7 Απρ 2015

Θὰ μᾶς δώσουν οἱ Ρῶσοι τὸ Χρυσόμαλλο δέρας ἢ οἱ Τοῦρκοι θὰ κλείσουν τὶς Συμπληγάδες;

Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
Ἱστορικὰ ὅλα τὰ μεγάλα γεγονότα τῆς διαχρονικῆς πορείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ πήγαιναν παράλληλα μὲ τὶς κορυφαῖες στιγμὲς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ζωῆς του.
Τέτοιες ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ φρύαξαν πάλι οἱ ὀχθροί μας.
Στὴν κυριολεξία λύσσαξαν γιατί δὲν θέλουν νὰ δοῦνε ΕΛΛΗΝΑ νὰ προκόβει.
¨Φόβους πὼς ἡ Ἑλλάδα θὰ καταστεῖ ὁ Δούρειος Ἵππος τῆς Ρωσίας στὴν Εὐρώπη ἐκφράζουν οἱ Financial Times, ἐνόψει τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὴ Μόσχα.
Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ νέο δημοσίευμα τῆς βρετανικῆς ἐφημερίδας, ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὴ Ρωσία ἐπισήμως ἐντάσσεται στὴν προσπάθεια ἄρσης τοῦ ρωσικοῦ ἐμπάργκο στὰ ἑλληνικὰ ἀγροτικὰ προϊόντα.
«Ὅμως, οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνησυχοῦν πὼς ἡ συνάντηση στοχεύει σὲ κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸ ἐμπόριο φρούτων» τονίζει ἡ βρετανικὴ ἐφημερίδα.
Καὶ προσθέτει: Ὁ μεγάλος φόβος εἶναι ἕνα σκηνικὸ Δούρειου Ἵππου, ὅπου ἡ Ρωσία θὰ παράσχει χρήματα στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀντάλλαγμα ἕνα ἑλληνικὸ βέτο στὶς εὐρωπαϊκὲς κυρώσεις.
«Ἐφόσον ἐπιβεβαιωθεῖ ἕνα τέτοιο σενάριο, τότε θὰ πρόκειται γιὰ τὴ μεγαλύτερη γεωπολιτικὴ ἀναταραχὴ ἀπὸ τὸ 1947, ὅπου ἡ Ἑλλάδα ἐντάχθηκε στὴ ζώνη ἐπιρροῆς τῆς Δύσης» ἀναφέρουν...
οἱ Financial Times.¨ Posted by netakias.com  6 Ἀπριλίου 2015 olympia.gr

Ποιὸς τοὺς ὑπολογίζει ἂν εἶναι νὰ πάρουμε ἀπὸ τοὺς Ρώσους τὸ Χρυσόμαλλο δέρας;
Τὸ χρυσόμαλλο δέρας δὲν ἦταν καθαρὰ ἀποκύημα τῆς φαντασίας τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀλλὰ βασιζόταν σὲ ἱστορικὰ δεδομένα! Μπορεῖ, δηλαδή, ὁ Πηλέας νὰ ἀνέθεσε στὸν Ἰάσονα νὰ φέρει τὸ πολυπόθητο χρυσόμαλλο δέρας, ἕνα ἰσχυρὸ σύμβολο ἐξουσίας, ἀλλὰ γιατί τὸ δέρμα ἑνὸς τόσο κοινοῦ ζώου θεωρεῖτο τόσο σημαντικό;
"Ἡ ἀπάντηση εἶναι εὔκολη, ἂν διερευνηθεῖ ὁ τρόπος ἀπόληψης τοῦ χρυσοῦ ἀπὸ τὰ χρυσοφόρα ποτάμια τὴν ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ. Ἰδιαίτερα ὁ ποταμὸς Φάσις στὴν περιοχὴ τῆς Κολχίδος (σημερινὴ Γεωργία) ἦταν γνωστὸς γιὰ τὶς ποσότητες ψηγμάτων χρυσοῦ ποὺ μετέφερε.
Ἀρχικά, ἡ ἀπόληψη αὐτοῦ του πολύτιμου μετάλλου γινόταν μὲ προβιές, κυρίως προβάτων, τὶς ὁποῖες βουτοῦσαν οἱ μεταλλευτὲς μέσα στὸ ποτάμι, ὅπου καὶ ἐγκλωβίζονταν τὰ ψήγματα τοῦ χρυσοῦ. Στὴ συνέχεια οἱ προβιὲς στέγνωναν καὶ τινάζονταν γιὰ νὰ συλλεχθεῖ ὁ χρυσὸς ἢ καίγονταν γιὰ νὰ ἀποληφθοῦν οἱ σβόλοι τοῦ χρυσοῦ. news247.gr
Ἡ Ἀργοναυτικὴ ἐκστρατεία  μαζὶ μὲ τὴν πολιορκία τῆς Τροίας  εἶναι οἱ πρῶτες καταγεγραμμένες ἱστορικὰ γεωστρατηγικὲς στιγμὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ πολιτισμικὰ καὶ γεωπολιτικὰ στοιχεῖα.
Σήμερα τὸ ¨Χρυσόμαλλο δέρας¨ πέρα ἀπὸ τὴν συναισθηματικὴ φόρτιση τοῦ κοινοῦ στοιχείου- Συνδέσμου τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ καὶ μάλιστα τέτοιες ΜΕΡΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ἔχει καὶ τὶς τεχνοοικονομικὲς διαστάσεις τοῦ σύμφωνα μὲ τὴν ἐπικαιρότητα.

