23 Απρ 2014

Ἡ φαρσοκωμωδία τῆς Σαμπιχά Σουλεϊμάν καὶ τὸ δράμα τῆς Δ. Θράκης

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἡ ὑποκρισία ἔχει περισσέψει στὸ πολιτικὸ σύστημα ποὺ ἔχει καταρρακώσει κάθε ἱερὸ καὶ ὅσιο σὲ ὅλα τα ἐθνικὰ θέματα, ὅπως αὐτὸ τὸ τεράστιο θέμα τῆς δυτικῆς Θράκης καὶ τῆς φανερῆς ἀντεθνικῆς δράσης τοῦ τουρκικοῦ προξενείου. 
Σύσσωμος  ὁ τουρκόφωνος τύπος τῆς μειονότητας ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὸ προξενεῖο καὶ τὴν Ἄγκυρα, πανηγύρισε μὲ χαρακτηριστικό, (καὶ εἰρωνικό), τρόπο τὴν ἀπόσυρση τῆς ὑποψηφιότητας τῆς  Σεμιχα Σουλεϊμᾶν ἀπὸ τὸ ψηφοδέλτιο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.  Ἦταν τὸ «μαῦρο πρόβατο» γιὰ τὴν τουρκικὴ προπαγάνδα ἡ ὁποία μὲ τὴν σκανδαλώδη εὔνοια  τοῦ ἐπισήμου ἑλληνικοῦ κράτους ἀναγνωρίζει μόνο μιὰ μειονότητα, τὴν τουρκικὴ καὶ κατὰ συνέπεια τὸ δικαίωμα τῆς ἄμεση ἀνάμειξης τῆς Ἄγκυρας, (κατὰ παράβαση τῆς συνθήκης τῆς Λοζάνης), στὴν περιοχὴ καὶ τὴν διεκδίκηση ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ δικαίωμα νὰ ἐπεμβαίνουν, (ὄχι πὼς δὲν τὸ κάνουν μέχρι σήμερα ἀλλὰ ἔτσι ἀποκτοῦν καὶ διεθνῆ δικαιώματα ἐπεμβάσεων στὴν εὐαίσθητη αὐτὴ περιοχὴ ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἀποκτήσει τεράστια γεωστρατηγικὴ σημασία) καὶ νὰ....
διαμορφώνουν φανερὰ τὶς ἐξελίξεις σύμφωνα μὲ τὰ ἐθνικά τους συμφέροντα.
Ἀλλὰ τὸ τραγικὸ δὲν εἶναι ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔγινε τὸ φερέφωνο τοῦ προξενείου ἕνεκα καὶ τῶν ἀριστερίστικών του κόμπλεξ, γιατί δὲν περιμέναμε κάτι καλύτερο. Ποιὸς ὅμως ἔτρεξε νὰ καταγγείλει τὸν ΣΥΡΙΖΑ γιὰ ὑποταγή του στὶς ἐπιταγὲς τοῦ προξενείου ποὺ δὲν ἤθελε μὲ τίποτα τὴν ἐνοχλητικὴ Σεμιχὰ σὲ ἕνα ψηφοδέλτιο μὲ τὴν προοπτικὴ νὰ πάει στὴν Εὐρωβουλὴ καὶ νὰ καταγγείλει τὴν καταπιεστικὴ τουρκικὴ πολιτικὴ πάνω στὴν δική της μειονότητα ; (λὲς καὶ δὲν μιλᾶμε γιὰ ἑλληνικὴ ἐπικράτεια ἀλλὰ γιὰ τουρκικὸ βιλαέτι, ἐκεῖ καταντήσαμε). Μά, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν παραδώσει τὰ πάντα στὸ προξενεῖο, ποὺ οἱ ὑποψήφιοί των συνδυασμῶν τοὺς ἂν δὲν πάρουν πρῶτα τὴν  ἔγκριση τοῦ τουρκικοῦ προξενείου δὲν ἐγκρίνονται ἀπὸ τὰ κόμματα ΠΑΣΔΟΚ καὶ ΝΔ. Αὐτοὶ ποὺ παλαιοτέρα βουλευτές τους καὶ μιλᾶμε γιὰ τὸν Ἰλχᾶν Ἀχμέτ, ἀντὶ νὰ πηγαίνουν στὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο πήγαιναν στὸ τουρκικὸ καὶ ἔδιναν ἐπίσημη ἀναφορὰ γιὰ τὴν κατάσταση στὴν δυτικὴ Θράκη ; Αὐτοὶ ποῦ ὁ βουλευτής τους, Ἀχμὲτ Χατζηοσμᾶν, εἶναι ὁ ὑπέρμαχος τῆς δημιουργίας ἀνεξάρτητης τουρκικῆς δημοκρατίας τῆς δυτικῆς Θράκης ; Αὐτοὶ ποὺ ὁ ὑποψήφιοί τους στὶς περιφερικὲς ἐκλογές, ὅπως οἱ κ. Παυλίδης καὶ Γιαννακίδης, εἶναι οἱ μεγαλύτεροι κόλακές του τουρκικοῦ προξενείου καὶ παλαιοτέρα ἔχουν ἐμφανιστεῖ σὲ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς τουρκικοῦ καναλιοῦ σὰν νά… ἦταν νομάρχες τουρκικῆς ἐπαρχίας ; (γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται ὑπάρχουν τὰ σχετικὰ βίντεο). 
