10 Νοε 2014

Ἡ βουλευτίνα τῆς Γαλλiας «ξαναχτύπησε» τοὺς τούρκους

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
Ποινὴ φυλάκισης πέντε ἐτῶν καὶ χρηματικὴ ἀποζημίωση 45 χιλιάδων εὐρὼ προβλέπει νομοσχέδιο ποὺ προώθησε γιὰ ψήφιση στὴν γαλλικὴ βουλή, ἡ γνωστή μας ἀπὸ τὸ παρελθὸν Γαλλίδα βουλευτὴς τῆς Μασσαλίας, Valerie Boyer, γιὰ ὅσους ἀρνοῦνται τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀρμενικὴ γενοκτονίας τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἡ νέα αὐτὴ ἐνέργεια τῆς Γαλλίδας βουλευτίνας, ποὺ ἔχει γίνει γνωστὴ ἀπὸ παρελθὸν γιὰ τὶς δηλώσεις της γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ τὴν καταδίκη της τουρκικῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο καὶ γιὰ τὸν μεγάλο ἀγώνα τῆς ἀναγνώρισης ἀπὸ τὴν γαλλικὴ βουλὴ τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας, ἔχει προκαλέσει τὴν νέα ὀργὴ τῶν Τούρκων ἡ ὁποία αὐτὴ τὴν φορὰ ἔχει ἐκδηλωθεῖ μὲ ἄκρως ἐπικριτικά, μέχρι καὶ ὑβριστικὰ δημοσιεύματα πρὸς τὸ πρόσωπο τῆς θαρραλέας αὐτῆς βουλευτίνας. 
 Valerie Boyer εἶχε γίνει γνωστὴ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2013 ὅταν τότε εἶχε ἀναστατώσει τὴν Τουρκία μὲ τὶς δηλώσεις της ὅτι ἡ Τουρκιὰ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ἡ Κωνσταντινούπολη καὶ ὄχι ἡ Ἰστανμπούλ, (καὶ ἐδῶ οἱ Τοῦρκοι ἔγιναν… Τοῦρκοι), ἀνήκει στὴν Εὐρώπη χωρὶς ὅμως τοὺς Τούρκους. Η Valerie Boyer εἶχε τότε καταδικάσει τὴν Τουρκία σὰν μιὰ χώρα ποὺ παραβιάζει συστηματικά τα....
ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἐξόργισε πραγματικά τους Τούρκους, ἦταν οἱ δηλώσεις της ὅτι δὲν μπορεῖ μιὰ χώρα ποὺ βαρύνεται γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας, ἀλλὰ καὶ τῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο τὸ 1974,  νὰ διεκδικεῖ μιὰ θέση στὴν Εὐρώπη.  Γιὰ ὅλα αὐτά, ὅπως εἶχε δηλώσει ἡ Valerie Boyer, θὰ συνεχίσει νὰ ἀγωνίζεται κατὰ τῆς εἰσδοχῆς τῆς Τουρκίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ θὰ συνεχίσει καὶ τὶς προσπάθειές της γιὰ νὰ ἀναγνωριστοῦν τὰ μεγάλα ἐγκλήματα τῆς Τουρκίας στὶς γενοκτονίες τῶν ἀρχῶν τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα. Τότε ἡ Γαλλίδα βουλευτὴς εἶχε ἀποκαλύψει ὅτι γιὰ ὅλο αὐτὸν τὸν ἀγώνα τῆς ἔχει δεχτεῖ καὶ αὐτὴ καὶ ἡ οἰκογένεια τῆς ἀπειλὲς κατὰ τῆς ζωῆς της, ἐνῶ συχνὰ δέχεται μηνύματα στὰ τουρκικὰ ποὺ τὴν ἀπειλοῦν μὲ φρικτὲς τιμωρίες γιὰ τὸν ἀγώνα τῆς ὑπὲρ τῆς ἀναγνώρισης τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ θαρραλέα Γαλλίδα δήλωσε πὼς δὲν τὴν φοβίζουν ὅλες αὐτὲς οἱ ἀπειλὲς ἀλλὰ ἀντίθετα τὴν πεισμώνουν γιὰ νὰ συνεχίσει τὸν ἀγώνα  της. 

