22 Ιουν 2014

Πικρὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν ἐκδήλωση διαμαρτυρίας στὸν Ἅγιο Δημήτριο

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁρισμένοι ρασοφόροι καὶ λαϊκοί, (μεταξύ τν ὁποίων καὶ ὁ ὑποφαινόμενος), προσπάθησαν νὰ δημιουργήσουν κάποια ἀντίδραση στὴν λεγόμενη «παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων» στὴν ἁγιοτόκο πόλη τῆς Θεσσαλονίκης. Δυστυχῶς γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ προσπάθεια αὐτή, παρὰ τὴν καλὴ θέληση καὶ κάποιων ἱερέων καὶ μοναχῶν, προδόθηκε ἐκ τῶν ἔσω καὶ κατέληξε σὲ ὅσο καὶ ἂν δὲν θέλουμε νὰ τὸ παραδεχτοῦμε, σὲ ἠχηρὴ ἀπογοήτευση! Οἱ λίγοι ποὺ ἤρθαμε στὸ προαύλιο τοῦ ἁγίου Δημητρίου κατ’ ἀρχὴν γίναμε μάρτυρες ἑνὸς περιέργου γάμου ἡμέρα Παρασκευή, (ἀπ' ὅ,τι ξέρω δὲν ἐπιτρέπεται Παρασκευὴ νὰ τελοῦνται γάμοι), μεταξὺ ἑνὸς «λαμπροφορεμένου» ἀλλόδοξου Σουηδοῦ καὶ μιᾶς Ἑλληνίδας, (δηλαδὴ μεταξὺ Ὀρθόδοξης καὶ ἀλλόδοξου, ἄλλο ἕνα ἐρώτημα). Στὴ συνέχεια καὶ ὅσο περνοῦσε ἡ ὥρα διαψεύδονταν οἱ ἐλπίδες καὶ οἱ προσδοκίες κάποιων ποὺ εἶχαν πιστέψει πὼς ὁ κόσμος θὰ κατακλύσει μαζικά το μέρος τῆς συγκέντρωσης καὶ ἡ διαμαρτυρία θὰ εἶναι ἠχηρὴ καὶ θὰ δώσει τὸ ἀνάλογο μήνυμα. 
Θλιβερὲς παρουσίες κάποιων πολιτικῶν τῆς «κολουτούμπας» καὶ μάλιστα ἑνὸς γνωστοῦ δημοτικοῦ συμβούλου ποὺ ὅταν εἶχε γίνει ζήτημα γιὰ τὴν παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων στὸ δημοτικὸ συμβούλιο εἶχε ψηφήσει λευκό, ἔδειξαν γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν ὑποκρισία ποὺ κυριαρχεῖ κατὰ κράτος. Τὸ μόνο ἐλπιδοφόρο σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν σύναξη, ἦταν....
ἡ ἐμφάνιση τῆς ἀγαπητῆς πολύτεκνης ποὺ μὲ τὸν λόγο της χωρὶς λεκτικοὺς βομβαρδισμούς, μὲ αὐθόρμητο καὶ γνήσιο τρόπο, κατέδειξε τὴν μεγάλη της ἀνησυχία γιὰ τὸ κοινωνικό μας κατάντημα. Τὴν ἑπομένη μέρα, ὅπως τὸ εἴδαμε καὶ στὰ βίντεο ποὺ κυκλοφόρησαν στὸ διαδίκτυο, πολὺ περισσότερος «παρδαλὸς» κόσμος παρέλασε μέσω κεντρικῶν δρόμων, ἔκοψε τὴν κυκλοφορία μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ νεοεκλεγμένου δημάρχου τῆς Θεσσαλονίκης καὶ πανηγύρισε τὴν θριαμβευτική του πορεία καταλήγοντας στὴν πλατεία Ἀριστοτέλους. Ἐμεῖς, εἴχαμε γίνει γραφικοὶ καὶ κολλημένοι στὸ παρελθὸν καὶ ἡ ἁγιοτοκος Θεσσαλονίκη ἔγινε γιὰ αὐτοὺς μία… gayτόκος!
