31 Ιουλ 2014

Πολιτικοὶ καὶ Ἱεράρχες ἐν «σύμπνοια καταστροφῆς»

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἀνάμεσα στὰ τόσα δεινὰ ποὺ ἔχει ἐπισωρεύσει ἡ μνημονιακὴ κατοχὴ στὴν χώρα μας, ὑπάρχει καὶ ἕνα πολὺ καλὸ σημεῖο ποὺ δὲν θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀγνοοῦμε. Αὐτὸ εἶναι ὅτι μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ζοφερὴ κατάσταση, μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν λαίλαπα, μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ἐπιχείρηση κατεδάφισης τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητάς μας, φάνηκε ξεκάθαρα ποιοὶ καὶ πόσοι ὑποκριτὲς καὶ φαρισαῖοι κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας, γιὰ ὅσους φυσικὰ παραμένουν ἀκόμα ὄρθιοι καὶ δὲν ἀρέσκονται νὰ  παριστᾶνε τους… τυφλοὺς  καὶ τοὺς κωφάλαλους. 
Κάποιοι ποιμένες ἀρέσκονται νὰ φωτογραφίζονται μὲ τοὺς δημίους του Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ εὐλογοῦν τὶς πράξεις τους, ἀρέσκονται νὰ κάνουν κηρύγματα ὑποκριτικοῦ εὐσεβισμοῦ, βλέπε ραγιαδίστικης ὑποταγῆς στὰ κατοχικὰ μνημόνια, ἀρέσκονται νὰ ἐμφανίζονται συμπροσευχόμενοι μὲ οἰκουμενιστικὲς «παρέες», νὰ εὐλογοῦν τὴν καταστροφὴ τῆς χώρας καὶ ἀκόμα χειρότερα νὰ προτρέπουν τὸ ποίμνιο ποὺ βρίσκεται στὴν πιὸ ἐλεεινὴ θέση ἐδῶ καὶ δεκαετίες, νὰ συνετιστεῖ καὶ νὰ μὴν βγάζει μιλιὰ σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν....
θύελλα ποὺ ἀπειλεῖ πλέον μὲ ὁλοκληρωτικὸ ἀφανισμὸ τὸν ἑλληνισμὸ  καὶ τὴν ἴδια τὴν Ὀρθοδοξία.
Μὲ περισσὴ ἀφέλεια, (;;;), τέσσερεις μητροπολίτες τῆς Θράκης, σύμφωνα μὲ δήλωση τοῦ ἀξιότιμου κυρίου ὑπουργοῦ Παιδείας, (βλέπε ὑπουργοῦ ὁλοκληρωτικῆς διάλυσης τῆς παιδείας), συμφωνοῦν καὶ ἐπικροτοῦν τὴν δημιουργία τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης. Ἀλήθεια κύριοι δεσποτάδες, ποὺ δὲν λέτε λέξη γιὰ τὸ κατάντημα τῆς χώρας, γιὰ τὴν καταρράκωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, γιὰ τὴ πρωτοφανῆ θρησκευτικὴ ἀποστασία, ἔχετε ὑπόψη σaς ὅτι ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης εἶναι ὁμολογιακὴ καὶ ὅτι σὲ αὐτὴ διδάσκεται, ἀπὸ τότε ποὺ ἱδρύθηκε, ἡ Θεολογία καὶ ἡ Ποιμαντική τς Μιᾶς Καθολικῆς Ὀρθόδοξη καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησίας; Ἀλλὰ ἂν αὐτὸ τὸ γράφετε στὰ παλαιοτέρα τν χρυσοποίκιλτων ὑποδημάτων σας, ἔχετε ὑπόψη ὅτι ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ στὴν χώρα αὐτὴ  ἐξελίσσεται, χωρὶς καμία οὐσιαστικὴ ἀντίδραση, μιὰ ἄνευ προηγούμενου, ὀργανωμένη ἀπὸ τὴν τουρκικὴ μαφία καὶ τὶς ἴδιες τὶς τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, μιὰ εἰσβολὴ δεκάδων χιλιάδων μουσουλμάνων μὲ κύριο στόχο τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἐθνοθρησκευτικῆς δομῆς ἔτσι ὥστε σὲ λίγο καιρὸ νὰ γίνουμε μιὰ περιθωριοποιημένη μειονότητα ; Σεβασμιότατοι δεσποτάδες, δὲν ἐνδιαφέρεστε καθόλου γιὰ τὴν δραστηριότητα τοῦ τουρκικοῦ προξενείου στὴν περιοχή σας ποὺ ἔχει καταστεῖ, μὲ τὶς «εὐλογίες» ὅλων σας, τὸ  πραγματικὸ διοικητήριο τῆς Θράκης καὶ τὸ τέλειο ὄχημα γιὰ τὴν προώθηση τῆς τουρκικῆς προπαγάνδας ποὺ ἐπιδιώκει, ἀπροκάλυπτα πλέον, τὴν ἀπόσχιση τῆς δυτικῆς Θράκης καὶ τὴν δημιουργία θρακικοῦ μουσουλμανικοῦ κράτους ὑποτελὲς στὴν  «μητέρα πατρίδα», τὴν Τουρκία; « Ἴδετε ὅτι ἐκτετυφλῶνται πάντες οὐκ ἔγνωσαν φρονῆσαι πάντες κύνες ἐνεοὶ οὐ δυνήσονται ὑλακτεῖν ἐνυπνιαζόμενοι κοίτην, φυλοῦντες νυστάξαι». (Ησ. Νστ 10).
Εἶναι καταπληκτικό το πὼς σὲ μιὰ προδοτικὴ πολιτικὴ ἡγεσία, ποὺ ἔχει παραδώσει τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία σὲ ἐχθρούς του ἑλληνισμοῦ, ποὺ πολεμᾶ μὲ λύσσα καὶ μὲ δεκάδες νομοσχέδια τὴν ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ ταυτότητά μας, ἔχει συνταχτεῖ μαζί της ἡ θρησκευτικὴ ἱεραρχία, (ἢ μέρος της). Αὐτὴ ἡ ἱεραρχία ἢ κάνει πὼς δὲν βλέπει ὅλα ὅσα συμβαίνουν μὲ τὸ χαρακτηριστικὸ ξεπούλημα τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, ἢ ἀκόμα χειρότερα, στηρίζει αὐτὴ τὴν ἐθνοκτόνο καὶ ὀρθοδοξοκτόνο πολιτικὴ τῆς Νέας Τάξης. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀντὶ νὰ ξεσηκωθοῦν γιὰ τὴν αἱρετικὴ θρησκευτικὴ ἀποστασία τῆς ἴδιας τς κεφαλῆς τῆς ὀρθοδοξίας, ἀρέσκονται σὲ πονηρὲς ὑπεκφυγές, ἀντὶ νὰ ξεσηκωθοῦν γιὰ τὸ ἐξόντωση  τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, δηλαδὴ  τοῦ ἴδιου του ποιμνίου τους, γιὰ τὴν λεηλασία τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὅσιων, αὐτὰ ποὺ κράτησαν ἐπὶ αἰῶνες στὴν ὕπαρξη