Ἀλλὰ ποιὰ εἶναι ἡ πραγματικὴ κατάσταση στὴν δυτικὴ Θράκη χωρὶς νὰ κρυβόμαστε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν σκιά μας. Εἶναι γεγονὸς πὼς τὰ τελευταῖα χρόνια ἕνας πολυπλόκαμος τουρκικὸς «ἱστὸς τῆς ἀράχνης» ἔχει ἁπλωθεῖ σὲ ὅλη τὴν δυτικὴ Θράκη μὲ τὴν εὔνοια τῆς ἑλληνικῆς διοίκησης, προωθώντας ἀνεξέλεγκτα μιὰ ἀνθελληνικὴ καὶ παράλληλα μιὰ ἐθνικιστικὴ τουρκικὴ προπαγάνδα. Ὁ ἱστὸς αὐτὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ  διάφορα τουρκόφρονα Ἱδρύματα, Ἑνώσεις, Σωματεῖα, Θρησκευτικὰ Κέντρα, ὅπως οἱ δυὸ ψευτομουφτεῖες τῆς Ξάνθης καὶ τῆς Κομοτηνῆς καὶ τὸ κυριότερο μὲ ἕνα ἰσχυρὸ δίχτυο τουρκόφρονων ΜΜΕ. Ὅλα αὐτὰ εἶναι  ἐντεταλμένα στὴν γραμμὴ τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς, μὲ κύριο στόχο τὴν σὲ πρώτη φάση συνδοιήκηση τῆς περιοχῆς μὲ τὴν Τουρκία καὶ στὴ συνέχεια τὴν πλήρη αὐτονόμηση τῆς κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Κοσσόβου, στὰ πλαίσια τοῦ νεοοθωμανικοῦ τόξου ποὺ προβάλετε σὰν ἡ βασικὴ σύγχρονη ἐπιλογὴ τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ στὴν περιοχή. Ὅλοι οἱ ἑκάστοτε ἐκλεγμένοι μουσουλμάνοι βουλευτές, κινοῦνται σὲ αὐτὴ τὴν γραμμή, ἐνῶ δὲν κρύβεται ὅτι συχνὰ πηγαίνουν στὴν Ἄγκυρα γιὰ ἀνανέωση τῶν ἀπευθείας ἐπαφῶν τους μὲ τὴν τουρκικὴ πολιτικὴ ἡγεσία ἔτσι ὥστε νὰ εὐθυγραμμίζονται καλύτερα μὲ τὸν τουρκικὸ ἐπεκτατισμό. 
Ὁ πρόξενος  μὲ τὴν βοήθεια τῶν δυὸ ψευτομουφτήδων, τοῦ Ἀχμὲτ Μετὲ τῆς Ξάνθης καὶ τοῦ Ἰμπραὴμ Σερὶφ τῆς Κομοτηνῆς, καθοδηγεῖ ὅλο αὐτὸ τὸ φιλοτουρκικὸ δίχτυο γιὰ τὴν καλλίτερη ἐπίτευξη τῶν τουρκικῶν στόχων. Οἱ κυριότερες τουρκόφρονες ὀργανώσεις ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν ἀπόσχιση τῆς δυτικῆς Θράκης καὶ δραστηριοποιοῦνται προκλητικότατα, οὐσιαστικὰ ἀνενόχλητες ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία,  εἶναι : ἡ «Τουρκικὴ Ἕνωση Κομοτηνή», τὸ ἐθνικιστικὸ κόμμα, «DEB», (παράρτημα τοῦ ΜΗΡ τοῦ τουρκικοῦ ἐθνικιστικοῦ κόμματος), ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ κατεβαίνει ἐποισημα στὶς εὐρωεκλογές,  ἡ «Ἐπιτροπὴ Ἀλληλεγγύης τῆς Τουρκικῆς Μειονότητας τῆς Δυτικῆς Θράκης», τὸ «Ἵδρυμα Ἀλληλεγγύης Τούρκων Δυτικῆς Θράκης», ὁ «Σύλλογο Ἐπιστημόνων τῆς Δυτικῆς Θράκης», ἡ «Τουρκικὴ Ἕνωση Καθηγητῶν τῆς Κομοτηνῆς»,  ἡ «Ὁμοσπονδία Τούρκων Δυτικῆς Θράκης, τῆς Εὐρώπης», ἡ περίφημη 
