7 Απρ 2015

Λεωνίδας Παππᾶς: Ἡ «Ὁμόνοια» δὲν μπορεῖ νὰ γίνει οὐρά, συνιστώσα ἢ συμπλήρωμα κομμάτων ἢ ἀνήθικων συμμαχιῶν

Ὁ Λεωνίδας Παππᾶς ἐπανέφερε τὸν θεσμὸ τοῦ Πολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ὁμόνοιας 
Πραγματοποιήθηκε χθὲς (05/04/2015) στοὺς Ἁγίους Σαράντα, ἡ πρώτη συνεδρίαση τοῦ Πολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Δ.Ε.Ε.Μ. «Ὁμόνοια». Σύμφωνα μὲ τὸ Ἄρθρο 28 τοῦ Καταστατικοὺ «Τὸ Πολιτικὸ Συμβούλιο εἶναι συμβουλευτικὸ ὄργανο τὸ ὁποῖο συγκροτεῖ ὁ Γενικὸς Πρόεδρος». 
Τὰ θέματα τῆς ἡμερήσιας διάταξης ἦταν: 1) Ἡ χρηστικότητα καὶ ὁ ρόλος ποὺ πρέπει νὰ διαδραματίσει τὸ Π.Σ. 2) Ἡ «Ὁμόνοια» ὡς ἐκπρόσωπος τῆς ΕΕΜ. 3) Ἡ ἀνάγκη ἀναδιοργάνωσής της καὶ 3) οἱ ἐρχόμενες τοπικὲς ἐκλογές.   
Ἀμέσως μετά, ὁ Γενικὸς Πρόεδρος κ. Λεωνίδας Παππᾶς ἔκανε τὴν ἀκόλουθη δήλωση:
«Συνεδρίασε σήμερα τὸ Πολιτικὸ Συμβούλιο γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρονιὰ καὶ θεώρησα σωστὸ νὰ κληθοῦν σὲ αὐτὸ ὅλοι οἱ πρώην Γενικοὶ Πρόεδροι, ὅλοι ὅσοι εἶχαν ἐκλεχτεῖ βουλευτὲς καὶ νομάρχες μὲ τὸ χρίσμα τῆς «Ὁμόνοιας» καὶ κάποια ἄλλα στελέχη.
Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶχαν διαφωνήσει κατὰ καιροὺς καὶ εἶχαν ἕναν διαφορετικὸ πολιτικὸ δρόμο ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι εἶχαν ἀποστασιοποιηθεῖ. Εἶμαι βέβαιος ὅμως πὼς πάντα νοιάζονται γιὰ τὰ τεκταινόμενα τοῦ κοινοῦ μας πολιτικοῦ χώρου ποὺ εἶναι ἡ «Ὁμόνοια» καὶ ἡ ἐμπειρία τους...
εἶναι πολύτιμη. 
Σὲ ἕναν πολιτικὸ χῶρο οἱ διαφωνίες δὲν εἶναι μόνο ἀναπόφευκτες ἀλλὰ καὶ δεῖγμα δημοκρατικότητας. Ἡ συστέγασή τους ὅμως στὸν ἴδιο πολιτικὸ χῶρο ὡς ἀντιθέσεις ποὺ πρέπει νὰ συνθέτουν, δείχνει πολιτικὴ ὡριμότητα καὶ σὲ αὐτὸ πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι ὡς κοινότητα γενικότερα καὶ ὡς Ὁμόνοια εἰδικότερα δὲν τὸ καταφέραμε. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει πὼς πρέπει νὰ σταματήσουμε νὰ προσπαθοῦμε γιὰ τὸ καλύτερο.
  
Μία ἰσχυρὴ «Ὁμόνοια» ποὺ θὰ παράγει πολιτική, δὲν εἶναι ἀπαραίτητη μόνο γιὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμὸ ἀλλὰ εἶναι χρήσιμη θὰ ἔλεγα καὶ γιὰ τὴν ἴδια τὴ χώρα.
Παρὰ τὰ προβλήματα ποὺ εἴχαμε ἀπὸ ἐσωτερικοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς παράγοντες, πρέπει νὰ εἴμαστε περήφανοι γιὰ τὴν μέχρι τώρα πορεία τῆς ὀργάνωσης.
Στὴν 25χρονη πορεία της ἡ Ὁμόνοια, ἐπιβιώνοντας σὲ ἕνα δύσκολο καὶ πολλὲς φορὲς ἐχθρικὸ περιβάλλον, ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἀγωνιστικότητα καὶ ὡριμότητα. 
Στὴν σημερινὴ συνάντηση συζητήθηκαν οἱ τρέχουσες πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ φυσικὰ οἱ ἐρχόμενες τοπικὲς ἐκλογὲς ποὺ ἀναμένεται νὰ καθορίσουν κατὰ πολὺ τὸ μέλλον τῆς ἰδιαίτερής μας πατρίδας.

