10 Νοε 2014

Ἕνα ρωμαιϊκο ὁδοιπορικὸ στὰ ἄγνωστα μονοπάτια τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας!

Γράφει  Θανάσης Τσόκας, Μαθηματικὸς – Ἐρευνητὴς
Ἀγαπητοί μου φίλοι,
κάνοντας τὴ συνηθισμένη περιήγησή μου, στὸ διαδίκτυο, σκόνταψα … ἐπάνω σ’ ἔνα VIDEO, μὲ τίτλο: Μύθοι καὶ ἀλήθειες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα, τοῦ Νίκου Σαραντάκου. Ὁ κύριος Σαραντάκος, εἴναι γνωστος γιὰ γλωσσολογικὰ θέματα, καθὼς καιγια τὰ βιβλία του, γύρω ἀπὸ τὸ μπρίτζ. Ὁ τίτλος, λοιπὸν τοῦ ἐν λόγω VIDEO, κέντρισε τὴν περιέργειά μου καὶ χωρὶς νὰ χάσω οὔτε ἕνα δευτερόλεπτο, τὸ ἄνοιξα! Γιὰ 54 λεπτὰ (τόσο διήρκεσε ἡ διάλεξη, τοῦ κυρίου Σαραντάκου πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ κοινότητα τοῦ Λουξεμβούργου) ὁπλίστηκα μὲ Ἰώβιο ὑπομονή, γιὰ νὰ ἀκούσω ὅλα αὐτὰ τὰ φοβερὰ καὶ τρομερὰ ποὺ ἔλεγε, γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλώσσα!
Πιὸ συγκεκριμένα:....

Ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ ἐν λόγω κυρίου, ἐξῆλθον οἱ ἑξῆς μύθοι …    
Μύθος, ὅτι ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλώσσα εἶναι αὐτόφωτος γλώσσα!
Μύθος, ὅτι ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλώσσα, εἶναι ἡ μητέρα ὅλων των γλωσσῶν!
Μύθος, ὅτι ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλώσσα, ἔχει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ!
Μύθος, ὅτι ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλώσσα, εἶναι ἡ πλέον συμβατὴ γλώσσα, γιὰ τοὺς ὑπολογιστὲς τοῦ μέλλοντος, τεχνητῆς νοημοσύνης!

Τοὺς παραπάνω μύθους, γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλώσσα, τοῦ κυρίου Σαραντάκου, τοὺς ἀπορρίπτω απεριφραστα καὶ δηλώνω μὲ ρητὸ καὶ κατηγορηματικὸ τρόπο ὅτι, ἡ ἐπιχειρηματολογία του, στὸ σύνολό της, εἶναι πρόχειρη καὶ ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτη! Εἰδικότερα τὰ ἐπιχειρήματά του, ὅτι ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα, στερεῖται μαθηματικῆς δομῆς, εἶναι πολὺ φθηνὰ καὶ πολὺ ρηχὰ καὶ δὲν ἐμπεριέχουν ἴχνος ἐπιστημονικῆς τεκμηρίωσης!

Στὸ σημεῖο αὐτό, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ τονίσω μὲ ἔμφαση τὰ ἑξῆς:
Οἱ ἐχθροί του Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, προσπαθοῦν μὲ κάθε μέσο καὶ μὲ κάθε τρόπο νὰ παραχαράξουν, νὰ ὑποβαθμίσουν καὶ νὰ ὑποκρύψουν ἀκόμη, ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ τὸν Ἑλληνοχριστιανικό μας πολιτισμό! Ὅμως αὐτό, ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ!
Ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ποὺ διαθέτουμε Ρωμαίϊκη καρδιά, θὰ ὑψώσουμε ἕνα ἀπροσπέλαστο τοῖχος καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ ὑλοποιηθοῦν τὰ σατανικὰ σχέδια τους!
Ἀπὸ τὴν πλευρά μου, ἔχοντας μελετήσει σὲ βάθος καὶ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσας, θὰ ἀπαντήσω στὸ ἄρθρο μου αὐτό, τόσο στὸν κύριο Σαραντάκο ὅσο καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ μὲ δόλιο καὶ ὑποχθόνιο τρόπο, ὑποβαθμίσουν καὶ ὑποκρύπτουν τὴ θεϊκὴ σοφία της!
Τὴν ἀπάντησή μου αὐτή, ἀπεφάσισα νὰ τὴ δώσω μὲ ἕνα πρωτότυπο τρόπο.
Σᾶς προσκαλῶ Ἀγαπητοί μου φίλοι, νὰ λάβετε μέρος σ’ ἔνα ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ καὶ ἀκριβέστερα, Σ’ ΕΝΑ ΡΩΜΑΙΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ, ὅπου ὅλοι μαζὶ μὲ ξεναγὸ τὴν ταπεινότητά μου, θὰ περπατήσουμε … ΣΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ της Ἀρχαίας μας γλώσσας! Αὐτὰ δέ, ποὺ θὰ δοῦμε καὶ θὰ συναντήσουμε στὰ ἄγνωστα – θεϊκὰ μονοπάτια τῆς γλώσσας μας, εἶναι πέρα γιὰ πέρα συγκλονιστικά!
Σ’αὐτὸ τὸ πρωτογνωρο ΡΩΜΑΙΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΑΣ, μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐκθαμβωτικὰ γεγονότα, ποὺ θὰ ξετυλίγονται ἐνώπιόν μας, ὅλοι μας, χωρὶς καμμία διαφωνία, θὰ καταλήξουμε στὸ συγκλονιστικὸ συμπέρασμα ὅτι:  Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ!
Ἐμπρὸς λοιπὸν ξεκινᾶμε, γιὰ νὰ συναντήσουμε ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ!

