25 Μαρ 2014

π. Γ. Μεταλληνός: Συζητώντας μέ ἐπισήμους τοῦ χώρου τῆς Ἐκπαιδεύσεως, ἄκουσα ἀπό ἀρκετούς νά μοῦ δηλώνουν ὅτι εἶναι Μασόνοι!

Συνέντευξη στόν Διονύση Μακρῆ
Οἱ περισσότεροι ἐπιδιώκουν καί θέλουν τόν παπά νά κινεῖται στό περιθώριο τῆς καθημερινότητας. Τόν θέλουν νά ἀναλίσκεται μόνο περί τῶν ἱερατικῶν καθηκόντων του! Καί ἴσως τούς ξενίζει ὅταν ἕνας παπάς τά λέει ἔξω ἀπό τά δόντια! Ὅταν ἕνας παπάς τιμᾶ τό ράσο καί τήν ἐν Χριστῶ ἀποστολή του! Ὅταν ἕνας παπάς ξεπερνᾶ τόν λεγόμενο ἐκκλησιαστικό καθωσπρεπισμό καί διατυπώνει εὐθαρσῶς τήν ἀλήθεια χωρίς φόβο καί ἰδιοτέλεια. Ὅταν ἕνας παπάς νοιάζεται καί ἀγωνιᾶ γιά τήν ἐν Χριστῶ σωτηρία τοῦ ποιμνίου του καί τρέχει νά τό προστατεύσει ἀπό τίς καλοστημένες παγίδες πού συστηματικά κάποιοι τοῦ στήνουν. Εἶναι παρήγορο κατά γενική ὁμολογία στήν κατρακύλα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νά ὑπάρξουν τέτοιες στεντόρειες φωνές, σάν αὐτή τοῦ πατρός Γεωργίου Μεταλληνοῦ, τοῦ δασκάλου μου στή Θεολογική Σχολή! Γιατί οἱ ἀφυπνιστικές αὐτές φωνές βοηθοῦν σημαντικά, ὥστε νά ξεδιαλύνουμε ὅλοι μας τήν ἐμφυτευμένη καί μεθοδευμένη σύγχυση πού ἐπί σειρά ἐτῶν καλλιεργοῦν οἱ ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας στόν Ἕλληνα πολίτη, στόν Ἕλληνα Χριστιανό. Λόγω τῆς ἔκτασης τῆς συνέντευξης τήν χωρίσαμε σέ δύο μέρη. Στό πρῶτο μέρος παρουσιάζονται τεκμηριωμένες ἱστορικά διαφωτιστικές γιά ὅλους μας θέσεις, πού θαρρῶ πώς θά λύσουν πολλές ἀπορίες μας περί τῶν ὅσων βιώνουμε τόν τελευταῖο καιρό. Τό δεύτερο μέρος ἐπικεντρώνεται στά....
τῆς Ἐκκλησίας καί στή θέση πού αὐτή ὀφείλει νά διαδραματίζει ἔναντι τοῦ Χριστεπώνυμου ποιμνίου.
- Στό Εὐρωκοινοβούλιο, στίς 4 Φεβρουαρίου, ὑπερψηφίστηκε ἡ Ἔκθεση τῆς Λούνατσεκ. Ποῦ βαδίζουμε, πατέρα Γεώργιε, πεῖτε μας ἐσεῖς, πού ἔχετε ζήσει καί σπουδάσει στό ἐξωτερικό;
- Τό «ποῦ βαδίζουμε», κ. Μακρῆ, τό λέτε κι ἐσεῖς καλύτερα ἀπό μένα στό σπουδαῖο φύλλο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐφημερίδας πού ἐκδίδετε, τόν «Στῦλο Ὀρθοδοξίας» καί νομίζω, ὅτι φωτίζει πολλούς ἀπό τούς πιστούς, ὅσους θέλουν νά φωτισθοῦν, βέβαια. Θέλω νά πῶ ὅτι τιμῶ τήν προσφορά τοῦ ἐντύπου αὐτοῦ, διότι τήν ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι, καί μάλιστα τιμῶ κι ἐσᾶς ὡς διευθύνοντα αὐτή τήν ἔκδοση, ἀλλά καί τούς συνεργάτες σας.
- Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ, πατέρα Γεώργιε...
