31 Δεκ 2014

Μνήμη Ὁσίου Χατζη-Γιώργη τοῦ Ἀθωνίτου - 31 Δεκεμβρίου (ν.ἡ.)

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα γιὰ τὸν Χατζη-Γιώργη, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε (ἐδῶ) τὸ περσινὸ ἀφιέρωμά μας τὸ ὁποῖο ἔχει γράψει ὁ Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης γιὰ τὸν Ἅγιο Γέροντα Χατζηγιώργη.
Παρ΄ ὅτι ὁ Χατζη-Γεώργης ἔκανε τόσο αὐστηρή, ἀσκητικὴ ζωή, ἐξωτερικὰ φαινόταν ὑγιής, εἶχε πρόσωπο εὐτραφές, μάτια ἐκφραστικὰ καὶ μιλοῦσε λίγο μὲ κοφτὲς φράσεις. Ὁ Χατζη-Γεώργης ζοῦσε μὲ πολλὴ ἁπλότητα, μὲ φτώχεια καὶ ὅλα τὰ ἐξωτερικὰ τὰ παραμελοῦσε.
Εἶχαν Σαρακοστιανὴ τράπεζα συνέχεια. Ὄχι μόνο τὶς ἑορτὲς καὶ Κυριακὲς ὅλου τοῦ ἔτους, ἀλλ΄οὔτε καὶ τὸ Ἅγιον Πάσχα δὲν τρώγανε οὔτε ψάρι οὔτε τυρὶ οὔτε λαδερὰ φαγητά, καὶ ποτὲ τους δὲν ἔπιναν κρασί. Ὅταν κάποιος ἀπὸ τοὺς Κελλιῶτες ἔκανε μνημόσυνο γιὰ τοὺς γονεῖς του, καλοῦσε κάποιους ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Χατζη-Γεωργίου. Στὴν συνηθισμένη τράπεζα, προσφερόταν ψάρι, τυρὶ καὶ λάδι. Καὶ ὅταν τὸ μάθαινε ὁ Χατζη-Γεώργιος, ἔκανε παρατήρηση ἐλαφρὴ σ΄ αὐτὸν ποὺ ἔκανε τράπεζα, ἐπειδὴ χάλασε τὴ νηστεία τῶν μαθητῶν του, καὶ τοῦ ἔλεγε ὅτι στὸ ἑξῆς δὲν θὰ τοὺς ἀφήνει νὰ πηγαίνουν σ΄ αὐτόν. Γι΄ αὐτὸ δικαίως τὸ Κελλί του στὸ Ἅγιον Ὅρος ἔχει μία ξεχωριστὴ ὀνομασία: «Τὸ Κελλὶ τῶν Νηστευτῶν».
Ὅλοι οἱ σύγχρονοί του μεγάλοι ἀσκητές, μεγαλόσχημοι καὶ ἱερομόναχοι, Ἰωακείμ, Γρηγόριος, Δανιήλ, Νεόφυτος, Γεράσιμος καὶ ἄλλοι, τὸν εἶχαν ὡς Πνευματικὸ Πατέρα.
Ὁ Χατζη-Γεώργης μὲ τὰ χέρια του ἔφτιαχνε κάθε βδομάδα...
100 πρόσφορα. Τὰ ἔστελνε στοὺς κελλιῶτες καὶ ἔτσι ἀπέκτησε ὄνομα μεγάλου εὐεργέτου τους. Γι΄ αὐτὸ οἱ πατέρες τοῦ χρωστοῦσαν πολλὴ εὐγνωμοσύνη. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἱερεῖς μνημόνευαν πρῶτα τὸ ὄνομά του, ὅταν ἔκαναν τὴ θεία Λειτουργία.
Ἔλεγε ὁ Χατζη-Γιώργης: «Μὴν πιστεύης τὶς ἀρετὲς τῶν νέων, γιατί εἶναι σὰν τὸν ἀέρα».
Διηγήθηκε ὁ γερω-Νέστορας ὅτι ἔλεγε ὁ πνευματικός του παπποὺς Νέστορας, κουρὰ τοῦ Χατζη-Γιώργη, τὸ ἑξῆς θαυμαστό· εἶχε πέσει μία μεγάλη πέτρα σ΄ ἕνα σημεῖο (πέρασμα, πλατεία;) τῶν Καυσοκαλυβίων καὶ μαζεύτηκαν πολλοὶ πατέρες νὰ τὴν μετακινήσουν, ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφεραν. Πῆγε καὶ ὁ Χατζη-Γιώργης (τὸν ἔστειλε ὁ Γέροντάς του) καὶ ὄχι μὲ τὴν φυσική του δύναμη, ἀλλὰ μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν δύναμη ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, εὔκολα τὴν μετακίνησε.
Ἀπόσπασμα βιβλίου: «Ἀπὸ τὴν ἀσκητικὴ καὶ ἡσυχαστικὴ Ἁγιορείτικη Παράδοση», Ἅγιον Ὅρος, ἔκδοση: Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος» Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.