Ἔτσι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἄρση τοῦ ἐμπάργκο γιὰ τὰ ἀγροτικὰ προϊόντα, ἡ Ρωσικὴ πλευρὰ ἀναμένεται νὰ προτείνει τὴν δημιουργία μικτῶν, Ἑλληνορωσικῶν, ἑταιρειῶν ἐπεξεργασίας ἀγροτικῶν προϊόντων τὰ ὁποία  θὰ ἐφοδιάσουν τὴν μεγάλη Ρωσικὴ ἀγορά.
Συμπληρωματικὸ στοιχεῖο μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἡ παρέμβαση τοῦ Βλαντιμὶρ Πούτιν στὴν Gazprom προκειμένου νὰ χαριστοῦν τὰ πρόστιμα πρὸς τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴ μειωμένη κατανάλωση κατὰ 40% τὴν περασμένη χρονιά. 
Αὐτὰ εἶναι τὰ ¨ψιλὰ γράμματα¨ τῶν συμφωνιῶν.
Ὅμως οἱ ¨χουβαρντάδες¨ ἑταῖροι μᾶς περισσότερο νοιάζονται γιὰ τὰ ¨χοντρὰ γράμματα ¨τῶν συμφωνιῶν δὴλ τὸ ἐνεργειακὸ σκέλος τῆς ἐκμετάλλευσης τῶν πλουσίων κοιτασμάτων τοῦ Ἀρχιπελάγους τοῦ Αἰγαίου καὶ εἰδικότερα τῆς Μεσογειακῆς Λεκάνης καὶ τὴν ἀναβάθμιση τῆς  μνημονιακῆς Ἑλλάδας σὲ κόμβο μεταφορᾶς ἐνέργειας μὲ τὴν χάραξη νέων διαδρόμων ἀγωγῶν.
Ἡ Ἀργοναυτικὴ ἐκστρατεία δὲν εἶχε μόνο  τὸ Χρυσόμαλλο δέρας, εἶχε καὶ τὶς Συμπληγάδες Πέτρες.
Ἀπὸ ἐδῶ λοιπὸν καὶ σὲ σχέση μὲ τὶς διαθέσεις τῶν ¨ φίλων¨ μᾶς Δυτικῶν ξεκινάει καὶ  ὁ τελικὸς ρόλος τῆς  σημερινῆς Τουρκίας μέσα στὸ Παγκόσμιο γίγνεσθαι  δήλ. νὰ κλείσουν  τὶς Συμπληγάδες Πέτρες  γιὰ νὰ μὴν μπορέσει ἡ Ἑλλάδα νὰ λάβει τὸ Χρυσόμαλλο δέρας. ΜΕΤΑ ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ …
Οἱ Συμπληγάδες ή Κυανέες ή Πλαγκτές ή Σεντρομάδες Πέτρες ἦταν στὴ μυθολογία δύο ἀπόκρημνα βράχια τὸ ἕνα ἀπέναντι στὸ ἄλλο στὸ μέρος ὅπου τελείωνε ὀ Βόσπορος κι ἄρχιζε ὁ Εὔξεινος Πόντος.

