27 Ιουν 2014

Ὁ σπόρος τῆς τρίτης παγκόσμιας καταστροφής καὶ οἱ καρποί του…

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος  Βαρδάκας
Στίς 2 Αὐγούστου 1990 τὸ Ἰρὰκ εἰσέβαλε καὶ κατέλαβε τὸ Κουβέιτ. Σχεδὸν ἀμέσως σχηματίστηκε μιὰ συμμαχικὴ δύναμη 35 κρατῶν, μὲ πρωτοβουλία τῶν ΗΠΑ καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ, ἡ ὁποία ἀπελευθέρωσε τὸ Κουβέιτ στίς 27 Φεβρουαρίου 1991. Αὐτὸς εἶναι μὲ δυὸ λόγια ὁ Α' Πόλεμος τοῦ Κόλπου (Περσικοῦ), ἡ «Μητέρα ὅλων τν Μαχῶν» γιὰ τὸν ἡγέτη τοῦ Ἰράκ, Σαντὰμ Χουσεΐν, ἡ «Ἐπιχείρηση: Καταιγίδα τῆς Ἐρήμου», σύμφωνα μὲ τὴ στρατιωτικὴ ὁρολογία. Ἦταν ὁ πρῶτος τηλεοπτικὸς πόλεμος τῆς ἱστορίας, ἀφοῦ χάρις στὸ CNN μπῆκε σὲ κάθε σπίτι κι ἔγινε τηλεοπτικὸ θέαμα.
Στίς 29 Νοεμβρίου 1990, τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας ἄναψε τὸ «πράσινο φῶς» γιὰ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὸ Κουβέιτ, δίνοντας προθεσμία ἕως τίς 15 Ἰανουαρίου 1991 στὸ Ἰρὰκ νὰ ἀποσύρει τὶς δυνάμεις του ἀπὸ τὸ ἐμιράτο. Τὶς παραμονὲς τοῦ πολέμου ἡ Συμμαχία εἶχε ἀναπτύξει στὸν Κόλπο μιὰ....
μεγάλη στρατιωτικὴ δύναμη, μὲ ὅπλα νέας τεχνολογίας, τὰ λεγόμενα «ἔξυπνα» ὅπλα, γιὰ χειρουργικὰ πλήγματα ἀκριβείας. Μὲ ἀρχηγὸ τὸν ἀμερικανὸ στρατηγὸ Νόρμαν Σβάρτζκοπφ, ἡ συμμαχικὴ δύναμη ἀριθμοῦσε 1.000.000 στρατιῶτες, 1.820 ἀεροσκάφη, 3.318 τάνκς, 8 ἀεροπλανοφόρα καὶ μεγάλο ἀριθμὸ πολεμικῶν πλοίων.
Τὰ ἑλικόπτερα «Ἀπάτσι» ἔδωσαν τὸ σύνθημα τῆς ἐπίθεσης στὶς 2:38 π.μ. ὥρα Βαγδάτης τς 17ης Ἰανουαρίου 1991, καταστρέφοντας ἐγκαταστάσεις ραντὰρ τῶν Ἰρακινῶν. Ἀκολούθησαν συνεχεῖς ἔξοδοι πολεμικῶν ἀεροσκαφῶν, ποὺ βομβάρδισαν ἀεροδρόμια καὶ στρατηγικοὺς στόχους. Τὴν ἴδια στιγμή, ἡ Βαγδάτη βομβαρδιζόταν μὲ πυραύλους «Τόμαχοουκ» καὶ ἡ εἰκόνα αὐτὴ ἔκανε τὸ γύρο τοῦ κόσμου μέσω τοῦ CNN.
ΠΗΓΗ: sansimera.gr/articles/387#ixzz35q6F3jpK

Ὅλο τό προηγούμενο διάστημα δεξαμενὲς σκέψης ¨προπαγάνδιζαν μέσω τῶν ΜΜΕ τὸν ἐπικείμενο Ἀρμαγεδώνα μὲ ἀναφορὲς καὶ ἱστορικὰ στοιχεῖα. Ὁ κόσμος κολλημένος στὴν τηλεόραση ἔβλεπε τὴν "τηλεοπτικὴ φιέστα" καὶ ἀγωνιοῦσε γιὰ τὰ τεκταινόνενα. Τὸ πάνω χέρι τὸ εἶχαν οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ φυσικὰ οὐδεὶς λόγος γιὰ τὴν Ρωσία τοῦ "μπεκρούλιακα" Γέλτσιν ποὺ προσπαθοῦσε νὰ προσαρμοσθεῖ σὰν νήπιο στον "παράδεισο τοῦ καπιταλισμού" τς Δύσης.