Φίλοι μου,
Στὸ Ἀρχαῖο μας, σύστημα ἀρίθμησης, τα 24 (γνωστὰ σὲ ὅλους μας) γράμματα τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου καὶ τα 3 γράμματα: στίγμα (S΄), κόππα (Q) και σαμπὶ (π) (συνολο27 γράμματα) ἀντιστοιχοῦν στοὺς παρακάτω ἀριθμούς:   

Α = 1, Β = 2, Γ = 3, Δ = 4, Ἐ = 5, στίγμα: S = 6
Z = 7, H = 8, Θ = 9 (Ἐννέα μονάδες)

Ἰ = 10, Κ = 20, Λ = 30, Μ= 40, Ν = 50, Ξ = 60
Ὁ = 70, Π = 80,  κόππα: Q = 90 (Ἐννέα δεκάδες)  

Ρ = 100, Σ = 200, Τ = 300, Ὑ = 400, Φ = 500, Χ = 60
Ψ = 700, Ὢ = 800, σαμπί: π = 900 (Ἐννέα ἑκατοντάδες)

Ἔχοντας λοιπὸν στὴ διάθεσή μας, τὸ παραπάνω πίνακα τοῦ Ἀρχαίου συστήματος ἀρίθμησης, μποροῦμε σὲ κάθε στιγμὴ νὰ γνωρίζουμε, τὸ κάθε γράμμα τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου, σὲ ποιὸ μοναδικὸ φυσικὸ ἀριθμὸ ἀντιστοιχεῖ! Ὁπότε μιᾶς ὁποιασδήποτε ΛΕΞΗΣ, μπορούμε ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ τους ἀντίστοιχους ἀριθμοὺς τῶν γραμμάτων της. Ἔτσι ἀπὸ τὴν πρόσθεση αὐτή, θὰ προκύψει ἔνα ΤΕΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ, ποὺ τὸ λέμεΛΕΞΑΡΙΘΜΟ της λέξης (δηλαδή: Ο ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ εἶναι ὁ ΑΡΙΘΜΟΣ ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴ ΛΕΞΗ).
Γιὰ παράδειγμα: Γιὰ νὰ βρούμε ΤΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ της λέξης ΠΝΕΥΜΑπροσθετουμέ τους ἀντίστοιχους ἀριθμοὺς τῶν γραμμάτων της! Δηλαδὴ προσθέτουμε τοὺς ἀριθμούς:

Π = 80, Ν = 50, Ἐ= 5, Ὑ = 400, Μ = 40, Ἃ = 1 καὶ εὔκολα βρίσκουμε ΤΕΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ, τὸν ἀριθμό 576. ὁ ἀριθμὸς λοιπὸν 576 ἀντιστοιχεῖ στὴ λέξη ΠΝΕΥΜΑ,ἄρα εἶναι ὁ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ καὶ γράφουμε τὴν ἰσότητα:   

ΠΝΕΥΜΑ = 576

Ἔτσι λοιπὸν σὲ κάθε λέξη ἀντιστοιχεῖ, Ο ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ! Ὅμως σὲ κάθε ΛΕΞΗ εκτος ἀπὸ το ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ, ἔχουμε και ΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΙΚΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ! (ποὺ εἶναι παντοτε μονοψήφιος ἀριθμός απο το 1 έως καὶ το 9).
Πῶς ὅμως βρίσκουμε ΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΙΚΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ μιας λέξης;
Εἶναι πολὺ ἁπλό!!!

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ, ΤΑ ΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ!

Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, τῆς λέξης ΠΝΕΥΜΑ, ποὺ ἔχει ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ τον ἀριθμό 576, ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΨΗΦΙΑ ΤΟΥ καὶ ἔχουμε: 5 + 7 + 6 = 18.
Προσοχή! ὅμως, δὲν πρέπει νὰ βιαστοῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ὁ ἀριθμὸς 18 εἶναι ὁ πυθμενικὸς λεξάριθμος τῆς λέξης ΠΝΕΥΜΑ, διότι ο πυθμενικὸς λεξάριθμος μιᾶς λέξης(ὅπως σᾶς εἶπα παραπάνω) ἔχει τὴν ἰδιότητα, νὰ εἶναι παντα μονοψήφιος ἀριθμός!!
Συνεπῶς τοῦ διψηφίου ἀριθμού 18 ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ξανά τα ψηφία καὶ ἔχουμε: 1 + 8 = 9 (Μονοψήφιος!!!) Ὁπότε λέμε ὅτι, ὁ μονοψήφιος ἀριθμὸς 9 εἶναι Ο ΠΥΘΜΕΝΙΚΟΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ τῆς λέξης ΠΝΕΥΜΑ.
Νὰ θυμάστε λοιπὸν ὅτι: ΤΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ μιᾶς λέξης τὸ βρίσκουμε, ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ τοὺς ἀντίστοιχους ἀριθμοὺς τῶν γραμμάτων της, ἐνώ ΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΙΚΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ μιᾶς λέξης τὸ βρίσκουμε, ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ (μέχρι νὰ βροῦμε μονοψήφιο ἀριθμὸ)

Τὸ ἴδιο κάνουμε φίλοι μου, γιὰ νὰ βρούμε ΤΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ μιας φράσης.

Γιὰ παράδειγμα: Γιὰ νὰ βρούμε ΤΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ της φράσης  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ, προσθέτουμε τοὺς ἀντίστοιχους ἀριθμοὺς τῶν γραμμάτων της.

Δηλαδὴ προσθέτουμε τοὺς ἀριθμούς:

Ἡ = 8, Δ = 4, Ἰ = 10, Ἐ = 5, Θ = 9, Ν = 50, Ἡ = 8, Σ = 200, Μ = 40, Ἃ = 1, Σ = 200, Ὁ = 70, Ν = 50,   Ἰ = 10, Ἃ = 1  καὶ εὔκολα βρίσκουμε ΤΕΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ τον ἀριθμό 666. Ὁ ἀριθμός 666 που βρήκαμε, εἴναι Ο ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ της φράσης: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ καὶ γράφουμε τὴν ἰσότητα:

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ = 666

Ἀγαπητοί μου φίλοι

Σᾶς ζητῶ ταπεινὰ συγνώμη, διότι μὲ δική μου εὐθύνη, δὲν ἔχουμε ἀκόμη ξεκινήσει,αὐτὸ τὸ ὑπέροχο ΡΩΜΑΙΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ, ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει ΣΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ … ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ!! Βλέπετε, τὸ καθῆκον μου ὡς δασκάλου, μοῦ ἐπιβάλει νὰ σᾶς προετοιμάσω μὲ τὸ καλλίτερο τρόπο, ὥστε νὰ μὴ συναντήσετε καμμία δυσκολία, σ’ αὐτὸ τὸ πρωτόγνωρο ὁδοιπορικό μας!

