26 Μαΐ 2014

Σὲ αὐτὲς τὶς ἐκλογὲς ἡ Ἑλλάδα ἔχασε τὴ Θράκη...!

Ἡ "πύρρειος νίκη" τῶν πολιτικῶν, ἔφερε μία ἐθνικὴ ἥττα. Ἐγκατέλειψε τὴ Θράκη γιά... μιὰ χούφτα ψήφους!
Ἡ μόνη ἔκφραση ποὺ ταιριάζει στὴν χώρα καὶ στοὺς πολίτες ποὺ ζοῦνε σὲ αὐτὴν καὶ ἀπὸ αὐτήν, εἶναι: Ἡ Ἑλλάδα τῆς Ντροπῆς. Σήμερα ξημέρωσε μία πολὺ διαφορετικὴ ἡμέρα γιὰ ὅλους μας. Σήμερα κάποιοι αἰσθάνονται πολὺ ὄμορφα ἐπειδὴ δὲν καταποντίστηκε τὸ κόμμα ποὺ ὑποστηρίζουν, ἢ ἐπειδὴ ἀνανεώθηκε μέσα ἀπὸ τὶς στάχτες ὁ χῶρος ποὺ πάντοτε ἐμπιστευόντουσαν. Σήμερα, ἴσως κάποιοι νὰ ἔχουν ἀρχίσει τοὺς ὑπολογισμοὺς γιὰ τὴν ἑπόμενη πολιτικὴ – κομματικὴ ἀναμέτρηση καὶ ἄλλοι προσθέτοντας καὶ ἀφαιρώντας «κουκιὰ» προσπαθοῦν νὰ βγάλουν συμπεράσματα γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ δὲν τοὺς δικαίωσε. Σήμερα, ὅμως, στὴ Θράκη ἐπιχαίρουν οἱ τουρκόφρονες μισθοφόροι, οἱ τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ ἡ τουρκικὴ πολιτικὴ ποὺ ἔχει ρίξει τὸ μεγάλο βάρος τῶν ἐνεργειῶν της γιὰ νὰ...
κατορθώσει τὸ ἀκατόρθωτο: νὰ καταλάβει μία ἑλληνικὴ περιοχὴ χωρὶς νὰ ρίξει οὔτε μία σφαίρα!
Στοὺς σχεδιασμοὺς αὐτῆς τῆς διόλου φιλικῆς τουρκικῆς πολιτικῆς, ἕνα πλῆθος ἀπὸ παράγοντες, πράξεις καὶ παραλείψεις τῶν κυβερνήσεων τῶν Ἀθηνῶν, λειτούργησαν καταλυτικά, γιὰ νὰ μπορέσει ἡ Τουρκία νὰ κάνει τὸ πρῶτο οὐσιαστικὸ βῆμα καὶ νὰ θέσει τὰ θεμέλια ἑνὸς πυρήνα ἀλυτρωτικοῦ τουρκισμοῦ. Σήμερα ἡ Θράκη πενθεῖ ὄχι ἐπειδὴ ἕνα μεγάλο ποσοστὸ (περίπου 45%) τῶν κατοίκων της ἀρνήθηκε νὰ συμμετέχει στὴν διαδικασία τῶν ἐκλογῶν προκειμένου νὰ ὑπερασπίσει αὐτὴ τὴν ἀκριτικὴ γωνιὰ ἀπὸ ἐπικείμενες διόλου εὐχάριστες καταστάσεις, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὑπῆρξε μία πρωτοφανὴς ἀπάθεια καὶ ἄτυπη συνέργεια ἑλληνικῶν κομμάτων εἰς βάρος τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων, ἐνάντια στὰ αὐτονόητα περὶ ὑπεράσπισης τῆς πατρίδας.
Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν εὐρω-ἐκλογῶν «γέννησε» ἕνα κόμμα – τέρας, ποὺ μὲ τὸν ψευδεπίγραφο τίτλο «Κόμμα Ἰσότητας Εἰρήνης καὶ Φιλίας» προσδοκᾶ νὰ γίνει ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς ὁ κύριος πολιορκητικὸς κριὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ἑλληνικότητας τῆς Θράκης. Τὸ κόμμα αὐτό, μὲ καθαρὰ ἀνθελληνικὴ φύση καὶ καταστατικὴ λειτουργία ποὺ ξεπερνᾶ τὴν λέξη "ἐπικίνδυνο" δὲν κατόρθωσε φυσικὰ νὰ ἐκλέξει "ἐκπρόσωπο" στὴν Εὐρωβουλὴ καὶ οὔτε ἔλπιζε πὼς θὰ τὸ κατορθώσει (συγκέντρωσε ἕνα ποσοστὸ ψήφων 