Τώρα ἡ Valerie Boyer ἐπανέρχεται στὴν ἐπικαιρότητα τῆς Τουρκίας καὶ ὄχι μόνο, μὲ τὸ νέο νομοσχέδιο ποὺ ἔχουν ὑπογράψει ἤδη 23 βουλευτὲς τοῦ γαλλικοῦ κοινοβουλίου γιὰ τὴν ἐπικύρωση τῶν ποινῶν σὲ ὅσους ἀρνοῦνται τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας καὶ τὸ ὁποῖο ἔχει ἤδη προωθηθεῖ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Νοεμβρίου πρὸς ψήφιση στὴν γαλλικὴ βουλή. Ἡ θαρραλέα αὐτὴ Γαλλίδα βουλευτής, ποὺ βάζει τὰ «γυαλιὰ» σὲ πολλοὺς Ἕλληνες συναδέλφους της ποὺ φοβοῦνται ἀκόμα καὶ τὴ σκιά τους μὴν τυχὸν καὶ ἐνοχλήσουν τὴν Τουρκία, ἔχει ἀρχίσει ἐδῶ καὶ καιρὸ μιὰ ἐκστρατεία κατὰ τῆς χορήγησης τῆς γαλλικῆς ὑπηκοότητας σὲ Τούρκους μετανάστες ποὺ ζοῦν στὴν Γαλλία. Ὅπως ὑποστήριξε, αὐτὸ θὰ εἶναι ἕνα ἐπικίνδυνο βῆμα γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῆς σύνθεσης τῆς γαλλικῆς κοινωνίας, ἐνῶ κατηγόρησε τοῦ Τούρκους τῆς Γαλλίας ὅτι συμπεριφέρονται ὄχι σὰν νὰ θέλουν νὰ ἀφομοιωθοῦν στὴν χώρα ποὺ τώρα ζοῦν καὶ δουλεύουν, ἀλλὰ σὰν νὰ θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν αὐτοὶ τὰ δικά τους πολιτιστικὰ καὶ θρησκευτικὰ πρότυπα στὴν χώρα ποῦ τοὺς φιλοξενεῖ, (τί μᾶς θυμίζει αὐτὸ ;).

Ἃς πάρουν μερικὰ  μαθήματα οἱ δικοί μας βοῦ(ὁ)λευτὲς ἀπὸ τὴν Valerie Boyer, ποὺ δὲν διστάζει νὰ ὀνοματίσει δημόσια Κωνσταντινούπολη καὶ ὄχι Ἰστανμπούλ, ἀδιαφορώντας ἀκόμα καὶ γιὰ τὶς τουρκικὲς ἀπειλὲς κατὰ τῆς ἴδιας της ζωῆς τῆς ἐνῶ αὐτοὶ καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀκόμα καὶ μέσα στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια σὲ δημόσιες ἑλληνοτουρκικὲς ἐκδηλώσεις, (ὅπως συναντήσεις Ἑλλήνων καὶ Τούρκων δημοσιογράφων), προβάλουν χωρὶς κανένα δισταγμὸ τὴν Κωνσταντινούπολη σὰν Ἰστανμπούλ, φοβούμενοι μὴν δυσαρεστήσουν τοὺς «συμμάχους» μας ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου ! 
Ντροπή μας!

2 σχόλια:

 1. Αυτή η Βουλευτίνα στη Γαλλία, τους δικούς μας τους κηφίνες Boυλευτές-Βολευτές, τους βάζει γυαλιά. Πόλλά πολλά μπράβο σε αυτό το κορίτσι, που ενώ δεν είναι υποχρεωμένη να υπερασπίζεται την Ελληνική Ιστορία και τους Χριστιανούς γενικώς, απεναντίας την Βασιλεύουσα την αποκαλεί με το πραγματικό όνομα της, δηλαδή της Κωνσταντινούπολης και πρωτοστατεί για τις γενοκτονίες των Ποντίων, Μικρασιατών και Αρμενίων. Θα ήθελα πολύ μία τέτοια Βουλευτίνα να την έβλεπα στα Ελληνικά έδρανα της βουλής, αλλά ξέχασα τα γράμματα αυτή η κοπέλα δεν τα έμαθε από τη γενιά του Πολυτεχνείου, με Ρεπούση, Δραγώνα και Φραγκουδάκή, Διαμαντοπούλου.tamystikatoubaltou.blogspot.gr.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ10 Νοεμβρίου 2014 - 11:45 μ.μ.

  Πραγματικά αυτοί οι Γάλλοι μας εκπλήσσουν συνεχώς....

  Από την μια διαβάζουμε για το πώς έκοβαν τα χέρια των Ελλήνων που προσπαθούσαν να ανέβουν στα πλοία τους το 1922 στην Σμύρνη...

  Εκεί αγανακτούμε και σκεφτόμαστε ότι είναι προδότες της Χριστιανοσύνης.

  Από την άλλη βλέπουμε αυτή την θαρραλέα βουλευτή - αλλά και πολλούς άλλους Γάλλους φιλέλληνες - και συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι όλοι έτσι...

  Θα έπρεπε οι ελλαδικές κυβερνήσεις να προβάλλουν και να ενισχύσουν όλες τις φιλελληνικές φωνές στην Ευρώπη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.