Ἄραγε ὑπάρχουν εὐθύνες γὶ αὐτὸ τὸ κατάντημά μας; Καὶ πρῶτος καὶ καλύτερος ὁ Παναγιότατος. Τὴν ἴδια ὥρα τῆς συγκέντρωσης στὸν ἅγιο Δημήτριο, ὁ Μητροπολίτης ὀργάνωνε ἐκδήλωση γιὰ τὴν παρουσία τοῦ τόμου τῶν Θρησκευτικῶν στὴ αἴθουσα τῆς Μητρόπολης. Τί παραπάνω ἦταν ἡ ἐκδήλωση τοῦ Μητροπολίτη ἀπὸ ἕνα καθαρὸ σαμποτὰζ στὴν συγκέντρωση τοῦ ἁγίου Δημητρίου; Δεύτερο! Κανένας, πλὴν ἐλάχιστων ἐξαιρέσεων, ἱερέας τῆς μητρόπολης Θεσσαλονίκης δὲν παραβρέθηκε στὴν συγκέντρωση. Ἀντίθετα πολλοὶ τὴν περιφρόνησαν! Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι γνωστὸς ἱερέας τῆς Θεσσαλονίκης τὴν ὥρα τῆς συγκέντρωσης πέρασε μέσα ἀπὸ τὸν κόσμο μὲ περιφρονητικὸ βλέμμα καὶ κατευθύνθηκε στὸ ἐσωτερικό το ναοῦ ἀδιαφορώντας ἐπιδεικτικὰ γιὰ τὸν ὁμιλητή. Τὴν ἴδια ὥρα ποὺ μιλοῦσε ὁ π. Ἀρσένιος, μέσα στὴν ἐκκλησία εἶχαν βάλει τέρμα τὰ μεγάφωνα ἀπὸ τὴν καθιερωμένη ἀγρύπνια τῆς Παρασκευῆς γιὰ νὰ μὴν ἀκούγεται ἡ ὁμιλία στὸ πέριξ χῶρο. Νὰ μὴν μιλήσουμε γιὰ τὴν ἐπίσημη ἐκκλησία. Αὐτὴ ὄχι μόνο ἦταν ἀπούσα ἀλλὰ καὶ κάποιοι κατηγόρησαν τοὺς ὀργανωτὲς τῆς συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κατὰ τῆς παρέλασης τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὅτι δέν… ἔπρεπε νὰ ἀντιδράσουν. Σὲ λίγο θὰ μᾶς ποῦν νά… πᾶμε καὶ ἐμεῖς καὶ νὰ τοὺς χειροκροτήσουμε!
Σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ὑποκριτὲς θὰ ἤθελα νὰ σημειώσω κάποια λίγα ἀλλὰ σημαντικά. Ὁ πατήρ Παΐσιος εἶχε πεῖ πρὶν ἀπὸ χρόνια, «Αὐτὸ ὅμως εἶναι ἕνα σημεῖο τῆς ἐποχῆς μας ὅπου τὴν ὀμορφιὰ τὴν πνευματικὴ τὴν θεωροῦν ἀσχήμια». Ζοῦμε στὴ ἐποχὴ ὅπου το ἄρρωστο καὶ τὸ διεστραμμένο, τὸ ψυχοφθόρο καὶ τὸ διεφθαρμένο προβάλλεται σὰν τὸ «προοδευτικό», «δημοκρατικὸ» καὶ «ἐκσυγχρονιστικό». Βγάλαμε τοὺς ἑαυτοὺς μας ἔξω ἀπὸ τὴν κοινωνία καὶ τώρα βλέπουμε νὰ καταρρέουν τὰ πάντα νὰ δυναμώνουν ἀκραῖες καὶ ἐπικίνδυνες δυνάμεις καὶ ἐμεῖς νὰ εἴμαστε ἁπλοὶ θεατές. Ὀχυρωθήκαμε ἀπὸ τὴν κυριακάτικη προσέλευσή μας στὴν θεία λειτουργία καὶ ἀδιαφορήσαμε γιὰ τὰ πάντα. Ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία μας καταρρέει καὶ ἐμεῖς μοιάζουμε σὰν τὸ ὄστρακο ποὺ ἔχασε τὸ περιεχόμενό του καὶ φιγουράρει κούφιο σὲ δημόσιες σχέσεις μὲ ἕνα διεφθαρμένο πολιτικὸ κατεστημένο ποὺ ἔχει ἀπαξιωθεῖ μὲ τὰ ἐγκλήματά του. 
Ὡς πότε θὰ μένουμε ἔτσι ἀπαθεῖς; «Τὴν ἐξουσία δὲν τὴν φοβᾶται ὅποιος κάνει τὸ καλὸ ἀλλὰ ὅποιος κάνει τὸ κακό», μᾶς λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἕνας ἱεράρχης ποὺ πολέμησε τὴν διαφθορὰ τοῦ κατεστημένου τῆς ἐποχῆς του. Γιατί ἄραγε βρισκόμαστε στὸ σημερινό μας χάλι; Ὄμορφες ἐκκλησίες ποὺ σὲ λίγο καιρὸ θὰ μείνουν ἄδειες, φανταχτερὰ ἄμφια ποὺ σὲ λίγο καιρὸ θὰ ξεπουλιοῦνται γιὰ λίγα ἀργύρια. Καὶ ἐμεῖς; Ἐμεῖς ἄραγε θὰ γινόμαστε ὅλο καὶ πιὸ «γραφικοὶ» ὅλο καὶ πιὸ «κολλημένοι» (κατὰ Μπουτάρη);

28 σχόλια:

 1. Μην τρελαινεστε. Η συμμετοχη σε τετοιες εκδηλωσεις δεν συνιστα ομολογια πιστεως για να διαρρηγνυουμε τα ιματια μας με την αποτυχια τους. Επιπλεον, η εκδηλωση για τα θρησκευτικα ηταν προγραμματισμενη πριν αποφασιστει η αντι-ομοφυλοφυλικη συγκεντρωση. Και, αναμεσα στα αλλα, ας θυμηθουμε οτι δεν υπαρχει ακαμπτος κανονας οσον αφορα στους γαμους ημερα παρασκευη. Με αδεια του μητροπολιτη μπορει να τελεστει γαμος οπιανδηποτε ημερα, ενω γαμος ετεροδοξων μπορει να τελεστει εφοσον υπαρχει η υποσχεση οτι τα παιδια θα ακολουθησουν το ορθοδοξο δογμα. Εν ολιγοις, ο συντακτης του αρθρου πολυ ανακατευεται με τα εκκλησιαστικα - χωρις να ειναι και ιδιαιτερα "θεολογημενος"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε μου το τι δρόμο θα διαλέξουν τα τέκνα δεν έχει καμία σχέση με την τέλεση του Μυστηρίου αφού μπορεί να μείνουν και άτεκνοι.
   Κάποιος που ανήκει σε αιρετική δοξασία ή είναι αλλόδοξος δεν μπορεί καν να μπει σε Ορθόδοξο Ναό πέραν του Πρόναου την στιγμή τέλεσης των Μυστηρίων ,όχι να είναι μέτοχος του Μυστηρίου.
   Ο Μητροπολίτης και ο Ιερέας που θα επιτρέψουν τέτοιου είδους πράξης ,διαπράττουν πολύ μεγάλη αμαρτία και σκανδαλίζουν και παίρνουν στον λαιμό τους πάρα πολλές ψυχές.
   Απαράδεκτα πράγματα.

   Διαγραφή
 2. Θερμά συγχαρητήρια στον κ.Χειλαδάκη για τις θαρραλέεες αποκαλύψεις του αναφορικά με την επιεικώς απαράδεκτη στάση που τήρησε και φέτος η μητρόπολη Θεσσαλονόκης και προσωπικά ο μητροπολίτης Άνθιμος.
  Το οξύμωρο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η ίδια η μητρόπολη είχε καλέσει τον κόσμο να παραστεί και απ ότι προκύπτει απ το ρεπορτάζ η ίδια και την υπονόμευσε!
  Αλλά όταν η ανθρωπαρέσκεια και η διπλωματία καθορίζουν την εκκλησιαστική μας πολιτική τότε καταλήγουμε στη φαιδρότητα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πες τα Χειλαδάκη, παραέγινε το κακό.
  Επιτέλους, να ξυπνήσουμε από τον καναπέ και να δράσουμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όταν θα καταλάβουμε όλοι, από τον πιο "έξυπνο" μέχρι τον πιο "χαζό" ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ από Μητροπολίτες, Καθηγητές, "προσωπικότητες" και άλλους στα χαρτιά υπερορθόδοξους, τότε θα έχουμε κάνει το μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Όλοι οι προαναφερόμενοι κρατούν σταθερές θέσεις, εισπράττουν παχυλούς μισθούς και σε καμία περίπτωση δεν είναι διατεθειμένοι να τα χάσουν όλα αυτά για να διαμαρτυρηθούν εναντίον κίναιδων ή άλλων. Στην καλύτερη περίπτωση θα βγάλουν μερικές "πύρινες" ανακοινώσεις για τα μάτια του κόσμου, ίσως παραστούν 5 λεπτά και σε μια Αγρυπνία, αλλά ΠΟΤΕ δεν πρόκειται να συμμετάσχουν επίσημα σε συγκεντρώσεις/πορείες/εκδηλώσεις διαμαρτυρίας "φανατικών", όπως ΟΙ ΙΔΙΟΙ χαρακτηρίζουν όσους αντιδρούν.

  Καλό είναι λοιπόν να επισημαίνεται η απαράδεκτη στάση τους, ακόμα καλύτερο να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα και να δρούμε αναλόγως, δηλαδή ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γεώργιος Κιντσάκης22 Ιουνίου 2014 - 10:41 μ.μ.

  Για τον Άνθιμο πάντως νομίζω ότι είστε άδικοι και θεωρώ ότι δημόσιες τοποθετήσεις τέτοιου είδους δε βοηθούν σε τίποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από πού προκύπτει ότι είιμαστε αδικοι; Εσείς αδικείτε την αληθεια υποστηρίζοντάς τον!

