30 Δεκ 2014

Σενάριο τζιχὰντ στὸ Norman Atlantic ἢ ἀποσταθεροποίησης;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Κάποιοι φαίνεται  δὲν γνώριζαν μόνο τὸ μετεωρολογικὸ δελτίο τοῦ καιροῦ στὴν Ἀδριατικὴ ἀλλὰ  ψυχανεμιζόταν καλύτερα ὅτι ἡ Τρίτη ψηφοφορία γιὰ ἀνάδειξη Προέδρου θὰ ἀπέβαινε ἄκαρπη.
Τὸ τελευταῖο 24ωρο ἔχουμε καταιγισμὸ ἀπὸ μαρτυρίες ἐπιζώντων θυμάτων αὐτῆς τῆς  ναυτικῆς Τραγωδίας.
Αὐτὲς οἱ μαρτυρίες πρέπει νὰ ἀξιολογηθοῦν σὲ ἀντικειμενικὸ ἐπίπεδο καὶ οἱ ἁρμόδιοι νὰ καταλήξουν στὶς αἰτίες αὐτῆς τῆς τραγωδίας ποὺ ξεκίνησε μὲ κόλαση φωτιᾶς.
Ὁδηγὸς νταλίκας ἀναφέρει ὅτι βρέθηκε στὸ γκαρὰζ στὴν ἔναρξη τῆς φωτιᾶς καὶ παράξενες φλόγες ξερνοῦσαν πάνω ἀπὸ τὴν καμπίνα τοῦ αὐτοκινήτου του καὶ στὰ ὑπόλοιπα αὐτοκίνητα.
Οἱ εἰκόνες μὲ τὶς λιωμένες λαμαρίνες καὶ τὶς ὑψηλὲς θερμοκρασίες ποὺ ἔκαιγαν τὰ πόδια στὸ κατάστρωμα τῶν ἐπιβατῶν δείχνουν τὴν δύναμη τοῦ πυρὸς καὶ τὸ μέγεθος τοῦ πυρίκαυστου.
Καὶ ξαφνικὰ μέσα στὸ ἀλαλοὺμ καὶ τὸ σὸκ ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται μελαψὰ ἄτομα ποὺ μιλοῦσαν τούρκικα ἢ ἰρακινὰ (ἀραβικὰ ἰδιώματα γλώσσας) ποὺ παραγκώνιζαν βίαια τὴν προτεραιότητα τῆς σειρᾶς τῶν ἀτόμων γιὰ νὰ προμηθευτοῦν σωσίβια (βλ. συγκλονιστικὴ μαρτυρία τῆς κ. Δήμητρας Θεοδοσίου γνωστῆς λυρικῆς πρωταγωνίστριας).
Τὸ γεγονὸς ὅτι στὶς λίστες τῶν ἐπιβαινόντων-διασωθέντων–ἀγνοουμένων ὑπάρχει...
μετὰ ἀπὸ τόσες ὧρες ἀσάφεια ἀποδεικνύει ὅτι στὸ πλοῖο ὑπῆρχαν πολλοὶ δυστυχεῖς λαθρομετανάστες ποὺ  ταξίδευαν μὲ ὄνειρο τὴν ἐλπίδα γιὰ  νὰ βρεθοῦν στὴν Δύση.
Ἀφήνουμε τὴν μαρτυρία ὅτι οἱ λαθρομετανάστες ἄναψαν φωτιὰ στὸ γκαρὰζ γιὰ νὰ ζεσταθοῦν γιατί μία τέτοια φωτιὰ δὲν ἔχει ἱκανὸ πυρίκαυστο ὑλικὸ γιὰ νὰ δημιουργήσει ὁλοκαύτωμα κάτι ποὺ ἐπιζητοῦσαν πιθανῶς κάποιοι.
Καὶ τώρα τὸ κρίσιμο ἐρώτημα.
