24 Μαρ 2014

Προσοχή, ὁ Ἐρντογάν παίζει τὰ «ρέστα» του

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
Ἡ κατάρριψη τοῦ συριακοῦ ἀεροπλάνου ἀπὸ τοὺς Τούρκους, μόλις μιὰ ἑβδομάδα πρὶν ἀπὸ τὶς πολὺ κρίσιμες δημοτικὲς ἐκλογὲς στὴν Τουρκία καὶ ἐνῶ βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη μιὰ σειρὰ ἀποκάλυψης ἀλλεπάλληλων σκανδάλων τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ, μὲ ἀποκορύφωμα τὶς φῆμες ὅτι ὑπάρχει βίντεο ποὺ τὸν δείχνουν σὲ πολὺ «τρυφερὴ» στάση μὲ γνωστὴ τηλεπαρουσιάστρια, ἔχει κάνει τὸν Ἐρντογᾶν νὰ ἀντιδρᾶ τελείως ἀνεξέλεγκτα καὶ μὲ ἄκρως ἐπικίνδυνο τρόπο γιὰ τὴν ἀσφάλεια στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ποὺ ἤδη βρίσκεται σὲ ἕνα μιὰ ἐκρηκτικὴ κατάσταση. Παρόμοιες ἐμφανίσεις τοὺς τελευταίους μῆνες ἀπὸ συριακὰ ἀεροπλάνα στὰ τουρκικὰ σύνορα ἀντιμετωπίστηκαν μόνο μὲ ἁπλὲς ἀεροπορικὲς  ἐμπλοκὲς ἀπὸ τὰ τουρκικὰ F-16 σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ἐπεισόδιο τῆς κατάρριψης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ συνεχεῖς δηλώσεις διαφόρων παραγόντων τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, κυρίως Ἀμερικανῶν, ὅτι ὁ Ἐρντογάν ἔχει φτάσει στὸ τέλος του, ἔχουν προκαλέσει ἕνα ντελίριο λαϊκισμοῦ ἀπὸ τὸν Τοῦρκο πρωθυπουργὸ ὁ ὁποῖος διεξάγει μιὰ....
προεκλογικὴ ἐκστρατεία ποὺ μᾶς θυμίζει τὶς δικές μας προεκλογικὲς ἐκστρατεῖες τῆς δεκαετίας τοῦ ὀγδόντα, ὅταν εἶχαν κατασπαταληθεῖ ἑκατομμύρια στὸν βωμὸ τοῦ ἐντυπωσιασμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης.

