14 Απρ 2015

Ἡ Ἀνάστασις - ἀποκλειστικότης τοῦ Χριστιανισμοῦ

Τοῦ πατρὸς Ἀρσενίου Κατερέλου
Ποτέ καί πουθενά, σέ καμμία θρησκεία ψεύτικη ἤ φιλοσοφία ἀνθρώπινη, ποτέ κανείς δέν ἐσκέφθηκε, εἴτε στά σοβαρά, εἴτε στά ἀστεῖα, πώς ἦταν δυνατόν νά νικηθῆ ὁ πιό ἀνεπιθύμητος παρείσακτος στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας, ὁ θάνατος, πού ἀναμφισβήτητα ἀποτελεῖ τήν κορυφαία ὀδύνη τῆς παρούσης ζωῆς.
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, πού κατήργησε τόν θάνατο, ἔχει ὡς ἄμεσο ἀποτέλεσμα τήν κοινή ἀνάστασι τῶν νεκρῶν. Αὐτό εἶναι ἀλήθεια ἀκραιφνῶς χριστιανική. Δέν τήν ἐπενόησαν οἱ Μαθηταί τοῦ Χριστοῦ, αὐτοί οἱ ἁπλοί ψαράδες, πού προφανῶς δέν εἶχαν καμμία διάθεσι γιά φιλοσοφίες καί θεωρίες. Ἡ νίκη κατά τοῦ θανάτου δέν εἶναι ἀνθρώπινη ἐπινόησι, ἀλλά ἔργο καί ἀποκάλυψι τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Τριαδικοῦ Θεοῦ πρός τόν πεσμένο ἄνθρωπο.
Ποτέ κανείς στήν ἀρχαιότητα, ἀπό τόν πιό σοφό, διανοούμενο, ἐπιστήμονα, φαντασιόπληκτο, ρομαντικό, μέχρι τόν πιό ἀφελῆ, ψεύτη, παραμυθᾶ, ποτέ κανείς δέν ἐσκέφθηκε πώς ἦταν δυνατόν νά νικηθῆ ὁ θάνατος. Δέν εἶχε γραφεῖ οὔτε στά παραμύθια. Δέν ὑπῆρχε κἄν σάν νοσταλγία, ὄχι διότι οἱ ἄνθρωποι δέν θά τό ἐπιθυμοῦσαν, κάθε ἄλλο. Ἁπλῶς τούς ἦταν τόσο ἄπιαστο πρᾶγμα, πού οὔτε κἄν ἐτόλμησαν νά τό ἐπιθυμήσουν, ἤ νά τό διανοηθοῦν. Καί ὅλοι γνωρίζομε...
καλά, ὅτι στήν ζωή ἐπιθυμοῦμε ἐκεῖνα τά πράγματα πού ἔχομε κάποια, ἔστω ἐλαχίστη, πιθανότητα νά τά ἐπιτύχωμε ἤ ἔχομε δεῖ ἄλλους νά τά ἔχουν ἐπιτύχει.
Ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι ἁπλῶς μία διδασκαλία, ἀλλά πρωτίστως εἶναι γεγονότα χειροπιαστά καί κατοχυρωμένα, ἀπό τά ὁποῖα ἐκπηγάζει αὐτομάτως χωρίς λόγια ἡ ἀλήθεια τῆς κεντρικῆς του τουλάχιστον διδασκαλίας περί Θεοῦ, ἀνθρώπου, κόσμου, κλπ. Ἐν προκειμένῳ, ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν εἶναι συνέπεια τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἐφ᾽ ὅσον ὁ Χριστός προεῖπε ὅτι θά ἀναστηθῆ, καί ἔτσι ἔγινε, καί ὁ ἴδιος εἶπε ὅτι θά ἀναστηθοῦμε, τότε, ἐφ᾽ ὅσον ἐπραγματώθη τό ἕνα, εἶναι βέβαιο ὅτι θά συμβῆ καί τό ἄλλο, ἐφ᾽ ὅσον καί τά δύο εἶναι ἐξ ἴσου ἀνθρωπίνως ἀδύνατα.
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἔχει διπλῆ κατοχύρωσι, προφητική καί ἱστορική, ἄρα εἶναι τό πιό βέβαιο γεγονός στήν ἀνθρώπινη ἱστορία. Γι᾽ αὐτό, πάλιν καί πολλάκις, Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!


1 σχόλιο:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ15 Απριλίου 2015 - 5:09 μ.μ.

  Ας μου επιτραπεί να συμπληρώσω το ωραίο άρθρο του πατρός Αρσενίου.

  Σε πολλές Αρχαίες θρησκείες υπήρχαν μύθοι για θεούς και ήρωες που πέθαναν και αναστήθηκαν.