Πῶς πηγαινοέρχονται οἱ ὑποψήφιοι τζιχαντιστὲς ἀπὸ τὴν Εὐρώπη στὴν Συρία καὶ τανάπαλιν;
Παίζουν μήπως κανένα ρόλο οἱ τουρκικὲς νταλίκες πού πηγαινοέρχονται ἀπὸ Εὐρώπη-Ἰταλία-Ἠγουμενίτσα-Ἐγνατία ὁδὸ-Ἀλεξανδρούπολη –Κωνσταντινούπολη- σύνορα Τουρκίας-Συρίας;
Φυσικὰ ὑπάρχουν ἔλεγχοι καὶ σκαναρίσματα τῶν φορτίων ἀλλὰ ὅταν θέλει κάποιος μὲ πλάτες νὰ κάνει ¨κακὸ¨ χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ σύγχρονα μέσα.
Ὁ πιθανὸς σχεδιασμὸς τοῦ σεναρίου αὐτοῦ μπορεῖ νὰ εἶχε μέσα ἕνα πλοῖο ἐπιβατικὸ γεμάτο κυρίως ἀπὸ Χριστιανοὺς ποὺ μετακινοῦνται λόγω τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, ἕνα γκαρὰζ μὲ στοιβαγμένα ὀχήματα καὶ βυτιοφόρα ποὺ μεταφέρουν ἐλαιόλαδο, ἕνα μετεωρολογικὸ δελτίο ἀκραίων καιρικῶν συνθηκῶν, μία ἀπληστία γιὰ κέρδος ποὺ δὲν ὑπολογίζει τοὺς κανόνες ἀσφαλείας καὶ τὸ κυριότερο μία χώρα ὑπὸ καθεστὼς μνημονιακὸ ποὺ προσπαθεῖ νὰ βγάλει Πρόεδρο.
Ὅταν θέλεις νὰ πνίξεις μισοπέλαγα τόσους ἀνθρώπους στὴν πλειοψηφία χριστιανοὺς, δὲν κάνεις τζιχὰντ;
Φαίνεται ὅτι δὲν τοὺς βγῆκε τὸ πιθανὸ αὐτὸ δαιμονικὸ σενάριο ποὺ θέλω νὰ πιστεύω ὅτι θὰ τὸ ἐξετάσουν οἱ ἀρχὲς καὶ ἴσως γιὰ αὐτὸ οἱ Ἰταλοὶ ρυμούλκησαν τὸ πλοῖο στὴν Ἰταλία καὶ ὄχι στὴν Ἀλβανία ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχονται πολλοὶ τζιχαντιστές.
Τελικὰ ἀγαπητοί μου ἔγινε ἕνα μεγάλο ΘΑΥΜΑ παρόλα τὰ θύματα ποὺ θρηνοῦμε καὶ τοὺς ἀγνοούμενους ποὺ ἔχουμε  μέχρι τώρα.
Ἐκεῖ ἀπέναντι ποὺ ἐκτυλισσόταν ἡ τραγωδία αὐτὴ εἶναι τὸ ΜΠΑΡΙ τῆς Ἰταλίας.
Καὶ ποιὸς ¨φιλοξενείται¨ στὸ Μπάρι;
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ὁ Προστάτης τῶν Θαλασσινῶν,  ὁ ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ καὶ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ .
Ἐκεῖ βρίσκεται τὸ σκήνωμά του ποὺ κλάπηκε ἀπὸ τὰ Μύρα τῆς Λυκίας.
Σὲ ΑΥΤΟΝ πρέπει νὰ ἀνάψει μία μεγάλη λαμπάδα ἡ ΕΛΛΑΔΑ μᾶς μὲ τὴν εὐχὴ νὰ ξαναβρεθεῖ ὁ ΑΓΙΟΣ στὰ μέρη τοῦ ὅταν καὶ αὐτὰ λευτερωθοῦν ἀπὸ τοὺς ἰσλαμοφασίστες ποὺ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ χώρα μᾶς κατέβαλλε ἀγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης στὰ Δυτικὰ αὐτοὶ ἐκεῖνες τὶς στιγμὲς ἐξαπέλυαν παραβιάσεις σὲ ὅλο τὸ Ἀνατολικὸ Αἰγαῖο, λὲς καὶ μᾶς χρονομετροῦσαν πὼς θὰ ἀντιδράσουμε.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ἀδέλφια προσοχὴ ἐπειδὴ μᾶς ἑτοιμάζουν οἱ ὀχθροὶ μεγάλες ἐκπλήξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.