22 Μαΐ 2014

Τὰ "exit polls" τοῦ Αἰγαίου…

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
Τελικὰ οἱ Τοῦρκοι "ψηφίζουν "Αἰγαῖο; Φυσικὰ μὲ τὰ καμώματα τους ξέρουν ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ψηφίσουν σὲ Εὐρωεκλογές. "Σκασίλα τους μεγάλη καὶ δέκα παπαγάλοι" ποὺ θὰ καθίσουν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τοὺς ἄνθρακες τῆς Εὐρωπης ὅταν δίπλα τους ὑπάρχει ἀμύθητος θησαυρός. Ἐδῶ καὶ καιρὸ οἱ γείτονες παίζουν μόνοι τους "γεωπολιτικὴ μπάλα" ἀρνούμενοι νὰ ὑπακούσουν στὰ κελεύσματα τοῦ παγκόσμιου διαιτητῆ, ἂν καὶ πολλὲς φορὲς ὑποκρίνονται ὅτι εἶναι ὑπάκουα παιδιά. Εἶναι ὅμως ἢ θὰ βάλουνε σὲ μπελάδες ὅλο το σημερινὸ πλάνο τῆς ἐνεργειακῆς τροφοδοσίας τῆς Εὐρώπης ποῦ στήθηκε γιὰ νὰ καλύψει τὶς μεγάλες ἀνάγκες τῆς γηραιᾶς ἠπείρου μετὰ τὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία; Κάθε τόσο βγαίνουν στὸ Αἰγαῖο μὲ ἀσκήσεις καὶ μὲ ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως "περαντζάδες" πηγαίνουν καὶ φέρνουν τὴν στάμνα τῆς ἀπληστίας τους καὶ δὲν....
γνωρίζουν ὅτι κάποια μέρα θὰ τὴν σπάσουν.
Σὲ ἀπόλυτη ἑτοιμότητα βρίσκεται τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας (ΓΕΕΘΑ) γιὰ τὴν πρόληψη… ἐκτροπῶν, καθὼς ξεκίνησε ἡ ἐτήσια ἄσκηση «Beyaz Firtina 2014», ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴ Θάλασσα τοῦ Μαρμαρὰ στὸ Αἰγαῖο καὶ μέχρι τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἡ ἄσκηση θὰ διαρκέσει συνολικὰ 13 ἡμέρες, δηλαδὴ θὰ ὁλοκληρωθεῖ τὴν πρώτη μέρα τοῦ Ἰουνίου. Στὴν ἄσκηση συμμετέχουν συνολικὰ 53 μονάδες ἐπιφανείας διαφόρων τύπων τοῦ τουρκικοῦ Ναυτικοῦ, τέσσερα ἀεροσκάφη ναυτικῆς συνεργασίας καὶ 13 ἀνθυποβρυχιακὰ ἑλικόπτερα. Ἡ τουρκικὴ Ἀκτοφυλακὴ διαθέτει 17 συνολικὰ πλωτὰ μέσα διαφόρων τύπων καὶ τέσσερα ἑλικόπτερα. Ἐνδιαφέρον ἔχει καὶ ἡ συμμετοχὴ τῆς τουρκικῆς ὑπηρεσίας πληροφοριῶν MIT, μὲ ἕνα ἀεροσκάφος συλλογῆς ἠλεκτρονικῶν πληροφοριῶν – ὑποκλοπῶν (defence-point.gr/news/21/05/2014 01:18)
Ἀλλὰ πρὶν ἀκόμα βγοῦνε γιὰ ἀσκήσεις οἱ τοῦρκοι ἀνακοινώνουν καὶ ἔρευνες.. δυτικά του 25ου Μεσημβρινοῦ καὶ συγκεκριμενοποιοῦν πιθανὴ περιοχὴ ἐρευνῶν τὴν θαλάσσια περιοχὴ ποὺ βρίσκεται ἀνατολικά της Χαλκιδικῆς, δυτικά της Σαμοθράκης καὶ νότια της Θάσου, ἀκριβῶς ἐπάνω στὰ πετρελαιοφόρα κοιτάσματα στὴν περιοχὴ τοῦ ἀκρωτηρίου Μπάμπουρας, ποὺ ἀπετέλεσε ἀντικείμενο κρίσης τὸ 1987.
Σήμερα βιάζονται πολὺ γὶ αὐτὸ καὶ ἔχουν "τρικυμία ἐν κρανίω". Φοβοῦνται μήπως τυχὸν ἄλλοι πᾶνε νὰ τοὺς κλέψουνε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔβαλαν ἐδῶ καὶ χρόνια στὸ μάτι νὰ λεηλατήσουν μὲ τὸν γνωστό τους τρόπο. Οὐσιαστικὰ θέλουν νὰ προκαταλάβουν θέσεις πρὶν ἀπὸ ὁποιαδήποτε συμφωνία , δὴλ νὰ γίνει ὅπως πάντα το δικό τους γιατί τόσα χρόνια τα ἀφεντικά τους δὲν τοὺς χαλνοῦσαν τὸ χατίρι. Ὅμως τὰ ἀφεντικὰ τώρα σκέπτονται διαφορετικά.
