27 Οκτ 2014

Θὰ ξαναποῦμε ὄχι;

Ὁ ἑλληνισμὸς διέρχεται τὴν τρίτη μεγάλη παρακμὴ στὴ μακραίωνη ἱστορική του πορεία. Κατὰ τὶς δύο προηγούμενες κατέστη εὔκολη λεία εἰσβολέων, Ρωμαίων καὶ Τούρκων. Ἀποφεύγοντας νὰ ἐγκύψουμε στὰ αἴτια τῆς παρακμῆς καὶ νὰ διδαχθοῦμε ἀπὸ τὰ σφάλματα τῶν προγόνων μᾶς συνήθως ὑπερτονίζουμε τὴν προσφορὰ τῶν πολιτιστικῶν ἀγαθῶν μας στοὺς κατακτητές. Σήμερα δὲν διατρέχουμε κίνδυνο κατάκτησης τῆς ἴδιας μορφῆς μὲ τὶς ἄλλες τοῦ παρελθόντος, εἴμαστε ὅμως, δυστυχῶς, ἐν ἀγνοία μᾶς κατακτημένοι. Ἔχουμε ὑποταχθεῖ σὲ τρόπο βίου ἀλλοτριωτικό, τὰ πρότυπά το ὁποίου εἶναι ἡ παντελὴς λήθη τῆς παράδοσης καὶ τῶν πολιτιστικῶν ἀξιῶν μας, ἡ παραίτηση ἀπὸ κάθε εἴδους δημιουργία, ὁ ἄκρατος καταναλωτισμὸς καὶ ὁ δουλοπρεπὴς μιμητισμός. Ὑποταγμένοι στὸ πλασματικὸ αὐτὸ εἶδος βίου, ἄβουλοι καὶ μοιραῖοι, προβαίνουμε σὲ ἀπόπειρα ἑορτασμοῦ τῶν λαμπρῶν ἐπετείων τοῦ παρελθόντος ὀκνοὶ καὶ ράθυμοι ὑπὸ τὴν ἐπήρεια κάποιων τύψεων γιὰ τὴν ἀναξιότητά μας ἔναντι ἐκείνων ποὺ...
ἔγραψαν τὰ ἔπη ἢ μὲ διάθεση νὰ τοὺς μειώσουμε, ὥστε νὰ σμικρύνουμε τὸ χάσμα ποὺ μᾶς ξεχωρίζει ἀπ’ αὐτούς!
 Βέβαια δὲν μᾶς λείπουν τὰ παχιὰ λόγια κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν ἐπετείων, καθὼς ἡ «ξύλινη» γλώσσα τῶν πολιτικῶν ἔχει ἰδιαίτερη πέραση τέτοιες ἡμέρες. Πολὺς ὁ λόγος κατ’ αὐτὲς γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία ἀπὸ τοὺς ἐκποιητὲς τοῦ ἔθνους στὶς ἀγορὲς τοῦ διεθνισμοῦ καὶ ἡ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς καταδίκη του ὁλοκληρωτισμοῦ, τὸν ὁποῖο δὲν παύουν νὰ ἐκτρέφουν ὅσοι φυγάδευσαν ἰδανικὰ καὶ ὁράματα καὶ ὁδήγησαν σὲ ἀκραία πείνα τὴν ψυχὴ τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἄγεται καὶ φέρεται ἀπὸ τοὺς δημαγωγούς, ὥσπου νὰ κορυφωθεῖ ἡ ἀγανάκτησή του καὶ νὰ ζητήσει λύτρωση σὲ ἐπίδοξους σωτῆρες, ποὺ ὑπόσχονται τὴν ἀνάσταση τῆς πατρίδας! 
Εἴπαμε ΟΧΙ τὸ 1940 στὸν ἐπίβουλο εἰσβολέα. Φλυαρία ἀκατάσχετή μας καταλαμβάνει σχετικὰ μὲ τὸ ποιὸς τὸ εἶπε, ὁ Μεταξὰς ἢ ὁ λαός. Καὶ χάνεται ἡ οὐσία τοῦ ΟΧΙ κάτω ἀπὸ τὸν σωρὸ γελοίων ἀπόψεων ἔνθεν καὶ ἔνθεν. Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι μπορεῖ τὸ δικτατορικὸ τότε καθεστὼς τῆς χώρας μας νὰ εἶχε στοιχεῖα ἔκδηλά τς συγγένειας μὲ τὰ ἄλλα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ὅμως ἡ πατρίδα μᾶς ἦταν γερὰ δεμένη στὸ ἅρμα τῆς Βρετανίας, ἡ ὁποία εἶχε τότε τὸν τελευταῖο λόγο γιὰ κάθε τί τὸ συμβαῖνον στὴ χώρα μας. Αὐτὴ τὴν ὑποταγή, ἡ ὁποία μᾶς ὁδήγησε λίγο ἀργότερα στὸν ἐμφύλιο σπαραγμὸ καὶ ὡς σήμερα μᾶς ὁδηγεῖ σὲ πλῆθος ἐθνικῶν ταπεινώσεων, ἀποφεύγουμε νὰ σχολιάσουμε ἔστω καὶ κατ’ ἐλάχιστο. Πῶς νὰ σταθοῦν οἱ σήμερα κρατοῦντες μπροστὰ στοὺς νεκρούς, ποὺ βροντοφώναξαν τὸ ΟΧΙ, ἀφοῦ γνώρισμά τους εἶναι τὸ ΝΑΙ σὲ ὅλες τὶς ἐντολὲς τῶν πατρώνων τους. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι ἀνυπόφορες γι’ αὐτοὺς οἱ ἐπέτειοι! Τελικὰ ποιὸς εἶπε τὸ ΟΧΙ; Ἀσφαλῶς ὁ δοτὸς ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους πρωθυπουργὸς Μεταξάς. Τὸ κύριο ὅμως εἶναι τὸ ποιὸς ἔγραψε τὸ ἔπος. Καὶ πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφισβήτηση ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα εἶναι: Ὁ λαός μας! Ἕνας λαὸς ψυχωμένος, ἑνωμένος καὶ μὲ πίστη ὅτι εἶναι ὑπόθεση ἱερή το «ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης». Ἀπὸ ποῦ ἄντλησε τὶς δυνάμεις ὁ λαὸς νὰ ἀντισταθεῖ μὲ τόσο σθένος στὸν εἰσβολέα; Τὸ ἐρώτημα συνήθως ἀποφεύγεται νὰ τεθεῖ, καθὼς ἡ ἀπάντηση ἀποκαλύπτει τὴ γυμνότητά μας! 
 Ὁ λαὸς μᾶς εἶχε τότε ἀκόμη βαθειὰ πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἐπίκεντρό το βίου του ἀποτελοῦσε ἡ Ἐκκλησία. Ἀκόμη καὶ ἐκεῖνοι, ποὺ εἶχαν δηλώσει ὑποταγὴ στὸ πνεῦμα τῆς Δύσης, πρὶν ὁ ἐχθρὸς προσβάλει τὰ σύνορά μας, καὶ εἶχαν ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὴν ὑλιστικὴ φιλοσοφία, εἶχαν τρυφερὲς ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν παιδική τους ἡλικία μιᾶς γιαγιᾶς, ποὺ ἄναβε τὸ καντηλάκι καὶ σταυροκοπιοῦνταν ἀτέλειωτα μπροστὰ στὰ εἰκονίσματα. Κι αὐτὴ εἶχε ἐπαρκῆ τὴ σοβαρότητα, ποὺ ἐκδηλωνόταν ὡς στάση βίου, ὥστε νὰ μὴν πιάνουν τὰ ἐπιχειρήματα τῶν «φωτισμένων» περὶ τῆς πατροπαράδοτης δεισιδαιμονίας τῶν ἀγραμμάτων. Αὐτὲς οἱ γιαγιὲς καὶ οἱ μανάδες ξεπροβόδισαν τὰ βλαστάρια τους μὲ πόνο ψυχῆς προσφέροντάς τους γιὰ φυλακτὸ ἕνα σταυρουδάκι ἢ ἕνα εἰκονισματάκι. Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἀρνηθεῖ τὴν προσφορά τους; Γιατί ἄραγε ὅλες ἐκεῖνες οἱ μάνες δὲν κλαψούριζαν ἀπεγνωσμένα, ἀφοῦ ἀντιλαμβάνονταν ὅτι ἐνδεχομένως νὰ μὴν ξανάβλεπαν τὰ ἀγαπημένα τοὺς πρόσωπα; Γιατί οἱ νέες δὲν ζήλευαν τὴν πατρίδα, ποῦ ἅρπαζε ἀπὸ τὴν ἀγκαλιὰ τοὺς τὸν ἀγαπημένο τους; Γιατί τότε τὰ ἰδανικὰ ἀποτελοῦσαν τὸ ἄρωμα τοῦ βίου κι’ αὐτὰ ἐξύμνησε καὶ ἡ τραγουδίστρια τῆς νίκης! Σήμερα λέμε ΝΑΙ σὲ ὅλα, γιατί δὲν ἔχουμε τὴ διάθεση νὰ χάσουμε τὴν χοιροτροφή, ποὺ μᾶς προσφέρουν ὡς ἀντάλλαγμα τῆς ὑποταγῆς μας! Ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὴ φιλοπατρία, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὰ ἀγαθά τς εἰρήνης, ὅπως ἰσχυριζόμαστε. Μόνο ποὺ ἡ ἀπόλαυση τῆς χοιροτροφῆς ὁδηγεῖ σὲ κορεσμὸ καὶ βυθιζόμαστε στὸ ὑπαρξιακὸ κενό, τὸ ὁποῖο καταβάλλουμε ἀπέλπιδες προσπάθειες νὰ πληρώσουμε μὲ πλῆθος ὑποκαταστάτων τῶν ἰδανικῶν, τὰ ὁποῖα ὑποκατάστατα ἁπλῶς ἐντείνουν τὰ ἀδιέξοδα! Νὰ τὸ ὁμολογήσουμε; Δὲν μᾶς ἀφήνει ἡ ἔπαρση καὶ ἡ ἀλαζονεία μας. Γι’ αὐτὸ ἐπιμένουμε νὰ αὐτοδικαιωνόμαστε ἰσχυριζόμενοι ὅτι ἀκολουθοῦμε ὀρθὴ πορεία. 
 Πῶς νὰ προβάλουμε τὸ ἔπος τοῦ '40; Πῶς νὰ πιστέψουμε τὸ θαῦμα, ποὺ καταθέτουν οἱ πολεμιστές, ποὺ εἶχαν ἔντονη τὴν αἴσθηση τῆς παρουσίας τῆς Παναγίας στὸ πλάι τους. Εἶναι προτιμότερο γιὰ μᾶς, τοὺς βιώνοντες χωρὶς ἐλπίδα (ἄρα καὶ ἐλεύθερους κατὰ Καζαντζάκη) νὰ τοὺς χαρακτηρίσουμε ἀλαφροΐσκιωτους καὶ ὀνειροπαρμένους. Πῶς νὰ δεχθοῦμε ὅτι στέκονταν ὄρθιοι στὸ ξεροβόρι σὲ βουνοκορφὲς μὲ τὸν ὑδράργυρο νὰ ταπεινώνεται στοὺς τριάντα βαθμοὺς ὑπὸ τὸ μηδέν; Πῶς νὰ δεχθοῦμε ὅτι κάποιοι πέθαναν στὴν προσπάθειά τους νὰ περισώσουν τὴ σημαία τῆς μονάδας, αὐτὴν ποῦ ἐμεῖς σήμερα ἀπολαμβάνουμε, ὅταν ἀποσπᾶται ἀπὸ τὰ Ἴμια ἢ καίεται σὲ διαδηλώσεις; 
Ἔχουμε πολλοὺς λόγους νὰ ταπεινώνουμε κατ’ ἔτος μὲ τὸν ψευτοεορτασμὸ τῶν ἐπετείων τοὺς πρωταγωνιστὲς τοῦ ἔπους. Δυστυχῶς δὲν ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἐπιτείνουμε τὴ δική μας ταπείνωση, καθὼς ἀποκαλύπτουμε τὴ μικρότητά μας. Ἂν ἡ στάση μᾶς αὐτὴ συνεχιστεῖ γιὰ γενιές, τότε ἡ ἄτεγκτη ἱστορία δὲν θὰ μᾶς διατηρήσει στὸ προσκήνιο μὲ τὸ νὰ τὴν δωροδοκήσουμε μὲ δάφνες προγονικές. Ὁ ἐχθρὸς ποὺ μᾶς κατέλαβε δὲν εἶναι σὰν τοὺς ἄλλους. Εἶναι ὕπουλος καὶ ἐκμαυλιστικός. Λέει πὼς δὲν ζητᾶ τίποτε ἀπό μας καὶ ἤδη μᾶς τὰ πῆρε ὅλα. Διορθώνουμε: Τοῦ τὰ δώσαμε ὅλα καὶ μάλιστα τὸν ὑποδεχθήκαμε ὡς ἐλευθερωτὴ ἀπὸ τὸ χρέος ποὺ μᾶς κληρονόμησαν οἱ πρόγονοί μας: Νὰ μαχόμαστε ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος. Ἐκεῖνο τὸ χρέος ἦταν ἐπαχθὲς καὶ ἀπεχθές. Προτιμοῦμε τὸ οἰκονομικὸ χρέος, πού, ὅπως μᾶς λένε, εἶναι βιώσιμο ἀκόμη καὶ ἂν ἐμεῖς σβήσουμε!
  «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»        

