19 Μαΐ 2014

Ἡ 19η Mαΐου δὲν εἶναι γιορτή. Εἶναι μνημόσυνο.


Τοῦ Φώτη Μιχαὴλ
Ἕνα ἑκατομμύριο πρόσφυγες, 353.000 σφαγιασθέντες, 100.000 ὀρφανὰ καὶ 50.000 ἀγνοούμενοι.
Ἱστορικὲς μαρτυρίες μᾶς βεβαιώνουν ὅτι, κατὰ τὸν 8ο π.Χ. αἰώνα, Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Μίλητο ἵδρυσαν στὸν Πόντο τὶς πόλεις Σινώπη, Ἀμισὸ (Σαμσούντα) καὶ Τραπεζούντα. Μὲ ἄλλα λόγια ἡ  ἱστορική μας μόνιμη παρουσία στὸν Πόντο ξεκινάει ἀπὸ τὸ 800 π.Χ., καὶ φτάνει ἀκμάζουσα μέχρι περίπου τὸν Ἃ' παγκόσμιο πόλεμο. 
Τότε εἶναι, ποὺ ἡ τουρκικὴ βαρβαρότητα, σὲ συνεργασία μὲ Γερμανοὺς στρατιωτικούς, κατάφερε, μετὰ ἀπὸ 28 αἰῶνες συνεχοῦς παρουσίας, νὰ ξεριζώσει ἀπὸ τὶς πατρογονικές του ἑστίες τὸν Ἑλληνισμὸ τοῦ Πόντου, καὶ νὰ ὁδηγήσει στὸν θάνατο πάνω ἀπὸ 353.000 Ἕλληνες Ποντίους. 
Οἱ διώξεις τῶν Ποντίων ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Κεμάλ, ποὺ ἤθελαν νὰ ἐξισλαμίσουν ὁλόκληρη τὴν τότε τουρκικὴ ἐπικράτεια, εἶχαν ἀρχίσει ἀπὸ τὸ 1911. Χίλια περίπου ἑλληνικὰ σχολεῖα μπῆκαν, τότε, κάτω ἀπὸ αὐστηρὸ τουρκικὸ ἔλεγχο, ἀπαγορεύτηκε ἡ διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ....
κλείστηκαν ὅλοι οἱ πολιτιστικοί, ἐθνικοὶ καὶ πολιτικοὶ σύλλογοι  τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Τὸ 1915 οἱ διώξεις στὸν Πόντο ἐντάθηκαν δραματικά. Φανατικοὶ Τοῦρκοι ἐθνικιστές, σὲ συνεργασία μὲ τὴν τουρκικὴ ἀστυνομία, ὀργάνωσαν ἀνελέητες ἐπιθέσεις μὲ ἐμπρησμούς, λεηλασίες, βιασμοὺς καὶ δολοφονίες ἀθώων ἀμάχων. 
Ἀπὸ τὸ 1914 μέχρι τὸ 1918, πάνω ἀπὸ 100.000 Ἕλληνες τοῦ Πόντου ἐκτοπίσθηκαν στὰ βάθη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ περισσότεροι πέθαναν στὸν δρόμο ἀπὸ τὸ ψύχος καὶ τὶς κακουχίες.
Στὰ χρόνια ἐκεῖνα, Πόντιοι ἀντάρτες βγῆκαν στὰ βουνὰ γιὰ ἀντίσταση, ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν νὰ κάνουν καὶ πολλὰ πράγματα, γιὰ νὰ σταματήσουν τὶς μαζικὲς δολοφονίες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ οἱ σύμμαχοι, ἐνῶ γνώριζαν γιὰ τὶς ὠμότητες καὶ  τὴν θηριωδία τῶν Τούρκων, μᾶς ἄφησαν ἐντελῶς ἀβοήθητους. 
Στὶς 19 Μαΐου τοῦ 1919, μὲ ἐντολὴ τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ, ἀρχίζει, σὲ ὁλόκληρο τὸν Πόντο, ἡ δεύτερη φάση τῆς Γενοκτονίας. Ὅλα τα ἐναπομείναντα ἑλληνικὰ χωριὰ ἰσοπεδώνονται, καὶ σχεδὸν 150.000 ἀθῶοι ἄνδρες, γυναῖκες καὶ μικρὰ παιδιὰ ἀφανίζονται μὲ φωτιὰ καὶ μαχαίρι.

Ἀπὸ τὸ 1994, ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ὅρισε τὴν 19η Μαΐου ὡς Ἡμέρα Μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. 
Τὸ σχετικὸ Π.Δ., γιὰ τὴν 19η Μαΐου, προβλέπει δοξολογίες, πανηγυρικούς, φωταγωγήσεις καὶ σημαιοστολισμοὺς Δημοσίων καταστημάτων.
Ἡ 19η Μαΐου, ὅμως, δὲν εἶναι γιορτή. Ἡ 19η Μαΐου εἶναι Μνημόσυνο...
Καὶ τὰ μνημόσυνα ὀφείλουμε νὰ τὰ κάνουμε ἀκριβῶς στὴν ἡμέρα τους, καὶ ὄχι νὰ τὰ μεταθέτουμε ἐλαφρὰ τὴ καρδία, ὅπως κάναμε φέτος λόγω εὐρωεκλογῶν. 
Τελικά, τί εἶναι αὐτὸ ποῦ βαραίνει περισσότερο στὴν συνείδησή μας; Ἡ Μνήμη τῶν ἀναρίθμητων ἀδίκως σφαγιασθέντων προγόνων μας ἢ οἱ ἐκλογὲς τῶν εὐρωπαίων, ποὺ τότε μᾶς ἐγκατέλειψαν καὶ σήμερα λένε πῶς τάχα ἐνδιαφέρονται γιὰ μᾶς; 

