30 Δεκ 2014

Πραγματοποιήθηκε τὸ συνέδριο τῆς Μητροπόλεως Αἰτωλίας γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ (φωτὸ)

«Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Ἑλληνικόν Γένος»
ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ
«Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη ἡ διάσωση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἰδιοπροσωπίας τοῦ Γένους μας, εἰς πεῖσμα τῶν συγκρητιστικῶν καί διεθνιστικῶν ἀντιλήψεων καί ἰδεῶν πού ἀπειλοῦν τήν ἐθνική μας συνείδηση. Ὅποιος χάνει ἀπό τήν πορεία του τό βίωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χάνεται καί γιά τό Ἔθνος. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς εἶναι ἐκεῖνος πού μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μᾶς ὁδηγεῖ μέ σταθερή πορεία. Εἶναι ἡ Κιβωτός σωτηρίας τῆς Ρωμιοσύνης καί τῆς Ἐθνικῆς μας Ταυτότητας».
Μέ τό ἀξιοσημείωτο αὐτό τελικό μήνυμα περατώθηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου μέ γενικό θέμα «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Ἑλληνικόν Γένος», τό ὁποῖοδιοργάνωσε ἠ Ἱερά Μητρόπολις Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 300 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714 – 2014). Τό Συνέδριο, τό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε...
Δεῖτε πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό…
στήν πόλη τοῦ Ἀγρινίου τό Σάββατο 27 καί τήν Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014, στήν αἴθουσα τῆς “Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου”, ἀπετέλεσε, γιά τό ἔτος 2014, τό ἀποκορύφωμα τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρός τιμήν τοῦ Προστάτου καί Πολιούχου αὐτῆς  Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
Μετά τόν Ἁγιασμό, ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου ξεκίνησε μέ τήν σύντομο εἰσαγωγή τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Καραγεώργου, καί τήν ἐπίσημο κήρυξη τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου ΜητροπολίτουΔρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέου.
Ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Μηνύματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου καί ὁ χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ.
Χαιρετισμό ἀπηύθυναν ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κοσμᾶ Μεγαδένδρου Τριχωνίδος Εύθυμία Μοναχή, ὁ Δήμαρχος Ἀγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου καί ὁ Δήμαρχος Θέρμουκ. Σπυρίδων Κωνσταντάρας.
Τόσο ἡ ἁγιασμένη μορφή, ὅσο καί ἡ μεγάλη προσωπικότητα τοῦ ἐθναποστόλου, ἰσαποστόλου, διδασκάλου, ἐθνεγέρτου καί ἀναμορφωτοῦ τοῦ Γένους Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, παρουσιάστηκε μέσα ἀπό τίς ἐμπεριστατωμένες εἰδικές εἰσηγήσεις τῶν διακεκριμένων καθηγητῶν καί εἰδικῶν μελετητῶν, οἱ ὁποῖες περιελήφθησαν στίς ἐπιμέρους ἐνότητες τῶν τεσσάρων συνεδριῶν, ἡ θεματική τῶν ὁποίων ἔχει ὡς ἑξῆς:
Α΄ Συνεδρία: «Ἱστορία καί Ἁγιοκατάταξις», μέ πρόεδρο τόνκ. Φώτιο Μάλαινο, Θεολόγο – Λυκειάρχη καί εἰσηγητές τόν κ. Μιχαήλ Τρίτο, Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Παν/μίου Θεσ/νίκηςκαί τόν Ἀρχιμ. Δημήτριο Ἀργυρό, Δ/ντή - Καθηγητή τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶς Ἰωαννίνων.
Τονίστηκε πώς ἡ Ἁγιότητα καί τό Ὀρθόδοξο ἦθος τοῦ πατρο-Κοσμᾶ ἀκτινοβολοῦσε ἔντονα καί ἡ μορφή του ἐνέπνεε τό σεβασμό ἀκόμη καί στούς ὀθωμανούς ἡγεμόνες, ὅπως ὁ Ἀλη-Πασάς, ὁ ὁποῖος πρῶτος ἀπ’ ὅλους τόν ἀντιμετώπιζε καί τόν θεωροῦσε Ἅγιο. Ἐπιπλέον, ὁ καθαρός ὀρθόδοξος λόγος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ λειτουργοῦσε ἐλεγκτικά πρός ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μεθόδευαν τήν ἐξόντωσή του.
Ἡ Ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καθυστέρησε ἰδιαίτερα, γεγονός τό ὁποῖο ὀφειλόνταν στόν ὕπουλο ἐναντίον τοῦ Ἁγίου ἀγῶνα, ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν πολεμίων τῆς Ὀρθοδοξίας.
Β΄ Συνεδρία: «Εἰκονογραφία καί Συγγραφή», μέ πρόεδρο τόν κ. Νικόλαο Βούλγαρη, Θεολόγο – Συγγραφέα, καί εἰσηγητέςτόν κ. Μιχαήλ Χρ. Παντούλα, Φιλόλογο - Ἐρευνητή, τόν κ. Ἰωάννη Ἠλ. Ἐμίρη, Φιλόλογο – Συγγραφέα, καί τόν κ. Ἀθανάσιο Ζωϊτάκη, Ἐπίκουρο Καθηγητή τῆς Ἱστορικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Μόσχας («Lomonosov»).
Ὁ διαχρονικός σεβασμός τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ πρός τόν πατρο-Κοσμᾶ, ὅπως ἁπλά τόν ἀποκαλεῖ, φαίνεται ὁλοκάθαρα κι ἀπ’ τό γεγονός τῆς ἁγιογραφήσεώς του μόλις δέκα χρόνια μετά τήν κοίμησή του καί μέ τίς ποικίλων τύπων ἀπεικονίσεις τοῦ Ἁγίου ποῦ ἀκολούθησαν.