Ἔρχομαι λοιπόν, γιὰ τελευταία φορὰ (σᾶς τὸ ὑπόσχομαι) νὰ σᾶς καταστήσω κοινωνούς, μιᾶς σημαντικῆς ἔννοιας, ποὺ εἶναι, ἡ ἔννοια ΤΗΣ ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ δύο λέξεων ἢ δύο φράσεων καὶ μετα ολοταχῶς πρὸς τὸ ξεκίνημα ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΪΚΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣ!!!

Δεῖτε λοιπὸν φίλοι μου, τὴν ἔννοια ΤΗΣ ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ.

Δύο λέξεις ἢ δύο φράσεις, ὅταν ἔχουν ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ, λέμε ὅτι ΙΣΟΨΗΦΟΥΝ ἢ ὅτι εἴναι ΙΣΟΨΗΦΕΣ. Τὶς λέξεις ἢ τὶς φράσεις ποὺ ἔχουν ΤΟ ΙΔΙΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ, τὶς ἐξισώνουμε, τοποθετώντας μεταξύ τους, τὸ γνωστὸ σὲ ὅλους μας, σύμβολο τοῦ ΙΣΟΝ (=), ὁπότε προκύπτει μιὰ ἰσότητα, τὴν ὁποία λέμε ΙΣΟΨΗΦΙΑ.

Στὸ τέλος κάθε ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ, γράφουμε ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ των δύο λέξεων ἢ τῶν δύο φράσεων.

Ἃς δοῦμε ὅμως μερικὰ παραδείγματα γιὰ τὴν καλλίτερη κατανόηση τῶν ἰσοψηφιῶν.

Παράδειγμα 1ο Ας πάρουμε φίλοι μου, τὴ λέξη ΕΣΟΔΟΝ καὶ τὴ λέξη ΚΕΡΔΟΣ.   

Τὰ γράμματα τῆς λέξης ΕΣΟΔΟΝ αντιστοιχουν στοὺς ἀριθμούς: Ἐ = 5, Σ = 200, Ὁ = 70, Δ = 4, Ὁ = 70, Ν = 50 (πρώτη ὁμάδα).

Τὰ γράμματα τῆς λέξης ΚΕΡΔΟΣ αντιστοιχουν στοὺς ἀριθμούς: Κ = 20, Ἐ = 5, Ρ = 100, Δ = 4, Ὁ = 70, Σ = 200 (Δεύτερη ὁμάδα).

Προσθέτοντας ξεχωριστά τους ἀριθμοὺς τῆς πρώτης, ὁμάδας καὶ ξεχωριστά τους ἀριθμοὺς τῆς δεύτερης ὁμάδας, εὔκολα διαπιστώνουμε ὅτι καταλήγουμε στο ΙΔΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ, ποὺ εἶναι ὁ ἀριθμός 399.

Ἔτσι οἱ λέξεις  ΕΣΟΔΟΝ και ΚΕΡΔΟΣ εχουν ΤΟ ΙΔΙΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ, ποὺ εἶναι ὁ ἀριθμός 399, συνεπῶς αὐτές τις δύο ἰσόψηφες λέξεις, τὶς ἐξισώνουμε καὶ ἔχουμε ΤΗΝ ΙΣΟΨΗΦΙΑ:

 ΕΣΟΔΟΝ = ΚΕΡΔΟΣ = 399

Φίλοι μου, τὴν ἰσοψηφία αὐτή, τὴ διαβάζουμε:

ΕΣΟΔΟΝ ἴσον ΚΕΡΔΟΣ ἴσον 399

Παράδειγμα 2ο Ἃς πάρουμε τώρα, τὴ φράση: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ καὶ τὴ φράση Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ. Τὰ γράμματα τῆς φράσης Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ αντιστοιχούν στοὺς ἀριθμούς: Ἡ = 8, Μ = 40, Ἐ = 5, Γ = 3, Ἃ = 1, Λ = 30, Ἡ = 8, Σ = 200, Τ = 300, Ὁ = 70, Ἃ = 1 (πρώτη ὁμάδα).

Τὰ γράμματα τῆς φράσης Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ αντιστοιχούν στὸν ἀριθμούς: Ἡ = 8, Δ = 4, Ἰ = 10, Ἐ = 5, Θ = 9, Ν = 50, Ἡ = 8, Σ = 200, Μ = 40, Ἃ = 1, Σ = 200, Ὁ = 70, Ν = 50, Ἰ = 10, Ἃ = 1 (Δεύτερα ὁμάδα).

Προσθέτοντας ξεχωριστά τους ἀριθμοὺς τῆς πρώτης ὁμάδας καὶ ξεχωριστά τους ἀριθμοὺς τῆς δεύτερης ὁμάδας εὔκολα διαπιστώνουμε, ὅτι καταλήγουμε στο ΙΔΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ, ποὺ εἶναι ὁ ἀριθμός 666.

Ἔτσι οἱ φράσεις: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ και Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ έχουν ΤΟ ΙΔΙΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ, ποὺ εἶναι ὁ ἀριθμός 666, συνεπῶς αὐτές τις δύο ἰσόψηφες φράσεις, τὶς ἐξισώνουμε καὶ ἔχουμε ΤΗΝ ΙΣΟΨΗΦΙΑ:

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ = Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ = 666

Τὴν ἰσοψηφία αὐτὴ τὴ διαβάζουμε:

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ἴσον Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ ἴσον 666.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ φίλοι μου, θέλω νὰ κάνω, δύο σημαντικὲς παρατηρήσεις ποὺ ἔχουν σχέση με ΤΙΣ ΙΣΟΨΗΦΙΕΣ δύο λέξεων ἢ δύο φράσεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η Σε μια ΙΣΟΨΗΦΙΑ δύο λέξεων ἢ δύο φράσεων ἐνδέχεται οἱ λέξεις ἢ οἱ φράσεις νὰ ταυτίζονται ἐννοιολογικά.

