16 Δεκ 2014

«Τά ἐν οἴκω μὴ ἐν ΔΗΜΩ» ...καὶ ὁ κυρ-ΔΗΜΑΣ

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
«Τὰ ἐν οἴκω μὴ ἐν δήμω» ἔλεγαν οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες γιὰ νὰ προστατεύσουν τὴν ἰδιωτική τους ζωή.
Καὶ ξαφνικὰ ἡ ἰδιωτικὴ ζωὴ τῶν Νεο-Ἑλλήνων γέμισε μὲ ΔΗΜΑ.
Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἐπίσπευσης τῶν Προεδρικῶν ἐκλογῶν μὲ μοναδικὸ ὑποψήφιο τὸν κ. Σταῦρο Δήμα ¨ἀναστάτωσε¨ τὴν καθημερινότητα καὶ ἔφερε στὸ προσκήνιο νέους πρωταγωνιστὲς καὶ μάλιστα πολλούς.
Σήμερα ὅλοι οἱ ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου ¨πρωταγωνιστούν¨ στὶς ἰδιωτικὲς ζωὲς τῶν Ἑλλήνων.
Κανεὶς δὲν θὰ ἤθελε νὰ εἶναι στὴν θέση τους γιατί τὸ ἀντίκτυπο τῆς ψήφου αὐτῶν θὰ εἶναι καθοριστικῆς σημασίας γιὰ τὶς ζωὲς ὅλων μας.
Ποιανοὺ ποὺ ἤδη καταστρέφεται ἡ οἰκογενειακὴ ζωή του ἢ πρόκειται νὰ βρεθεῖ σὲ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ μέγγενη προσεχῶς ἀπὸ τὴν ἀνάλγητη καὶ δίχως σπλάχνα οἰκτιρμῶν πολιτικὴ μνημονιακῶν ντιρεκτίβων…δὲν θὰ θυμᾶται σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ αὐτὲς τὶς ΨΗΦΟΥΣ;
Πραγματικὰ στὶς πλάτες τῶν Βουλευτῶν αὐτῶν ἔχει πέσει δυσβάστακτο φορτίο γιὰ νὰ ἀποφασίσουν καίρια ὡς πρὸ τὸ κοινὸ συμφέρον. Εἶναι ὅμως καὶ μία εὐκαιρία γιὰ νὰ κατανοήσουν ὅτι τέτοια δυσβάστακτα καθημερινὰ φορτία ἔχουν ¨ζυγισθεὶ¨ στὸ...
 σύνηθες ὑποζύγιο ποὺ λέγεται Greek τὸ ἀνθρωπάκι.

Καὶ ἐνῶ ἡ ἐκλογὴ Παπούλια ἦταν soft, ἡ ἐκλογὴ Δήμα προοιωνίζεται complex ἀκριβῶς γιατί ἔφερε καὶ ἄλλους πρωταγωνιστὲς ἐπὶ τῆς σκηνῆς .
Ποιοὺς ἔφερε;
Μάλιστα  λόγω τῆς περιόδου τῶν καλικαντζάρων μᾶς πλακῶσαν οἱ ¨καλικάντζαροι¨ τῶν τοκογλυφικῶν ἀγορῶν προεξοφλώντας τὶς ἐξελίξεις ποὺ μᾶλλον ἐπιθυμοῦν νὰ τὶς κατευθύνουν στοὺς δικούς τους στόχους, κάνοντας τὰ ἀδιέξοδά μας πλέον ¨ἀδιάβατα ντουβάρια¨.
¨Βόμβα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει ἐκραγεῖ ἀπὸ τὸ 2010 παρομοίασαν τὴν Ἑλλάδα οἱ Times. «Ἐὰν ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ κακὸ παιδὶ τῆς Εὐρωζώνης, πρέπει νὰ κατηγορήσεις τοὺς γονεῖς της» σημειώνουν οἱ Times. 
Σύμφωνα μὲ τὸν ἀρθρογράφο τῆς ἐφημερίδας Φίλιπ Ἄλντρικ, μετὰ ἀπὸ δύο διασώσεις, πολλὲς διαπραγματεύσεις καὶ ἕνα κούρεμα χρέους, οἱ ἑταῖροι νόμιζαν ὅτι εἶχαν ἀπασφαλίσει τὴν βόμβα. Δὲν τὸ εἶχαν κάνει ὅμως, καὶ αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα ἄρχισε νὰ χτυπᾶ ξανὰ καὶ μία ὀλέθρια ἔκρηξη παραμονεύει. Στὴ σχετικὴ ἀνάλυση, ἡ χώρα μας εἶναι πάλι σὲ ἕνα κρίσιμο σημεῖο καὶ ὁ κόσμος ἔχει στρέψει τὰ βλέμμα τὰ πρὸς τὴ χώρα μας, μὲ τὸ ἐρώτημα ἂν θὰ βρεθοῦν οἱ βουλευτὲς γιὰ τὴν Προεδρικὴ ἐκλογὴ ἢ θὰ ἔχουμε ξανὰ ἐκλογές.¨ pieriki.blogspot.gr