20 σχόλια:

 1. ΤΟ ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ-ΤΟ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ,ΣΤΟ ΑΦΥΣΙΚΟ,ΣΤΟ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟ.
  ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΠΩΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ...ΜΟΛΥΝΘΗΚΕ,ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΣ.
  ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΠΩΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ,ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ.
  Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΦΑ=ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΣΠΑΣΕΙ Η ΜΠΟΡΑ Η ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΣ.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Ελληνας δεν υπαρχει περιπτωση να πει καπου οχι. Ουτε 1 στο 1 000 000 κατα την γνωμη μου. Οπως του χτυπαν το ντεφι,χορευει.Για να πεις καπου οχι κ να αντισταθεις προυποθετει κοτσια. Αυτα δεν υπαρχουν σημερα κ το ποταμι δεν εχει γυρισμο.
   Για να επιβεβαιωθειτε ρωτηστε τους διπλανους σας. Καντε αυτο το απλο τεστ στους τριγυρω σας κ θα καταλαβετε.
   Οι Ελληνες σημερα δεν εχουν καμια σχεση με τους προγονους τους. Εχουν μεταλλαχθει.

   Διαγραφή
  2. Μήπως ἐξ ἰδίων τά ἀλλότρια;;;;
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  3. εξ ιδιων,εξ αλλων,δεν ξερω.
   Εαν εσυ πιστευεις οτι οι σημερινοι Ελληνες μπορουν να που καπου οχι κ να επαναστατησουν εχω την εντυπωση οτι κοιμασαι κ ονειρευεσαι πως την αυγη παντρευεσαι που λεει κ το γνωστο ασμα.
   Κ αν καποιοι το κανουν αυτο,αυτοι μετριουνται-αν υπαρχουν κι ολας-στα δαχτυλα του ενος χεριου.
   Η συντριπτικη πλειοψηφια των Ελληνων,το 99,99% δεν κουνουν ουτε το μικρο τους δαχτυλο.