«Συμβουλευτικὴ Ἐπιτροπή», μιὰ ἄτυπη τοπικὴ κυβέρνηση καὶ ἡ  «Ἐπιτροπὴ Διεθνοποίησης» τοῦ ζητήματος τῆς ἀναγνώρισης τῆς «τουρκικῆς μειονότητας», ἡ ὁποία ἔχει ἀναπτύξει ἔντονη δραστηριότητα μέχρι καὶ  στὸν ΟΗΕ γιὰ νὰ καταγγείλει τὸ ἑλληνικὸ κράτος ὅτι «καταπατᾶ» τὰ στοιχειώδη δικαιώματα τῆς τουρκικῆς μειονότητας τῆς δυτικῆς Θράκης. Ὅλες αὐτὲς οἱ ὀργανώσεις δὲν χάνουν τὴν εὐκαιρία νὰ διαλαλοῦν ὅτι ἡ μειονότητα εἶναι μόνο τουρκικὴ καὶ ὅτι ἡ «μητέρα πατρίδα τοὺς» εἶναι ἡ μεγάλη Τουρκία.
Μεγάλη δραστηριότητα ἔχουν ἐπίσης ἀναπτύξει καὶ ἀρκετὰ Ἱδρύματα ποὺ ἔχουν ἱδρυθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῶν ὀργανώσεων τῆς μειονότητας τοῦ ἐξωτερικοῦ, μὲ καθαρὰ ἀνθελληνικὴ πρόθεση καὶ προπαγάνδα. Τὰ κυριότερα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἱδρύματα εἶναι το, «Ἀνώτερο Ἐκπαιδευτικὸ Ἵδρυμα τῆς Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης», τὸ «Ἵδρυμα Τζαμιῶν καὶ Ὑπευθύνων Θρησκείας τῆς Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης», τὸ «Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ», ἡ «Ἕνωση Τουρκικῆς Νεολαίας Κομοτηνῆς», ἡ «Ἕνωση Τουρκικῆς Νεολαίας Ξάνθης», τὸ «Ἵδρυμα Εἰδικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης» ποὺ ἐκπαιδεύει τουρκόφωνους ἐκπαιδευτικοὺς γιὰ τὴν μειονότητα, τὸ «Ἵδρυμα Δασκάλων Ἀποφοίτων Μεντρεσέδων», δηλαδὴ Θεολόγων. Τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἱδρύματα, ἰδιαιτέρα οἱ τουρκικὲς ἑνώσεις νεολαίας Ξάνθης καὶ Κομοτηνής, ἔχουν στρατευτεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια σὲ μιὰ γραμμὴ ἀνθελληνικῆς προπαγάνδας  καὶ  ἀπροκάλυπτα   ὑποστηρίζουν τὴν πολιτικὴ τῆς σταδιακῆς  μετάβασης τῆς δυτικῆς Θράκης σὲ καθεστὼς συνδιοίκησης μὲ τὴν Τουρκία.
Ἐκτὸς αὐτῶν ἡ μειονότητα τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἀναπτύξει ἕνα ἐξαιρετικὰ εὐρὺ δίκτυο ΜΜΕ ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ περισσότερα εἶναι συντεταγμένα μὲ τὴν γραμμὴ τῆς Ἄγκυρας καὶ προωθοῦν τὴν τουρκικὴ πολιτικὴ στὴν περιοχή. Ἔτσι, σύμφωνα πάντα μὲ τουρκικὰ στοιχεῖα, στὴν περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Θράκης ἐκδίδονται ἐννέα ἑβδομαδιαῖες ἐφημερίδες ποὺ κυκλοφοροῦν σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς δυτικῆς Θράκης. Οἱ ἐφημερίδες αὐτὲς εἶναι οἱ Γκιουντέμ, ( Ἡμερησία), ἐθνικιστικῶν πεποιθήσεων τῆς γνώστης μειονοτικῆς δημοσιογράφου, Χούλια Ἐμίν, ποὺ συνδέετε μὲ προσωπικὴ φιλία μὲ τὸν πρώην ὑπουργὸ καὶ βουλευτὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας, κ. Στυλιανίδη. Ἡ Ἐμὶν εἶχε στὴν τουρκικὴ κρατικὴ τηλεόραση  τακτικὴ ἑβδομαδιαία ἐκπομπὴ γιὰ τὴν Δυτικὴ Θράκη, ἡ ὁποία παρουσιάζονταν σὰν μιὰ ἐπαρχία τῆς μεγάλης Τουρκίας καὶ στὴν ὁποία εἶχε  προβάλλει  καὶ τὸν κ Στυλιανίδη. Ἡ ἐκπομπὴ αὐτὴ ἔχει τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο, «Biz buraday?z», δηλαδὴ «Ἐμεῖς εἴμαστε ἐδῶ» καὶ ἔχει σὰν μοναδικὸ στόχο καὶ σκοπὸ νὰ παρουσιάσει μιὰ Δυτικὴ Θράκη σὰν καθαρὰ τουρκικὴ περιοχὴ καὶ ὅτι ἐκεῖ ὑπάρχει μόνο μιὰ τουρκικὴ κοινότητα ποὺ ἀκόμα δὲν ἔχει αὐτονομηθεῖ ἀπὸ τὸ καταπιεστικὸ ἑλληνικὸ κράτος.  Ἄλλες ἐφημερίδες εἶναι ἡ Μπιρλίκ, (Ἑνότητα), ἐθνικιστικὴ καὶ φιλοπασοκική, Γιενὴ Τζουμχουριετ, (Νέα Πολιτεία),  Τράκιανιν Σεσί, (Ἡ Φωνὴ τῆς Θράκης), Ντιαλόγκ, (Διάλογος), Ὀλάϊ, (Γεγονός), Μιλλέτ, (Ἔθνος) , Μπουλτέν, (Δελτίο). Παράλληλα ἐκδίδονται τέσσερα τουρκόφωνα περιοδικὰ τὰ ὁποῖα εἶναι τὰ ἑξῆς: Ὀγρετμὲν Σεσί, (Ἡ Φωνῆς τοῦ Δασκάλου), Ροντὸπ Ρουζγκαρί, (Ἄνεμος Ροδόπης), Ἀκιντὲ (Δόγμα) καὶ Ἀζινλίκτσα, (Μειονοτικά). Ἀλλὰ καὶ στὸ ραδιόφωνο ἔχει ἀναπτυχτεῖ τελευταία μεγάλη παρουσία τῆς μειονότητας. Ἔτσι σήμερα στὴν δυτικὴ Θράκη λειτουργοῦν τέσσερεις ραδιοφωνικοὶ σταθμοὶ ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς μειονότητας, γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε καὶ τὸ εὐρὺ δίκτυο τῶν δορυφορικῶν κεραιῶν ποὺ ἔχουν ἁπλωθεῖ σὰν μανιτάρια σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς δυτικῆς Θράκης μεταδίδονταν ἀπ’ εὐθείας τουρκικὰ τηλεοπτικὰ προγράμματα μὲ ἔξοδα, ὅπως συχνὰ ἔχει καταγγελθεῖ, τοῦ τουρκικοῦ προξενείου. Οἱ μειονοτικοὶ ραδιοφωνικοὶ σταθμοὶ εἶναι οἱ, Citi FM,  Joy FM,  Isik FM, (Φῶς στὰ FM), καὶ  Yildiz FM, ( Τὸ ἄστρο τῶν FM). Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοῦ μειονοτικοὺς ραδιοσταθμοὺς ἔχουν πολὺ μεγάλη ἐμβέλεια καὶ ἀκούγονται μέχρι τὸ Ἅγιο Ὅρος
Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα καὶ ἡ μειοδοτικὴ   πολιτικὴ ποὺ ἔχει ἐφαρμοστεῖ ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἔχει φέρει σήμερα τὸ θέμα σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ εὐαίσθητες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας στὸ σημερινό του κατάντημα μὲ τό προξενεῖο νὰ καθορίζει τοὺς ὑποψηφίους σὲ ἑλληνικὲς ἐκλογές. Ἡ μονὴ λύση εἶναι νὰ καταργηθεῖ τάχιστα τὸ τουρκικὸ προξενεῖο ποὺ εἶναι ἀντίστοιχό το ἄχρηστου καὶ διακοσμητικοῦ ἑλληνικοῦ προξενείου τῆς Ἀδριανούπολης. Ἢ θέλουμε νὰ σταματήσουμε τὸν ἐπικίνδυνο κατήφορο, ἢ θὰ συνεχίσουμε νὰ παραμένουμε ἀπαθεῖς στὸ ὄργιο τῆς Ἄγκυρας στὴν ἑλληνική, (ὡς πότε;), δυτικὴ Θράκη. 