Ἦταν κοινὴ διαπίστωση πὼς πρὶν τὴ συζήτηση γιὰ σύμπραξη ἢ ὄχι μὲ τὶς μεγάλες πολιτικὲς δυνάμεις τῆς χώρας, αὐτὸ ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο εἶναι νὰ γίνει κάθε δυνατὴ ἐνέργεια γιὰ τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τῆς μειονότητας. Τὸ φαινόμενο ποὺ παρατηρήσαμε στὶς δύο τελευταῖες ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις, ὅπου ἡ κάθε πλευρὰ συμμαχοῦσε μὲ ἕναν μεγάλο ἀλβανικὸ κόμμα γιὰ νὰ ἐξουδετερώσει τὴν ἄλλη, πρέπει νὰ σταματήσει.     
    
Ἡ Ὁμόνοια δὲν μπορεῖ νὰ γίνει οὔτε ἡ οὐρά, οὔτε τὸ συμπλήρωμα καὶ οὔτε ἡ συνιστώσα κανενὸς ἄλλου πολιτικοῦ φορέα. Πόσο μᾶλλον ὅταν οἱ σημερινὲς συμμαχίες εἶναι πέρα κάθε λογικῆς παραγωγικῆς συνεργασίας, ἀνάπτυξης καὶ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ ἀλλὰ μὲ τὴν ρηχὴ ἔννοια τοῦ πολιτικοῦ παζαριοῦ.
Μὲ αἴσθημα εὐθύνης γιὰ τὸ μέλλον τοῦ τόπου, ἀπευθύνουμε ἔκκληση πρὸς τοὺς παράγοντες ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε συμπατριώτη μας, νὰ στρέψουν τὸ βλέμμα πρὸς τὴν «Ὁμόνοια», ὄχι ἁπλῶς ὡς μία ἀπὸ τὶς πολιτικὲς ἐπιλογὲς ἀλλὰ ὡς μονόδρομος γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν σύγχρονων προκλήσεων». 
6 / 4 / 2015

Τὸ σχόλιο το ellogosar: Μόνο ὡς θετικὴ μποροῦμε νὰ κρίνουμε τὴν πρωτοβουλία τοῦ προέδρου τῆς Ὁμόνοιας Λεωνίδα Παππὰ νὰ ἐπανασυστήσει τὸ Πολιτικὸ Συμβούλιο ὑπὸ τὸ πρίσμα μίας εἰλικρινοῦς ἑνότητας. Ἐπὶ χρόνια ἡ ὀργάνωση εἶχε ἕνα προεδρεῖο ὅπου Γιάννης κέρναγε Γιάννης ἔπινε. Θεωρεῖται ἐλπιδοφόρο ποὺ διακρίνουμε στὶς φωτογραφίες νὰ κάθονται στὸ ἴδιο τραπέζι τὸν πρώην πρόεδρο τῆς Ὁμόνοιας Σωτήρη Κυριαζάτη, τὸν πρώην Γενικὸ Γραμματέα Βαγγέλη Παπαχρῆστο, τοὺς πρώην βουλευτὲς Θωμὰ Μήτσιο, Παναγιώτη Μπάρκα, Ζῆσο Λούτση μὲ νῦν Ἐπάρχους καὶ πρόσωπα φιλικὰ προσκείμενα στὴν ἡγεσία τοῦ ΚΕΑΔ.  
Παράλληλα μᾶς προκαλεῖ θετικὴ ἐντύπωση ἡ πρόθεση τοῦ κ. Παππὰ νὰ συγκρουστεῖ μὲ κατεστημένες ἀντιλήψεις ποὺ τὶς δύο τελευταῖες δεκαετίες μετέτρεψαν τὴν Ὁμόνοια σὲ ὄχημα γιὰ πολιτικο - οἰκονομικὸ ἀλισβερίσι πρὸς ὄφελος μίας κλίκας.
Περιμένουμε στὴν πράξη ἀλλαγὴ πλεύσης ἀπὸ τὴ σημερινὴ ἡγεσία τῆς Ὁμόνοιας προκειμένου νὰ ὑπάρξει μία εἰλικρινὴς ἑνότητα ποὺ θὰ ἔχει στόχο τὸ καλό το Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.   Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.