10 Σεπ 2014

11 Σεπτεμβρίου 2004: Ὁ Πούτιν καὶ ἡ ἑλληνικὴ προδοσία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἡ ἐντεκάτη Σεπτεμβρίου ἔχει μείνει στὴν παγκόσμια ἱστορία σὰν μαύρη κηλίδα ἐξ αἰτίας τῆς τρομοκρατικῆς ἐπίθεσης στοὺς δίδυμους πύργους στὴν Νέα Ὑόρκη. Γιὰ τὴν ἱστορία αὐτὴ ἔχουν γραφτεῖ πάρα πολλὰ καὶ τελευταία ἔχουν βγεῖ στὴν δημοσιότητα καινούργια στοιχεῖα ποὺ ἐνισχύουν τὴν ἄποψη, ποὺ εἶχαν ὑποστηρίξει τότε κάποιοι ἐρευνητὲς καὶ εἶχαν ἐπικριθεῖ ἔντονα, ὅτι οἱ οὐρανοξύστες κατέρρευσαν ὄχι ἀπὸ τὴν πτώση τῶν ἀεροπλάνων, ἀλλὰ ἀπὸ ἰσχυρὲς ὑπόγειες ἐκρήξεις στὰ θεμέλια τους.
Ἀλλὰ ἡ 11η Σεπτεμβρίου ἔχει ἄλλο ἕνα μεγάλο γεγονὸς ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν σύγχρονη ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἱστορία. Ἴσως ἀπὸ τότε εἶχαν προετοιμαστεῖ τὰ σχέδια γιὰ τὶς σημερινὲς  ἐξελίξεις καὶ γιὰ τὴν ὑποδούλωση τῆς Ἑλλάδας στὸ ἅρμα τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς, ἐνῶ σημαντικὰ ζητήματα ἦταν σὲ ἐκκρεμότητα, ὅπως ὁ ἀγωγὸς Μπουργὰζ-Ἀλεξανδρούπολης, ἕνα τεράστιας σημασίας γεωσταρτηγικὸ ἔργο, καθὼς καὶ ἡ πορεία τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων ποὺ ἂν εἶχαν ἐξελιχτεῖ διαφορετικὰ μὲ τὸ ἔργο αὐτό, ἴσως σήμερα νὰ μὴν.....
εἴμαστε σὲ αὐτὴ τὴν τραγικὴ κατάσταση.
Ἦταν 11 Σεπτεμβρίου τοῦ 2004 ὅταν ὅλη ἡ Ἑλλάδα «πάγωσε». Τὸ στρατιωτικὸ ἑλικόπτερο τύπου «Σινούκ», ποὺ μετέφερε τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Πέτρο στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ τὴ συνοδεία του, κατέπεσε στὴ θάλασσα ἀνοικτά το Ἄθω, λίγο πρὶν προσγειωθεῖ, παρασύροντας στὸν θάνατο τοὺς ἐπιβάτες του. Συνολικὰ 18 νεκροί, ἀνάμεσά τους καὶ ὁ προκαθήμενος Ἀλεξανδρείας, Πέτρος. Τὸ ἐπίμαχο ὅμως σημεῖο μὲ αὐτὸ τὸ ἑλικόπτερο ἦταν ὅτι μπορεῖ νὰ ἦταν αὐτὸ ποὺ θὰ μετέφερε τότε τὸν πρόεδρο τῆς Ρωσίας, Βλαδιμὴρ Πούτιν, στὸ πρῶτο του ταξίδι πρὸς τὸ Ἅγιο Ὅρος, ὅπου θὰ ἐπισκέπτονταν τὸ ρωσικὸ μοναστήρι. Τὸ βράδυ τῆς Παρασκευῆς, 10 Σεπτεμβρίου 2004, ὁ Πούτιν βρισκόταν στὴν Τουρκία γιὰ ἐπίσημη ἐπίσκεψη. Εἶχε ἤδη δεῖ τὸν Ἐρντογᾶν καὶ τὴν ἑπόμενη μέρα θὰ ἐπισκέπτονταν τὸ ρωσικὸ μοναστήρι ἰκανοποιώντας τὴν ἀπὸ καιρὸ μεγάλη του ἐπιθυμία νὰ βαδίσει στὰ χώματα τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Ὁ Πούτιν σχεδίαζε τότε ὅτι μὲ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ Μπουργὰζ-Ἀλεξανδρούπολης θὰ προσέγγιζε ἀκόμα περισσότερο τὴν χώρα μας καὶ θὰ ἔβαζε τρόπον τινὰ «πόδι» στὴν Μεσόγειο. Ἔτσι ἀκόμα καὶ ἂν θὰ ἔχανε τὸν ἔλεγχο στὴν Συρία, θὰ εἶχε μιὰ ἰσχυρὴ ἐναλλακτικὴ λύση πρόσβασης στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, προσβλέποντας σὲ μιὰ Ἑλλάδα ποὺ θὰ προσέγγιζε ἀκόμα  περισσότερο τὴν ὁμόδοξη Ρωσία. Οἱ μετέπειτα ὅμως ἐξελίξεις ἀνέτρεψαν ὅλους αὐτοὺς τοὺς σχεδιασμούς. 
