου ὅπου ἀνάμεσα στ’ ἄλλα ἀναφέρετε: «Στὸ ψηφοδέλτιο τῆς Συμμαχίας τῶν Ἑλλήνων τὸ ὄνομα τοῦ ὑποψηφίου Δημάρχου νὰ φέρει τὴν ἐπωνυμία τῶν δύο κομμάτων ΚΕΑΔ-ΜΕΓΚΑ. Τα δύο κόμματα νὰ παρουσιάσουν στοὺς δήμους Φοινίκης, Δρόπολης, Χιμάρας, Ἁγ. Σαράντα, Κονίσπολης, τὸ καθένα τὸ δικό του συνδυασμὸ γιὰ τὰ δημοτικὰ συμβούλια. Στὴν ὑπόλοιπη ἐπικράτεια ὀφείλουν νὰ καταλήξουν σὲ κοινὸ συνδυασμό. Τὰ δύο κόμματα δεσμεύονται ὥστε μετὰ τὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς νὰ προωθήσουν ἀπὸ κοινοῦ στὴν κυβέρνηση τῆς χώρας τὰ σχέδια ἀνάπτυξης τῶν δήμων, τὴν ἐφαρμογὴ στὴν πράξη τῶν αὐτοδιοίκητων δικαιωμάτων ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ Χάρτη Τοπικῆς Αὐτονομίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης καὶ κυρίως τῶν συνταγματικῶν δικαιωμάτων γιὰ τὴν προβολή, διατήρηση καὶ ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς κληρονομιᾶς καὶ ταυτότητας.
Τελικὰ παρὰ τὶς προσπάθειες καὶ τοῦ νέου προέδρου τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ὅλες οἱ προσπάθειες καὶ οἱ ἐλπίδες τοῦ ἐδῶ Ἑλληνισμοῦ γιὰ νὰ ὑπάρχει μία κατανόηση καὶ νὰ πᾶνε ὁμαδικὰ καὶ ἑνωτικὰ στὶς τοπικὲς ἐκλογὲς δὲν βρῆκαν ἀνταπόκριση.
Ὅπως καὶ νὰ ’χει τὸ πράγμα οἱ αἴτιοι κάποτε πρέπει νὰ λογοδοτήσουν σ’ αὐτὸν τὸ λαό.
(ἀπὸ συνεργάτη τῆς ΣΦΕΒΑ στὴ Β. Ἤπειρο)

3 σχόλια:

 1. Κρίμα και πάλι κρίμα… στο κάλεσμα για κοινούς υποψηφίους που θα εκλέγονταν από το Συμβούλιο της Ομόνοιας, όπως αναφέρεται ότι υπήρξε από τον νέο πρόεδρο, δυστυχώς ο κ. Ντούλες απεδείχθη κατώτερος των εθνικών περιστάσεων…
  που είναι ωρέ αδέρφια «έλληνες» οι παρακαταθήκες του Σεβαστιανού ;;;ε;; τι έλεγε ο γέροντας Δεσπότης; «….την Ομόνοια και τα μάτια σας…», αλλά το κομματικό σας πάθος και η καλοπέραση που πέσατε κύριοι της παρέας του κ. Ντούλε σας κάνει να γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας , τώρα ούτε τέτοια φοράτε σαν κι αυτά που φορούσε ο διασπαστής την πρώτη φορά που ήρθε και συνάντησε τον Σεβαστιανό στη Κόνιτσα…Για ποιόν μωρέ μίλησε στη Διαθήκη του Ο Σεβαστιανός; τόσο γρήγορα ξεχάσατε τα λόγια του; Σας τα γράφω λοιπόν μπας και ξαστραβωθείτε και σαν άλλοι Μάρκοι Μπότσαροι σκίσετε τα χαρτιά της πρωτοκαθεδρίας μπρός στη ανάγκη του εθνικού χρέους (δημοτικές εκλογές)…
  Σεβαστιανός Διαθήκη «…Τι δε να είπω δια τους προσφιλείς μου αδελφούς και πονεμένους Βορειοηπειρώτες, τους οποίους τόσον πολύ ηγάπησα και ηγωνίσθην με όλες μου τις δυνάμεις, δια τα δικαιώματά τους; Λυπούμε μόνον πικρά, διότι το επίσημον κράτος δεν έδειξε το αρμόζον ενδιαφέρον, οπότε τα πράγματα θα ήσαν σήμερα πολύ καλύτερα εις την πολυπαθή Β. Πάντως, παρακαλώ τους αδελφούς Βορειοηπειρώτες να μείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν ενωμένοι και μονιασμένοι τον αγώνα τους δια την ανάκτησιν των δικαιωμάτων τους.
  Χρύσανθος Σιχλιμοίρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ;;ΠΑΛΙ ΤΟ ΕΓΩ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ;;
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Διάβασα σήμερα αυτό... ας το έχουμε στον νου μας. http://www.defencenet.gr/defence/item/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CE%AD%CF%81%CE%B2%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%BF-%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.