12,29% ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν ψήφων τῆς περιφέρειας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης). Τὸ "κόμμα" αὐτὸ δημιουργήθηκε γιὰ νὰ γίνει ἡ ἐπίσημη βάση ἀνθελληνικῶν δραστηριοτήτων μέσα στὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Τουρκίας. Δημιουργήθηκε γιὰ νὰ λειτουργήσει ὡς "ὡρολογιακὴ βόμβα" εἰς βάρος τῆς χώρας...
Ἡ δράση αὐτοῦ το μορφώματος ξεκίνησε πολὺ πρὶν κλείσουν οἱ κάλπες τῆς 25ης Μαΐου τοῦ 2014. Ξεκίνησε ἀπὸ τὸν τοῦρκο πράκτορα Ἀχμὲτ Σαδὶκ (τοῦ ὁποίου ἡ οἰκογένεια ἀπολαμβάνει ἰδιαίτερα προνόμια ἀπὸ τὶς τουρκικὲς κυβερνήσεις, μετὰ τὸν θάνατό του ἀπὸ τροχαῖο ἀτύχημα) ὅμως ἡ ὁλικὴ ἐπαναφορὰ τοῦ ἔγινε ὅταν τὰ κομματικὰ συμφέροντα καὶ ἡ ματαιοδοξία πολιτικῶν ἀρχηγῶν κομμάτων (ἑλληνικῶν καὶ ὄχι τῆς Τουρκίας) ἀποδέχθηκαν τὴν μετατροπὴ τῆς Ἑλληνικῆς Θράκης σὲ χῶρο συνδιαλλαγῆς μὲ τὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς (δηλαδὴ μὲ τὴν Τουρκία) στὸν ἀπελπισμένο ἀγώνα τῆς ἐξασφάλισης ψήφων.
Στὶς δύο συνεχόμενες Κυριακές των ἐκλογῶν τὰ συμπεράσματα ποὺ ἐξήχθησαν ἦταν περισσότερο ἀπὸ φρικώδη, γιὰ τὴν ἀναλγησία καὶ τὴν ποταπότητα ἐκείνων τῶν κομματαρχῶν καὶ τῶν τοπικῶν τους ἀνδρείκελων, οἱ ὁποῖοι τόλμησαν νὰ συμμετέχουν σὲ ἕνα «τούρκικο παζάρι».
Ὁ μεγάλος κερδισμένος ἀπὸ αὐτὴ τὴν ντροπιαστικὴ συναλλαγὴ ἦταν τὸ κόμμα τῶν τουρκοφρόνων (Γκρίζων Λύκων), οἱ ὁποῖοι δήλωσαν τὴν παρουσία τοὺς μέσα ἀπὸ μία ἀπίστευτη συσπείρωση τῶν μουσουλμάνων, ἡ ὁποία ἐπετεύχθη μέσα ἀπὸ μία σειρὰ διαδικασιῶν ποὺ εἶναι ντροπιαστικὲς γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος, ἀφοῦ δόθηκε ἄτυπη ἄδεια σὲ ἕνα πλῆθος τούρκων πρακτόρων νὰ κυκλοφοροῦν μέρα καὶ νύχτα σὲ μουσουλμανικὰ χωριά, ἄλλοτε μοιράζοντας χρήματα, ἄλλοτε ἐκβιάζοντας γιὰ ἐπιστροφὴ δανεικῶν ἢ καὶ δανείων (ἀπὸ τὴ Ziraat Bank) καὶ ἄλλοτε χρησιμοποιώντας τὴν μάσκα τῆς ἀνθρωπιᾶς καὶ τοῦ καλοῦ μουσουλμάνου ποὺ ἤθελε νὰ βοηθήσει τοὺς συμπάσχοντες «τούρκους ἀδελφοὺς» στὶς οἰκονομικὲς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν… Ἡ κορύφωση αὐτῶν τῶν τακτικῶν ἔγινε μὲ τὴ βοήθεια τῶν ψευτομουφτήδων καὶ τῶν ἰμάμηδων ποὺ ἐργάζονται ὡς ἐκπρόσωποί τους, οἱ ὁποῖοι μετέτρεψαν τὰ τζαμιὰ σὲ προεκλογικὰ κέντρα τοῦ DEB ὅπου ἐκφωνοῦνταν πύρινοι λόγοι κατὰ τῆς κακιᾶς Ἑλλάδας, ἐνῶ δὲν ἔλειψαν καὶ οἱ ἔμμεσες ἀπειλὲς γιὰ «τιμωρία ἀπὸ τὸν Ἀλλὰχ ἂν δὲν ψηφιστοῦν οἱ ὑποψήφιοι «ἀδελφοὶ τοῦρκοι μουσουλμάνοι» ποὺ μετεῖχαν στὸ ψηφοδέλτιο τοῦ DEB. 
