10 Νοε 2014

Κανόνες ἐμπλοκῆς στὶς ὀθωμανικοῦ τύπου τουαλέτες….


Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Κυριακὴ 9 Νοεμβρίου  καὶ ξεκινάει ἡ τουρκικὴ  λόγοδιάρροια!
Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ τουρκικοῦ ΓΕΝ ναύαρχος Μπουλὲντ Μποστάνογλου δήλωσε ὅτι «οἱ κανόνες ἐμπλοκῆς ἔχουν παραδοθεῖ στὸ τουρκικὸ πολεμικὸ ναυτικὸ» καὶ ὅτι τὸ τελευταῖο θὰ κινηθεῖ μὲ βάση αὐτούς.
Ἐρωτηθεῖς γιὰ τὸ τί θὰ γίνει ἂν τὰ πλοῖα τοῦ τουρκικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ συναντηθοῦν στὴ Μεσόγειο μὲ πλοῖα τῆς Ἑλλάδας ἢ τοῦ Ἰσραὴλ ὁ Τοῦρκος ναύαρχος εἶπε «θὰ κινηθοῦμε σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες ἐμπλοκῆς ποὺ μᾶς ἔχουν δοθεῖ. Οἱ κανόνες ἐμπλοκῆς ἔχουν παραδοθεῖ ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ γενικὸ ἐπιτελεῖο ἐνόπλων δυνάμεων κι ἀπὸ ἐκεῖ στὸ γενικὸ ἐπιτελεῖο ναυτικοῦ. Οἱ δυνάμεις μας θὰ συνεχίσουν τὶς δραστηριότητές τους στὴν περιοχὴ γιὰ τὴν....
ἐπίγνωση κατάστασης».
Καὶ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι τὸ "καζανάκι" εἶναι χαλασμένο…
"Ευθεία προειδοποίηση πρὸς πολλὲς πλευρὲς ἀπεύθυνε ὁ ἴδιος ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῆς Τουρκίας, μὲ ἀφορμὴ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις στὸ κουρδικὸ καὶ γενικότερα στὴν εὐρύτερη περιοχή, ὅτι ἂν ἡ Τουρκία δὲν λάβει τὰ «ἀπαραίτητα» μέτρα τότε ἀπειλεῖται μὲ ἀπ” εὐθείας διάσπαση μὲ ὅλες τὶς συνέπειες μιᾶς τέτοιας ἐξέλιξης. Ἡ προειδοποίηση αὐτὴ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιατί ἀφ” ἑνὸς γίνεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἀρχηγὸ τοῦ τουρκικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου καὶ ἀφ” ἑτέρου, ὅτι ὁ ἀρχιστράτηγος Necdet Ozel εἶναι προσκείμενος στὴν ἰσλαμικὴ κυβέρνηση τοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου καὶ προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ ἴδιου του νῦν πρόεδρου τῆς Τουρκίας, Ταΐπ Ἐρντογάν. Σύμφωνα μὲ τὰ δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ τύπου (ἐφημερίδες Taraf καὶ Zaman).