Οἱ πέτρες ἀνοιγόκλειναν, μία πλησίαζαν μεταξύ τους καὶ μία ἀπομακρύνονταν, μ' ἀποτέλεσμα νὰ ἐμποδίζουν τα πλοία να περάσουν καὶ νὰ τὰ συντρίβουν. Οἱ Συμπληγάδες Πέτρες ἀκινητοποιήθηκαν ἀπὸ τότε ποὺ πρόφτασε νὰ περάσει ἀνάμεσά τους ὀ Ιάσονας με τοὺς ἄλλους Αργοναυτες. Παράλληλα μὲ τὶς πρωτοβουλίες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς κάποιοι ἑτοιμάζουν τὸ σχέδιο των  ¨ Γεωπολιτικῶν Συμπληγάδων¨ σὲ συνδυασμὸ μὲ ξαφνικὴ ¨Βαριοπούλα¨ .
Ἴσως νὰ τὸ πάνε πακέτο καὶ μὲ τυχὸν σενάριο Capital control.

Ὅσο ἡ ἔνταση στὴν Οὐκρανία , στὸν Ἀρκτικὸ Κύκλο, πιθανῶς στὸ Ἰρᾶν καὶ τὴν Ὑεμένη   θὰ αὐξάνεται  οἱ σύμμαχοι θὰ κατανοοῦν ὅτι οἱ οἰκονομικὲς κυρώσεις ἐναντίον τῆς Ρωσίας δεν  ¨προάγουν¨ τὴν συμμόρφωσή της. Ἀντίθετα μάλιστα τὴν ¨ἀγριεύουν¨.
Εἶναι τέτοιες οἱ στιγμὲς ποὺ στὸν ὁρίζοντα θὰ ἐμφανιστεῖ  ἕνας νέος τύπος κύρωσης μὲ μικτὸ περιεχόμενο οἰκονομικῆς- γεωπολιτικῆς- στρατιωτικῆς ὑφῆς.

Τὸ μοναδικὸ μέτρο στρατιωτικοῦ περιεχομένου, ποὺ θα έχει δυσάρεστες συνέπειες γιὰ τὴ Ρωσία, ἂν ἐφαρμοστεῖ, εἶναι νὰ «παιχτεῖ» τὸ χαρτὶ τοῦ Βοσπόρου.
Νὰ συμφωνήσουν ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΤΟΥΡΚΙΑ, νὰ μὴν διέρχονται τὰ πολεμικὰ πλοῖα τῆς Ρωσίας, ἀπὸ τὰ στενὰ τοῦ Βοσπόρου καὶ νὰ εἶναι ἐγκλωβισμένα στὴ Μαύρη Θάλασσα. Καὶ ἔτσι, νὰ μὴν μπορεῖ ἡ Ρωσία, νὰ ἔχει ναυτικὴ παρουσία στὴν Μεσόγειο , στὴν Ἐρυθρὰ Θάλασσα καὶ στὰ Στενὰ τοῦ Ὀρμοὺζ μέσω Σουέζ.
 Στὴ περίπτωση αὐτή, θὰ πρέπει οἱ ἀμερικανοὶ νὰ ὑπολογίσουν, ὅλα τὰ πιθανὰ ἐνδεχόμενα, ὡς ἀντίδραση τῆς Ρωσία, ἀφού στην προκειμένη περίπτωση πλήττονται καίρια τὰ Στρατηγικά της συμφέροντα.