Πακτωλὸς λαθραίων χρημάτων βοήθησε στὴν ἐνίσχυση τοῦ DEB. Αὐτὰ τὰ χρήματα ἔμπαιναν εἴτε ἀπὸ τὴν Τουρκία (μὲ διπλωματικὰ αὐτοκίνητα) εἴτε μέσα ἀπὸ τὴ νότια Βουλγαρία ὅπου ἡ δράση τοῦ Ἰσλαμικοῦ κόμματος τῆς Βουλγαρίας (πρόκειται γιὰ κατασκεύασμα τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν) εἶναι ἐπίσημη καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη πολὺ μεγάλων χρηματικῶν κεφαλαίων. Μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ ὅμως, προστέθηκαν καὶ μερικὲς χιλιάδες μεταφερόμενοι ἀπὸ τὴν Τουρκία ψηφοφόροι, ἐνῶ ὑπῆρξαν καὶ ψηφοφόροι τουρκόφρονες στὶς Ἑλληνικὲς πρεσβεῖες ποὺ βρίσκονται στὴν Εὐρώπη (ἦταν στραβό το κλίμα, τὸ ἔφαγε καὶ ὁ γαίδαρος...).
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ τουρκόφρονες –φυσικὰ καὶ οἱ πράκτορες τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν- κατόρθωσαν νὰ «ὀργώσουν» τὴν Θράκη, ἐπειδὴ ἐδῶ καὶ καιρὸ καὶ γιὰ λόγους ἐξοικονόμησης χρημάτων ἡ κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν ἀποφάσισε νὰ ἀποχωρήσει σιωπηλὰ ἀπὸ τὴν περιοχή. Ὑπάρχουν μεγάλες περιοχὲς χωρὶς ἀστυνομικὰ τμήματα, ἐπειδὴ αὐτὰ ἔκλεισαν ἢ ἐπειδὴ ὑπολειτουργοῦν λόγω λειψανδρίας ἀστυνομικῶν. Αὐτὴ ἡ ἐγκατάλειψη ἀλλὰ καὶ ἡ ἔντονη δραστηριότητα τουρκικῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ φάνηκε σὰν «ἀντικατάσταση τῶν Ἑλληνικῶν ἀρχῶν», ἔδωσε –καὶ συνεχίζει νὰ δίνει- ἕνα πολὺ ἀρνητικὸ μήνυμα στοὺς μουσουλμάνους τῆς Ἑλληνικῆς Θράκης. Ἕνα μήνυμα ὅμως σαφὲς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Τουρκίας ποὺ λέει: «Ἐμεῖς εἴμαστε ἡ μοναδική σας ἐλπίδα. Σὲ ἐμᾶς πρέπει νὰ ἀπευθύνεστε γιὰ τὰ προβλήματά σας γιὰ νὰ σᾶς βοηθήσουμε νὰ λυθοῦν»… Τραγικό, ἀλλὰ πέρα γιὰ πέρα ἀληθινό. Καὶ ἡ εὐθύνη γὶ αὐτό, ἀνήκει σὲ πολὺ συγκεκριμένους ἀνθρώπους, ποὺ εἴτε κατοικοῦν στὴν περιοχή, εἴτε βρίσκονται σὲ κομματικὰ γραφεῖα στὴν Ἀθήνα…
Στὸν ἀντίποδα, τὰ Ἑλληνικὰ κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ) προσπάθησαν νὰ τραβήξουν τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἔγκριση καὶ τὴν στήριξή του. Σὲ αὐτὴ τὴν ἀγωνιώδη κομματικὴ προσπάθεια (ἡ ὁποία ἀπεῖχε παρασάγγας ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων) ὑπῆρξαν ἀποτελέσματα τραγικὰ (γιὰ τὴ ΔΗΜΑΡ), αἰσιόδοξα (γιὰ τὸ ΣΥΡΙΖΑ), ἀπελπιστικὰ (γιὰ τὸ ΠΑΣΟΚ) καὶ νίκης (γιὰ τὴ ΝΔ). Οἱ δύο μεγάλοι ἀντίπαλοι, ΝΔ καὶ ΣΥΡΙΖΑ, γνώρισαν δύο διαφορετικὰ πρόσωπα τοῦ τουρκικοῦ προξενείου, τὸ ὁποῖο ἔκανε «ταμεῖο» ἀλλὰ καὶ «ἐπενδύσεις». 