   Διαγραφή
  4. ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ;;
   ΚΑΛΑ!!
   ΚΑΤΣΕ ΚΑΙ ΚΛΑΙΓΕ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕ ΤΟ 99,99% ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ.
   ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΛΛΗΝ.ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΘΑ.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  5. Δεν αναθεματιζω κανεναν.Την αληθεια λεω. Μαλλον εσυ δεν μπορεις να εκτιμησεις την κατασταση στην οποια βρισκομαστε σημερα σαν λαος κ ζεις με το παρελθον.
   Καλο λοιπον,ενδοξο κ τιμιο το παρελθον μας αλλα οι σημερινοι Ελληνες δεν εχουν καμια απολυτως σχεση με εκεινους του 40 γι αυτο κ δε μπορουν να πουν οχι.
   Αυτη ειναι η αληθεια νετα σκετα.Εσυ τωρα αν θελεις κατσε γραφε ποιηματα για αιματα,αφυσικα,ανελευθερα κλπ κ μη κλεισε τα ματια στην πραγματικοτητα.Ακουγεσαι.

   Διαγραφή
  6. ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ....
   Η ΓΚΡΙΝΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΟΦΟΡΗ.......
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  7. Ανυποφορη κοπελια ειναι η αληθεια κ η πραγματικοτητα που αρνεισαι να παραδεχθεις.Καλο ξημερωμα.

   Διαγραφή
  8. ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
   ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;;;
   ΕΓΩ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ.

   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  9. Κυρια μου εαν οι Ελληνες δεν κουνησουν τα δαχτυλα τους δεν προκειται να επεμβει κανενας Θεος.Για να επεμβει ο Θεος πρεπει οι Ελληνες να ενεργησουν.
   Οι Ελληνες οχι μονο δεν μπορουν να ενεργησουν αλλα ουτε καν να πουν ενα οχι.
   Για τα παραπανω λογια μου βαζω και τα δυο μου χερια στη φωτια.
   Μην περιμενεις λοιπον απο τον Θεο να φτιαξει την κατασταση αυτεπαγγελτα...
   Παρε για παραδειγμα το 21...Ο Θεος απο μονος του δεν κανει "μαγικα".......................

   Διαγραφή
  10. ΑΝΟΙΞΕ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΚΑΙ ΜΠΕΣ.
   Ἤ ΦΥΓΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΑΛΛΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΛΑΟ.
   ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ=ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΙΓΕΣΑΙ.
   ΤΙ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΣ ΧΙΛΙΟΧΡΟΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΙΩΝ.
   ΚΙΟΤΕΨΕΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΘΤΑΙΝΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  11. ΑΝΟΙΞΕ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΚΑΙ ΜΠΕΣ Ἤ ΦΥΓΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΛΑΟ.
   ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ,ΦΥΓΕ ΚΑΙ ΣΩΖΟΥ.
   (ΜΕΓΑΛΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΣ ΕΝΑΝ ΛΑΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΙΞΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ!
   ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΡΩΣΕΙ.)
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  12. Σαν να μιλαω σε τοιχο................

   Διαγραφή
  13. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
   ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΚΙ ΕΓΩ.....

   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  14. Δεν είναι προσβλητικό ,κυρία Καλλιόπη, οταν μάς δείχνουν τα λάθη μας.Και ο Θεός βοηθάει σε αυτούς τους λαούς που ακολουθούν την ΑΛΉΘΕΙΑ.Κανείς δεν αμφισβητεί ότι έχουμε ΠΛΟΎΣΙΑ και ΈΝΔΟΞΗ ιστορία(όχι ,βέβαια για να καυχιομαστε ότι είμαστε ανώτεροι από τους άλλους,αλλα να ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΤΟΥΜΕ από τους προγόνους μας).
   Αν όμως αγαπάμε τυφλά την πατρίδα μας όπως ο Σαμψών την Δαλιδα,τότε μπορεί να μας εγκαταλείψει η ΧΆΡΗ του Θεού και θα καταλήξουμε στο τραγικό αποτέλεσμα:θα μείνουμε αιχμάλωτοι και τυφλοί εάν θα μάς κόψουν αυτό το πολύτιμο όπου κρύβεται η ΔΎΝΑΜΗ μας.
   Πρέπει να ζήσουμε με πνευματικές αξίες και να αγωνιστούμε σωστά για να μην σβήσει με μάς η δόξα που ανέτειλε στους προγόνους μας.