Τί θέλουν νὰ πετύχουν οἱ ἀθεόφοβοι τζογαδόροι ¨ἔμποροι τῶν Ἐθνών¨;
ΣΟΚ καὶ ΔΕΟΣ
¨Το ἑλληνικὸ χρηματιστήριο σημείωσε δραματικὴ πτώση -21%  ἀπὸ τὶς 1048 μονάδες βρέθηκε στὶς 824 μονάδες χωρὶς τὰ ἐνδοσυνεδριακὰ χαμηλά. 
Στὰ ὁμόλογα πανικός, τὸ 3ετές ὁμόλογο τὸν Μάρτιο εἶχε ἐκδοθεῖ στὸ 3,5% καὶ βρέθηκε στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 2014 στὸ 11,29% σὲ ἐπίπεδα ρεκόρ, ὡς νέα ἔκδοση. 
Θυμίζουμε ὅτι τὸ ρεκὸρ ὅλων τῶν ἐποχῶν στὸ 3ετές ὁμόλογο (παλαιὰ ἔκδοση) σημειώθηκε στὶς 13 Μαρτίου τοῦ 2012 ἢ ἀπόδοση 156,42%. 
Τὸ 10ετές ὁμόλογο ἐπίσης ἐκτινάχθηκε στὸ 9,31% στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 2014 ἀπὸ 5,5% τὸν Μάρτιο τοῦ 2014. 
Τὸ CDS τὸ ἀσφάλιστρο ἔναντι ρίσκου χώρας μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ 5ετούς ὁμολόγου ἐπανεμφανίστηκε….καὶ ὑποχώρησε στὶς 470 μονάδες βάσης….γιὰ νὰ ἐκτιναχθεῖ ἐσχάτως πάνω ἀπὸ τὶς 1000 μονάδες βάσης ἐνῶ στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 2014, βρέθηκε στὶς 1120 μονάδες βάσης ἢ 11,20%.¨ bankingnews.gr