Ἔτσι, ἐνῶ ἡ ΝΔ κέρδισε τὴν εὔνοια γιὰ τὶς περιφερειακὲς ἐκλογὲς κατορθώνοντας νὰ τοποθετήσει στὴν περιφέρεια τὸν Γ. Παυλίδη (αὐστηρὰ κομματικὴ ἐπιλογή), ὁ χαμένος ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ πῆρε ἕνα ποσοστὸ περίπου 30-35% τῶν μουσουλμανικῶν ψήφων, ἔνιωσε τὴν ἐγκατάλειψη, ἀλλὰ ταυτόχρονα πῆρε καὶ ἕνα ἀμυδρὸ μήνυμα στὶς εὐρωεκλογές, ἀφοῦ σὲ μουσουλμανικὰ χωριὰ ὑπῆρξαν διαρροὲς σχεδὸν ἀποκλειστικὰ πρὸς τὴν πλευρά του.
Στὶς δημοτικὲς ἐκλογές, στοὺς μὴ μουσουλμανικοὺς δήμους, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔνιωσε τὴν πλήρη ἀπογοήτευση καὶ ἀπαξία τῆς Τουρκίας, ἀφοῦ δὲν στηρίχθηκε καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις οἱ ἄνθρωποί του στὴν Θράκη ἔνιωσαν ἄβολα, ἀφοῦ δὲν μποροῦσαν νὰ συμπληρώσουν τὸν κατώτατο ἀριθμὸ ὑποψηφίων, λόγω τῆς ἀπαξίωσης τῶν τοπικῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν. Μὲ ἁπλὰ λόγια, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀντιμετωπίστηκε ἀπὸ τὸ τουρκικὸ προξενεῖο σὰν «φαγητὸ» ποὺ ἀφοῦ «δαγκώθηκε» στὴ συνέχεια ἡ Τουρκία τὸ «ἔφτυσε» ὡς ἀκατάλληλο γιά… χρήση.
Ποιὸς ὅμως εἶναι ὁ ὑπαίτιος γιὰ ὅλα αὐτά; Ὅταν ὑπάρχει διαφθορά, φταίει μόνο ἐκεῖνος ποῦ προσφέρει χρήματα ἢ ἐκεῖνος ποῦ τὰ παίρνει; Ὅταν ὑπάρχει πολιτικὴ διαφθορά, ποιὸς –ἄραγε- εἶναι ὁ περισσότερο διεφθαρμένος; Ἐκεῖνος ποῦ προσφέρει (ἐλπίζοντας νὰ ἱκανοποιηθοῦν οἱ ὅ,ποιὲς ἀπαιτήσεις του) ἢ ἐκεῖνος ποῦ «λαμβάνει»; Εἶναι προφανὲς (ὅσο κι ἂν προσπαθοῦν ἢ προσπαθήσουν οἱ ὑπεύθυνοι νὰ κρυφτοῦν πίσω ἀπὸ τὸ δάχτυλό τους) πὼς τὸ «ἁμάρτημα» βρίσκεται καὶ στὶς δύο πλευρές. Ὅταν ὅμως τὸ "ἁμάρτημα" εἶναι ζήτημα ἐθνικό, τότε ὄχι μόνο το «ἁμάρτημα» περιορίζεται στὴν μία πλευρά, ἀλλὰ παύει νὰ λέγεται «ἁμάρτημα», ἀφοῦ ἰσοδυναμεῖ μὲ πράξη ἡ ὁποία δὲν συνάδει τουλάχιστον μὲ τὸν πατριωτισμό…
Ἡ εὐθύνη, τῆς ὕπαρξης τοῦ DEB ὡς κόμμα καὶ τῆς καθόδου του στὶς Εὐρωεκλογές, εἶναι θεσμική. Καὶ ἀφορᾶ τόσο τὴν Δικαιοσύνη καὶ τὸν Ἄρειο Πάγο ποὺ γιὰ ἀκατανόητους λόγους θεώρησε πὼς τὸ συγκεκριμένο πολιτικὸ μόρφωμα λειτουργεῖ ἰκανοποιώντας τὶς Συνταγματικὲς προϋποθέσεις (οἱ δικαστὲς δὲν εἶδαν, δὲν διάβασαν καὶ δὲν ἄκουσαν ποτὲ τὶς δηλώσεις τῶν ἐκπροσώπων του, οἱ ὁποῖες βάλλουν εὐθέως κατὰ τῆς Ἑλληνικότητας τῆς Θράκης, ἔχοντας μάλιστα καὶ σημαία τῆς «Ἀνεξάρτητης Θράκης») καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀποτελοῦν σοβαρὸ πυρήνα ἐθνικῶν προβλημάτων καὶ ταυτόχρονα ὑπαρκτὴ ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν τῆς Θράκης. Οἱ δικαστές, λοιπόν, δὲν εἶδαν καί… ἐνέκριναν ὡς νόμιμό το κόμμα τῶν Γκρίζων Λύκων. 
Ὅμως (ἀφοῦ πρῶτα «πέταξε τὴν μπάλα») καὶ ἡ συγκυβέρνηση Σαμαρὰ – Βενιζέλου δὲν εἶδε κανέναν κίνδυνο, παρὰ τὶς πληροφορίες τῶν εἰδικῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ γνωρίζουν ὅλα ὅσα συμβαίνουν στὴν περιοχὴ καὶ ἐνημερώνουν σὲ καθημερινὴ βάση τὶς ἁρμόδιες προϊστάμενες πολιτικὲς ἀρχὲς (ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, Ἐσωτερικῶν, Δικαιοσύνης καὶ φυσικά το Μέγαρο Μαξίμου καὶ τὸν ἴδιο τὸν πρωθυπουργό). 