Ὁ Ἅγιος μέχρι πρίν ἀπό λίγες δεκαετίες ἦταν σχεδόν ἄγνωστος, ἀκόμη καί στόν τόπο του. Σήμερα ὀλόκληρος ὁ ὀρθόδοξος κόσμος τόν τιμᾶ, καί μελετᾶ τίς Διδαχές του, μέσα ἀπό πολλούς καί ἀξιόλογους συγγραφείς. Τά συγγράμματα περί τοῦ Ἁγίου πού κυκλοφοροῦν εἶναι λίαν ἀξιόλογα. Ἤδη στήν μεγάλη καί ἀχανή περιοχή τῆς ὀρθοδόξου Ρωσίας, μελετᾶται σήμερα ἡ πνευματική κληρονομιά του.
Γ΄ Συνεδρία: «Διδαχές καί Θεολογία», μέ πρόεδρο τήν κα Μαρία Μαμασούλα, Θεολόγο – πρώην Γυμνασιάρχη, καί εἰσηγητές τόν Ἀρχιμ. Χρυσόστομο Παπαθανασίου, Ἱεροκήρυκα τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν, τόν κ. Βασίλειο Τσίγκο, Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Παν/μίου Θεσ/νίκης, καί τόν κ. Κωνσταντῖνο Μπελέζο, Ἐπίκουρο Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.
Σέ ἀντίθεση μέ παλαιότερες ὑποτιμητικές ἐκτιμήσεις, στίς εἰσηγήσεις τοῦ Συνεδρίου κατέστη σαφές ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔχει συγκροτημένη θεολογική σκέψη, καί οἱ Διδαχές του καλύπτουν ὅλα σχεδόν τά θέματα θεολογίας τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὑπῆρξε ὁ ἀμίμητος φλογερός Ἱεροκήρυκας τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ὁ ὁποῖος καλλιεργοῦσε στούς ἐξαθλιωμένους ραγιάδες τό πνεῦμα καί τό ἦθος τῆς κατά Χριστόν συγχωρήσεως, ἀφανίζοντας μίση καί πάθη ἀπ΄ τήν ἔνταση τῶν καθημερινῶν σχέσεων τῶν καταπιεζομένων Ρωμιῶν.
Δ΄ Συνεδρία: «Ἱεραποστολή καί Παρακαταθήκη», μέ πρόεδρο τόν κ. Σπυρίδωνα Παπαθανασίου, Θεολόγο – Προϊστάμενο Β/θμίου Ἐκπαιδεύσεως Αἰτωλ/νίας, καί εἰσηγητές τόνἈρχιμ. Χρυσόστομο Μαϊδώνη, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους, τόν μοναχό Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, Ἱεροκήρυκα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Ἀρσενίου Χαλκιδικῆς, καί τόν κ. Κωνσταντῖνο Χολέβα, Πολιτικό Ἐπιστήμονα καί Συγγραφέα.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, εὐλογημένος καρπός τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στίς ἱεραποστολικές περιοδεῖες του μεταφέρει ὁλοκάθαρη τήν ὀρθόδοξο πίστη καί παράδοση, ἀντιπαλεύοντας μέ τίς πολύμορφες αἱρέσεις, πλάνες καί δεισιδαιμονίες πού φανατικά ἐπεδίωκαν τήν ἀποχριστιανοποίηση καί ἰσλαμοποίηση τῶν ἐμπεριστάτων ὑποταγμένων ὀρθοδόξων Ἑλλήνων.
Ὁ Ἰσαπόστολος Ἅγιος Κοσμᾶς ἀναδείχθηκε ἀνύστακτος φύλακας τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως. Συνέβαλε ἀποφασιστικά στήν διάσωση τῆς Ἐθνικῆς Ταυτότητας μέσω τῆς ἱδρύσεως Σχολείων, τῆς προστασίας τῆς γλώσσας καί τῆς ἀντιστάσεώς του στίς ξενόφερτες ἀλλοτριωτικές ἐπιδράσεις Δύσεως καί Ἀνατολῆς.  
Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς 28 Δεκεμβρίου, δευτέρας ἡμέρας τοῦ Συνεδρίου, τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀγρινίου, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέου καί συλλειτουργούντων τῶν Μητροπολιτῶν Λευκάδος κ. Θεοφίλου καί Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ.  
Γενικότερα, κατά τήν διάρκεια τοῦ Συνεδρίου παρουσιάστηκαν μικρές προβολές DVD μέ ἀναφορά στή βιογραφία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, στόν τόπο γεννήσεώς του καί τόν τόπο μαρτυρίου, στίς ἱεραποστολικές περιοδίες καί στήν προσφορά τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στό Ἑλληνικό Γένος.  Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἔψαλε, μέ ἄψογη ἐκτέλεση, ἡ Βυζαντινή Χορωδία Ἀγρινίου, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδρέα Λανάρα.
Τά πορίσματα τοῦ Συνεδρίου ἐκ μέρους τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς παρουσίασε ὁ κ. Ἰωάννης Κωστάκης, Θεολόγος – πρ. Λυκειάρχης, ἐνῶ τόν γενικό συντονισμό τῆς διοργανώσεως τοῦ Συνεδρίου εἶχε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀναστάσιος Καντάνης,Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Μεσολογγίου - ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας.
Τέλος, ἡ λήξις τῶν ἐργασιῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Ἑλληνικόν Γένος» ἔγινε ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας,Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τήν Τιμητική καί τήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή, τή Γραμματεία καί ὅσους ἐργάσθηκαν γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ Συνεδρίου, καθώς καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου. Εὐχαρίστησε  ἰδιαιτέρως τούς ἀξιοτίμους εἰσηγητές τοῦ Συνεδρίου, κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἀνέδειξαν τό θέμα καί τό κύρος τῆς ὅλης διοργανώσεως.
Ὁ Σεβασμιώτατος, κατά τήν σύντομη ἀναφορά του στόν Ἅγιο Κοσμᾶ, ἐπεσήμανε τόσο τήν ἀνάγκη ὅσο καί τό χρέος μας νά ἀναδειχθεῖ καί νά προβληθεῖ ἡ ἱερά καί ἀνεπανάληπτη μορφή τοῦ Διδασκάλου τοῦ Γένους μας.
2 σχόλια:

 1. ο κ. Χολέβας είναι αυτός που κατέβηκε με τη Ν.Δ.;;νομίζω ότι τότε πρέπει να τον ξαναψηφίσουμε εάν κατέλθει στον πολιτικό στίβο ή έστω το κόμμα του γιατί πράγματι εδω είναι χριστιανοί και ελληνες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εδώ και δεκαετίες, η υποτιθέμενη "χριστιανική" ΝΔ, κοροϊδεύει τον χριστιανικό κόσμο, φροντίζοντας προεκλογικά να φωτογραφίζεται με αρχιερείς και ηγουμένους.

   Τίποτε δεν πήρες χαμπάρι; Δεν έμαθες ότι κατήργησε την αργία της Κυριακής;
   Δεν πληροφορήθηκες ότι επί ΝΔ, πριν μόλις λίγους μήνες ψηφίστηκε το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, με το οποίο θα μπορούν να φυλακίζουν και να τιμωρούν με πρόστιμα όποιον ομολογεί την αλήθεια για τις σεξουαλικές παρεκτοπές όπως η ομοφυλοφιλία;
   Δεν έμαθες ότι επί ΝΔ εφαρμόστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα μετατροπής των θρησκευτικών από ομολογιακό μάθημα (Ορθόδοξο) σε θρησκειολογικό;
   Δεν έμαθες ότι επί ΝΔ απαγορεύθηκε η εξομολόγηση στα σχολεία και καταργήθηκε ο υποχρεωτικός εκκλησιασμός την ημέρα των Τριών Ιεραρχών;

   Ε λοιπόν είτε ζεις σε άλλο κόσμο, είτε είσαι άξιος της μοίρας σου αν πας και τους ξαναψηφίσεις.

   Διάβασε αν θέλεις αυτό:
   Ο ΑΘΕΟΣ Ή Ο ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΗΣ ;
   http://nikosxeiladakis.gr/%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%83-%CE%AE-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%B7%CF%83/

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.