   Διαγραφή
 6. ρε παιδιά, εκπλήσσομαι! ο μητροπολίτης δεν θα 'πρεπε να 'ναι θεωρητικά μαζί με τους διαμαρτυρομένους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά, που ζεις εσύ; Εδώ λέμε η μητρόπολη διοργάνωσε άλλη εκδήλωση την ίδια ημέρα και σχεδόν την ίδια ώρα και εσύ λες γιατί δεν ήρθε στην συγκέντρωση!
   Δες τον , παρέα με τον Γκιουλέκα:
   http://katanixis.blogspot.gr/2014/06/blog-post_6122.html

   Διαγραφή
 7. Αν δεν εισαι αδιαπραγματευτος πλεον τιποτα δεν θα κερδισουμε...Οταν τα λεμε οι εθνικιστες ακομα και εκει καποιοι ταχα μου κατηγορειτε τον εθνικισμο ως αιρεση το λοιπον τα πραγματα ειναι πολυ σοβαρα ολοι οι Ελληνες πατριωτες εθνικιστες ορθοδοξοι οφειλουν να δωσουν τον υπερ παντων αγωνα σκληροπυρηνικα καιχωρις κανεναν συμβιβασμο απο ψοφοδεξιουληδες και ιερωμενους που προσκυνουν το συστημα ειδαλως καθε αγωνας θα ειναι τελειωμενος εν τη γενεση του..Ο Ελληνας οποτε συμβιβαστηκε ηττηθηκε...ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΝΕΝΑΣ και αυτη ειναι η μονη αληθεια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ23 Ιουνίου 2014 - 2:12 π.μ.

  Συμμερίζομαι την δικαιολογημένη οργή και πικρία του κυρίου Χειλαδάκη ως προς το μέγεθος της συγκεντρώσεως και την υπονόμευση "εκ των έσω" που υφίσταται το ομολογιακό κίνημα.

  Όμως ας μου επιτρέψει ο αγαπητός Νικόλαος Χειλαδάκης να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο.

  Εννοώ δηλαδή ότι το μείζον είναι πως ΥΠΗΡΞΕ αντίδραση - έστω και από λίγους.

  Δεν πέρασε εντελώς "ατουφέκιστος" ο εχθρός. Του χρόνου θα είμαστε περισσότεροι.

  Το σημαντικό είναι πως ΥΠΑΡΧΟΥΝ κάποιοι που δίνουν Ομολογία Πίστεως.

  "Ουκ εν τω πολλώ το ευ" έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες.

  Έχω ξαναγράψει εδώ επανειλημμένως ότι πάντοτε ΛΙΓΟΙ έμπαιναν μπροστά και άλλαζαν τα πράγματα.

  Τριακόσιοι στάθηκαν στις Θερμοπύλες, αλλά άλλαξαν την Παγκόσμια Ιστορία.

  Ναι, θα ήθελα κι εγώ να συγκεντρωθούν δεκάδες χιλιάδες στην εκδήλωση διαμαρτυρίας, αλλά δεν θα απελπιστώ επειδή αυτό δεν συνέβη.

  Χαλυβδωνόμαστε με Πίστη και Θέληση για Αγώνα, και πολεμούμε διότι ΠΡΕΠΕΙ να πολεμήσουμε !

  Συνειδητοποιούμε την πραγματικότητα, βλέπουμε ποιοι είναι οι προδότες, και συνεχίζουμε τον Αγώνα ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ εάν χρειαστεί.

  Εμείς κάναμε - και θα συνεχίσουμε να κάνουμε - το καθήκον μας απέναντι στον Θεό και στην Πατρίδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. symfono apolitos.As htan ligoi oi diamartiroymenoi,omos aytoi oi ligoi ediksan o,ti h kardia ths elladikis ekklisias akoma ktipa,o,ti zei i Ellada.Kai o Markos o Eygenikos itan monos... Meth imon o Theos. Tha sinechisoume na kanoume to kathikon mas apenanti ston Theo kai stin Patrida mas.[Signomi gia ta lathoi mou}.