Εἶναι προφανὲς πὼς οἱ ὑπολογισμοὶ (ἀποκλειστικὰ κομματικοῦ συμφέροντος) τῶν κυβερνώντων, δὲν «ἐπέτρεψαν» στὸν κ. Σαμαρὰ νὰ ἀντιληφθεῖ πὼς «γεννιέται» ἕνα τέρας καὶ μία πολὺ σοβαρὴ πηγὴ ἐθνικῶν προβλημάτων στὴν Ἑλληνικὴ Θράκη. Προφανῶς στὶς προσθαφαιρέσεις τοῦ «πατριώτη» πρωθυπουργοῦ ἡ Θράκη ἀποτελεῖ «ἀναγκαῖο κακὸ» ἢ «παράπλευρη ἀπώλεια», τὴν ὁποία ὁ ἴδιος καὶ τὸ κόμμα τοῦ θυσιάζουν προκειμένου νὰ ὑπάρξει ἱκανοποιητικὸ ἀποτέλεσμα τὸ βράδυ τῶν ἐκλογῶν.
Δυστυχῶς, ἡ μαθηματικὴ ὀξυδέρκεια τοῦ κ. Σαμαρὰ ἀποδείχθηκε ἐπαρκής, σὲ ἀντίθεση ὅμως μὲ τὴν σοβαρότητά του ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν θεμάτων, τὰ ὁποῖα ἴσως ὁ ἴδιος πιστεύει ὅτι θὰ ἀντιμετωπίσει ἐπαρκῶς μέσω τῆς ἔναρξης μίας σειρᾶς ἑλληνοτουρκικῶν συζητήσεων γιὰ τὸ «θέμα τῆς Θράκης».
Εἴτε ἀρέσει, εἴτε ὄχι, τὸ βράδυ τῶν ἐκλογῶν τῆς 25ης Μαΐου τὰ κυβερνητικὰ ψηφοθηρικὰ «στερητικὰ σύνδρομα» κατόρθωσαν ὄχι μόνο νὰ ξεγεννήσουν ἕνα πολιτικὸ μόρφωμα – τέρας ποὺ θὰ ἀποτελέσει τὸν κύριο πυρήνα τῶν ἐθνικῶν προβλημάτων, ἀλλὰ κατόρθωσαν τὸ ἀκατόρθωτο, πέρα ἀπὸ τὴν «πύρρεια νίκη» τῶν συγκυβερνώντων Σαμαρὰ – Βενιζέλου. Τὸ βράδυ τῶν ἐκλογῶν ἡ κυβέρνηση Σαμαρά, συνεπικουρούμενη ἀπὸ τὰ ἐθνομηδενιστικὰ σχέδια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κατόρθωσε τὸ ἀδιανόητο... Κατόρθωσε ἡ Ἑλλάδα νὰ χάσει τὴ Θράκη, η, τουλάχιστον, ἡ Ἑλλάδα νὰ μετατρέψει τὴν Θράκη σὲ μία χρόνια πληγὴ γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἀπαιτηθεῖ πολὺς χρόνος καὶ κόπος, ὅταν κάποια στιγμὴ ὑπάρξει κυβέρνηση μὲ εἰλικρινῆ ἐθνικὴ διάθεση, ἀλλὰ καὶ ἀρκοῦντος ἱκανὴ γιὰ νὰ στηρίξει οὐσιαστικὰ τὴν ἀκριτικὴ αὐτὴ περιοχή...