Καὶ τότε ὑπῆρχαν ἀγωνιοῦσες Ἑλληνικὲς ψυχὲς καὶ μετέφεραν τὶς τηλεοπτικὲς εἰδήσεις τῆς προεργασίας τοῦ ἐπικείμενου πολέμου στοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν σειρὰ τους ἐδέοντο σὲ ὁλονυκτίες ὑπὲρ τῆς Εἰρήνης τοῦ Σύμπαντος Κόσμου γιὰ νὰ ὑποχωρήσει καὶ νὰ μετριασθεῖ τὸ κακό. Τότε δὲν ὑπῆρχαν κινητὰ τηλέφωνα, φυσικὰ οὔτε καὶ τὸ διαδίκτυο γιὰ νὰ εἶναι ἄμεση ἡ πληροφόρηση.
Λίγο πρὶν τὸ ὄρθρο τς 17 Ἰανουαρίου τοῦ 1991 μέσα στὸ βαθὺ σκοτάδι ἐκείνης τῆς κρύας νύκτας τοῦ χειμώνα, κτύπησε τὸ τηλέφωνο σὲ ἕνα Ἁγιορείτικο Μοναστήρι. Κάποιος λαϊκὸς γνωστός τς Μονῆς ἔκρινε ὅτι ἔπρεπε νὰ εἰδοποιήσει τοὺς Πατέρες ὅτι τὸ "κακὸ ξεκίνησε στὸ Ἰράκ" ὅπως τὸ ἀναμετέδιδαν τὰ τηλεοπτικὰ κανάλια.
Οἱ Πατέρες μὲ τὴν σειρὰ τους ἔκριναν ὅτι ἔπρεπε νὰ ἐνημερώσουν τὸν Γέροντα Παΐσιο στὴν Παναγούδα ποὺ ὅλο αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀνεμπεμπε καὶ αὐτὸς εὐχές "υπέρ τς Εἰρήνης το Σύμπαντος Κόσμου".
Μέσα στὸ βαθὺ ἀκόμα σκοτάδι καὶ τὸ κρύο πορεύθηκαν στὸ μονοπάτι πρὸς τὴν γνωστὴ σὲ ὅλους μας ΠΑΝΑΓΟΥΔΑ κάποιοι Μοναχοί. Δὲν ἤθελαν νὰ ἀνησυχήσουν τὸν Γέροντα λόγω τῆς ἐπιβαρυμένης ὑγείας του. Ὅμως μόλις ἔφτασαν στὸ κατώφλι, τοὺς περίμενε ὁ Γέροντας.
- Γέροντα τὸ κακὸ ξεκίνησε.
- Τὸ ξέρω εὐλογημένοι ἐδῶ καὶ τρεῖς ὧρες!
Δὲν ἤθελαν νὰ τὸν ρωτήσουν πὼς τὸ ἤξερε, ποιὸς τὸν ἐνημέρωσε γιατί γνώριζαν τὸ πνευματικὸ ὕψος στὸ ὁποῖο ἐκινεῖτο ὁ Γέροντάς τους.
- Τώρα ἔριξαν τὸν σπόρο τῆς καταστροφῆς, θὰ περιμένουν  καὶ ἄλλο χρόνο γιὰ νὰ τὸν θερίσουν, ἀλλὰ στὸ τέλος θὰ θερίσουν ἀπὸ μόνοι τά κεφάλια τους… συνέχισε ὁ Γέροντας (Μαρτυρίες προσκυνητὴ).
Μπορεῖ νὰ ἀμφιβάλλουμε  σχετικὰ μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ Γέροντος Παϊσίου γιατί καὶ αὐτὸ εἶναι μέσα στὴν ἐλευθερία καὶ τὸ αὐτεξούσιό τς ἀνθρώπινης φύσης. Ὅμως μέρα μὲ τὴν μέρα αὐτὲς τὶς δύσκολες στιγμὲς ξεδιπλώνεται ὅλο το γεωπολιτικὸ πλάνο ὅπως τὸ σκιαγράφησε ὁ Ἅγιος αὐτὸς Γέροντας μὲ τὶς κατὰ περιόδους ἐπισημάνσεις του σὲ διάφορους προσκυνητές, δίνοντας μιὰ πνευματικὴ παρακαταθήκη σὲ ἐμᾶς,  ὅτι τελικὰ ὁ Ἅγιος Θεὸς θὰ βοηθήσει τὸ πλάσμα του ἀπὸ τὴν σχεδιαζόμενη Παγκόσμια ἀνθρωποκτονία τῶν ἀντίχριστων δυνάμεων.
"Γήπεδο θὰ εἶναι ἡ Παλαιστίνη. Θὰ ἑνωθοῦνε Αἰγύπτιοι, Ἄραβες, Λίβυοι καὶ θὰ ἐπιτεθοῦνε πρὸς Βορρᾶ. Τάφος τους ἡ Νεκρὰ Θάλασσα (Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Τὸ Μεγάλο Μυστικό το Γέροντα Παϊσίου").

