28 Μαρ 2014

Ἑκουσίως ἀγρυπνῶν

Τοῦ Βασίλη Χαραλάμπους
Συνηθρισμένοι τ’ ἀπόβραδο
στὸν μικρὸ ναΐσκο γιὰ τὴν ἀγρυπνία
στὸ Κουτλουμουσιάνο Κελλίον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
ὅπου ἄλλοτε τὸ βυζαντινομονάστηρο τ’ Ἀλυπίου
κι ὁ παλαιὸς ἀσκητὴ ὁλόρθος
ν’ ἀκουμπᾶ μονάχα στ’ «ἀκουμπιστήρι»
ἀντιπαλεύοντας μὲ τὸν νυσταγμὸ
πού συνηθᾶ στὸ νύχτωμα νὰ καραδοκεῖ.
Ἑκουσίως ἀγρυπνοῦσε ὁ γέροντας
ὑπὲρ τῶν  ἀκουσίως ἀγρυπνούντων θλιβομένων
ἔχοντας κείνη τὴ....
βεβαιότητα
πώς ὁ καλὸς Θεὸς τὴν ἱκεσία ἐτούτη θ’ ἀκούσει
καθὼς τῆς καρδιᾶς τ’ ἀποβαθο ἐπιποθεῖ.
Κι ὁ γέρων συνέχισε ἀκουμπισμένος
στὸ κεφαλοσκάλι ἐτοῦτο τῆς ὑπομονῆς
παρεμπρὸς στὰ καλογέρια ποὺ διαποροῦσαν.
Τὴ βραδιὰ ἐκείνη στὸν μικρὸ ναΐσκο
« πολλῶν πατὴρ γέγονε » ὁ πολιὸς γέρων.

*Τὸ περιστατικὸ τοῦτο ἔγινε στὸ Κελλίον τοῦ Ἀλυπίου μὲ τὸν Γέροντα  Παΐσιο
**«πολλῶν πατὴρ γέγονας»:  Ἀπὸ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου
*** «ἀκουμπιστήρι» -  ξύλο σὲ σχῆμα Τ ποὺ στηρίζονται οἱ μοναχοὶ στὶς ἀγρυπνίες.
Ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ «Ἄθωνος  δίκηρον»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.