τὸν ἑλληνισμό, κρύβονται πίσω ἀπὸ τὶς τιάρες τους καὶ εὐλογοῦν ὅλη αὐτὴ τὴν ἐθνοθρησκευτικὴ θύελλα. Πολιτικοὶ καὶ Ἱεράρχες, (καὶ φυσικὰ ὑπάρχουν οἱ φωτεινὲς ἐξαιρέσεις), ἔχουν γίνει ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ στὴν ἐξόντωση τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἔχουν γίνει ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ στὴν πυρπόληση ὅλων των πατροπαράδοτων ἀξιῶν μας. Ἔχουν γίνει ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ στὴν ἐθνικὸ ξεπούλημα καὶ στὴν προώθηση τοῦ ἰσλαμισμοῦ καὶ ὅλων των ἀνθρώπινων διαστροφῶν ποὺ μᾶς τὶς σερβίρουν σὰν «πρόοδο» καὶ «ἐκσυγχρονισμό». Ἰσλαμιστὲς σφαγεῖς καὶ ἀδίστακτοι ὁμοφυλόφιλοι, θὰ ἐπιβάλλονται σὰν τὰ σύμβολα τοῦ νεοελληνισμοῦ πάνω στὰ ἀποκαΐδια τῆς ἴδιας μας τῆς ὕπαρξης ἐν ὀνόματι τοῦ «ἀντιρατσισμοῦ»  καὶ τῶν ἀνθρωπίνων «δικαιωμάτων». 
«Οἱ μὲν πολιτικοὶ ἡγέτες εὐθύνεται σὲ βαθμὸ κακουργήματος διότι συμμετέχοντες εἰς τὶς ἀδικίες κλπ παρανομοῦν μὴ ἐφαρμόζοντες τοὺς νόμους διὰ περιορισμὸ καὶ ἐξάλειψιν τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καὶ διὰ προστασίαν καὶ σεβασμὸ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος. Οἱ δὲ πνευματικοὶ ἄρχοντες εὐθύνονται γιατί ἀνεχόμενοι τὶς ἀντιχριστιανικὲς καὶ ἀντικοινωνικὲς αὐτὲς καταστάσεις, ἀρνοῦνται –φοβοῦνται νὰ ὑψώσουν φωνὴ διαμαρτυρίας καὶ προφητικοῦ λόγου ἐλέγχου-ἔλεγχου εἰς ὅσα ἀρνητικὰ συμβαίνουν» (ἀπὸ Χρυσοΰφαντο).
Πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ὅλα αὐτὰ ἔπρεπε νὰ γίνουν γιατί κάπου εἴχαμε ξεφύγει. Αὐτὸ δὲν μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὶς εὐθύνες ἀντίστασής μας, ἀπὸ τὶς εὐθύνες νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὴν ἴδια μας τὴν ὕπαρξη καὶ τὸ αὐτεξούσιό μας. Ἀλλιῶς  κανεὶς δὲν θὰ εἶχε ἀγωνιστεῖ νὰ μὴν πέσει τὸ Βυζάντιο στοὺς ἐχθρούς. Σήμερα οἱ «ἐχθροὶ» δὲν παιανίζουν ἀλαλάζοντας τὰ φλάμπουρα τῆς ἡμισελήνου, (τουλάχιστον ὄχι ἀκόμα), ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀλλὰ ὀθόνες, «δημοκρατικὲς διαδικασίες» καὶ ἄφθονο «ἐκσυγχρονισμὸ» καὶ τώρα ἕναν «ὄμορφο» οἰκουμενισμό.  Ὢ μὴ γένοιτο! Ὅτι σχέδια καὶ νὰ ἔχουν, μὲ ὅσες δυνάμει καὶ νὰ πολεμοῦν ἔχει καὶ ὁ Παντοδύναμός τα δικά Του σχέδια!