1 σχόλιο:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ23 Απριλίου 2014 - 7:52 μ.μ.

  Το μεγάλο...έγκλημα της Σαμπιχά Σουλε'ι'μάν είναι ότι δήλωσε πως ΔΕΝ είναι Τουρκάλα, αλλά Ρομά και Ελληνίδα πολίτης.

  Για τον ανθελληνικό και προδοτικό ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ήταν....έγκλημα καθοσιώσεως !!!

  Έφτασαν μάλιστα οι γελοίοι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ - και κάποιοι δημοσιογραφικοί σκώληκες των Αθηνών - να κατηγορούν την Σαμπιχά ως....εκπρόσωπο του Ελληνικού Εθνικισμού και...φασίστρια !!!

  Δηλαδή όποιος αρνείται πως είναι Τούρκος, γίνεται αυτομάτως.... 'Ελληνας Εθνικιστής !!

  Δεν περιμέναμε βέβαια τίποτα καλύτερο από το εθνοπροδοτικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

  Για τους γνωρίζοντες, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο εκφραστής των αμερικανικών θέσεων στην Ελλάδα για τα Εθνικά θέματα.

  Βεβαίως και οι μασωνοδεξιοί ψευτοπατριώτες της ΝΔ κάνουν τα ίδια, αλλά αυτοί είναι πιο....εκπαιδευμένοι :

  Η ΝΔ παίρνει ΠΡΩΤΑ την έγκριση του Τουρκικού Προξενείου, και κατόπιν ανακοινώνει τους υποψηφίους της.

  Πιο έμπειροι γαρ οι μασωνοδεξιοί στους πολιτικαντισμούς, δεν είναι...άγαρμποι όπως ο ΣΥΡΙΖΑ.

  Πάντως τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ έμαθε από το λάθος του, και θα είναι καλό παιδί στο μέλλον.

  Δεν θα ξαναβάλει υποψήφιο πριν ρωτήσει το Προξενείο.

  Και επειδή το έργο το έχουμε ξαναδεί - ίδιο και απαράλλαχτο - στην Κύπρο, η λύση είναι ΜΙΑ :

  Αυτό ακριβώς που προτείνει ο κύριος Χειλαδάκης :

  ΑΜΕΣΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ του Τουρκικού Προξενείου στην Κομοτηνή !

  Αρκετά τα'ί'σαμε τα φίδια στον κόρφο μας.

  Όποιος πιστεύει ότι οι Τούρκοι πραγματικά θέλουν "αρμονική συνύπαρξη" στα πλαίσια της Ευρωπαικής Ένωσης και λοιπές σαχλαμάρες, είναι ή ανόητος ή προδότης.

  Φυσικά η Τουρκία θα αντιδράσει απειλώντας με απέλαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ή ακόμα και με πόλεμο για το Προξενείο.

  Εκεί λοιπόν πρέπει να έχει η Ελλάδα μια Εθνική Ηγεσία , η οποία να μην υποκύψει στον εκβιασμό.

  Και μια αμυντική - στρατηγική συμμαχία με την Ρωσία είναι η εγγύηση που θα κόψει τον τουρκικό....βήχα.

  Ποιος έχει το θάρρος να το κάνει ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.