Μετὰ ἀπ' ὅλα αὐτά, ἀναρωτιέται κανείς: 
Μέχρι πότε θὰ συνεχίσει νὰ ἀποτελεῖ ταμπού, στὸ Ἑλληνικὸ καὶ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, τὸ θέμα τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Θράκης;
Μέχρι πότε θὰ εἶναι ἐκτὸς ὕλης σὲ Δημοτικά, Γυμνάσια καὶ Λύκεια, τὰ κεφάλαια, ποῦ ἀναφέρονται στὴν Γενοκτονία;  
Μέχρι πότε θὰ συνεχίζουμε, χωρὶς ντροπή, νὰ στεφανώνουμε, στὴν Ἄγκυρα, τὸ μνημεῖο τοῦ ἐξολοθρευτῆ μᾶς Μουσταφᾶ Κεμάλ; 
Μέχρι πότε θὰ χορεύουμε ''ζεμπεκιές'', θὰ στήνουμε ''κουμπαριές'', καὶ θὰ στέλνουμε τὴν Κρατικὴ Ὀρχήστρα Ἀθηνῶν στὴν πρωτεύουσα τῆς Τουρκίας, γιὰ νὰ συμμετέχει στὰ ''δοξαστήρια'' τοῦ Κεμάλ;  
Μέχρι πότε θὰ ἀδρανοῦμε μπροστὰ στὸν ἐπιχειρούμενο ἐκτουρκισμὸ τῶν Ἑλλήνων Ρομᾶ καὶ Πομάκων τῆς Θράκης μας;
Μέχρι πότε θὰ ἀνεχόμαστε τὴν ὕπουλη, προκλητικὴ καὶ ἀνθελληνικὴ δράση τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς;
Μέχρι πότε θὰ ἐπιμένουμε στὴν ἀπόφαση γιὰ ἵδρυση Τομέα Ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ.;  
Μέχρι πότε οἱ Πολιτικοὶ καὶ οἱ Διπλωμάτες μας θὰ παραμένουν σχεδὸν ἀδρανεῖς μπροστὰ στὴν μεγάλη μας Ἐθνικὴ Ἐπιταγή, ποῦ λέγεται ''Διεθνής Ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας''; 
Μὲ δυὸ λόγια: Μέχρι πότε θὰ συνεχίζουμε νὰ φερόμαστε ὑβριστικὰ ἀπέναντι στὸ ἕνα ἑκατομμύριο προσφύγων, 
στὰ 353.000 θύματα τῆς κεμαλικῆς θηριωδίας, 
στὰ 100.000 ὀρφανὰ 
καὶ τοὺς 50.000 ἀγνοουμένους; 
ΠΗΓΗ: malkidis.blogspot.gr/

3 σχόλια:

 1. Ας γίνουν κάποιες διευκρινήσεις: Κατ' αρχάς, δεν γνωρίζω αν στις 353.000 συγκαταλέγονται και αυτοί που απεβίωσαν λίγο καιρό μετά από τον διωγμό, ως αποτέλεσμα των όλων κακουχιών που υπέστησαν. Αλλά το βασικό θέμα είναι ότι αυτές οι χιλιάδες ήδη έχουν δικαιωθεί από τον Θεό, που αυτό είναι το σημαντικότερο. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι δεν τους ξεχάσαμε ούτε θα τους ξεχάσουμε εμείς. Το να αναγνωριστεί η γενοντονία από τους τούρκους ή από άλλους αλλοεθνείς, δεν το θεωρώ τοσο σημαντικό. Όπως είπε και ο γ. Επφάνιος Θεοδωρόπουλος: Όταν σε αδικούν οι άνθρωποι, σε δικαιώνει ο Θεός".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η διεθνής αναγνώριση των γενοκτονιών, γενικά, συνιστά δύναμη αποτροπής άλλων παρομοίων, στο μέλλον.
   Η Διεθνής επίσημη κατακραυγή μιας γενοκτονίας, αποθαρρύνει - στα μέτρα των ανθρωπίνων δυνατοτήτων- κάθε επίδοξο νέον σφαγέα... Ενώ η σιωπή των λαών και των κυβερνήσεων, απέναντι στις γενοκτονίες, δρα ενθαρρυντικά...

   Για περισσότερες λεπτομέρειες στα γεγονότα και τους αριθμούς, μπορούμε να επισκεφθούμε την ιστοσελίδα του αγωνιστή , για την υπόθεση, καθηγητού κ. Φάνη Μαλκίδη.

   Φ.Μ.

   Διαγραφή
  2. Ζητώ συγνώμη γιατί οι διευκρινήσεις μου δεν ήταν ολοκληρωμένες. Έδωσα βαρύτητα στον τίτλο της εικόνας "353.000 αθώα θύματα ζητούν δικαίωση". Ως προς την δικάιωση των συγκεκριμένω θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι η σωτηρία της ψυχής τους και η συνεχής (όχι μόνο τέτοια μέρα) μνημόνευσή τους. Ανάμεσα σ' αυτούς ήταν και κάποιοι από τους προγόνους μου. Ποτέ μου δεν θεώρησα ότι δεν θα πρέπει κάποτε να γίνει αυτή η διεθνής αναγνώριση, για τους λόγους που ακριβώς αναφέρεις. Το θέμα είναι,επίσης, ότι από ένα σημείο και μετά, δεν εξαρτάται από εμάς αυτή η αναγνώριση. Βεβαίως και θα πρέπει να μην σταματήσει η προσπάθεια της αναγνώρισης. Το θέμα μου ηταν ότι ο Θεός δεν περιμένει την διεθνή αναγνώριση για να δικαιώσει τις ψυχές τους.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.