Ἡ κυβέρνηση καὶ τὸ κόμμα τοῦ Ἀντώνη Σαμαρὰ μπορεῖ νὰ χαίρεται καὶ νὰ μετρήσει ὅσα «κουκιὰ» θέλει, μέχρι τὴν ἑπόμενη φορᾶ, τὴν ἑπόμενη συμφωνία… 
Τὴν ἴδια χαρὰ μπορεῖ νὰ ἀπολαμβάνει καὶ ὁ συγκυβερνήτης Βαγγέλης Βενιζέλος ἐπειδὴ τὰ ἐκλογικὰ ποσοστὰ ποὺ εἰσέπραξε «Ἡ Ἐλιὰ» τὸν διέσωσαν πολιτικὰ καὶ ἴσως ἀπὸ ποινικὰ προβλήματα. 
Φυσικὰ μπορεῖ νὰ ἐπιχαίρει καὶ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἀφοῦ «τὸ κλείσιμο τοῦ ματιοῦ» ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἄγκυρας ἔγινε ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὴν Κουμουνδούρου. Μεγάλη χαρὰ μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ ἡ ὁποία βγῆκε ἡ μεγάλη κερδισμένη τῆς βραδιᾶς των ἐκλογῶν, τῆς ὁποίας ὅμως ἡ μὴ πολιτικὴ καὶ ὀρθολογικὴ προσέγγισή της στὴν περιοχὴ τῆς Θράκης, «ἔριξε νερὸ στὸν μύλο» τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς, καὶ «κατόρθωσε» νὰ γίνει χρηστικότατο ἐργαλεῖο ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς – κυβερνητικούς της ἀντιπάλους καὶ μὲ μεγάλη εὐκολία ἀλλὰ καὶ συγχρονισμένα χρησιμοποιήθηκε ὡς «μπαμπούλας» τόσο πρὸς τὴν πλευρὰ τῶν Ἑλλήνων χριστιανῶν, ὅσο καὶ πρὸς τὴν πλευρὰ τῶν Ἑλλήνων μουσουλμάνων.
Ὁ Φώτης Κουβέλης καὶ ἡ ΔΗΜΑΡ δὲν μποροῦν πλέον νὰ χαίρονται. Ἀφοῦ χρησιμοποιήθηκαν ἐπαρκέστατα ἀπὸ τὸ τουρκικὸ προξενεῖο, ἂν καὶ ἦταν διατεθειμένοι νὰ δώσουν "γῆ καὶ ὕδωρ", ὄντας στὰ ὅρια τῆς πολιτικῆς ἀνυπαρξίας, δὲν κέρδισαν τὴν συμπάθεια καὶ τὴν στήριξη τοῦ τούρκου πρόξενου, ἀφοῦ τὸ πολιτικό τους προϊὸν εἶχε ἡμερομηνία λήξης καὶ αὐτὴ εἶχε παρέλθει ἐδῶ καὶ καιρό, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κατατροπωθοῦν ἐκλογικά...
Ὅλοι αὐτοί, ἄλλωστε, τὸ εἶχαν δηλώσει πρὸ καιροῦ, πὼς γιὰ νὰ κυβερνήσουν τὴ χώρα, εἶναι διατεθειμένοι νὰ συμμαχήσουν καὶ μὲ τὸν... διάβολο.
Μάλιστα, αὐτοὶ οἱ ἠθικοὶ -καὶ ὄχι μόνο- αὐτουργοὶ ἑνὸς ἐν δυνάμει ἐθνικοῦ ἐγκλήματος θὰ τρέξουν ἀπὸ σήμερα νὰ ρίξουν κροκοδείλια δάκρυα γιὰ τὸ ἔγκλημά τους, προκειμένου νὰ ἀποποιηθοῦν -ἐπικοινωνιακά- των εὐθυνῶν τους...