   Διαγραφή
 9. Αδέλφια,το γεγονός ότι δεν είχε πολύ κόσμο είναι σίγουρο.
  Γνωρίζω όμως προσωπικά πως πέρα από αυτούς που δείλιασαν ή κιότεψαν να κατέβουν στην εκδήλωση, υπάρχουν αρκετά άτομα που αντικειμενικά δεν μπορούσαν να κατεβούν λόγω εργασίας ή λόγω ηλικίας ή απόστασης.
  Πολλοί από αυτούς προσευχήθηκαν θερμά για την εκδήλωση και κυρίως για να σκεπάσει ο Θεός την πόλη μας και την πατρίδα μας από την αμαρτία που βγαίνει πια ξετσίπωτη στους δρόμους.
  Κι εγώ βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Δεν ξεχνώ ότι στην Αθήνα δεν κουνήθηκε φύλλο και επίσης θυμάμαι και τον προφήτη Ηλία που νόμιζε ότι είχε απομείνει "μόνος, μονώτατος" για να του τονίσει πατρικά ο Θεός ότι έχει 7000 άτομα που δεν έκλιναν γόνυ τη Βάαλ". Οπότε καθόλου δεν πρέπει να απογοητευόμαστε ούτε να νομίζουμε ότι τόσοι μόνo είναι οι διαφωνούντες στα αίσχη του GAY PRIDE
  Πολλές φορές νομίζουμε ότι το αποτέλεσμα ενός αγωνα οφείλεται στη δική μας δουλειά και δυνατότητα. ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ.
  Το αποτέλεσμα είναι μόνον στα χέρια του Θεού. Δική μας δουλειά είναι μόνο η προσπάθεια και αυτή με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές πολλών πατέρων έγινε με το παραπάνω στην εν λόγω εκδήλωση.
  Και κάτι τελευταίο με το οποίο θα διαφωνήσω με τον αγαπητό κ. Χειλαδάκη.
  Κάνει λάθος στην εκτίμησή του ότι πολύς κόσμος παρέλασε στην παρέλαση των ομοφυλοφίλων
  Οι διοργανωτές ανέμεναν 10.000 κόσμο όπως έγραφαν, αλλά οι φωτογραφίες είναι απογοητευτικές, Σχεδόν όλες είναι φωτό με παρέες και σχεδόν καμμία δεν δείχνει μαζικά πλήθος κόσμου, σε αντίθεση με άλλες χρονιές που υπήρχε περισσότερη προσέλευση. Αντικειμενικά και στην καλύτερη στιγμή της πορείας στην κατάληξή της δεν είχε πάνω από 1000 άτομα.
  Γνώμη μου είναι ότι και πολύς κόσμος που κατέβαινε για συμπαράσταση παλαιότερα έχει κουραστεί πια από αυτό το πανηγυράκι χείριστης αισθητικής και τους έχει αφήσει μόνους τους.
  Συμφωνώ με τον ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ . Αν πρέπει να αγωνιστούμε θα το κάνουμε ακόμη και αν είμαστε λίγοι όπως οι 300 στις Θερμοπύλες
  Μέλος του ΠΑΣΥΒΑ Θεσσαλονίκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Συγγνώμη αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις: α)η αντίδραση καθενός σε οποιοδήποτε ζήτημα και πρόκληση εκ του κόσμου τούτου, μπορεί να έχει διαφορετική χροιά. Δεν υπάρχουν οι σούπερ ορθόδοξοι που σώζουν την ορθοδοξία διότι πολύ απλά εμείς την έχουμε ανάγκη(εξαιρώ τον κ. Πολύκαρπο που είδα το βιντεο και τοποθετήθηκε ορθόδοξα).β)το ότι ήταν Σουηδός γαμπρός δε σημαίνει ότι δεν ήταν ορθόδοξος.Ακόμη, μέσα συνεχίζεται η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ και τα μικρόφωνα ανοιχτά, είναι σημαντικότερη από την εκκλησιαστική σύναξη η αντι-gay? γ)η στάση γενικά της μητρόπολης είχε χαρακτήρα ευλογίας προς την εκδήλωση κι όχι διοργάνωσης(έκαστος κατά συνείδηση όπως κι εμείς οι ορθόδοξοι).δ)ο αντικληρικαλισμός του κ. Χειλαδάκη είναι συνήθως έκδηλος και μη ορθόδοξος.ε)αλλά δεν πείθει και γενικότερα θεολογικά όπου βγάζει ασχετοσύνη(με κάθε σεβασμό).στ)η ορθοδοξία δεν θα καταρρεύσει ούτε στα έσχατα, άσχετα τι θα κάνει η Ελλάδα. Τέλος, ο κλασικός επίλογος με κάποια ρήση του γέροντος Παισίου σε οτιδήποτε δεν πείθει, παρά τείνει να δείχνει γραφικότητα Δυστυχώς. Γενικώς, περιμένω από αυτό το site περισσότερη σοβαρότητα και τέτοια άρθρα δεν το τιμούν πολύ. Αυτά τα άρθρα, θεολογικά ρηχά και με δημιουργία εντυπώσεων, αρμόζουν σε ελληνόψυχα και όχι ρωμαίικα sites. Καλή μετάνοια και τα γράφω με κάθε σεβασμό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το κλασσικό κόμπλεξ των συμβιβασμένων χριστιανών: να αποκαλούν όσους κατεβαίνουν στην κερκίδα και "βάζουν το κεφάλι τους στον τορβά" "σούπερ ορθόδοξους". Ποιοι; Αυτοί που κάνουν εύκολη και ανέξοδη κριτική απ την κερκίδα. Τους "γενναίους" αυτούς δε τους συνέχει το γεγονός ότι αυτές τις μέρες δόθηκε μία μάχη απ την οποία έλλειψαν! Όχι! Τους "κάθεται στο στομάχι" το γεγονός ότι κάποιοι αψηφώντας τον αισχρό και χυδαίο πόλεμο κάποιων απ τους υποστηρικτές της διαφήμισης της ανωμαλίας κατάβηκαν στο άγιο πεζοδρόμιο και διαμαρτυρήθηκαν!