Τὸ πρόγραμμα τῆς ἐπίσκεψης Πούτιν ποὺ εἶχε σχεδιαστεῖ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά, προέβλεπε ὅτι ὁ Ρῶσος πρόεδρος θὰ ἔρχονταν στὴν Ἑλλάδα μὲ ἑλληνικὸ στρατιωτικὸ ἑλικόπτερο Σινούκ, ποὺ θὰ ἀπογειωνόταν ἀπὸ τὴν βάση τῆς Ἐλευσίνας. Ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ δυὸ ἑλικόπτερα ποὺ θὰ ἔρχονταν στὸ Ἅγιο Ὅρος μὲ τὸ ἄλλο, αὐτὸ ποὺ θὰ μετέφερε τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, Πέτρο τὸν Ζ. Ὑποτίθεται ὅτι καὶ τὰ δυὸ ἑλικόπτερα εἶχαν ἐξεταστεῖ ἐξονυχιστικὰ ἀπὸ ἐδικοὺς καὶ εἶχαν ὅλες τὶς προδιαγραφὲς ἀσφαλείας τῶν πτήσεών τους. Τότε, ἕνα Ρῶσος «μηχανικὸς» ἔστειλε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα σῆμα στὴν συνοδεία τοῦ Πούτιν, ποὺ βρίσκονταν στὴν Τουρκία, ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἑλικόπτερα Σινούκ, ἦταν «μαρκαρισμένο» ἀπὸ τὴν κατασκευάστρια ἐταιρία ὡς προβληματικὸ καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ θὰ πετοῦσε μέ… τὴν ἐγγύηση τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν. Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ ἔφτασαν στὸν Ρῶσο πρόεδρο, ἡ κατασκευάστρια ἐταιρία εἶχε συναρμολογήσει 28 προβληματικοὺς ἕλικες σὲ ἑλικόπτερα αὐτοῦ το τύπου σὲ ὅλο τὸν πλανήτη. Δύο ἀπὸ τοὺς ἕλικες αὐτοὺς ἦταν τοποθετημένοι σὲ ἕνα ἑλληνικὸ ἑλικόπτερο. Ὁ Ρῶσος μηχανικὸς «συμβούλεψε» τὸν Ρῶσο πρόεδρο νὰ ζητήσει ἀλλαγὴ τοῦ πτητικοῦ μέσου ἢ νὰ μὴν πάει καθόλου στὸ Ἅγιο Ὅρος. Τότε ὁ Πούτιν ἔκανε τὴν σωστὴ «μανούβρα» στὸ ταξίδι του. Ζήτησε ἀπὸ τὸν προσωπικό του φίλο, Γιάννη Λατση, νὰ τοῦ διαθέσει τὴν προσωπική του θαλαμηγὸ καὶ μὲ αὐτὴ ἀπέπλευσε ἀπὸ τὴ Καλλίπολη τῆς Τουρκίας ὅπου καὶ βρίσκονταν καὶ πῆγε στὸ Ἅγιο Ὅρος. Μόνο λίγο πρὶν τὴν ἀποβίβασή του στὸ Ἅγιο Ὅρος, καὶ ἐνῶ στὴν Ἀθήνα περίμεναν τὴν ἐντολὴ γιὰ τὸ ἑλικόπτερο, ἐνημέρωσε ὅτι θὰ ἔφτανε ἀκτοπλοϊκῶς ἐκεῖ. Ἦταν ἕνα ἰσχυρὸ μήνυμα πρὸς ὅλες τὶς πλευρές, ὅτι,  εἶχε καταλάβει τί τοῦ ἑτοίμαζαν καὶ ὅτι δὲν εἶχε πέσει στὴν «παγίδα». Ἔτσι ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν δὲν βρέθηκε ποτὲ στὸ μοιραῖο ἑλικόπτερο καθὼς ἤξερε τί τὸν περίμενε. Νὰ σημειώσουμε πὼς ἐδῶ ὑπάρχει καὶ ἄλλο ἕνα πολὺ περίεργο στοιχεῖο. Οἱ πρῶτοι ποὺ μετέδωσαν τὴν πτώση τοῦ Σινοὺκ μὲ τὸν Πατριάρχη ἦταν τὸ τουρκικὸ εἰδησεογραφικὸ κανάλι, NTV, μισῆ ὥρα περίπου πρὶν ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ. 
Ἡ ὑπόθεση αὐτὴ ποὺ ἔχει ἀφήσει μέχρι σήμερα πολλὰ ἀναπάντητα ἐρωτήματα, σημάδεψε ἔκτοτε τὶς ἑλληνορωσικὲς σχέσεις καθὼς φάνηκε ξεκάθαρα πὼς κάποιοι μέσα στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση θὰ ἔκαναν τὸ πᾶν γιὰ νὰ ἐμποδίσουν τὴν μεγαλύτερη προσέγγιση τῶν δυὸ χωρῶν καὶ κυρίως νὰ ἀκυρώσουν τὸ σχέδιο τοῦ ἀγωγοῦ Μπουργὰζ Ἀλεξανδρούπολης. Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς μερικὰ χρόνια ἀργότερα ὁ καθηγητὴς Κάρολος Ἀνδριώτης, μιλώντας σὲ γνωστὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ ἰσχυρίστηκε πὼς ἡ πτώση τοῦ Σινοὺκ ἦταν ἀποτέλεσμα δολιοφθορᾶς. Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τότε ἡ πολιτικὴ κλίκα ποὺ ἤθελε τὴν Ἑλλάδα ὑπὸ τὴν κατοχὴ τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν Ἀμερικανῶν, ἀπὸ τότε εἶχε δείξει πὼς θὰ ἐμπόδιζε μὲ κάθε μέσο τα σχέδια προσέγγισης Ρωσίας Ἑλλάδας. Μιὰ προσέγγιση μὲ τεράστια γεωστρατηγικὴ καὶ γεωοικονομικὴ σημασία,  ποὺ ἂν προχωροῦσε πιθανότατα θὰ ἔσωζε τὴν χώρα ἀπὸ τὴν μετέπειτα μνημονιακὴ ἐθνικὴ καταστροφὴ . 
Ἅπαξ προδότες πάντα προδότες!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.