2 Φεβ 2015

Ἤγγικεν ἡ ὥρα πού οἱ τοκογλύφοι θὰ στείλουν τοὺς «μπράβους» τους;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τὰ ψέματα τελείωσαν, ὁ κύβος ἐρρίφθει.
Ἀπὸ τὴν σφαίρα ἐπιρροῆς τῶν Γερμανῶν στὴν σφαίρα ἐπιρροῆς τῶν Ἀμερικάνων;
"Εἶναι ἀλήθεια ὅτι δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ξεζουμίζει ἕναν λαό. Οἱ μεταρρυθμίσεις εἶναι ἀναγκαῖες, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἔχουν ἀποτέλεσμα θὰ πρέπει νὰ γίνουν μὲ μέτρο καὶ νὰ μὴν προκαλοῦν ἐθνικὴ ἀσφυξία. Η Ἑλλάδα, που πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ μείνει στὴν Εὐρωζώνη, χρειάζεται ἀναπτυξιακὴ προοπτικὴ καὶ ὄχι ἐκβιασμούς".  Τάδε ἔφη ὁ πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς Ὀμπάμα  defencenet.gr 01/02/2015
Στὶς 14 Ὀκτωβρίου τοῦ 2014 ἀρθρογραφούσαμε μὲ τὸν τίτλο Ποῦ εἶναι, «Schaeuble», τὸ κεντρί σου; Ποῦ εἶναι, «Μέρκελ» ἡ νίκη σου;
Καὶ σημειώναμε.¨ To πάρτι στὴν Γερμανία μὲ τὰ «other peoples money» ἢ καλύτερα «other nations money» τελείωσε!
¨Σὲ μία νέα, ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνη, φάση εἰσέρχεται ἡ κρίση στὴν Εὐρωζώνη, καὶ κανεὶς δὲν ἐγγυᾶται ἕνα «happy end», προειδοποιεῖ μὲ σημερινό του δημοσίευμα...
ὁ Guardian. 1 Φεβρουαρίου 2015
Ἡ ἄποψη τῆς Γερμανίας, ὅμως, εἶναι διαφορετική, ἐξηγεῖ ἡ ἐφημερίδα, καθὼς θεωρεῖ ὅτι τὰ δημοσιονομικὰ πλεονάσματα θὰ ἐξοικονομήσουν κεφάλαια γιὰ τὰ κράτη προκειμένου νὰ μπορέσουν νὰ διαχειριστοῦν τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ γερασμένου καὶ μειούμενου πληθυσμοῦ.
Αὐτό, σύμφωνα μὲ τὸν Guardian, σημαίνει ὅτι ἡ Merkel θὰ τηρήσει πολὺ σκληρὴ στάση στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὸν Τσίπρα, καθὼς ἡ γερμανικὴ πλευρὰ θὰ θελήσει νὰ καθυστερήσει τὴ δημοσιονομικὴ ἐνοποίηση τῆς Εὐρωζώνης.¨
Σὲ αὐτὸ τὸ ἀνατρεπτικὸ οἰκονομικὸ περιβάλλον βγαίνουν διάφοροι τύποι καὶ ὀμικοῦν γιὰ λογαριασμὸ τοῦ γερμανικοῦ ἀφεντικοῦ.
¨O κ. Liikanen ἀπέρριψε τὴν ἰδέα τῆς ὅποιας διαγραφῆς ἑλληνικοῦ χρέους
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα δὲν θὰ μπορέσει νὰ συνεχίζει νὰ δανείζει τὶς ἑλληνικὲς τράπεζες, ἂν δὲν ὑπάρξει συμφωνία γιὰ παράταση τοῦ προγράμματος διάσωσης τῆς Ἑλλάδας μέχρι τὸν Φεβρουάριο.
Αὐτὸ δήλωσε στὸ δίκτυο YLE τὸ μέλος τοῦ συμβουλίου τῆς ΕΚΤ, Erkki Liikanen, ὅπως μεταδίδει τὸ Reuters.¨ 31/01/2015

