22 Σεπ 2014

Στὸν εἰσαγγελέα Ἀργυροκάστρου ἡ Νεολαία Δερβιτσάνης γιὰ τὰ σύμβολα τῆς Αὐτονόμου Βορείου Ἠπείρου στὸ πανηγύρι τοῦ Δεκαπενταύγουστου


Μετὰ λύπης μας διαπιστώνουμε πὼς ἕνα γεγονὸς ποὺ ξεκίνησε στὶς 14 Αὐγούστου καὶ προσπαθήσαμε νὰ μὴν πάρει ἔκταση, ἐξελίσσεται σὲ προβοκάτσια καὶ ὀργανωμένο σχέδιο τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας καὶ τῆς Νεολαίας Δερβιτσάνης. Παραθέτουμε ἀναλυτικά τα γεγονότα.  Ἡ νεολαία τοῦ χωριοῦ μας, κάθε χρόνο στὶς 15 Αὐγούστου διοργανώνει πανηγύρι στὸ χωριό, καθὼς γιορτάζει ἡ ἐκκλησία μας, ἡ Κοίμησης τῆς Θεοτόκου. Τὸ πανηγύρι αὐτὸ ἔχει καθιερωθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ πραγματοποιεῖται μὲ τεράστια συμμετοχὴ κάθε χρόνο. Ἡ νεολαία μας μὲ προσωπικὴ ἐργασία καὶ κόπο, ὀργανώνει τὰ πάντα ὥστε νὰ περνᾶνε ὄμορφα ὅλοι ὅσοι ἐπισκέπτονται τὸ χωριὸ τὸν Αὔγουστο, νὰ τηροῦμε τὶς παραδόσεις, τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ τὸν πολιτισμὸ τοῦ τόπου μας, ποὺ τόσα χρόνια παραμένουν ἀναλλοίωτα. Ὅτι γίνεται, γίνεται μὲ σεβασμὸ πρῶτα ἂπ ὅλα στοὺς συγχωριανούς μας, τὶς παραδόσεις μας, τὴν ἱστορία μας ἀλλὰ καὶ τοὺς νόμους. 
Φέτος παραμονὲς τοῦ πανηγυριοῦ, συνελήφθη στὴν Κακαβιὰ νεαρὸς ἀπὸ τὸ χωριὸ μας μαζὶ μὲ τὴν ἀρραβωνιαστικιά του, μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι φοροῦσε μπλούζα ποὺ ἔφερε πάνω τὴν ἑλληνικὴ σημαία καὶ....
τὴ σημαία τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ δικαιολογία ἀπὸ πλευρᾶς τῆς ἀλβανικῆς ἀστυνομίας ἦταν πὼς πρόκειται γιὰ μιὰ ἁπλὴ ἐξακρίβωση στοιχείων, παρότι ὁ νεαρὸς ἀνακρίθηκε κανονικὰ καὶ ὑπέγραψε τὴν κατάθεσή του. Μετὰ ἀπὸ κάποιες ὧρες ἀφέθηκε ἐλεύθερος. Νὰ σημειώσουμε πὼς ἀντίστοιχες μπλοῦζες φοροῦσαν αὐτοβούλως πάρα πολὺ νεολαῖοι τοῦ χωριοῦ μας καὶ στόχος ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ἱστορίας μας, τῶν παραδόσεών μας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας, χωρὶς ἴχνος προκλητικῆς ἢ ἐθνικιστικῆς διάθεσης. 
Παρότι ὑπῆρχε ἔντονη ἀναστάτωση γιὰ τὸ γεγονὸς στὸ χωριό, ἀποφασίσαμε νὰ μὴν πάρει περαιτέρω ἔκταση καὶ νὰ λήξει ἐκεῖ το γεγονός, καθὼς θεωρήσαμε πὼς ἦταν μιὰ κακὴ στιγμή. Τὸ πανηγύρι πραγματοποιήθηκε μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία, χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ παραφωνία ἢ τὸ παραμικρὸ παρατράγουδο ποὺ νὰ προσβάλλει κάποιον. 
Φαίνεται ὅμως πὼς τὸ γεγονὸς δὲν ἦταν ἁπλὰ μιὰ κακὴ στιγμή, ἀλλὰ μία ὀργανωμένη προβοκάτσια, μὲ στόχο νὰ δημιουργήσει φόβο, νὰ διαλύσει τὸ πανηγύρι τοῦ χωριοῦ καὶ νὰ ἀπομακρύνει τὰ Δερβιτσωτόπουλα ἀπὸ τὸν τόπο τους. Προχθές, 16 Σεπτεμβρίου 2014 , ἔφτασαν στὰ χέρια κάποιων συγχωριανῶν μᾶς (συνολικὰ σὲ 7 ἄτομα) κλήσεις ἀπὸ τὸν εἰσαγγελέα, προκειμένου νὰ παρουσιαστοὺν ἐνώπιόν του. Ἡ ἐνημέρωση ποὺ ἔχουμε εἶναι πὼς ὁ φάκελος περιέχει πολλὰ περισσότερα ὀνόματα (ποὺ μπορεῖ νὰ ἀγγίζουν καὶ τὰ 60 ) καὶ αὐτὸ εἶναι μόνο ἡ ἀρχή. Σήμερα τὰ παιδιὰ παρουσιάστηκαν στὸν εἰσαγγελέα προκειμένου νὰ ἀπολογηθοῦν γιατί φοροῦσαν αὐτὲς τὶς μπλοῦζες. 
Φαίνεται πὼς τὸ ἀλβανικὸ κράτος ποὺ ἀντιμετωπίζει τὰ τελευταῖα χρόνια πολλὰ καὶ ἔντονα ἐθνικιστικὰ κρούσματα, προσπαθεῖ νὰ μεταφέρει τὸ πρόβλημα κάπου ἀλλοῦ καὶ δημιουργεῖ θέματα ἀπὸ κεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχουν, μὲ στόχο τὸν ἐκφοβισμό. 
Μὲ δεδομένο ὅτι δὲν ἔγινε κανένα ἐπεισόδιο καὶ ὅλα κύλησαν ἀπολύτως ὁμαλά, ὁ ἐντοπισμὸς τῶν παιδιῶν ποὺ μπορεῖ νὰ φοροῦσαν (ἢ καὶ νὰ μὴ φοροῦσαν) τὴ συγκεκριμένη μπλούζα, θυμίζει πρακτικὲς Ἐμβερ Χότζα, ὅταν χαφιέδες τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν παρακολουθοῦσαν κάθε κίνηση τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι τέτοιες πρακτικὲς ἀνήκουν στὸ παρελθόν.
Οὐδέποτε κανεὶς ἀπὸ τὴ Νεολαία τοῦ χωριοῦ μας δὲν ἔπραξε κάτι πέραν αὐτῶν ποὺ ὁρίζουν οἱ παραδόσεις μας, ὁ πολιτισμός μας, ἡ ἱστορία μας καὶ κυρίως αὐτῶν ποὺ ὁρίζουν οἱ διεθνεῖς συνθῆκες καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Θὰ παρακαλούσαμε λοιπὸν τὸ ἀλβανικὸ κράτος νὰ σταματήσει αὐτὲς τὶς ἐνέργειες, ποὺ τὸ μόνο ποὺ ἐπιτυγχάνουν εἶναι ἔνταση σὲ μία φιλειρηνικὴ περιοχὴ καὶ κυρίως θυμίζουν τακτικές του κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος. Ἡ Νεολαία μᾶς στηρίζει τὴν Εὐρωπαϊκὴ προοπτική της Ἀλβανίας, ἡ ὁποία ὅμως δὲν συνάδει μὲ τέτοιες ἐνέργειες. 
Παρακαλοῦμε τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου μας, τοὺς ἐκπροσώπους τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας, τὴν ΕΕ μέλος τῆς ὁποίας θέλει νὰ γίνει ἡ Ἀλβανία καὶ τὸν ΟΑΣΕ νὰ παρακολουθήσουν τὴν ὑπόθεση καὶ νὰ πράξουν τὰ δέοντα προκειμένου νὰ διασφαλιστεῖ ἡ ἠρεμία στὴν περιοχὴ καὶ ἡ ἀσφάλεια τῆς Νεολαίας τοῦ χωριοῦ μας.

