28 Μαΐ 2014

Ἡ δόλια πρόθεση τῶν Tούρκων πρὶν λειτουργήσουν τὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ σὰν τέμενος

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἀνατολίτες καὶ κουτοπόνηροι οἱ γείτονες... Τοὺς παρακολουθούσαμε μὲ περιέργεια τὰ προηγούμενα χρόνια  ποὺ ἡ ἀρχαιολογικὴ ὑπηρεσία τους ἄνοιγε σὲ πολλὰ σημεῖα  τὸ μαρμάρινο λιθόστρωτό τς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ καὶ κατέβαινε στὶς ὑπόγειες δαιδαλώδεις  στοὲς  στὰ ἔγκατα-σπλάχνα τῶν θεμελίων το  Ἐκκλησιαστικοῦ Κτιριακοῦ συγκροτήματος καὶ  φυσικὰ μέσα μας χαιρόμασταν ἔχοντας κατὰ νοῦ τοὺς θρύλους τῆς Ρωμιοσύνης. "Χαιρόμασταν γιατί λέγαμε ὅτι γιὰ ἐμᾶς ψάχνουν!"
Ὅμως οἱ Τοῦρκοι δὲν ψάχνανε, οὔτε ἀπὸ ἀρχαιολογικὸ ἐνδιαφέρον, οὔτε χαρτογραφούσανε τὰ θεμέλια το κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ γιὰ λόγους στατικῆς ἐπάρκειας, οὔτε  γιὰ νὰ προάγουν τὴν ἐπιστήμη τῆς συντήρησης καὶ ἀποκατάστασης μνημείων. Αὐτὰ μπορεῖ νὰ τοὺς ἐνδιέφεραν δευτερευόντως.
Ἄλλωστε σύμφωνα μὲ τὶς  παρακάτω δηλώσεις τοὺς ἐνδιέφερε κυρίως ἡ ἀνεύρεση τοῦ κρυφοῦ δωματίου μὲ τὸ χαμένο ΑΓΙΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ. Μὲ  εἰδικὲς καταδυτικὲς στολὲς ποὺ....
φοροῦσαν καὶ τὸν κατάλληλο ἐξοπλισμὸ βουτοῦσαν στὰ ὑπόγεια νερὰ  τῶν θεμελίων τς Ἁγίας Σοφίας  καὶ ψυχολογικὰ προσπαθοῦσαν νὰ διασκεδάσουν τοὺς αἰώνιους φόβους  ποὺ τὰ βράδια τοὺς ξυπνᾶνε μὲ ἀγωνία ἀπὸ τὸ κρεβάτι ἀπὸ ἐφιάλτες  ὅτι ἀπὸ αὐτὰ τὰ Μέρη καὶ τὰ Ἱερὰ Καθιδρύματα εἶναι περαστικοί.
Γιατί λοιπὸν ψάχνανε μετὰ μανίας καὶ μὲ προγραμματισμὸ  ἀπὸ τὸ 2009; Μιὰ ὁμάδα Τούρκων κινηματογραφιστῶν σὲ συνεργασία μὲ ἀρχαιολόγους ἐρευνᾶ ἀπὸ τὸ 2009 τὰ μυστικὰ ὑπόγεια τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς, ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες παρέμεναν σφραγισμένα.
Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὸν Κουτσὶ Ἀκιλὶ (μέλος τῆς ὁμάδας κινηματογραφιστῶν), κρυφὴ ἐπιθυμία τῆς ὁμάδας εἶναι νὰ βροῦν τὸ κρυφὸ δωμάτιο τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀπὸ ὅπου διέφυγε ὁ ἱερέας στὴ λειτουργία τῆς 29ης Μαΐου 1453, ἀλλὰ καὶ τὸ δισκοπότηρο ποὺ χάθηκε κατὰ τὴν Αλωση τῆς Πόλης καὶ ὁ μύθος τὸ θέλει νὰ βρίσκεται κάπου στὰ βάθη της! 
«Αὐτὸ τὸ δωμάτιο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι μακριά, εἶναι κάπου ἐκεῖ. Καὶ ὅταν ἀνακαλυφθεῖ, πολὺ πιθανὸν μέσα σὲ αὐτὸ νὰ βρίσκονται πολλὰ σημαντικά, ἱερὰ κειμήλια τῆς χριστιανοσύνης», λέει ὁ Κουτσὶ Ἀκιλὶ καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι τὸ κρυφὸ δωμάτιο εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ ὅλα.  Δὲν ἀποκλείει μάλιστα μέσα σὲ αὐτὸ νὰ βρίσκονται ἀκόμη καὶ ἱστορικὲς ἔρευνες ποὺ ἔγιναν τὰ βυζαντινὰ χρόνια καταγράφοντας στοιχεῖα γιὰ τὸν πληθυσμὸ καὶ τὶς συνθῆκες ζωῆς του.  (Πηγὴ: yiorgosthalassis.blogspot.com/Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012)
Γιατί ξαφνικὰ αὐτὸ τὸ ὄψιμο  ἐνδιαφέρον τῶν Τούρκων στὸ νὰ "ἐπαληθεύσουν" τὸν θρύλο τῶν Ρωμιῶν; Τὰ πειστήρια  αὐτῶν  τῶν ὑπόγειων ἐρευνῶν ἔδωσαν στὴν ἐπικαιρότητα κάποια βίντεο ἀπὸ τὶς  δαιδαλώδεις  καὶ πολλὲς  φορὲς ὑδάτινες διαδρομὲς κάτω ἀπὸ τὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, φέρνοντας μάλιστα στὸ φῶς ἀρχαιολογικὰ σπαράγματα  ἀπὸ τμήματα κεραμικῶν παλαιῶν περιόδων.