Δὲν εἶναι τυχαῖο το γεγονὸς ὅτι στὸ διμερὲς μέρος τῆς ἐπίσκεψης Μπάιντεν στὴν ΚYΠΡΟ θὰ συζητηθοῦν ἡ σύμπραξη τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου στὴν ἐνέργεια, γιὰ τροφοδότηση τῆς Εὐρώπης μὲ ἀέριό το συντομότερο δυνατόν. Ἡ ἀνατολικὴ Μεσόγειος ἔχει ἀναδειχθεῖ σὲ κρίσιμο χαρτὶ στὴν ἐνεργειακὴ τράπουλα καὶ ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ κομμάτια τοῦ πάζλ, μὲ βαρύνουσα σημασία. Στὸ γεγονὸς αὐτὸ συνηγορεῖ ὅτι ὁ ἀντιπρόεδρος Μπάιντεν θὰ συνοδεύεται στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸν ‘Ἐϊμος Χοκστάιν, βοηθὸ ὑφυπουργὸ Ἐξωτερικῶν γιὰ τὴν ἐνεργειακὴ διπλωματία. Ὁ Χοκστάιν εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ κινεῖται στὶς χῶρες τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου (Ἰσραήλ, Κύπρος, Αἴγυπτος, Λίβανος, Τουρκία, Ἑλλάδα) σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ διαμορφώσει συνθῆκες περιφερειακῆς συνεργασίας, μὲ ὄχημα τὰ κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων ποὺ ἔχουν ἐντοπιστεῖ (onpolitika 21 Μαΐου 2014 http://olympia.gr/).
Στὴν παροῦσα συγκυρία δὲν εἶναι μόνο τα γεγονότα στὴν Οὐκρανία ποὺ κάνουν τὸ ἐνεργειακὸ μέλλον τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης δυσοίωνο, εἶναι καὶ ἡ κολοσσιαία συμφωνία προμήθειας φυσικοῦ ἀερίου τῆς Κίνας ἀπὸ τὴν Ρωσία. Ἡ Ρωσία ἀλλάζει ἄρδην τὴν κατεύθυνση τῶν ἐνεργειακῶν ροῶν της. Οἱ τελευταῖες πληροφορίες ἀπὸ τὴν Κίνα κάνουν λόγο γιὰ ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας, γιὰ τὴν προμήθεια 38 δισεκατομμυρίων κυβικῶν μέτρων ἀερίου σὲ ἐτήσια βάση γιὰ τριάντα χρόνια μὲ ἔναρξη τὸ 2018 (νὰ δοθεῖ χρόνος γιὰ τὴν κατασκευὴ ὑποδομῶν μεταφορᾶς – ἀγωγῶν) defence-point.gr/news/ 21/05/2014
Οἱ γεω-ἐνεργειακὲς αὐτὲς ἀνατροπὲς σημαίνουν ὅτι ἡ Γερμανία ἂν δὲν τὰ βρεῖ μὲ τὴν Ρωσία στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας μέσα στὸ καλοκαίρι θὰ πρέπει νὰ καλύπτει τὰ ἐνεργειακὰ κενά της μὲ Πολωνικὸ λιθάνθρακα ἢ μὲ ὑδρίτες ἐξ Ἀμερικῆς σὲ πρώτη φάση καὶ μετὰ θὰ πρέπει νὰ ἐπιταχύνει τὸ συντομότερο δυνατὸ τὴν μεταφορὰ ἐνέργειας ἀπὸ τὰ ὑποθαλάσσια ἐνεργειακὰ ἀντίκλινα τῆς Μεσογειακῆς λεκάνης.
Ἡ τελευταία ὅμως λύση προυποθέτει εἰρήνη στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Αἰγαίου. Εἴδατε ὅμως ἐσεῖς καμία τέτοια προυπόθεση ΕΙΡΗΝΗΣ; Ἄρα πρέπει οἱ Γερμανοὶ καὶ οἱ πέριξ αὐτῶν νὰ προετοιμάζονται γιὰ νύκτες καὶ μέρες αἰθαλομίχλης –smog fog λόγω τῆς ἀδιάλειπτης ἐπιθετικότητας τῶν φίλων τους τούρκων ; 
Ὁ Tοῦρκος ἐδῶ καὶ χρόνια φαντάζεται ὅτι εἶναι "πετρελαιοπηγάς" καὶ μάλιστα μετὰ τὴν συμφωνία τῆς Ρωσίας μὲ τὴν Κίνα ὀνειρεύεται ὅτι καὶ αὐτὸς μπορεῖ νὰ προμηθεύει ἐνεργειακὰ τὴν ἀναπτυσσόμενη αὐτὴ ὑπερδύναμη καὶ νὰ ἀγοράζει ἀπὸ αὐτὴν πυραυλικὰ συστήματα, ὅπως τὸ ἔκανε πρόσφατα.
Ἡ ἐπιτάχυνση τῶν γεωπολιτικῶν γεγονότων καὶ ἡ ἀπληστία τῶν τούρκων βγάζει τὰ "exit polls" τοῦ Αἰγαίου. Τί δείχνουν τὰ "exit polls" τοῦ Αἰγαίου; Ἄμεσο συγκρουσιακὸ πεδίο ἀντιπαράθεσης σὲ ὅλα τά χρονίζοντα προβλήματα ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίδας, γκρίζων ζωνῶν κ.α. Ὅτι κάποιοι ἐπιθυμοῦν διακαῶς νὰ ξεκουμπιστεὶ ὁ Tοῦρκος ἀπὸ τὰ πόδια τους γιὰ νὰ φᾶνε μόνοι τους ὅλες τὶς "ἐνεργειακὲς ὑποθήκες" ποὺ βάλανε στὴν Ἑλλάδα. Τί θὰ δείξουν ὅμως τὰ τελικὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἀντιπαράθεσης; ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
"Nα φύγουν ὅλοι οἱ δαίμονες ἀπὸ τὸ μικρὸ ἁλωνάκι ποὺ τὸ λένε ΕΛΛΑΣ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.