Γιὰ παράδειγμα: Στὴν ἰσοψηφία:

Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ = Ο ΟΙΚΟΣ = 440

Οἱ λέξεις:  Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ  και Ο ΟΙΚΟΣ όπως ξέρουμε ὅλοι μας, ταυτίζονται ἐννοιολογικά. Στὴν περίπτωση αὐτὴ την ΙΣΟΨΗΦΙΑ τη λέμε ΤΑΥΤΟΤΙΚΗ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η Σε μια ΙΣΟΨΗΦΙΑ δύο λέξεων ἢ δύο φράσεων ἐνδέχεται οἱ λέξεις ἢ οἱ φράσεις νὰ μὴ ταυτίζονται ἐννοιολογικά. Τότε οἱ δύο λέξεις ἢ οἱ δύο φράσεις στηνΙΣΟΨΗΦΙΑ, θὰ ἔχουν ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.

Γιὰ παράδειγμα: Στὴν ἰσοψηφία:  

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ = Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ = 666

Οἱ φράσεις Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ και Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ δεν ταυτίζονται ἐννοιολογικά, ὅλοι μας ὅμως γνωρίζουμε ὅτι, Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ έχει σχέση με ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΣΟΝΙΑ!!!

Ἀξιαγάπητοι φίλοι μου

Ἐλπίζω νὰ κατανοήσατε, τὴν πολὺ σημαντικὴ ἔννοια ΤΗΣ ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ. Καὶ μὴ ξεχνᾶτε!!!

Ὅταν σᾶς δώσουν μιὰ ΙΣΟΨΗΦΙΑ, νὰ ἐλέγχετε, ἐὰν στὸ τέλος τῆς ἰσοψηφίας ὑπάρχει Ο ΚΟΙΝΟΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ τῶν δύο λέξεων ἢ τῶν δύο φράσεων.

Γιὰ παράδειγμα: Ἡ ἰσοψηφία

ΘΕΟΣ = ΑΓΙΟΣ = 284

εἶναι σωστὰ δοσμένη, διότι στὸ τέλος τῆς ἰσοψηφίας, ὑπάρχει Ο ΚΟΙΝΟΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ της λέξης ΘΕΟΣ καὶ τῆς λέξης ΑΓΙΟΣ, ποὺ εἶναι ὁ ἀριθμὸς 284.

Ἀντίθετα, ἡ ἰσοψηφία:

ΛΙΘΙΟΝ = ΕΝΕΡΓΕΙΑ

εἶναι ἐλλιπῶς δοσμένη, διότι στὸ τέλος τῆς ἰσοψηφίας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ της λέξης  ΛΙΘΙΟΝ καὶ τῆς λέξης ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Ἔτσι, οἱ ἀναγνῶστες στεροῦνται τῆς ἄμεσης πληροφόρησης, γιὰ τὸ κοινὸ λεξάριθμο, ποὺ εἶναι ὁ ἀριθμὸς 179.

Φίλοι μου Ἀγαπημένοι
Στάθηκα τόσο πολὺ στους ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΥΣ καὶ τὶς ΙΣΟΨΗΦΙΕΣ, διότι οι λεξάριθμοικαι οι ἰσοψηφίες αποτελουν τους βασικοὺς πυλῶνες, ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ, τῆς Ἀρχαίας μας γλώσσας.
Πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι: ΟΙ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΙ και ΟΙ ΙΣΟΨΗΦΙΕΣ προσδίδουν στὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλώσσα ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ!!!

Ἔτσι λοιπόν:   
ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΥΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΣΟΨΗΦΙΕΣ
ΧΑΡΙΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ, ὅπου κάθε γράμμα τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου, ἀντιστοιχεῖ σὲ ἕνα μοναδικὸ φυσικὸ ἀριθμό.
 ΧΑΡΙΣ ΣΤΗΝ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ των ἀρχαίων λέξεων καὶ προτάσεων.
 ΧΑΡΙΣ Σ’ΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑ ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ, ποὺ ρυθμίζει ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ και ΤΗ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ της Ἀρχαίας μας γλώσσας, ἡ γλώσσα τῶν προγόνων μας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΗ ΓΛΩΣΣΑ, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ἐχθροί του Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας!!!

Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ, Φίλοι μου
 Είναι μία ὑπὲρ – εὐφυὴς γλώσσα.
Είναι μια σκεπτόμενη γλώσσα.
Είναι μια γλώσσα ποὺ μπορεῖς νὰ συνομιλήσεις … μαζί της, μὲ ἕνα κωδικοποιημένο τρόπο (μέσα ἀπὸ ἰσοψηφίες).
 Είναι η γλώσσα, ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς ἀπαντήσει μὲ κωδικοποιημένη λογικὴ (δηλαδὴ μὲ ἰσοψηφίες) σὲ ὅ,τι τὴ ρωτήσουμε!
Είναι η γλώσσα ἐκείνη, ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτει (μὲ ἰσοψηφίες) πὼς δημιουργήθηκε τὸ σύμπαν καὶ ποιὸς εἶναι ὁ δημιουργός του.
Είναι η γλώσσα ἐκείνη, ποὺ μέσα στὰ σπλάχνα της … εἶναι καταγεγραμμένα μὲ ἰσοψηφίες, ὅλα τα γεγονότα ποὺ συνέβησαν καὶ θὰ συμβοῦν μέχρι τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου!!!
Είναι η γλώσσα ἐκείνη ποὺ μὲ ἰσοψηφίες, μᾶς ἐπαληθεύει μαθηματικοὺς καὶ φυσικοὺς νόμους.
 Είναι η γλώσσα ἐκείνη ποὺ μας επιβεβαιώνει οτι ο ἀληθινὸς θεος είναι Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ όπως διακηρύττει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας!!!