Στὴν ἐπικαιρότητα τῶν στιγμῶν ποὺ βιώνουμε διαβάζουμε
Μὲ βάση πολὺ σοβαρὲς ἐνδείξεις θὰ ὑπάρξουν τρία ἰσχυρὰ χτυπήματα ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. 
1)Τὸ πρῶτο χτύπημα ἔχει ξεκινήσει καὶ θὰ ἐνταθεῖ θὰ προέλθει ἀπὸ τὶς ἀγορές. 
Τὸ χρηματιστήριο τὶς ἑπόμενες ἡμέρες θὰ καταρρεύσει. 
Στὰ ὁμόλογα τὸ 3ετές ἔχει ἐκτιναχθεῖ στὸ 19,3% δηλαδὴ σὲ ἐπίπεδα ρεκὸρ ποὺ καταδεικνύουν κίνδυνο στάσης πληρωμῶν. 
Τὰ CDS ἔχουν ἐκτιναχθεῖ στὶς 2000 μονάδες βάσης ἢ 20% ποὺ ἀποτελεῖ τὴν 4η χειρότερη ἐπίδοση παγκοσμίως. 
2)Τὸ δεύτερο χτύπημα καὶ ἴσως πιὸ καθοριστικὸ θὰ ἔρθει ἀπὸ τὴν ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ ὑπάρχει ἡ ἄποψη ὅτι δὲν θὰ ἐγκαταλείψει τὶς ἑλληνικὲς τράπεζες, δὲν θὰ ἐγκαταλείψει τὶς 4 συστημικὲς τράπεζες. 
Λογικὰ ἡ ΕΚΤ δὲν θὰ ἐγκαταλείψει τὶς ἑλληνικὲς τράπεζες….ἀλλὰ πολὺ ἀξιόπιστη πηγὴ ἀναφέρει τὸ ἑξῆς «ἡ ΕΚΤ ἐλέγχει τὴν ρευστότητα τῶν τραπεζῶν, πολὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἀσφυξία ρευστότητας, πολὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ προκαλέσει συστημικὸ σὸκ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὶς τράπεζες».

Ὅμως ἂν ἀποφασιστεῖ νὰ στραγγαλίσουν τὴν ρευστότητα τῆς Ἑλλάδος αὐτὸ συνεπάγεται ὅτι οἱ τράπεζες θὰ βιώσουν συνθῆκες ἀσφυξίας καὶ μία τέτοια ἐξέλιξη θὰ σύρει τὴν Ἑλλάδα…σὲ διαπραγματεύσεις ἢ θὰ ὁδηγήσει τὴν Ἑλλάδα σὲ ἀδιέξοδο. . 
3)Τὸ τρίτο χτύπημα θὰ εἶναι πολιτικὸ ποὺ θὰ περιλαμβάνει ἀκόμη καὶ παρασκηνιακὲς πιέσεις γιὰ ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ εὐρώ. Πέτρος Λεωτσάκος bankingnews.gr

Γνωρίζουν πολὺ καλὰ οἱ Γερμανοὶ ὅτι τὸ πάρτυ γιὰ αὐτοὺς  τελείωσε γιατί σκέφτονται¨ νὰ ρθοῦν γιὰ ἕνα ποτὸ¨ στὴν Ἑλλάδα οἱ Ἀμερικανοί.

Οἱ τοκογλύφοι τὸ προαποφάσισαν ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ .
Ὅταν φτάσουν τὰ πράγματα σὲ ἀδιέξοδο….
ΤΟΤΕ ΘΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ¨μπράβους¨ τοὺς ἐναντίον τῆς ὑπερχρεωμένης Ἑλλάδας ποὺ οἱ ἴδιοι ὑπεχρέωσαν μὲ ἐγκληματικὰ πανωτόκια.

Ποιοὶ εἶναι οἱ ¨μπράβοι¨τους;
Ἀπὸ πότε τοὺς ἔχουν ἕτοιμους;
Μὲ ποιὰ ἀφορμὴ θὰ τοὺς ἐξαπολύσουν;
  
¨Ο τοῦρκος προεδρος Ταγὶπ Ἐρντογάν εδωσε ὁδηγίες στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας (ΣΕΑ) γιὰ ἀποκτηση πλατφόρμας γεωτρησης που προορίζεται γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, σύμφωνα μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα «Σαμπὰχ»
Σύμφωνα μὲ τὸ σχετικὸ δημοσίευμα, ὁ τοῦρκος προεδρος φέρεται ὅτι δήλωσε πως «ἡ Τουρκία θὰ ἀποκτήσει δική της πλατφόρμα, ἢ θὰ τὴν φτιάξει ἢ θὰ τὴν ἀγοράσει», ἐνῶ ὅπως σημειώνει ἡ «Σαμπὰχ» ὑπάρχει ἀπόφαση γιὰ ἀπόκτηση πλατφόρμας γεωτρησης αξίας 1,5 δισ. δολαρίων.
Σύμφωνα πάντα μὲ τὴν ἐφημερίδα, ὁ Ἐρντογᾶν φέρεται ὅτι ἐξέθεσε σὲ συνεδρίαση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας ὅλα τὰ βήματα «γιὰ τὴν προστασία τῶν συμφερόντων τῆς Τουρκίας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο», ὅπως εἶπε.
Ἀναφορικὰ μάλιστα μὲ τὴν ἄρνηση τῶν ἐνεργειακῶν ἐταιριῶν νὰ ἐμπλακοῦν σὲ γεωτρήσεις σὲ περιοχὴ ὅπου ὑπάρχει διαμάχη, ὁ τοῦρκος πρόεδρος φέρεται ὅτι εἶπε ὅτι ἡ Τουρκία θὰ προχωρήσει καὶ μόνη της.¨
Πηγή: Φιλελεύθερος thetoc 28 Ἰαν.