Ὅμως μέχρις ἐδῶ ἦταν οἱ παμπόνηροι τουρκαλάδες ,οὔτε κρυφὸ δωμάτιο βρῆκαν, οὔτε Δισκοπότηρο, οὔτε κανένα ἄλλο Λατρευτικὸ σκεῦος τῆς   Ὀρθόδοξης  Λειτουργικῆς Ζωῆς.  Μόνο βρῆκαν ὑγρασία , μούχλα, ποντίκια καὶ περιττώματα. Καὶ τότε μὲ αὐτὰ  παραμάσχαλα καὶ ἀφοῦ πίστεψαν ὅτι   ξεψάχνισαν καλά τα θεμέλια τς  ΑΓΙΑΣ  ΣΟΦΙΑΣ (φυσικὰ μὲ αὐτὸ τὸ πλευρὸ νὰ κοιμοῦνται). 
πήγανε στὸν ἐντολέα τους καὶ τοῦ εἶπαν τὰ καθέκαστα….
Πολυχρονεμένε  ἀφέντη, τώρα ποὺ ἡ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ εἶναι καθαρὴ καὶ ὄχι "μαγαρισμένη" ἀπὸ "ἀκάθαρτα σκεύη" γκιαούρηδων μπορεῖς νὰ τὴν λειτουργήσεις  ἄφοβα σὰν τέμενος. Νὰ λοιπὸν γιατί  ψάχνανε τὰ θεμέλια τς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ γιὰ νὰ ἀκυρώσουν τοὺς θρύλους τῆς Ἔνδοξης Ρωμιοσύνης  καὶ γιὰ νὰ μπορεῖ ὁ "σουλτάνος" Ἐρντογάν νὰ πάει ἄφοβα νὰ προσευχηθεῖ. 
Νὰ γιατί ψάχνανε τὰ θεμέλια τς ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ γιατί εἶναι φοβητσιάρηδες καὶ τρέμουν στὴν ἰδέα τοῦ Μαρμαρωμένου Βασιλιά, ἀλλὰ καὶ φρίττουν μὲ τὴν ἰδέα ὅτι στὰ ἔγκατα τῆς ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ εἶναι ἐγκιβωτισμένα σὲ μυστικὴ κρύπτη τὰ ΑΧΡΑΝΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ποὺ δὲν πρόλαβαν νὰ ΜΕΤΑΔΟΘΟΎΝ. Πῶς μποροῦν νὰ ἐπιτελέσουν τὶς  ἰσλαμικὲς τελετουργίες τοὺς ὅταν στὰ θεμέλια το Ἐκκλησιαστικοῦ Κτιριακοῦ συγκροτήματος εἶναι "φυτεμένος" Θεία Νεύση Ο ΘΕΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ;
Ὅπως φαίνεται ἔτσι κλείνει καὶ τὸ πὰζλ τῶν  δόλιων προθέσεων τῶν γειτόνων μας ποὺ ἀπὸ τὸ 2009  εἶχαν προγραμματίσει καὶ στοχοποιήσει  ὅπως φαίνεται μὲ πράξεις καὶ ἐνέργειες  τὴν μετατροπὴ τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ σὲ τέμενος. Ἔπρεπε πρῶτα νὰ καθησυχάσουν τὶς ἀγωνίες καὶ τοὺς φόβους τους πρὶν κοινοποιήσουν τὴν πρόθεση τῆς βεβήλωσης τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.
Ἐμεῖς ἔχουμε νὰ τοὺς ἐπισημάνουμε. Μήπως τὸ συνεργεῖο δὲν ἔψαξε τελικὰ καλά;
Γιατί  κάθε φορᾶ ποὺ θὰ μπαίνουν μέσα στὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ γιὰ νὰ ἀναπέμπουν "προσευχὲς" σύμφωνα μὲ τὸ μουσουλμανικὸ τελετουργικὸ νὰ μὴν διαμαρτύρονται ὅτι τὰ ποδάρια τους  θὰ "καίγονται"  ἀπὸ τὰ κρυμμένα μυστικά των θεμελίων ΤΗΣ καὶ τὰ μάτια τους  θὰ "φλέγονται" ἀπὸ τοὺς αὐστηροὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ καὶ τῶν ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ.
Καὶ ἂν νομίζετε ὅτι οἱ θρύλοι εἶναι παραμύθια ..τῆς δικῆς σας χαλιμᾶς…. Τότε νὰ μᾶς ἐξηγήσετε  γείτονες γιατί κατεβήκατε στὰ ἔγκατα τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, τί ψάχνατε, τί φοβάστε;  Μήπως πιστεύετε καὶ ἐσεῖς αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ Γέροντας Παΐσιος καὶ ἀναφερόταν στοὺς Ἕλληνες….;;;
"Θὰ πάρουμε τὴν Ἁγία Σοφία καὶ θ΄ἀνοίξει καὶ ἡ πύλη. Αὐτὴν τὴν πύλη δὲν τὴν ξέρει κανείς..." 

2 σχόλια:

  1. ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΡΙΟ,ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ,ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΩΣ ΤΖΑΜΙ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μα πόσο βόδια είναι οι τούρκοι είναι ασύλληπτο!!! Η βλακία τους είναι δίχως όρια, ατελεύτητη... Ας μου πει ένας ένα μόνο αγαθό που η τουρκιά πρόσφερε στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ένα μόνο ας ακούσω και ανακαλώ τις απόψεις μου περί τούρκικης φυλής.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.