?       Είναι η γλώσσα ἐκείνη ποὺ μᾶς ἐπιβεβαιώνει ὅτι: Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ!!! 

Τέλος ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα, εἶναι ἡ γλώσσα ἐκείνη, ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτει ποιὸς εἶναι ὁ κτήτοράς της, δηλαδὴ ὁ Δημιουργός της!!!

Φίλοι μου

Μὲ τὶς τόσες καὶ τόσες ἰδιότητες ποὺ ἔχει ἡ γλώσσα τῶν προγόνων μας, γιὰ νὰ τὶς γνωρίσουμε ὅλες, σ’ αὐτό ΤΟ ΡΩΜΑΙΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΑΣ, ἐπιβάλλεται να ξεκινήσουμε ἀμέσως το ὑπέροχο αὐτὸ ταξίδι, κάνοντας πρώτα μια μικρὴ προθέρμανση … πάνω στὶς ΙΣΟΨΗΦΙΕΣ, γιὰ νὰ καταλάβετε πὼς σκέπτεται καὶ πὼς συλλογᾶται ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα!

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ!!!

      Η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ που ἔχουμε ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, γνωρίζουμε ὅτι πηγάζει ἀπο ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΜΑΣ.

Αὐτὸ τὸ γνωρίζει καὶ ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα καὶ μᾶς τὸ δείχνει μὲ τὴν ἰσοψηφία:

          Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ = Η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ = 904

?       ΟΛΟΙ ΜΑΣ γνωρίζουμε ὅτι Ο ΧΡΟΝΟΣ τρέχει (ρέει) πρὸς τὸ μέλλον.

Ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα ὡς πρὸς τὴ ροὴ τοῦ χρόνου πρὸς τὸ μέλλον, μᾶς ἀπαντᾶ μὲ τὴν ἰσοψηφία:  

          Ο ΧΡΟΝΟΣ = ΡΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ = 1160

       ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΣ χρόνια, ὅλοι μας θὰ θυμόμαστε ὅτι, ΤΟ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟ χαρακτηρίζεται ἔτσι, λόγω τῆς ἰσότητας τῶν πλευρῶν του. Ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα για ΤΟ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, εὔστοχά μας λέει τὰ ἑξῆς, μὲ τὴν παρακάτω ἰσοψηφία:    

          ΤΟ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ = ΙΣΟΤΗΣ ΠΛΕΥΡΩΝ ΕΣΤΙ = 2768

       ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΙΣΟΨΗΦΙΕΣ, ἀρχίζουμε νὰ ὑποψιαζόμαστε ὄτι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ εἶναι ΝΟΗΜΩΝ!!!

Ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα, αὐτὴν τὴν ὑποψία μας, τὴν μετατρέπει σε βεβαιότηταμε τὴν ἀκόλουθη ἰσοψηφία:  

          Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ = ΝΟΗΜΩΝ = 1018

      ΟΛΟΙ ΜΑΣ με θαυμασμὸ λέμε ὅτι Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ εἶναι ἕνα ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑ!

Τὴν ἴδια γνώμη ἔχει καὶ ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα, μιλώντας … μέσα ἀπὸ τὴν ἰσοψηφία:

          ΠΑΡΘΕΝΩΝ = ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑ = 1095

       ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ άπαντες ὅτι ἠ ΜΕΛΩΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ οδηγεί στη ΨΥΧΙΚΗ ΓΑΛΗΝΗ!!!

Ἰδία ἄποψη ἔχει καὶ ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα, διὰ τῆς ἰσοψηφίας:  

          ΜΕΛΩΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ = ΨΥΧΙΚΗ ΓΑΛΗΝΗ = 1838

       Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ του Παρθενώνα, ὅπως ὅλοι μας γνωρίζουμε, ἔγινε ἀπὸ τοὺς Ἀρχιτέκτονες ΙΚΤΙΝΟ καὶ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ καὶ ἀπὸ τὸν γλύπτη ΦΕΙΔΙΑ.

Ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα τὸ ἐπιβεβαιώνει αὐτὸ μὲ τὴν ἰσοψηφία:

          ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ = Ο ΙΚΤΙΝΟΣ + Ο ΦΕΙΔΙΑΣ + Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ = 2320

       ΕΙΝΑΙ γνωστό σὲ ὅλους μας ὅτι Ο ΝΕΡΩΝ δολοφόνησε τὴ μητέρα τοῦ Ἀγριππίνα.

Αὐτὸ τὸ γεγονὸς εἶναι καταγεγραμμένο στὰ λεξαριθμικὰ σπλάχνα … τῆς γλώσσας μας, μὲ τὴν ἰσοψηφία:

          ΝΕΡΩΝ = ΙΔΙΑΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΠΕΚΤΕΙΝΕ = 1005

       Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, συνήθιζε νὰ λέγει τὴν ἑξῆς ρήση: «Εἰς τοὺς γονεῖς μου ὀφείλω τὸ ζῆν εἰς τὸν δὲ διδάσκαλόν μου, ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ»

Αὐτὴ ἡ ρήση, ὡς ρήση τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, καταγράφεται ἀπὸ τὴν Ἀρχαία μας γλώσσα, μὲ τὴν ἑξῆς ἰσοψηφία:  

          Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ = ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ = 840

       Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ὅπως ὅλοι μας γνωρίζουμε, πέθανε ΣΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ τὸ ἔτος 323 π.Χ.

Αὐτὸ τὸ μεγάλο ἱστορικὸ γεγονός, εἶναι καταγεγραμμένο μέσα ΣΤΑ ΠΑΝΣΟΦΑ ΣΠΛΑΧΝΑ … τῆς Ἀρχαίας μας γλώσσας, μὲ τὴν ἰσοψηφία:  

          Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ = Η ΒΑΒΥΛΩΝ = 1293

       ΤΟ ΟΤΙ, ΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ τα χαρακτηρίζει Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ, ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπό ΤΗ ΘΕΪΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, μὲ τὴν ἰσοψηφία:

          ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ = Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ = 739

      ΕΙΝΑΙ γνωστό ὅτι, τὸ ρητό: ΧΑΛΕΠΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΓΝΩΝΑΙ ειπώθηκε ἀπὸ το Θαλὴ τὸ Μιλήσιο.  