2 σχόλια:

 1. Φωνή Αληθείας όπως πάντα ο Νικόλαος Χειλαδάκης.

  Και η Αλήθεια είναι συνήθως πικρή και δυσάρεστη για ορισμένους.

  Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα.

  Η Ορθόδοξη Παράδοση είναι Ομολογιακή και Αγωνιστική.

  Η Ελληνορθοδοξία χτίστηκε πάνω στο Αίμα των Μαρτύρων και των Ηρώων του Γένους μας.

  Οι Πατέρες της Εκκλησίας καυτηρίασαν την κοσμική εξουσία, τα έβαλαν με την κοσμική εξουσία και ΔΕΝ συμβιβάστηκαν ποτέ με την κοσμική εξουσία.

  Οι Πατέρες της Εκκλησίας πέθαναν στις εξορίες και στις κακουχίες, ακριβώς διότι ΔΕΝ συμβιβάστηκαν ποτέ με τους ηγέτες του κόσμου.

  Η μεγαλύτερη ανοησία - για να μην πούμε προδοσία - που δυστυχώς την βλέπουμε κι εδώ από κάποιους σχολιαστές, είναι ότι η Ορθοδοξία αποτελεί "εσωτερικό βίωμα" και δεν χρειάζεται ο Χριστιανός να διαδηλώνει δημοσίως τις απόψεις του.

  Όποιος τα λέει αυτά - λα'ι'κός ή Ιεράρχης - είναι ΑΣΧΕΤΟΣ και ΠΡΟΔΟΤΗΣ.

  Όποιος πνευματικός δίνει τέτοιες συμβουλές, είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ.

  Η Ορθοδοξία έχει Παράδοση Ομολογιακή και Αγωνιστική.

  Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο κ. Χειλαδάκης έθεσε και πάλι τον δάκτυλον "ἐπὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων"! Πάντα ακριβής και μετρημένος στις εκφράσεις του, φροντίζει να αναλύει τα γεγονότα με σαφήνεια και διεξοδικότητα λέγοντας ΜΟΝΟ αλήθειες, χωρίς να αδικεί κανέναν (μάλλον το αντίθετο μάλιστα) παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί ενίοτε και οξείς χαρακτηρισμούς, ακόμη και για εκκλησιαστικά πρόσωπα. Ένα μεγάλο ΕΥΓΕ! Γράφει και πιάνει τον παλμό χιλιάδων ελληνορθοδόξων πολιτών που ενημερωνόμαστε μεν για τα τεκταινόμενα, δεν έχουμε όμως -λόγω φόρτου εργασίας- τη δυνατότητα να τα σχολιάζουμε γραπτώς σε καθημερινή σχεδόν βάση και να διατυπώνουμε τους προβληματισμούς μας. Ας τον έχει ο Θεός καλά, διότι ορθώνει φωνή αφύπνισης και εγρήγορσης στο χαλεπό καιρό που ζούμε. Φωνή που θα έπρεπε, όπως προσφυώς επισημαίνει, να υψώσουν πρώτοι οι πνευματικοί μας ταγοί -και δη οι εκκλησιαστικοί, οι οποίοι έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους αποδεχόμενοι τον τραγικό ρόλο του μισθωτού ποιμένα...
  Όσο για την καραμέλα του τύπου "η Εκκλησία έχει μόνο πνευματικό ρόλο" και "ας αφήσουμε την πολιτεία στη δουλειά της κι εμείς ας κοιτάμε ΜΟΝΟ τη μετάνοιά μας", τι να πούμε; Τα λόγια περιττεύουν για τους θιασώτες της φοβερής αυτής πλάνης, κληρικούς και μη...Ωραία τα γράφει ο ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ σχολιαστής. Ας αναζητήσουν ανθρώπους χωρίς σώμα, μόνο με ψυχή, για να εφαρμόσουν αυτήν την ανεκδιήγητη "ποιμαντική" τους πρακτική. Ας τους αφήσουν έρμαια στα χέρια των ισλαμοφασιστών της σαρίας να κατασφαγούν, όπως οι Χριστιανοί της Συρίας, της Λιβύης και της Αιγύπτου.Δεν πειράζει, αδελφοί! Δεν είναι κρίμα, προς Θεού! Αν έχουμε μετάνοια και ζούμε εν Χριστώ, ας φωνάξουμε τους ισλαμοφασίστες στο σπίτι μας να μας στείλουν μια ώρα αρχήτερα στον παράδεισο! Μέχρι εκεί φτάνουν, δυστυχώς, οι "διάνοητικές" τους δυνατότητες...
  Ευχαριστούμε και πάλι εκ μέσης καρδίας τον κ. Χειλαδάκη για τον κρυστάλλινο, προφητικό του λόγο, μέσα στην εποχή των "νυσταξάντων ποιμένων" που σιωπούν ένοχα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.