Ἕνα εἶναι σίγουρο ὅτι οἱ ¨μπράβοι¨ τους ὅταν θὰ ἔρθουν ἐναντίον τῆς χώρας μας θὰ ἔχουν καὶ τὰ κόλλυβα στὸ ζωνάρι τους γιὰ το¨συγχώριο¨ πού θὰ τοὺς κάνουν οἱ Ρῶσοι μιᾶς ποὺ τὰ τελευταία 24ωρα ἡ διπλωματικὴ προσέγγιση μὲ τὴν Ἑλλάδα γίνεται Θερμοτερη.

6 σχόλια:

 1. AYTH TH ΣΤΙΓΜΗ Ο ΜΠΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ,ΟΤΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ.ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΟΡΑ (ΦΥΣΙΚΑ ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΑΠ ΠΡΙΝ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΝΤ)ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΠΑΡΟΥΦΑΚΗ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ.ΜΑΛΟΝ Ο ΜΠΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΕ ΘΑ ΤΑ ΒΡΟΥΝ .ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ποιοι θα στειλουν τους μπραβους ? οι αμερικανοι ,οι γερμανοι? δεν εχω καταλαβει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΙ ΤΟΥΡΚΑΛΑΔΕΣ οι ''ΜΠΡΑΒΟΙ''...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Επειδή θέλω να είμαι καλοπροαίρετος και επειδή αγαπώ την Πατρίδα μου και επειδή θέλω να είμαι αντικειμενικός, θα ήθελα να κάνω έναν πρώτο απολογισμό των πεπραγμένων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

  Στα ΘΕΤΙΚΑ - κατά την γνώμη μου - προσμετρώνται Α) Η δήλωση αποπομπής της τρόικας ( έστω και για ψυχολογικούς λόγους ) και Β ) Η άρνηση να προσυπογράψουν τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

  Στα ΑΡΝΗΤΙΚΑ προσμετρώνται Α ) Η περιφρόνηση της Επικρατούσης Θρησκείας του Ελληνικού λαού με τον πολιτικό όρκο και Β ) Οι εθνομηδενιστικές απόψεις στο μεταναστευτικό.

  Με χωρίζει ιδεολογική άβυσσος από τον ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς ΔΕΝ τον ψήφισα.

  Επίσης γνωρίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ελλάδα, σε αντιδιαστολή με την γερμανοδουλεία της ΝΔ.

  Παρόλα αυτά - ως Έλλην - επιθυμώ και εύχομαι να τα καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και να βγάλει την Ελλάδα από τον φαύλο κύκλο του αενάου χρέους.

  Δεν θέλω φυσικά ούτε τους Αμερικανούς στο κεφάλι μας και έχω εκφραστεί επανειλημμένως υπέρ της γεωπολιτικής στροφής προς την Ρωσία.

  Ένα πάντως είναι το σίγουρο ....

  Το 2015 θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά σε όλα τα επίπεδα.

  Ήδη όλος ο πλανήτης ασχολείται με την Ελλάδα, και δεν πρόκειται να πλήξουμε καθόλου ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ,ΕΕ-ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΡΙΖΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΡΟΪΔΟ.
  ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΑ,ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΛΑΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΟ !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. O ΣΥΡΙΖΑ πέρα απο αντεθνικο (μεταναστευτικό,'τουρκική' μειονότητα στην Θράκη,αντιχριστιανικό)κομμα καταλήγει μετα τις τελευταίες δηλώσεις Βαρουφακη να ακολουθεί απολύτως την προηγούμενη κυβέρνηση στα θέματα ένατι του τοκογλυφου.Παραδιδει ολα μας τα πετρέλαια που πουλήθηκαν απο το παράνομο ΤΑΙΠΕΔ,δεν θα έχουμε καμμία διαδραφη του χρέους και τωρα το μνημόνιο θα το ονομάσουν συμφωνια ...Μεγαλο δουλεμα.Δηλ μια τρύπα στο νερό.Συνεχίζεται η ανομια από τους τάχα μου σωτηρες

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.