Νὰ γιατί αὐτὴ τὴν στιγμὴ φαίνεται προσωρινὰ  ἰσχυρὸς ὁ Τοῦρκος ἀκριβῶς γιατί ξέρει νὰ παζαρεύει καλὰ ἐρχόμενος σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ δικαιώματα ἐπιβίωσης τοῦ Ἔθνους μας.
Τὸ παραπάνω σενάριο ἐμπλέκει ἄμεσα  τὴν Ἑλλάδα  ἀκριβῶς  διότι ὁ Τοῦρκος πρέπει νὰ ἔχει μία ἰσχυρὴ δικαιολογία γιὰ νὰ κλείσει τὰ Στενὰ καὶ πιθανῶς νὰ τὴν βρεῖ μέσα στὸ νομικὸ καθεστὼς τῆς Συνθήκης τοῦ Μοντρὲ  ποὺ διέπει τὴν ναυσιπλοΐα τῶν Στενῶν.
¨Ἀπό τὴν ἱστορία τῶν διασκέψεων ποὺ ἀφοροῦν τὰ Στενὰ διαβάζουμε..
Ἡ διάσκεψη στήθηκε στὴν ἑλβετικὴ πόλη Μοντρὲ μὲ διαπραγματευτὲς ἀπὸ τὴ Βρετανία, τὴ Γαλλία, τὴν Ἑλλάδα, τὴ Γιουγκοσλαβία καὶ τὶς τότε χῶρες ποὺ βρέχονται ἀπὸ τὴ Μαύρη Θάλασσα. Στὶς 20 Ἰουλίου 1936, ὑπογράφτηκε ἡ συνθήκη. Ἡ Τουρκία ἀποκτοῦσε πάλι τὸ δικαίωμα νὰ ὀχυρώσει τὰ στενὰ τοῦ Βοσπόρου καὶ τῶν Δαρδανελίων.
Σὲ περίπτωση πολέμου, ἡ Τουρκία μπορεῖ νὰ ἀπαγορεύει τὴ διέλευση πολεμικῶν πλοίων.
Ἄν, ὅμως, δὲν μετέχει στὸν πόλεμο, δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαγορεύσει τὴ διέλευση ναυτικῶν δυνάμεων ποὺ ἐκτελοῦν ἀπόφαση τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν (τοῦ ΟΗΕ πλέον) ἢ δυνάμεων ποὺ ἀνήκουν σὲ κράτος μὲ τὸ ὁποῖο ἔχει ὑπογράψει συνθήκη ἀμοιβαίας βοήθειας (π.χ. χώρας μέλους τοῦ κατοπινοῦ ΝΑΤΟ).
Δηλ. ἡ Τουρκία πρέπει νὰ ἐμπλακεῖ πολεμικὰ μὲ κάποια γειτονικὴ κυρίως πέριξ τῶν ΣΤΕΝΩΝ  χώρα γιὰ νὰ ἔχει τὴν δικαιολογία νὰ κλείσει τὰ Στενά.

Τὸ σενάριο σεβαστοί μου Συνέλληνες δὲν εἶναι ἐφιαλτικὸ ἁπλῶς εἶναι ὁδοδείκτης τῆς ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ  Πορείας τοῦ Ἔθνους μας.
Ἡ καθημερινὴ ἐπικαιρότητα καὶ πολλὰ δημοσιεύματα δείχνουν ὀφθαλμοφανῶς ὅτι κέντρα ἀποφάσεων ἀπεργάζονται τοῦτες τὶς ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ μὲ τί τρόπο θὰ μᾶς Σταυρώσουν;
¨ἡ τεχνογνωσία ἀλὰ Τζιχὰντ¨ τοὺς εἶναι  πρόσφατη.
Ὅπως  καὶ νὰ μᾶς Σταυρώσουν οἱ ἀντίχριστοι θὰ κατορθώσουν τὸ ἀκατόρθωτο… θὰ ἀναδείξουν μέσα ἀπὸ τὶς πράξεις τους νὰ προβάλλει σὲ ὅλο  της τὸ πραγματικὸ μέγεθος …
ἡ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΜΑΙΙΚΗ πλατφόρμα τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ τοῦ Γένους μας μὲ τρόπαιο τὸ Χρυσόμαλλο δέρας … τὴν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ.
Ἄντε λεβέντισσες καὶ λεβέντες μὲ τὸ καλὸ νὰ μᾶς ἀξιώσει ὁ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ νὰ τὸ δοῦμε καὶ τότε θὰ ¨πιστέψουν πολλοὶ¨  ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.