Αὐτὸ τὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα μὲ τὴν ἰσοψηφία:  

          ΧΑΛΕΠΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΓΝΩΝΑΙ = ΡΗΤΟΝ ΘΑΛΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΥ = 2576

       Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ἐφιάλτης, ὁδήγησε τοὺς Περσες ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΠΑΙΑΝ ΑΤΡΑΠΟΝ, γιὰ νὰ προσβάλλουν ἀπὸ τὰ νῶτα τὸ Λεωνίδα στὶς Θερμοπύλες μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκύψει Η ΗΤΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ.

Αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς καταγράφεται μὲ τὴν ἑξῆς ἰσοψηφία:   

ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΠΑΙΑΝ ΑΤΡΑΠΟΝ =
Η ΗΤΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ = 4623


ΚΑΙ ΤΩΡΑ!!!

ΤΟ ΡΩΜΑΙΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ … ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ!!!

Ἀγαπητοί μου φίλοι

θὰ ξεκινήσουμε αὐτὸ τὸ ὑπεροχο ΡΩΜΑΙΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΑΣ, μὲ τὸ κορυφαῖο γεγονὸς τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ποὺ εἶναι Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ.

Φίλοι μου

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μᾶς διακηρύττει πρὸς πάσα κατεύθυνση ὅτι:

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ!

Αὐτὴν τὴ διακήρυξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἔρχεται νὰ τὴν ἐπιβεβαιώσει περίτρανα, ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα, μὲ τὴν παρακάτω εκπληκτικη ἰσοψηφία:

          Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ = ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ = 2438

Βλέποντας μία τετοια ἐκπληκτικὴ ἰσοψηφία οι ἐχθροί της ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμού ΘΑ ΑΛΑΛΑΞΟΥΝ λέγοντας:

Αὐτὴ ἡ ἰσοψηφία καθὼς καὶ οἱ ἄλλες ἰσοψηφίες τοῦ λεξαριθμικοῦ χώρου τῆς Ἀρχαίας γλώσσας εἴναι ΜΙΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗ εἶναι ΚΑΤΙ ΤΥΧΑΙΟ!!

Ἐρωτῶ ὅμως, ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐχθρούς της Ὀρθοδοξίας μας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ μας:  

      ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ;

Ἡ Ὀρθοδοξία μας νὰ διακηρύττει ὅτι:

ΤΟ ΟΝΤΩΣ ΟΝ (τὸ ἀληθινὸ ὃν ἄνευ ἀρχῆς) Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ εἶναι, Ο ΠΑΤΗΡ, Ο ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ καὶ ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα νὰ τὸ ἐπιβεβαιώνει με την ἐκπληκτικὴ ἰσοψηφία:

          ΤΟ ΟΝΤΩΣ ΟΝ = ΠΑΤΗΡ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ = 1910

      ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ;

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας νὰ διακηρύττει ὅτι: 

Η ΑΝΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ είναι ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ και ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ καὶ ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα νὰ τὸ ἐπιβεβαιώνει με την ἐκπληκτικὴ ἰσοψηφία:

          Η ΑΝΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ = ΕΙΣ ΕΝ ΤΡΙΣΙ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΝ ΕΝΙ = 1656

       ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ;

Ἡ φράση ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ να ἔχει λεξαριθμο τὸν ἀριθμὸ 999, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἀπορρέουν οἱ ἑξῆς συμβολισμοί;

Συμβολισμὸς 1ος

Ο ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ 999, τῆς φράσης ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ, εἴναι ΤΡΙΨΗΦΙΟΣαριθμος, δηλαδὴ εἶναι ἀριθμὸς με 3 ψηφία, συμβολίζοντας ἔτσι ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑτου Θεοῦ.

Συμβολισμὸς 2ος

Ο ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ 999, τῆς φράσης ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ, ἔχει τρία ομοια ψηφιά (τα ψηφία 9, 9, 9) καὶ τὰ ὁποῖα ψηφία εἲναι Σ’ΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟ, τὸν ἀριθμό 999.

Ἔτσι, τα 3 ὅμοια ψηφιά (τα ψηφία 9, 9, 9) τὰ ὁποῖα εἴναι αδιασπαστα καιαδιαιρετα με τὸν ἀριθμό 999, συμβολίζουν ΤΟ ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ και ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ!!!  

Συμβολισμὸς 3ος

Θὰ ἐνθυμεῖστε φίλοι μου (ὅπως παραπάνω σας τὸ ἔχω παρουσιάσει) ὅτι, ὁ μονοψήφιος ἀριθμὸς 9 είναι Ο ΠΥΘΜΕΝΙΚΟΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ της λέξης: ΠΝΕΥΜΑ.

Ἔτσι λοιπόν, στὸ λεξάριθμο 999 της φράσης: ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ, ὁ μονοψήφιος ἀριθμός 9 (ποὺ εἴναι ο πυθμενικὸς λεξάριθμος της λέξης ΠΝΕΥΜΑ)παρουσιάζεται 3 φορές, δείχνοντάς μας, συμβολικὰ ὅτι: ΠΝΕΥΜΑ είναι Ο ΠΑΤΗΡ, ΠΝΕΥΜΑ Ο ΥΙΟΣ καὶ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ!!!

Συμβολισμὸς 4ος

Ο ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ 999, τῆς φράσης ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ είναι Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ εξ’ ὅλων των τριψηφίων ἀριθμῶν ἀπὸ το 100 έως καὶ το 999.