   Διαγραφή
  15. ΤΟ ΟΧΙ ΗΔΗ ΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΛΑΟΣ=ΣΙΩΠΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑ.
   ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ,Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ
   ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 2. Είστε εκτός τόπου και χρόνου μου φαίνεται. Ο νεοέλληνας λέει κάθε στιγμή ΟΧΙ. Όχι στον Θεό, όχι στην αγία του πίστη και στη μάννα του την Εκκλησία, όχι στις ευσεβείς παραδόσεις του, όχι στην ιστορία του και πάει λέγοντας. Και λέει πολλά ναι στους αθέους και θεομπαίκτες πολιτικούς, ναι στα τουρκοκάναλα ,ναι στη ποδοσφαιροφιλία και στα πορνοσήριαλ,κ.λ.π. κ.λ.π.κ.λ.π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ !!!
   ΜΑΣ ΕΛΕΙΠΕ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΜΟΥΡΤΖΟΥΦΛΗΣ !!!
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 3. Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1931 ΕΩΣ ΤΟ 1935. ΤΟ 1936 ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 241 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ! ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΝΕΙΣ! ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936, ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕ ΣΕ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ. Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΥΤΗ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 4229/1929, ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ "ΙΔΙΩΝΥΜΟ", ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ! (ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΗΤΑΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ;). ΑΡΚΕΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ.
  http://www.ioannismetaxas.gr/4nAvgoustou.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ29 Οκτωβρίου 2014 - 10:11 μ.μ.

  ΠΡΩΤΟΝ : Ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν ΕΘΝΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ και θα μείνει στην Ιστορία ως ο άνθρωπος που είπε το ΟΧΙ. Όλα τα υπόλοιπα είναι αερολογίες.

  Όσο για τα περί "δικτατορίας" του Μεταξά, να θυμίσουμε ότι η 4η Αυγούστου επιβλήθηκε αναγκαστικώς λόγω της γενικευμένης κομμουνιστικής ανταρσίας του 1936 με τους δεκάδες νεκρούς.

  Υπήρξε τότε πραγματικός κίνδυνος κομμουνιστικής επιβολής, και έτσι όλα τα αστικά κόμματα συμφώνησαν στην επιβολή του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου.

  Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου προετοίμασε την άμυνα της Πατρίδας και χαλύβδωσε το Εθνικό φρόνημα του λαού και της νεολαίας, ενώ στον κοινωνικό τομέα έφερε επανάσταση με τα φιλολα'ι'κά και φιλεργατικά μέτρα του.

  Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια.

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ : Όντως, οι σημερινοί νεοέλληνες ΔΕΝ μπορούν να πουν ΟΧΙ.

  Δυστυχώς ο νεοελληνικός λαός - πλην εξαιρέσεων - είναι ράθυμος και εκφυλισμένος.

  Η μαρξιστική πλύση εγκεφάλου τα τελευταία 40 χρόνια δημιούργησε έναν λαό που κατεβαίνει στους δρόμους ΜΟΝΟ για μισθολογικά και συνδικαλιστικά θέματα.

  Αφού λοιπόν δεν πρόκειται να γίνει επανάσταση, απομένει μόνον ο δεύτερος τρόπος για να αλλάξουν τα πράγματα : ο Πόλεμος.

  Και απ΄'οτι φαίνεται, ο Πόλεμος βρίσκεται προ των πυλών.

  Θα φροντίσουν γι'αυτό οι μεγαλομανείς νεο-οθωμανοί της Άγκυρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.