9 Νοε 2014

Γιά αὐτή τήν φωτογραφία μᾶς ἀπειλεῖ μέ ἱερό πόλεμο ἡ Τουρκία


Ἡ φωτογραφία αὐτὴ καταγράφει τὴν ἐπίσκεψη τοῦ γιοῦ τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου, Σοφοκλῆ, στὴν πόλη Προῦσα, ποὺ οἱ Τοῦρκοι ὀνομάζουν Μπούρσα, ὅταν ἐπισκέφθηκε τὸν τάφο τοῦ Ὀσμᾶν Γκαζί, τὸ 1920. 
Ὁ Σοφοκλῆς Βενιζέλος, σύμφωνα μὲ τὶς ἑλληνικὲς πηγές, ἔγραψε τότε: «Σοφοκλῆς Βενιζέλος, υἱὸς Ἐλευθερίου ἐλευθερωτοῦ». 
Σύμφωνα μὲ τοὺς ἀστικοὺς μύθους τῆς Τουρκίας ὁ Σοφοκλῆς Βενιζέλος φέρεται νὰ μπῆκε στὸν τάφο κλωτσώντας τὴν πόρτα καὶ ἐπίσης δὲν ἔβγαλε τὶς μπότες τοῦ «βάζοντας μέσα στὸν τάφο τὴν σκόνη ἀπὸ τὶς μπότες του», εἶχε πεῖ χαρακτηριστικὰ στὴν ὁμιλία του πρὸς τὴν τουρκικὴ ἐθνοσυνέλευση τὸν Νοέμβριο τοῦ 1922 ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, Μαχμοὺτ Ἐσὰτ Μπέη. 
«Ἀκούμπησε μάλιστα τὶς μπότες μὲ τὰ σπιρούνια τοὺς πάνω στὴν σαρκοφάγο του Ὀσμᾶν Γκεζὶ καὶ φώναξε: Σήκω Ὀσμᾶν! Μπορεῖ νὰ ἄργησα ἀλλὰ ἦρθα νὰ σὲ πυροβολήσω» συμπλήρωσε ὁ Τοῦρκος ὑπουργός.  Σύμφωνα μὲ ἕνα ἄλλο ἱστορικὸ κείμενο τοῦ Yazar As?m Umit ὁ Σοφοκλῆς Βενιζέλος πρὶν βγάλει τὴν φωτογραφία φώναξε: «Σήκω Ὀσμᾶν! Σήκω καὶ κοίτα τὸ κράτος τῶν ἀπογόνων σου. Διαλύσαμε αὐτὸ ποὺ ἵδρυσες. Ἦρθα ἐδῶ γιὰ νὰ σὲ σκοτώσω»...
Σὲ ἄλλο τουρκικὸ κείμενο ὁ Σοφοκλῆς Βενιζέλος ὅταν μπῆκε στὸ ταφικὸ μνημεῖο ἔβγαλε τὸ σπαθί του καὶ εἶπε «Ἂς βγάλουμε ἕνα σουβενὶρ ἀπὸ τὴν Προῦσα» ἐνῶ σὲ ἄλλο κείμενο τοῦ Ζεκέρια Γιλντὶζ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Γκουμουσιουγιοὺ «ὁ Σοφοκλῆς Βενιζέλος μὲ στάση ποὺ θύμιζε Δὸν Κιχώτη εἶπε στὸν φωτογράφο ὅτι θὰ στείλει τὴν φωτογραφία στὴν Ἀθήνα μὲ τὴν ἑξῆς λεζάντα: Ὁ στρατὸς μᾶς νίκησε τὴν Προῦσα. Ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ὀθωμανικῆς Δυναστείας εἶναι κάτω ἀπὸ τὰ πόδια μου. Πῆρα τὴν ἐκδίκηση γιὰ τὴν πτώση τοῦ Βυζαντίου». 
Κεντρικὸ σημεῖο ὅλων τῶν κειμένων, ποὺ εἶναι διαφορετικὰ τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, εἶναι «ἡ προσβολὴ τῶν Ἑλλήνων ἀπέναντι στοὺς Τούρκους» ποὺ εἶχε ἐξαγριώσει τοὺς Τούρκους τότε καὶ ἐξακολουθεῖ σήμερα νὰ ἐξαγριώνει τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Τουρκίας Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, ποὺ ἀπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα μὲ ἱερὸ πόλεμο γιὰ αὐτὴ τὴν φωτογραφία. 