Σὲ αὐτὲς τὶς ἐκλογές, λοιπόν, οἱ σύγχρονοι Καλιγοῦλες καὶ Νέρωνες τῆς Ἑλλάδας, κατόρθωσαν νὰ βάψουν τὴν Ἑλληνικὴ Θράκη μὲ τὸ χρῶμα τοῦ γκρῖ, ἀπειλώντας τὴν Ἑλλάδα μὲ ἐθνικὸ ἀκρωτηριασμό, πρὸς ὄφελος τῶν κομμάτων τους καὶ τῆς πρόσκαιρης ἐξουσίας τους. Καί, δυστυχῶς, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν πολιτικὴ τοὺς παράνοια καὶ τὴν ἐθνομηδενιστικὴ τοὺς ταυτότητα, χαμογελοῦν καὶ χαίρονται γιὰ τὴ... νίκη τους, ἀφοῦ ἐξασφάλισαν τὴν "δόση" ποὺ θὰ τοὺς διατηρήσει στοὺς μικροὺς καὶ μεγάλους θώκους τῆς ὅποιας ἐξουσίας τους.
Ὁ μεγάλος χαμένος τῆς βραδιᾶς αὐτῶν τῶν ἐκλογῶν ἦταν, δυστυχῶς, ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἔνιωσε νὰ χάνει ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά της, τὴν Θράκη… Ἡ Ἑλλάδα ποὺ ἔνιωσε πὼς ἀποτελεῖ στόχο ὄχι μόνο ἐκείνων ποὺ εἶναι πέριξ των συνόρων της, ἀλλὰ καὶ ἐκείνων ποὺ δηλώνουν ὅτι τὴν ὑπηρετοῦν, ἐνῶ ταυτόχρονα τὴν κομματιάζουν γιὰ νὰ ἐπιζήσουν πολιτικὰ ἀπὸ τὶς σάρκες της… Σὲ αὐτὲς τὶς ἐκλογές, λοιπόν, συναντήθηκαν ἡ ἀνευθυνότητα τῶν πολιτῶν, μὲ τὴν δολιότητα τῶν πολιτικῶν, καὶ χωρὶς καμία αἰσχύνη πανηγύρισαν μία μεγάλη προδοσία ποὺ ὀφέλησε ὁρισμένους, ἀλλὰ δημιούργησε μία νέα ἐθνικὴ ντροπή…
Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτά, ἡ Θράκη τελεῖ πλέον καὶ ἐπίσημα σὲ καθεστὼς συγκυριαρχίας μὲ τὴν Τουρκία. Ἡ πολιτικὴ παραφροσύνη ἀποτυπώνεται στὶς δηλώσεις ἱκανοποίησης τῶν πολιτικῶν ποὺ ἐπιχαίρουν γιὰ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν ἐκλογῶν ποὺ τοποθέτησαν τὴν Θράκη σὲ καθεστὼς παρόμοιο μὲ αὐτὸ τῆς Κύπρου πρὶν ἀπὸ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή, ἀλλὰ καὶ σὲ μία κατάσταση μείζονος ἐθνικοῦ κινδύνου, ἀφοῦ ἡ Ἄγκυρα ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπαναλάβει τὸ "μοντέλο τῆς Κριμαίας" πρὸς ὄφελός της...
Κλείνοντας παραθέτουμε ἕνα μήνυμα πρὸς τὸν "πατριώτη" καὶ φερόμενο ὡς πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδας κ. Σαμαρὰ καὶ τὴν παρέα του:
Μόνο ἕνας Ἕλληνας νὰ μείνει, πάντα θὰ πολεμοῦμε καὶ μὴν ἐλπίζεις πὼς τὴν γῆν μας θὰ τὴν κάνεις δική σου, βγάλ' ντὸ ἀπὸ τὸν νοῦ σου.
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1770-1843, Ἥρωας τοῦ Εἰκοσιένα
(ἀπὸ ἐπιστολή του στὸν Ἰμπραὴμ)