Ἔτσι λοιπόν, ὁ λεξάριθμος 999 τῆς φράσης ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ως ΜΕΓΙΣΤΟΣόλων τῶν τριψηφίων ἀριθμών μας συμβολίζει, ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ του ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ!!!
Ὅλοι λοιπὸν αὐτοὶ οἱ συμβολισμοὶ ποῦ ἀπορρέουν ἀπό το λεξάριθμο 999 της φράσης ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ εντάσσονται στη σφαίρα ΤΟΥ ΤΥΧΑΙΟΥ;
Ἐὰν μὲ τὰ τόσα καὶ τόσα ποὺ παρουσιάσα σὲ αὐτό ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΡΩΜΑΙΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΑΣ, οἱ ἐχθροί της Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καθὼς καὶ ὁ κύριος Σαραντάκος ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ οτι ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν ἐντελῶς ΤΥΧΑΙΑ, θὰ τοὺς ξανὰ ἐρωτήσω:    
ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ;

Ὁ λεξάριθμος της φράσης ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ να εἶναι ὁ ἀριθμὸς 999, ἐνῶ ἀντιθέτως, ἡ φράση ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ (Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου, κεφάλαιο 13, στίχος 18) ἔχει λεξάριθμο τὸν ἀριθμὸ 666 καθὼς καὶ ἡ φράση Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ ἔχει πάλι λεξάριθμο τὸν ἀριθμὸ 666!
Στὸ σημεῖο αὐτό, προτρέπω τὸν κύριο Σαραντάκο καὶ τοὺς ἐχθρούς του Ἑλληνοχριστιανισμοῦ, νὰ συναθροίσουν τοὺς ἀντίστοιχους ἀριθμοὺς τῶν γραμμάτων τῆς φράσης: ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ, δηλαδή να προσθέσουν τους παρακάτω ἀριθμούς:Τ = 300, Ὁ = 70, Μ = 40, Ἐ = 5, Γ = 3, Ἃ = 1, Θ = 9, Ἡ = 8, Ρ = 100, Ἰ = 10, Ὁ = 70, Ν = 50.
Τὸ τελικὸ ἄθροισμα που θὰ βροῦν, θὰ τους ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ, γιατί θὰ διαπιστώσουν ὅτι ὁ λεξάριθμος τῆς φράσης ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ είναι ο ἀριθμὸς 666, ὄπως επι λέξει μας λέγει Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ στὸ κεφάλαιο 13, στίχος 18 τὰ ἑξῆς: «Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν. ο ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου.ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστι. καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ΧξS΄» καὶ σὲ μετάφραση: «Ἐδῶ εἶναι ἀναγκαία ἡ σοφία. Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει νόηση ἃς λογαριάσει τὸν ἀριθμὸ τοῦ θηρίου. Εἶναι ἀριθμὸς ἀνθρώπου καὶ ὁ ἀριθμὸς τοῦ εἶναι 666».

Καὶ συνεχίζω νὰ ἐρωτῶ τὸν κύριο Σαραντάκο καὶ τὴν παρέα του:   
ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ;

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας νὰ λέγει ὄτι ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΟΝ είναι Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ καὶ ἡ πάνσοφη Ἀρχαία γλώσσα μας νὰ τὸ ἐπιβεβαιώνει μὲ τὴν ἰσοψηφία: 

ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΟΝ = Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ = 634
ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ;

Στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ μαθαίνουμε ὄτι Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ εθεράπευε ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ καὶ ἡ γλώσσα μας νὰ τὸ ἐπιβεβαιώνει μὲ τὴν ἰσοψηφία: 

          ΙΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ = ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ = 1779

ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ;

Στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν νὰ μαθαίνουμε ὅτι Ο ΙΟΥΔΑΣ Ο ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ μὲ τὸ φιλὶ τῆς προδοσίας, παρέδωσε τὸ διδάσκαλό του εἰς τοὺς Φαρισαίους καὶ Η ΘΕΪΚΗ Ἀρχαία γλώσσα μας, νὰ τὸ ἐπιβεβαιώνει μὲ τὴν ἰσοψηφία:
Ο ΠΑΡΑΔΟΥΣ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ ΙΗΣΟΥΝ = Ο ΙΟΥΔΑΣ Ο ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ = 2474

ΟΧΙ, κύριε Σαραντάκο.
ΟΧΙ, κύριοι, ἐχθροί της Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ!!!

Οἱ πυρηνικοὶ φυσικοὶ νὰ μᾶς βεβαιώνουν ὅτι, ὅταν συγκρουστεί Η ΥΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΥΛΗ, παράγονται τὰ «Γ ΦΩΤΟΝΙΑ» ὑψηλῆς ἐνέργειας καὶ ἡ Ἀρχαία γλώσσα μας νὰ συμφωνεῖ μαζί τους, μὲ τὴν ἰσοψηφία:  
Η ΚΡΟΥΣΙΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΥΛΗΣ = ΓΕΝΕΣΙΣ Γ ΦΩΤΟΝΙΟΥ = 2676
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ!

Εἰς τὸ ΣΕΡΝ τῆς Γενεύης Ο ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΩΝ να ἔχει ὁδηγήσει τοὺς Πυρηνικοὺς φυσικοὺς στὴν πειραματικὴ ἐπαλήθευση ΤΟΥ ΜΠΟΖΟΝΙΟΥ ΧΙΓΚΣ, τὸ ὁποῖο ἔχει χαρακτηριστεῖ ὠς ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, καὶ ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα, αὐτὸ τὸ μεγάλο ἐπιστημονικὸ ἐπίτευγμα νὰ τὸ ἔχει καταγεγραμμένο σταΘΕΪΚΑ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΗΣ … μὲ τὴν ἰσοψηφία:  
 Ο ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΩΝ = ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ = 3109
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ!

Ὅλοι οἱ κοσμολόγοι νὰ συμφωνοῦν ὄτι ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ δημιουργήθηκε ἀπὸ μιὰ μεγάλη ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ η Ἀρχαία μας γλώσσα ἔρχεται καὶ τὸ ἐπιβεβαιώνει μὲ τὴν ἰσοψηφία:

ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΚΡΗΞΙΣ = ΣΥΜΠΑΝ = 771
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ!