   Διαγραφή
  2. Από πότε είναι αντικληρικαλισμός η άσκηση κριτικής; Μήπως νομίζετε οι κληρικοί ότι είμαστε ζώα, υποχρεωμένα να σας κουνάμε την ουρά και να σας γλείφουμε; ΕΙΣΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ, αν νομίζεις ότι η Εκκλησία είναι σωματείο κι εσύ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του.

   Διαγραφή
  3. Δεν είμαι κληρικός 9:25 αλλά στο εκκλησιαστικό φρόνημα που λες υπάρχει ιεραρχία.Και μπορεί να υπάρχουν σάπιοι όπως παντού, αλλά ο Αρχηγός είναι η Αλήθεια.Και σε απάντηση στον 7:14 :φίλε η κερκίδα και οι μάχες δίνονται καθημερινά και όχι στο πεζοδρόμιο νομίζω, αλλά με μετάνοια, ούτε με χαρακτηρισμούς και κατακρίσεις. Αν ήταν έτσι, αφενός οι πρώτες εκκλησιαστικές κοινότητες θα έπρεπε να ήταν συνεχώς σε αναβρασμό για τα όργια τα ελληνορωμαικά και το άθεο πνεύμα που επικρατούσε(αντίθετα <> και γι' αυτό Πνευμετοκίνητοι, διάβασε την Προς Διόγνητον επιστολή να δεις πώς ζούσανε) και αφετέρου εμείς να αντιστεκόμαστε με μαζικές διαδηλώσεις στο νεοεποχίτικο πνεύμα και ότι το εκπροσωπεί όπως η ομοφυλοφιλική προπαγάνδα ή και οι κάρτες του πολίτη. Τα σχέδια του πονηρού προχωρούν μεν, αλλά οι άγιοι μόνο αντιστέκονται ουσιαστικά και διαλύουν τις πλάνες. Άλλωστε ο αντίχριστος δε θα έρθει κάποτε με τρόπο που θα μας κάνει να βγούμε να αντιδράσουμε, αλλά όπως είπε ο άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ <>. Αλλιώς θα πήγαινα σε μια διαδήλωση για την κάρτα του πολίτη και τόσο απλά θα θεωρούσα εμαυτόν ομολογητή.

   Διαγραφή
  4. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ25 Ιουνίου 2014 - 3:29 π.μ.

   Ανώνυμε 1:59 και 6:05 :

   Απάντησέ μου - αν θέλεις - σε κάποιες ερωτήσεις :

   ΠΡΩΤΟΝ : Μας λες ότι οι μάχες δίνονται καθημερινά και όχι στο "πεζοδρόμιο".

   Δηλαδή κατά την γνώμη σου το ένα αποκλείει το άλλο ;;

   Δεν μπορεί ο Ορθόδοξος Χριστιανός ταυτοχρόνως να προσεύχεται, να μετανοεί και να βγαίνει στο πεζοδρόμιο να διαδηλώσει τις απόψεις του ;;

   Ή μήπως προσπαθείς να μας πεις με εύσχημο - και δήθεν "θεολογημένο" τρόπο - ότι πρέπει να το βουλώσουμε και να κάτσουμε στο σπιτάκι μας σαν καλά παιδιά ;;

   ΔΕΥΤΕΡΟΝ : Πολύ θα ήθελα να μας εξηγήσεις ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα "Ελληνόψυχο" και σε ένα "Ρωμέικο" ιστολόγιο.

   Προσπαθείς να διαχωρίσεις τον Ελληνισμό από την Ρωμιοσύνη ;;

   Αυτό κάνουν και οι δωδεκαθε'ι'στές - νεοπαγανιστές : διαχωρίζουν τον Ελληνισμό από την Ορθοδοξία και λένε ότι οι Χριστιανοί δεν είναι Έλληνες.

   Παίζεις κι εσύ το παιχνίδι τους ;;

   ΤΡΙΤΟΝ ( Διαπίστωση και όχι ερώτημα ) : ...Κάτι "θεολογημένους" σαν εσένα, έχουμε μάθει πλέον να τους αναγνωρίζουμε από χιλιόμετρα μακριά.

   Βαφτίζεις την δειλία σου ως "σωφροσύνη", και την αδράνειά σου ως "ταπεινοφροσύνη".

   Κάτι ανάλογο με τον Ιερώνυμο και τον Άνθιμο, που πασχίζουν να είναι αρεστοί στους άρχοντες της ημέρας, αλλά είναι ΑΝΑΞΙΟΙ.

   Να στο πω και ωμά μήπως και το καταλάβεις :

   Σήμερα είμαστε σε ΠΟΛΕΜΟ, και χρειαζόμαστε Παπαφλέσσες !!!