Μιὰ εἴδηση χθὲς τὸ βράδυ ἀπὸ τὸ πρακτορεῖο DEBKAfile  
Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ Abdullah ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΗΝ ΙΡΑΚΙΝΗ ΑΛ ΚΑΪΝΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΝΙΤΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ISIS ΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.
Δηλ. παρακολουθοῦμε στὴν Μέση Ἀνατολὴ νὰ ἔχουν διαρραγεῖ συμμαχίες καὶ στρατηγικὲς σχέσεις καὶ ὁ καθένας κάνει ὅτι τοῦ κατεβάζει ὁ λογισμὸς καὶ τὰ πάθη του.
"Μετά θὰ ἐπιτεθεῖ ἡ Ἀνατολὴ (Ρωσία) πρὸς τὴν Δύση" (agiotokos-kappadokia.gr, ἀπὸ τὸ ἴδιο ἀπόσπασμα τῶν λεγομένων τοῦ Γέροντος Παισίου ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ '80).
Σήμερα διαβάζουμε 27 Ἰουνίου  ο ἐκπρόσωπος τοῦ Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκὸφ δήλωσε σήμερα ὅτι ἡ Ρωσία θὰ πάρει μέτρα γιὰ νὰ προστατεύσει τὴν οἰκονομία της, ἐφόσον αὐτὴ ἐπηρεασθεῖ ἀρνητικὰ ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ συμφωνιῶν ἀπὸ τὴν Οὐκρανία, τὴ Γεωργία καὶ τὴν Μόλδαβια μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μετέδωσε τὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων RIΑ.
Ἀργὰ χθὲς τὴν νύκτα  ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν το κράτους τοῦ Ἰσραήλ, Ἀβιγκντορ Λίμπερμαν, σὲ συνάντησή του μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ὁμόλογό του, Τζὸν Κέρι μὲ τὶς παρακάτω δηλώσεις το Λίμπερμαν: Προκαθορισμένη ἡ ἀνεξαρτητοποίηση τοῦ ἰρακινοῦ Κουρδιστάν. Οἱ Ἰσραηλινοὶ εἰδικοί, πρόσθεσε, προτείνουν νὰ ἀναγνωριστεῖ τὸ ταχύτερο δυνατόν το νέο κράτος, μόλις αὐτὸ σχηματιστεὶ.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τὸν  Γέροντα Παίσιο μετὰ ἀπὸ 25 τουλάχιστον χρόνια…. στὸ πρῶτο σκέλος τῶν τεκταινομένων. Φυσικὰ ἕπεται καὶ συνέχεια.
"Ἡ Τουρκία θὰ διαμελισθεῖ σὲ 3-4 κομμάτια. ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση. Ἐμεῖς θὰ πάρουμε τὰ δικά μας ἐδάφη, οἱ Ἀρμένιοι τὰ δικά τους καὶ οἱ Κοῦρδοι τὰ δικά τους. Τὸ κουρδικὸ ἔχει ἤδη δρομολογηθεῖ. Αὐτὰ θὰ γίνουν, ὄχι τώρα ἀλλὰ σύντομα… (Μαρτυρίες Προσκυνητῶν. Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 1924-1994)
Ὁ Γέροντας πρέπει νὰ προγνώριζε ὅτι οἱ ἀντιχριστες δυνάμεις στὸν πόλεμο τοῦ Περσικοῦ κόλπου τὸ 1991 ναρκοθέτησαν τὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὸν σπόρο τῆς Παγκόσμιας καταστροφῆς τὴν ὁποία τὴν ἀπεργάσθηκαν τόσα χρόνια γιὰ νὰ σκάσει στὶς ἡμέρες μᾶς  μέσα στὴν γεωγραφικὴ ἔκταση  ποὺ προσδιορίζεται στὸν βιβλικὸ  χῶρο τοῦ "Κήπου τῆς Ἐδέμ" καὶ ὁριοθετεῖται στὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Γένεσης στὴν περιοχὴ τῆς Μεσοποταμίας ἀνάμεσα στοὺς ποταμοὺς Τίγρη καὶ Εὐφράτη. 
Ἡ πολεμικὴ φωτιὰ θὰ κάψει τὴν παγκόσμια ἀμετανοησία καὶ ἁμαρτία καὶ θὰ γίνει ἡ αἰτία νὰ χωρίσει ἡ ἤρα ἀπὸ τὸ στάρι, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ θὰ γίνει ἡ ἀφορμὴ νὰ κηδευθεῖ  ὁ ἀποκρουστικὸς Ἐφιάλτης  τοῦ  ἀπάνθρωπου πολιτισμοῦ τῆς Παγκοσμιοποίησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.