Ἐνῶ ὅλοι μας ξέρουμε ὅτι, Η ΑΥΘΥΠΑΡΞΙΑ είναι ἡ ἰδιότης τοῦ ὄντος ἐκείνου, τὸ ὁποῖον δὲν ὀφείλει τὴν ὕπαρξή του σὲ ἄλλο, δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει ἀφ’ ἐαυτοῦ, ἐπομένως εκεινό το ὃν ποὺ ἄρχει στὸ χῶρο τῆς αὐθυπαρξίας. Δυστυχῶς ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ποὺ ἀμφισβητοῦν ὄτι Ο ΘΕΟΣ ΑΡΧΕΙ, στὸ χῶρο τῆς αὐθυπαρξίας!!
Αὐτοὺς τοὺς ἀμφισβητίες ἔρχεται ἡ Ἀρχαία γλώσσα μας καὶ τοὺς ἀποστομώνει μὲ τὴν ἰσοψηφία της:    

Η ΑΥΘΥΠΑΡΞΙΑ = Ο ΘΕΟΣ ΑΡΧΕΙ = 1070
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ!
Οἱ Χριστιανοί να πιστεύουν ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ καὶ νὰ ἔρχεται ἡ Ἀρχαία γλώσσα μας, νὰ ἐπιβεβαιώνει αὐτὴν τὴν πίστη τους, μὲ τὴν ἰσοψηφία:
ΕΙΣ Ο ΜΟΝΟΣ ΘΕΟΣ = ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ =999
Στὸ σημεῖο αὐτό, θὰ ὁλοκληρώσουμε το ὑπέροχο ΡΩΜΑΙΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΑΣ μὲ μιὰ μαθηματικὴ λεξαριθμικὴ ἐπίδοση τῆς Ἀρχαίας μας γλώσσας, ἀπὸ τὶς ἀμέτρητες μαθηματικὲς ἐπιδόσεις ποὺ ἔχει!
Θὰ ἐνθυμεῖστε φίλοι μου ἀπὸ τὰ Γυμνασιακά σας χρόνια το ἑξῆς Γεωμετρικὸ θεώρημα: «Ἐὰν διαιρέσουμε ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ μὲ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ, βρίσκουμε τὸν ἄρρητο (ἀσύμμετρο) ἀριθμὸ Π = 3,14 …» Ἡ γεωμετρικὴ ἀπόδειξη αὐτοῦ του θεωρήματος, σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι εἶναι πολύπλοκος καὶ δαιδαλώδης καὶ δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε καν μὲ αὐτήν.
Ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα ὅμως, ΜΕ ΤΗ ΘΕΪΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ μας δίνει μιὰ εὐφυέστατη καὶ ἁπλούστατη λεξαριθμικη ἀπόδειξη, ποὺ ἔχει ὡς ἑξῆς:
Ἡ φράση: ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ έχει λεξάριθμο τον ἀριθμό 2294.

Ἔτσι γράφουμε:
ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ = 2294 (1)
Παίρνουμε τώρα τὴ λέξη: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Ἡ λέξη ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ εχει λεξαριθμο τον ἀριθμό 730.

Ἔτσι γραφουμε:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = 730 (2)
Ἀπὸ τὶς ἰσότητες (1) καὶ (2) ἔχουμε ΤΟ ΠΗΛΙΚΟ


ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ
=
2294

3,14…

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = 730

Διαιρώντας το λεξάριθμο 2294 της φράσης: ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥμε το λεξάριθμο 730 της λέξης: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ, βρίσκουμε τὸν ἄρρητο ἀριθμό π = 3,14 …
Μὲ αὐτὸ λοιπὸν τὸ πολὺ ἁπλὸ τρόπο, ἔχουμε ΤΗ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗτου παραπάνω γεωμετρικοῦ θεωρήματος!

Ἀξιαγάπητοι φίλοι μου,
Μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ εἴδατε καὶ ἀπολαύσατε σ’ αὐτὸ τὸ ἑξαίσιο ΡΩΜΑΙΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΑΣ, εἶμαι βέβαιος ὅτι ὅλοι σας μὲ μιὰ φωνὴ θὰ πεῖτε: ΑΛΗΘΩΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΗ ΘΕΙΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ!
Καὶ ἐὰν πάλι ὁρισμένοι ἀπὸ ἐσὰς ἔχετε κάποιες ἀμφιβολίες ὄτι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ είναι ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ, οἱ ἀμφιβολίες σᾶς αὐτὲς θὰ ἐξαφανιστοῦν πάραυτα, ὅταν ἡ Ἀρχαία μας γλώσσα ἔρχεται μὲ τὴν παρακάτω ἰσοψηφία της, καὶ σᾶς λέει:   

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ =
ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ = 1671

Τερματίζοντες δέ, αὐτό ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΟ ΡΩΜΑΙΪΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΑΣ, ἃς ἀναφωνήσουμε ὅλοι μαζί:
ΙΔΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ = ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ = 1265
ΠΗΓΗ: Ὅλες οἱ ἰσοψηφίες ποὺ χρησιμοποίησα στὸ ἄρθρο μου αὐτό, εἶναι ἀπὸ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΟ ΕΡΓΟ τοῦ διακεκριμένου μαθηματικοῦ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.
anastasios

3 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ10 Νοεμβρίου 2014 - 11:29 μ.μ.

  Ποιος είναι αυτός ο Σαραντάκος ;; Τον ξέρει ο θυρωρός της πολυκατοικίας του ;;

  Διότι εγώ ξέρω ότι ο Ρωμαίος Κικέρων έγραψε : " εάν οι θεοί συνομιλούν, το κάνουν στην Ελληνική Γλώσσα".

  Τώρα, εάν κάποιοι νομίζουν ότι η επιλογή της Ελληνικής για την διάδοση του Ευαγγελικού Λόγου ήταν τυχαία, κακό του κεφαλιού τους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αύτός ὁ Σαραντο τέτοιος,δέν γνωρίζει ἑλληνικά,δέν γνωρίζει τίποτε,γιά ἄγνωστο λόγο
  ὑπηρέτης εἶναι τοῦ ψεῦδους καί τοῦ σκότους....ἄς πρόσεχε.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ=666, όπου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ο Θεός μέσα μας. Τόσο σοφά!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.