Αὐτὴ ἡ φωτογραφία ἔγινε τεράστιο ζήτημα στὴν Τουρκία γιατί ὁ Ὀσμᾶν Γκαζὶ εἶναι ὁ ὁ πρῶτος Σουλτάνος τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ ἱδρυτὴς τῆς δυναστείας τῶν Ὀθωμανῶν Αὐτοκρατόρων. 
Ὅταν πέθανε κηδεύτηκε στὴν Προῦσα ποὺ ἦταν καὶ ἡ πρώτη πρωτεύουσα τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ὅταν τὴν κατέλαβαν τὸ 1326. 
Ἀπὸ τὴν Προῦσα, ὅπως εἶναι τὸ ὄνομα τῆς πόλης ἀπὸ τὸ 202 π.Χ, ποὺ τὴν χάρισε ὁ Μακεδόνας βασιλιὰς Φίλιππος Ε” στὸν Προύσιο Α΄ τῆς Βιθυνίας ὡς δῶρο γιὰ τὴν βοήθεια ποὺ τοῦ εἶχε προσφέρει σὲ μία μάχη κατὰ τῆς Περγάμου, ὁ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου εἶπε τὴν Παρασκευή: «Ὅπως στὰ χρόνια της κατοχῆς (ἐννοεῖ οἱ Ἕλληνες κατὰ τὴν Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία) μπῆκαν μέσα στὸ ταφικὸ μνημεῖο τοῦ Ὀσμᾶν Γκαζὶ στὴν Μπούρσα μὲ τὶς μπότες τους, ἔτσι τώρα καὶ αὐτοὶ (Ἰσραηλινοὶ) προσπάθησαν νὰ μποῦν στὸ ἱερὸ τέμενος Ἂλ Ἀκσὰ μὲ τὶς μπότες τους. Ὅπως τότε οἱ δυνάμεις μας στὴν Μπούρσα τοὺς ἐμπόδισαν (τοὺς Ἕλληνες) νὰ μποῦν μέσα, ἔτσι τώρα θὰ ἐμποδίσουν τὶς δυνάμεις κατοχῆς (τὸ Ἰσραὴλ) νὰ μποῦν μέσα, τόσο οἱ Παλαιστίνιοι ὅσο καὶ ὅλοι οἱ μουσουλμάνοι θὰ ἐναντιωθοῦν». 
Οὐσιαστικὰ ὁ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου καλεῖ σὲ ἱερὸ πόλεμο (τζιχὰντ) κατὰ τοῦ Ἰσραὴλ ἀλλὰ καὶ κατὰ τῆς Ἑλλάδας, ἀφοῦ σύμφωνα μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Τουρκίας οἱ Ἕλληνες ἦταν οἱ πρῶτοι βέβηλοί του Ἰσλὰμ καὶ οἱ Ἰσραηλινοὶ ἀκολουθοῦν τὰ βήματά μας. 
Ὁ Σοφοκλῆς Βενιζέλος ποὺ εἶχε γεννηθεῖ στὰ τουρκοκρατούμενα Χανιὰ στὶς 5 Νοεμβρίου τοῦ 1894, τὸν Μάιο τοῦ 1920 ὅταν ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ξεκινοῦσε μεγάλη ἐπίθεση κατὰ τῶν τουρκικῶν δυνάμεων στὴ Μικρὰ Ἀσία πῆγε κατευθείαν στὸ μέτωπο. 
Ἡ ἐπιχείρηση διεξήχθη ἀπὸ τὴ Μεραρχία Ἀρχιπελάγους, τὴν ταξιαρχία ἱππικοῦ καὶ ἀπὸ μία μοίρα πεδινοῦ πυροβολικοῦ ὑπὸ τὴν ἡγεσία του. 
Οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν κάλυψαν ἀπόσταση 120 χιλιομέτρων καὶ διέλυσαν στὴ κυριολεξία ὅλες τὶς ὀργανωμένες δυνάμεις τοῦ κεμαλικοῦ στρατοῦ. 
Ὁ Σοφοκλῆς ἀπὸ τὴν Προῦσα ἔγραψε, γεμάτος ὑπερηφάνεια, πρὸς τὴ μνηστή του: «Προχθὲς ὁ ἀνταποκριτὴς τοῦ Daily Mail μὲ ἐφωτογράφισε πλησίον τῶν πυροβόλων μου καὶ εἰς τὴν ἀνταπόκρισίν του πρὸς τὴν ἐφημερίδα τοῦ ἔγραψεν ὅτι ἐνῶ ὁ πατέρας ἀγωνίζεται εἰς τὴν Δύσιν ὁ υἱὸς μάχεται εἰς τὴν Ἀνατολὴν».

tribune.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.