5 σχόλια:

 1. ΕΔΩ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ,Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ ΜΑΡΑΝΕ?ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΘΡΟΚΑΜΙΝΗ!
  ''ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ''

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η Θράκη σας μάρανε; Μάλιστα, Το τζαμί μας μάρανε, εδώ χάνουμε ΕΔΑΦΗ και το τζαμί μας μάρανε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Απόλυτα ορθό,αφυπνιστικό και πατριωτικό το άρθρο. Από αύριο το πρωί ΟΛΟΙ οι Θρακιώτες πρέπει να προετοιμαστούν για δύο τινά.
  Πρώτον, όσοι αποχώρησαν από την γενέτειρά τους ,μένουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και διαγράφτηκαν από τους εκλογικούς καταλόγους του τόπου γεννήσεώς τους ,με την πρώτη ευκαιρία, μάλλον με την αρχή του επόμενου έτους, να φροντίσουν και να ξαναγραφτούν στούς εκλογικούς καταλόγους της ιδιαιτέρας τους Πατρίδας και να ψηφίζουν Χριστιανούς υποψηφίους ,οποιουδήποτε ελληνικού Κόμματος, έστω και σαν ετεροδημότες..
  Δεύτερον ,όσοι μπορούν να ψηφίζουν με προσωπική παρουσία τους στη Πατρίδα τους τη Θράκη νά μη το αμελούν ποτέ ,έστω και με την οικονομική θυσία που συνεπάγεται η μετακίνησή τους εκεί. Πραγματικά υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος στη Θράκη .
  ΟΛΟΙ οι Πολιτικοί της περιοχής κάποια στιγμή πρέπει να κατανοήσουν το τι παιχνίδια παίζονται εκεί, μπροστά στα μάτια τους [το ξέρουν άλωστε], να καθίσουν σ'ένα τραπέζι να μελετήσουν καλά και να συζητήσουν με υπευθυνότητα και πατριωτικό αίσθημα το ΕΘΝΙΚΟ πρόβλημα που υπάρχει στο τόπο τους, μακριά από κομματικές αγκυλώσεις και εξευτελιστικές για τους ίδιους πολιτικάντηκες και γλοιώδεις ενέργειες, νομίζοντας ότι έτσι εξασφαλίζουν τη βοήθεια του Τουρκικού Προξενείου της Κομοτηνής [διάβαζε της Αγκυρας] . Τη 'βοήθεια' του τελευταίου την είδαμε στα χθεσινά αποτελέσματα των νομών Ροδόπης και Ξάνθης. Θρακιώτες ξυπνείστε πριν είναι αργά. Οι υπόλοιποι φίλοι που διαβάζουν το παρόν σχόλιο και γνωρίζουν Θρακιώτες που έφυγαν από τη Πατρίδα τους παίρνοντας και τα εκλογικά τους δικαιώματα μαζί, ας τους προτρέψουν να κάνουν κάτι από τα πιο πάνω που προτείνονται.
  Ανώνυμε 'Φωνή Βοώντος' ,προφανώς είσαι μακρά νυχτωμένος με το εθνικό μας πρόβλημα στη Θράκη μας .Να μη το συγκρίνεις με το τζαμί ,αν ανεγερθεί ποτέ στην Αττική και αν δεν ξέρεις τίποτε απ' αυτά ,μη σπεύδεις να γράφεις αυτά που γράφεις , για να μη χρησιμοποιήσω βαρύτερες εκφράσεις..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΦΙΛΕ/Η CHRAINA.... ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΝ ΒΓΗΚΕ ΑΛΛΟ ΝΟΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΜΟΥ!.!.!ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΩ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ...ΑΠΛΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΞΩ ΟΤΙ ΕΔΩ
  ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΤΑ ΣΩΒΡΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ...
  ''ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ''

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ27 Μαΐου 2014 - 12:28 π.μ.

  Καλά τα λέει ο αρθρογράφος, αλλά τα χαλάει σε ένα σημείο :

  Προσπαθεί να εξισώσει την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ με τα άλλα κόμματα - προφανώς για να μην τον πουν "φασίστα" - ξεχνώντας ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι το ΜΟΝΟ κόμμα που αντέδρασε στην τουρκική αυτή πρόκληση.

  ΜΟΝΟ ο εκπρόσωπος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Ηλίας Κασιδιάρης έθιξε το θέμα αυτό στην ανακοίνωσή του.

  Όλοι οι άλλοι ασχολούνται με τα κουκιά που μάζεψαν τα μαντριά τους.

  Ας μας πει ο αρθρογράφος ποιο άλλο κόμμα - πλην ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ - έχει κάνει δυναμικές συγκεντρώσεις έξω από το τουρκικό προξενείο απαιτώντας να ΚΛΕΙΣΕΙ εδώ και τώρα η σφηκοφωλιά της Άγκυρας.

  Γιατί αποκαλεί την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ "μπαμπούλα" ;; Μπαμπούλας για ποιους ;;;

  Αν είναι μπαμπούλας για τους τουρκόφρονες, τότε ΟΡΘΩΣ πράττει !!

  Και κάτι ακόμα, για να μην μασάμε τα λόγια μας :

  Ας γνωρίζουν οι πάσης φύσεως τουρκόφρονες, τουρκοπράκτορες και οι ντόπιοι προδότες όλων των κομμάτων του δήθεν "δημοκρατικού" τόξου, πως τώρα υπάρχει η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, η φωνή αντιστάσεως των Ελλήνων.

  Και όσο υπάρχει η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ας μην διανοηθούν να προκαλέσουν στην Θράκη ΜΑΣ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.