  Οι Σουμέριοι είχαν τον μύθο του ήρωα Ταμμούζ, που κατέβηκε στον Κάτω Κόσμο και επέστρεψε.

  Οι Αιγύπτιοι είχαν τον Όσιρι, που θυσιάστηκε και επανήλθε στην ζωή.

  Οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν τον μύθο του Διονύσου, ο οποίος κομματιάστηκε και στην συνέχεια αναστήθηκε.

  Σήμερα λοιπόν υπάρχουν κάποιοι αμφισβητίες ψευδοεπιστήμονες οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι Χριστιανοί απλώς "αντέγραψαν" αυτούς τους αρχαίους μύθους και τους προσάρμοσαν στον Ιησού.

  Κάποιοι, περισσότερο ...."διαφωτισμένοι" , διαδίδουν την άποψη ότι οι μαθητές του Χριστού έπεσαν θύματα ....ομαδικής παραισθήσεως και στην πραγματικότητα δεν είδαν τον Αναστηθέντα Χριστό, αλλά κάποια...."οπτασία" λόγω της συναισθηματικής φορτίσεως που είχαν !!!

  Αυτές - και πολλές άλλες - καινοφανείς και δήθεν "επιστημονικές" ψευτοθεωρίες είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια, καθώς η Νέα Τάξη προσπαθεί να αποδομήσει την Χριστιανική Πίστη με κάθε μέσον.

  Ποιες όμως είναι οι μεγάλες ποιοτικές διαφορές της Χριστιανικής Αναστάσεως σε σχέση με τους αρχαίους μύθους και γιατί αποτελεί σημείο ΤΟΜΗΣ στην Ιστορία ??

  Θα απαντήσουμε αριστοτελικώς, δηλαδή απλά, μεστά και κατανοητά .

  ΠΡΩΤΟΝ, διότι οι Αρχαίοι μύθοι ήταν ακριβώς αυτό που λέει η λέξη....ΜΥΘΟΙ, και οι Αρχαίοι το γνώριζαν αυτό. Αυτές οι ιστορίες είχαν συμβολικό νόημα και ΟΧΙ κυριολεκτική αξία.

  Αντιθέτως, η Ανάσταση του Χριστού υπήρξε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ γεγονός.....Τον είδαν, Τον άγγιξαν, Του μίλησαν.
  Πρόκειται για ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΟ γεγονός και όχι για συμβολικό μύθο.

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ, οι Αρχαίοι μύθοι τόνιζαν ότι η Αθανασία - άρα και η "ανάσταση" - είναι προνόμιο των θεών και λίγων εκλεκτών ηρώων. Ο κοινός άνθρωπος δεν μπορούσε ποτέ να ελπίζει σε κάτι τέτοιο.

  Αντιθέτως, ο Χριστιανισμός έφερε την αληθινή Επανάσταση δείχνοντας ότι η Ανάσταση είναι για ΟΛΟΥΣ, ακόμα και για τον τελευταίο άνθρωπο, εφόσον ακολουθήσει τον Χριστό.

  Η Αθανασία δεν είναι πλέον το αποκλειστικό προνόμιο των θεών....ο Χριστός δείχνει τον δρόμο και οδηγεί όλους τους ανθρώπους στην Αιώνια Ζωή, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ και ΟΧΙ απλώς "συμβολικά"...

  ΤΡΙΤΟΝ, η Ανάσταση του Χριστού ΔΕΝ μπορεί να ήταν ....ομαδική παραίσθηση, για δύο πολύ βασικούς λόγους....Αφενός οι παραισθήσεις δεν είναι ποτέ ομαδικές, και αφετέρου κανείς δεν δέχεται να μαρτυρήσει και να πεθάνει για μια "παραίσθηση".

  Ο Πέτρος και ο Παύλος - οι μεγαλύτεροι των Αποστόλων - σταυρώθηκαν για τον Χριστό.

  Ποιος θα δεχόταν να υποβληθεί σε τέτοιο μαρτύριο για μια παραίσθηση ή για ένα ψέμμα ???

  Η ίδια η λογική μας υπαγορεύει ότι αυτοί οι άνθρωποι ΕΙΔΑΝ αυτά που περιγράφουν, ΕΙΔΑΝ τον Αναστηθέντα Χριστό και δεν κατασκεύασαν απλώς ένα "παραμύθι'.

  Κανείς δεν αποδέχεται οικειοθελώς το μαρτύριο και τον θάνατο για κάτι που ξέρει πως είναι ψέμμα....Ακόμα κι αν κάποιος είναι ψυχοπαθής, αυτό δεν μπορεί να ισχύει για όλους. Ήταν όλοι ψυχοπαθείς ???

  ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ !! Είδαν, πίστεψαν και έδωσαν την μαρτυρία τους !!

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.