Καὶ ἡ λόγοδιάρροια συνεχίζεται σήμερα  στὸν τουρκικὸ τύπο.  Ηurriyet στὴν ἀγγλικὴ διαδικτυακὴ της ἔκδοση, ἀναφέρει ὅτι τὸ τουρκικὸ πολεμικὸ ναυτικὸ ἔχει πάρει νέους κανόνες ἐμπλοκῆς γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν αὐξανόμενη ἔνταση γύρω ἀπὸ τὶς ἔρευνες γιὰ φυσικοὺς πόρους στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.
Ἡ διαδικτυακὴ ἔκδοση τῆς Sabah, προβάλλει ἐπίσης τὸ θέμα ὡς πρωτοσέλιδο, μὲ τίτλο Ναυτικὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν Κύπρο καὶ ἀναφέρει ὅτι ἡ Τουρκία παρακολουθεῖ στενὰ καὶ προβαίνει σὲ ἀναλύσεις τῆς κατάστασης στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Παράλληλα πάει ἕνα βῆμα παρακάτω καὶ προβαίνει σὲ ἀνάλυση τῆς δύναμης τοῦ τουρκικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ, ἀναφέροντας ἀριθμοὺς πολεμικῶν σκαφῶν, ἀνθρώπινου δυναμικοῦ κτλ, λέγοντας ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι πανέτοιμα γιὰ νὰ προστατέψουν τὰ δικαιώματα καὶ τὰ συμφέροντα τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους. (sigmalive.com/news)
Ἀκόμα ἕνα σημαντικὸ στοιχεῖο ποὺ προκύπτει, εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι τὰ τουρκικὰ μέσα περιλαμβάνουν στὴν ἐξίσωση τῆς κρίσης, τὴν Τουρκία, τὴν Κύπρο, τὴν Αἴγυπτο ἀλλὰ καὶ τὸ Ἰσραήλ.
Ὅμως  ¨τὸ καζανάκι ποὺ τρέχει¨ κυλάει ἀποκλειστικὰ πρὸς τὴν δικιά μας πλευρά.
Ὁ νέος Σουλτάνος σὲ ρόλο ὑδραυλικοῦ συνιστᾶ "ὀθωμανικοῦ τύπου κανόνες ἐμπλοκῆς" δηλ. τεστάρισμα  Ἑλληνικῆς πλευρᾶς- Κλιμάκωση- Ἔνταση- Ἀποκλιμάκωση μὲ "δωρεὰν παροχές".
Καὶ ἅμα χρειαστεῖ γιὰ νὰ φτιάξουμε τὸ χαλασμένο καζανάκι στὰ μάτια τῶν συμμάχων "ρίχνουμε καὶ ἕνα ἰσχυρὸ διπλωματικὸ ἐπεισόδιο μὲ ἀνάκληση πρεσβειών".
Ὁ Τοῦρκος βιάζεται νὰ φτιάξει τὸ "καζανάκι" γιατί μπλοκάρει….
Γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅτι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ ὑποφέρει ἀπὸ ΔΙΑΡΡΟΙΕΣ.
"Σύμφωνα μὲ τὴν Μoscow Times (δυτικοῦ προσανατολισμοῦ), ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν  σὲ πρόσφατη τηλεφωνικὴ συνομιλία ποὺ εἶχε μὲ τὸν Πούτιν  καὶ παρόλο  τὴν ἐμπάθειά του κατὰ τῆς συριακῆς κυβέρνησης τοῦ Μπασὰρ ἇλ-Ἄσαντ, δήλωσε ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει φθάσει σὲ ἕνα σημεῖο ὅπου δὲν μπορεῖ νὰ παραμείνει ἀδιάφορη ἀπέναντι στὸ «ἀνθρώπινο μακελειὸ» στὸ Κομπάνι.
Όμως παρὰ τὴν ἔνδειξη καλῆς θέλησης τοῦ Ἐρντογάν, ὁ Πρόεδρος Πούτιν προειδοποίησε ἐξαγριωμένος τὸν Πρόεδρο τῆς Τουρκίας ὅτι μιὰ περαιτέρω ἀνάμειξη στὶς ἐσωτερικὲς ὑποθέσεις τῆς Συρίας καὶ ἡ Ρωσία εἶναι ἕτοιμη νὰ σβήσει τὴν Τουρκία ἐνεργοποιώντας ἕναν καταστροφικὸ πόλεμο στὴν περιοχὴ. Ὁ Ἐρντογάν ἐμβρόντητος ρώτησε τὸν Πούτιν ἂν μὲ αὐτὲς τοῦ τὶς ἐμπρηστικὲς δηλώσεις ἀπειλεῖ ἄμεσα τὴν Τουρκία γιὰ νὰ λάβει τὴν ἑξῆς ἀπάντηση:
"κ. Πρόεδρε, μπορεῖτε νὰ ἀποκομίσετε ὅ, τί ἑρμηνεῖες ἐπιθυμεῖτε ἀπὸ τὰ λόγια μου"

Καὶ ποὺ νὰ δοῦνε τὸν "ἐφησυχάζοντα Κολοκοτρώνη" ποὺ κρύβει μέσα του ὁ κάθε Ἕλληνας ὅταν ξεμπλοκάρει ἀπὸ τὶς μνημονιολάγνες πολιτικές. Ἐγγὺς ὁ καιρὸς ποὺ ἡ οἰκουμένη θὰ ξεβρομίσει ἀπὸ τὶς δυσώδεις ὀθωμανικοῦ τύπου τουαλέτες.

3 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ10 Νοεμβρίου 2014 - 11:35 μ.μ.

  "Μωραίνει Κύριος...."

  Κάτι έχουν πάθει οι μεμέτηδες και νομίζουν ότι είναι υπερδύναμη.....Δεν εξηγείται αλλιώς.

  Βαδίζουν ολοταχώς προς την καταστροφή τους, και δεν το αντιλαμβάνονται !

  Όταν θα αρχίσουν να τρώνε τις καρπαζιές, θα ξεκινήσουν οι αμανέδες....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Oλα τα τερτιπια στο Αιγαιο ιδιως στην Ελληνικη περιοχη γινονται για να μας εμφανισουν σαν σουξε την παραδοση των κοιτασματων μας στο Ισραηλ.Η Τουρκια καιγεται με το θεμα των Κουρδων,δεν πιστευω οτι ζητουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ εμπλοκη .Οι κινησεις της στο Αιγαιο δεν ειναι πρωτογνωρες και κατα τον Δελαστικ.
  Η κυβερνηση Σαμαρα-βενιζελου παρανομως πουλησε τα πετρελαια Ιονιου με το παρανομο ΤΑΙΠΕΔ τον Αυγουστο.Τωρα με ολη αυτη την """ΚΡΙΣΗ''''' στην οποια προισταται το ΝΑΤΟ στο Αιγαιο ,θα παραδοσει τα υπολοιπα στο Ισραηλ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ναι καλα, ο εφησυχαζοντας Κολοκοτρώνης σιγουρα πια δεν υπαρχει στη νεα γενια (απο 35 και κατω).
  Καλώς η κακώς αυτοι θα ειναι που θα πρεπει να αντιμετωπισουν τον τουρκιο στρατο σε μια ενδεχομενη συρραξη.
  Ο Θεός να μας φυλάει από την νέα γενιά με τις αριστερές αντιλήψεις τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.