Αὐτὴ τὴν φορὰ ὅμως  ἡ  ἴδια συνταγὴ τρόμου  ποὺ ἐφήρμοσαν καὶ ἐπὶ  ἡμερῶν τοῦ κ. ΓΑΠ δὲν πιάνει.
Δὲν πρέπει σὲ αὐτοὺς τοῦ ἀναίσχυντους οἰκονομικοὺς δουλεμπόρους νὰ δώσουμε μεγαλύτερη σημασία ἀπὸ αὐτὴ ποὺ ἀξίζουν .
Οἱ  ἀριθμοὶ πεθάνανε, τώρα θέλουν νὰ πεθάνουν καὶ τὸν Ἕλληνα.
Δὲν μποροῦμε ἄλλο πιὰ νὰ ἀνακατέψουμε τὸν ἐκβιασμὸ μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀλληλεγγύη ποὺ μᾶλλον σὰν ἔννοια κοσμεῖ  μόνο τὴν βιβλιογραφία καθότι στὴν πράξη πάτωσε.
Μετὰ ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες Εὐρωπαϊκῆς συνύπαρξης τὸ μήνυμα «Τὰ ἐν οἴκω μὴ ἐν δήμω» πρέπει νὰ γίνει στρατηγικὴ - πολιτικὴ προτεραιότητα.
Ὅταν καθαρίσεις ¨τὸν κόπρο τοῦ Αὐγεία¨ ποὺ ἐγκαταστάθηκε στὸ σπίτι σου ἐπὶ χρόνια καὶ ἀπὸ τὰ σκουπίδια δὲν μποροῦσες νὰ ἀνοίξεις παράθυρα καὶ πόρτες, λογικὸ εἶναι νὰ πάρεις πολλὲς σκοῦπες  καὶ ὅταν κάπως τὸ συνεφέρεις, τότε  ἀρχίζεις νὰ μιλᾶς μὲ τοὺς ἑταίρους γιὰ χρέη, ὑπολογίζεις κατοχικὲς ὑποχρεώσεις, καὶ   μιλᾶς γιὰ  ἀνοικτὰ γεωπολιτικὰ, ἐνεργειακὰ καὶ ἄλλα θέματά σου.
Αὐτὸ εἶναι τὸ καλὸ σενάριο…
Ἐπειδὴ ὅμως ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἄπληστα ὄρνια ποῦ ὅταν δοῦνε ὅτι ἐμεῖς στρεφόμαστε κατὰ τὴν ρήση «Τὰ ἐν οἴκω μὴ ἐν δήμω» μήπως χρησιμοποιήσουν μία διαφορετικὴ ¨συνταγὴ ἀνωμαλίας¨ γιὰ νὰ μᾶς συνεφέρουν;
Παίζει ¨νὰ φέρουν τοὺς ἱστορικοὺς φίλους τους ἀπὸ τὰ ἀνατολικὰ γιὰ νὰ τελειώσουν τὶς δουλειὲς ποῦ τὶς ἄφησαν μισοτελειωμένες¨;
ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ καθημερινὰ μὲ τὴν ζωντανὴ παρουσία τῶν ΕΕΔ ἀφουγκράζεται  τὸν ἐχθρὸ ποὺ ἔρχεται γιὰ νὰ ἀποτελειώσει τὸ ἔργο τῶν τοκογλυφικῶν ἀγορῶν.
ΨΑΞΤΕ νὰ βροῦμε ΗΓΕΤΗ ποὺ θὰ πεῖ τὸ διαχρονικὸ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ στὶς Τοκογλυφικὲς ἀγορὲς καὶ στοὺς Τούρκους.
ΑΥΤΟΝ δὲν πρόκειται νὰ τὸν βροῦμε στὶς ¨παιδικὲς χαρές¨ τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου μας.
Οἱ μετριότητες δὲν κάνουν πιὰ γιὰ τοὺς Ἕλληνες…γιατί κάνουν κακὸ στὴν ὑγεία  καὶ στὴν φυσική μας τρέλα (ταμπεραμέντο).
Αὐτὸς ὁ ἡγέτης πρέπει νὰ προετοιμαστεῖ  κατάλληλα γιὰ νὰ πεῖ δημοκρατικὰ μὲ ὅλους ἐμᾶς τὸ ¨καπούτ¨ δηλ. kaputt  (ἀχρηστευμένο, τελειωμένο, νεκρὸ τὸ μνημόνιο) στὴν ¨αὐτοκράτειρα πασῶν τῶν Γερμανιών¨ κ Μέρκελ καὶ νὰ συνδιαλαγεῖ μαζί της ἀπὸ τὸ ἴδιο ὕψος κύρους σχετικὰ μὲ τὶς κατοχικὲς ὑποχρεώσεις βλ Καλάβρυτα, Δίστομο καὶ πάσης ρημαγμένης Ἑλλάδας του τότε καὶ τοῦ τώρα.

1 σχόλιο:

  1. Σταύρο Δήμα εσείς, Σταύρο Λάλα εμείς. tamystikatoubaltou.blogspot.gr.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.