Γιὰ νὰ εἴμαστε πιὸ συγκεκριμένοι καὶ ἐπειδὴ ἀκούγονται καὶ διάφορα  στὴν χώρα μας γιὰ τὰ ἐξελίξεις στὴν Τουρκία καθὼς ὑπάρχει ἀρκετὴ ἄγνοια, θὰ ἀναφέραμε δειγματικὰ τὰ ἑξῆς: Τὴν αὐστηρὴ προειδοποίηση πρὸς τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση ὅτι ἡ ἐνδεχόμενη ἀνάμειξη τῆς Τουρκίας σὲ μιὰ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὴν Συρία θὰ ἀποτελέσει τὴν «θρυαλλίδα» γιὰ νὰ ἀνάψει ἡ φωτιὰ στὸ ἐσωτερικό της Τουρκίας μὲ ἀνεξέλεκτες συνέπειες γιὰ τὴν ἴδια τὴν συνοχὴ τῆς χώρας, ἀπεύθυνε ὁ παλαίμαχος Τοῦρκος διπλωμάτης, Nuzhet Kandemir, καὶ πρώην σύμβουλος τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν. Ὁ Τοῦρκος διπλωμάτης ἐπεσήμανε τὸν κίνδυνο νὰ δημιουργηθεῖ ἄλλη μιὰ μόνιμη πολεμικὴ ἑστία στὴν Μέση Ἀνατολὴ ποὺ θὰ ἐμπλέξει αὐτὴ τὴν φορὰ ἄμεσα τὴ Τουρκία. Ἤδη ἔχουν σημειωθεῖ σοβαρὰ ἐπεισόδια μὲ ἐμπρησμοὺς οἴκους προσευχῆς Τούρκων Ἀλεβητῶν καὶ ἐπιθέσεις Ἀλεβητῶν ἐνάντια σὲ Σουνίτες Σύριους πρόσφυγες, σὲ περιοχὲς ὅπου πλειοψηφεῖ τὸ τουρκικὸ ἀλεβητικὸ στοιχεῖο. Οἱ Ἀλεβῆτες μισοῦν τὸν Ἐρντογᾶν καὶ μιὰ σπίθα εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀνάψει μεγάλη φωτιὰ καὶ νὰ προκαλέσει  αἱματηρὲς συγκρούσεις. 
Ἀλλὰ χαρακτηριστικό της ψυχολογικῆς κατάστασης ποὺ βρίσκεται ὁ Ἐρντογᾶν, εἶναι ἕνα ἄκρως ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Turkiye, ποὺ ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Ἐρντογᾶν φοβᾶται ἀκόμα καί… πιθανὴ δηλητηρίασή του στὰ φαγητὰ ποὺ τοῦ σερβίρουν. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἔχει δημιουργηθεῖ… εἰδικὴ ὁμάδα δοκιμῆς πρὶν ἀπὸ κάθε γεῦμα, γεγονὸς ποὺ πάει τὴν Τουρκία πίσω στὴν ἐποχὴ τῶν σουλτάνων, (φαίνεται πὼς πολλοὶ ζήλεψαν τὸν Σουλεϊμᾶν τὸν μεγαλόπρεπη, ἀλλά… ἀπὸ τὴν ἀνάποδη). Τὴ ἐποχὴ ἐκείνη πρὶν ἀπὸ κάθε γεῦμα τοῦ σουλτάνου προηγοῦνταν οἱ δοκιμαστὲς γιὰ τὴν περίπτωση ἀπόπειρας δηλητηριάσεώς του. Ἀκόμα καὶ τὰ νερὸ καὶ τὰ ποτὰ ποὺ πρόκειται νὰ πιεῖ ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός, (δηλαδὴ τὸ κλασικὸ αἰράνι ἢ τὸ μουσουλμανικὸ μποζὰ γιατί ὁ Ἐρντογᾶν πιστὸς στὸ Ἰσλὰμ δὲν πίνει ποτὲ ἀλκοόλ), ἐλέγχονται αὐστηρὰ σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα, γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο ἐνῶ παρακολουθεῖται συνεχῶς ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του. Ὅλα αὐτὰ δείχνουν πὼς ἡ κατάσταση στὴν Τουρκία συνεχῶς διολισθαίνει ἐπικίνδυνα καὶ ἀπὸ μιὰ περίοδο ποὺ εἶχε διαφανεῖ διασφαλισμένη ἡ πολιτικὴ σταθερότητα βαίνουμε σὲ μιὰ περίοδο ἐπικίνδυνης ἀποσταθεροποίησης μὲ πολλὲς πτυχὲς καὶ σημαντικὲς ἐπιπτώσεις στὴν εὐρύτερη περιοχὴ
Τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο ὅμως, ὅπως ἔχει ἀρχίσει νὰ διαφαίνεται γιὰ τὸ τί μπορεῖ νὰ ἐπακολουθήσει ἂν οἱ Ἐρντογάν-Νταβούτοβλου  βλέποντας ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις νὰ καταρρέει μὲ καταστροφικὸ τρόπο ὅλη ἡ πολιτικὴ τοὺς πορεία, εἶναι νὰ θελήσουν νὰ ἐκτονώσουν ὅλη αὐτὴ τὴν κατάσταση μὲ ἐξωτερικὴ ἐμπόλεμη ἐμπλοκή, ὅπως εἴδαμε ἕνα πρῶτο δεῖγμα μὲ τὸ συριακὸ ἀεροπλάνο.  Μία ἐμπόλεμη ἐμπλοκὴ ὅμως στὴν Συρία συγκεκριμένα, σίγουρα θὰ ἐμπλέξει καὶ ἄλλες χῶρες. Ἤδη τὸ Ἰρᾶν ἔστειλε μιὰ πρώτη προειδοποίηση πρὸς τὴν Τουρκία μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅτι ἀνησυχεῖ ἔντονα γιὰ τὸ ἐπεισόδιο μὲ τὸ συριακὸ ἀεροπλάνο, ἐνῶ νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι καὶ μεγάλη μερίδα  τοῦ ρωσικοῦ στόλου ἐξακολουθεῖ νὰ βρίσκεται στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Καὶ ἐνῶ συμβαίνουν ὅλα αὐτὰ τὰ «καυτὰ» στὰ ἀνατολικά μας, νὰ μὴν  ξεχνᾶμε καὶ τὸ Αἰγαῖο ὅπου συνεχίζονται καὶ ἐντείνονται οἱ τουρκικὲς παραβιάσεις καὶ οἱ ἀεροπορικὲς ἐμπλοκὲς καθὼς ἐδῶ δὲν ὑπάρχει κάποιος νὰ πεῖ στοὺς «συμμάχους» μᾶς τοὺς Τούρκους αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογᾶν γιὰ τὸ συριακὸ ἀεροπλάνο, ὅτι ὅποιος παραβιάζει τὸν ἐθνικό μας ἐναέριο χῶρο θὰ καταρρίπτεται.  Τέλος νὰ μὴν ξεχνᾶμε καὶ ὅτι οἱ Κοῦρδοι τῆς Τουρκίας ἑτοιμάζονται νὰ ἀνακηρύξουν αὐτονομία μετὰ τὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς στὶς 30 Μαρτίου.

1 σχόλιο:

  1. Τα πιόνια στήνονται στην σκακιέρα ακριβώς όπως προείπαν οι 'Αγιοι της Ορθοδοξίας μας.

    Το Σχέδιο του Θεού εξελίσσεται μπροστά μας.

    Κι όμως, υπάρχουν πολλοί που δεν το βλέπουν.

    Εγώ πάντως ετοιμάζω βαλίτσες για Κωνσταντινούπολη, και χωρίς διαβατήριο...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.