   Όχι "θεολογίζοντες - θολολόγους" και καναπεδάτους επικριτές αυτών που αγωνίζονται.

   Διαγραφή
  5. Φίλε μου ελληνορθόδοξε α)δεν είναι απόψεις αλλά βίωμα άρα τι να βγει στους δρόμους να διαδηλώσει ο χριστιανός?δεν είναι ιδεολογία, ούτε αναζητά οπαδούς να τον πλαισιώσουν.β)ο Ελληνόψυχος με την κακή έννοια είναι αυτός που αυτονομεί τον ελληνισμό από την ορθοδοξία ή θεωρεί την οικουμενική ορθόδοξη πίστη μέρος της εθνικής του παράδοσης, ενώ ο ελληνισμός έγινε όχημα διάδοσης του χριστιανισμού(αλλά νομίζω θα σε κατατοπίσουν καλύτερα οι ιθύνοντες του site περί ρωμιοσύνης, που έχουν εντρυφήσει ακόμη πιο πολύ.γ)τα υπόλοιπα είναι ανάξια λόγου που λες και είναι επικριτικά απλά.

   Διαγραφή
  6. Αξιότιμε " Liberallysimus",1) οί " super ορθόδοξοι" ΔΕΝ σώζουν την Ορθοδοξία αλλά σώζονται μες' την Ορθοδοξία .Και τους σούπερ ορθοδοξους (σαν τον Δικ. Λοτ)τούς έχουμε ανάγκη για να μη μετατραπεί ο κόσμος που ζούμε σε ένα πνεύματικο νεκροταφείο.2)Η Ορθοδοξία όντως ΔΕΝ θα καταρρεύσει η Ελλάδα όμως κινδυνεύει.Η Ορθοδοξία εμηνε ενώ η Σόδομα και Όμορα χάθηκαν για πάντα.Δεν πιστεύω να θελει κανεις να μυραστεί την μίρα τους...