Μὲ ἐκτίμηση 
Νεολαία Δερβιτσάνης

1 σχόλιο:

  1. Την ξεχάσαμε δυστυχώς τη Βόρειο Ήπειρο, το μόνο που μας ενδιαφέρει έιναι το πότε θα πάρουμε το οποιδήποτε επίδομα και πότε θα διοριστούμε σε καμία θέση στο δημόσιο.Μέσα στην Αλβάνια υπάρχει ένας ζωντανός Ελληνισμός που χρειάζεται την προστασία της Ελλάδας αλλά η κακιά μητριά που λέγεται Ελλάδα δεν θέλει να γνωρίζει για τα παιδιά της, η ΜΆΝΑ ΈΛΛΆΔΑ που συμπεριφέρεται ως κακιά μητριά. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την 28 Οκτωβρίου του 1940, αυτό το έπος του Μεταξά ζωντάνεψε στα παγωμένα βουνά της Βορείου Ήπείρου και εμείς σήμερα ούτε τα κόκκαλα των πατεράδων μας δεν είμαστε άξιοι να πάμε να περισυλλέξουμε και τα τρώνε τα άγρια τσακάλια.Η Βόρειος Ήπειρος ήταν, είναι και θα παραμείνει για πάντα Ελληνική αρκεί να σκεφτόμαστε σαν Έλληνες πολίτες και όχι πολίτες του κόσμου.tamystikatoubaltou.blogspot.gr.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.