   Διαγραφή
 11. Στα πλαίσια του βρωμερού, ελεεινού και τρισάθλιου gay-pride της Θεσσαλονίκης έλαβαν χώρα ανήκουστα και εμετικά συμβάντα που όχι μόνο προκαλούν τον αποτροπιασμό παντός τιμίου ανθρώπου διαθέτοντος στοιχειώδη αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό αλλά και που συνιστούν καταφανή και απροσχημάτιστη προσβολή της δημοσίας αιδούς και, πιθανώς και άλλων αδικημάτων, που θα πρέπει το δίχως άλλο να προκαλέσουν την επέμβαση του εισαγγελέα.
  Στο μαχητικό ιστολόγιο antiparakmi δημοσιεύονται κάποιες φρωτογραφίες ενδεικτικές του συντελεσθέντος αίσχους μαζί με το έξοχο ρεπορτάζ του συντάκτη της ανάρτησης.
  http://antiparakmi.blogspot.com/2014/06/gay-pride.html
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αυτή είναι μια πικρή αλήθεια, αλλά ακόμα και έτσι δεν πτοούμαστε οι χριστιανοί, είμαστε το μικρό ποίμνιο που δεν πρέπει να φοβάται, αλλά να ελπίζει στο Θεό για κάτι καλύτερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Κύριε Χειλαδάκη,
  διαβάζοντας το άρθρο σας είχα την εντύπωση πως ο μόνος σκοπός σας ήταν να μιλήσετε με κακία. Συμφωνώ απόλυτα με την πρώτη φράση του φίλου που έγραψε το πρώτο σχόλιο..."Μη τρελένεστε"! Έχετε πάρει διάφορα γεγονότα και τα παρουσιάζεται με τον δικό σας τρόπο ώστε να βγάλουν το αποτέλεσμα που θέλετε. Ποιά η διαφορά σας από τους διάφορους δημοσιογράφους που μαζεύτηκαν σας μελίσσι τα πρώτα δέκα λεπτά της εκδήλωσης με σκοπό να μαζέψουν υλικά για να κοροϊδέψουν;;;
  -Μιλάτε για γάμο τον γάμο που τελούνταν εκείνη τη μέρα. Ο φίλος στο πρώτο σχόλιο σας διευκρίνισε πως δεν απαγορεύονται γάμοι μέρα Παρασκευή. Λέτε επίσης με αποτροπιασμό πως ήταν γάμος Σουηδού- Ελληνίδας και άρα αλλόδοξου-ορθόδοξης. Μια απλή ερώτηση... Πήγατε να ρωτήσετε εκείνη την ώρα τον ευτυχή γαμπρό αν είναι αλλόδοξος;;; Ή το συμπέρασμά σας βγήκε αυθαίρετα;;; Γιατί να μην σκεφτείτε πως είναι βαπτισμένος;;;
  -Πράγματι ο κόσμος δεν κατέκλυσε το μέρος. Η προσέλευση όμως ήταν μεγαλύτερη. Και μια και σας αρέσουν τα καθαρά λόγια ας μιλήσουμε με αριθμούς, όπως μου τους μετέφερε ένας φίλος που έκατσε να μετρήσει για την αλήθεια των λόγων: πέρυσι ήμασταν 700-800 άτομα ενώ φέτος περάσαμε τα 1500. Και του χρόνου περισσότεροι λοιπόν!!
  -Πολύ καλά κάνετε και υποστηρίζετε τον λόγο της πολύτεκνης μάνας, ήταν πράγματι άξια! Δεν ήταν όμως το μόνο ελπιδοφόρο μήνυμα κύριε Χειλαδάκη. Ελπίδα μας έδωσε και ο νέος που εκπροσώπησε τους ορθόδοξους πολίτες της Θεσσαλονίκης, το μήνυμα της ελπίδας μας μετέδωσαν και οι λόγοι του προέδρου των "Αγίων Πάντων" και του μοναχού Αρσενίου αν μείνατε μέχρι τέλους για να ακούσετε...
  -Όσον αφορά την εκδήλωση της μητροπόλεως, ήταν ορισμένη πριν την αντεκδήλωση όπως σας πληροφόρησαν και παραπάνω.
  -"Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι γνωστὸς ἱερέας τῆς Θεσσαλονίκης τὴν ὥρα τῆς συγκέντρωσης πέρασε μέσα ἀπὸ τὸν κόσμο μὲ περιφρονητικὸ βλέμμα καὶ κατευθύνθηκε στὸ ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ ἀδιαφορώντας ἐπιδεικτικὰ γιὰ τὸν ὁμιλητή", λέτε σε κάποιο άλλο σημείο. Είστε και ψυχολόγος κύριε Χειλαδάκη; Δε γνωρίζω όλες τις ιδιότητές σας, να με συγχωρείτε. Αν όχι, πως κρίνετε ένα ιερέα από την εντύπωση που σας δίνει το ύφος του; Είναι δυνατόν;;;
  -Το σχόλιό σας για τα μεγάφωνα και την αγρυπνία που λειτουργούσε ως οργανωμένο σαμποτάζ της μητροπόλεως και της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου θα το αφήσω ασχολίαστο. Μάλλον ήσασταν σε άλλη εκδήλωση. Αλλιώς δεν εξηγείται πως μόνο εσείς την ακούγατε και σας "ενοχλούσε".
  Αλήθεια απορώ. Κάτσατε στον υπολογιστή σας για να γράψετε τί;;; Δηλητήριο βασισμένο σε δημιουργίες του μυαλού σας; Κρίμα κύριε Χειλαδάκη, πολύ κρίμα. Εύχομαι του χρόνου να έρθετε με καλύτερη διάθεση και πιο ανοιχτό μυαλό.
  Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή κε(α) Μ. η μητρόπολη δε σαμπόταρε την εκδήλωση;
   ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΛΕΣΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ;
   ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΕ(Α) Μ; ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ;
   Επιτρέπεται να έρχονται απ τη Φλώρινα ιερείς και να μην πηγαίνουν οι Θεσσαλονικείς;

   Διαγραφή
  2. http://xristianos.gr/forum/viewtopic.php?t=5645
   Κάθε άλλο παρά επιτρέπεται η τέλεση γάμου τις Παρασκευές. Δυστυχώς έχει επικρατήσει η τέλεσή τους αυτήν τη μέρα ήδη απ την εποχή του Παντελεήμονα Χρυσοφάκη. Ηεκκοσμίκευση καλά κρατεί με υπεύθυνους τους επισκόπους.

   Διαγραφή
  3. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΑΜΠΟΤΑΡΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ. ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ "ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ Ν ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ"!

   Διαγραφή
  4. Αγαπητοί ανώνυμοι,
   σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζω πως η συγκεκριμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας είχε την υποστήριξη του δεσπότη. Δεν μπορώ να υποστηρίξω όμως και τις καταστροφολογίες περί "μητροπολιτικού σαμποτάζ". Το σχόλιό μου αναφερόταν στο άρθρο του κ. Χειλαδάκη, ο οποίος έγραψε 5-6 προτάσεις με σκοπό να κατακεραυνώσει τη μητρόπολη. Αυτό που με έκανε να αγανακτήσω ήταν η διαστρέβλωση κάποιων, και η φαντασία του σε κάποια άλλα (π.χ. τα περί μεγαφώνων της αγρυπνίας).
   Μ.

   Διαγραφή
 14. Τι θα πει ότι η εκδήλωση για τα Θρησκευτικά ήταν προγραμματισμένη;
  Να αλλάξει η ώρα ή η μέρα παρουσίασής της.
  Αλλά άριστα βόλεψε τον Άνθιμο για να μην παραστεί στην εκδήλωση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.