- Ὡς πρός τήν Εὐρώπη, ἀπό ἐσᾶς τό ἀκούω ἐν λεπτομερείᾳ, νομίζω ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι ἐφαρμογή τῶν σχεδίων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Εἶναι νομίζω ἡ πορεία τῆς ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου. Ξέρετε, ὁ ὅρος «ἀλλαγή», ὡς σύνθημα πολιτικοκοινωνικό, θεμελιώθηκε στήν Γαλλική Ἐπανάσταση. Ὅλοι, λοιπόν, οἱ Εὐρωπαϊστές μιλοῦν συνεχῶς γιά ἀλλαγή, εἴτε εἶναι πρός τήν σοσιαλιστική εἴτε πρός τήν καπιταλιστική πλευρά. Ἐκεῖνο, ὅμως, πού μᾶς δημιουργεῖ ἐρωτηματικά καί ἐξοργίζει κι ἐμᾶς, ὅπως εἶπα «ὀργίζεσθε καί μή ἁμαρτάνετε...», εἶναι ἡ στάση τῶν ἐκπροσώπων μας!!! Τούς ψηφίζουμε γιά νά ἐκπροσωπήσουν τό Ἔθνος μας. Τό Ἔθνος αὐτό εἶναι ἄνθρωποι... εἶναι Παράδοση Ἑλληνορθόδοξη... Τί πᾶνε, λοιπόν, νά ὑποστηρίξουν καί νά προασπίσουν; Τήν Εὐρωπαϊκή, Παπική, Προτεσταντική, Μασονική, Μαρξιστική καί ὅποια ἄλλη παρα-Παράδοση; Ἤ πᾶνε νά προβάλλουν τήν δική μας Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση, καί νά κάνουν κι ἕνα εἴδος κατηχήσεως; Γιατί ἡ στάση ἑνός ἀνθρώπου κατηχεῖ τούς ἄλλους (καί ὁ λόγος καί ἡ στάση). Τό ἐρώτημα, λοιπόν, εἶναι ποιά σχέση ἔχουν οἱ ἐκπρόσωποί μας μέ τήν Παράδοσή μας; Καί θά πῶ κάτι... Ὅταν με ρωτοῦν τί στάση κρατῶ ἀπέναντι στόν Κιναιδισμό, στήν Ὁμοφυλοφιλία, μέσα ἀπό τήν Πατερική προϋπόθεση, λέγω ὅτι τούς βλέπω ὡς ἀσθενεῖς. Ἀσθενεῖ κάποιος ἀδελφός μου καί δέν χρειάζεται οὔτε νά τόν χτυπήσω, οὔτε νά τόν τιμωρήσω... Χρειάζεται νά τόν διδάξω καί νά προσεύχομαι γιά τήν ἀνάνηψή του. Τό πρόβλημα, ὅμως, ὅπως τίθεται τό θέμα τῆς Ὁμοφυλοφιλίας στήν Εὐρώπη, εἶναι ἡ καταξίωση τοῦ πάθους. Βλέπετε, οἱ γάμοι κι ὅλα αὐτά εἶναι ἡ καταξίωση τοῦ πάθους.
- Πατέρα Γεώργιε, ἄν ὑποστηρίξετε δημοσίως, ὅτι τούς βλέπετε ὡς ἀσθενεῖς, μπορεῖ μελλοντικά καί νά σᾶς ὁδηγήσουν στό δικαστήριο. Προσφάτως ἕνας Ἱσπανός Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας ὁδηγήθηκε στό αὐτόφωρο, ἐπειδή ἀκριβῶς ὑποστήριξε ὅτι ὁρισμένες μορφές τῆς ὁμοφυλοφιλίας εἶναι ἰάσιμες. Μέ βάση τόν ἀντιρατσιστικό Νόμο πού ἰσχύει ἐκεῖ τόν πῆγαν στόν εἰσαγγελέα. Τόν νόμο τοῦτο προσπαθοῦν νά μᾶς φέρουν καί στήν Ἑλλάδα.
- Μά νομίζω πῶς ἔχει εἰσέλθει τό θέμα αὐτό στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, δέν ξέρω ὅμως ἄν ψηφίστηκε...
- Ἔχει παγώσει πρός τό παρόν...
- Μακάρι! Ὄχι γιά νά κακοποιήσουμε ἤ νά κακοποιοῦμε τούς κιναίδους... Ὅπως δέν κακοποιοῦμε ἕναν παράλυτο ἤ ἕναν ψυχικά ἀσθενή, ψυχασθενή, τό ἴδιο καί σ' αὐτή τήν περίπτωση, χρειάζεται θεραπεία ὁ ἀσθενής γιά νά βρεῖ τόν γνήσιο ἑαυτό του... Βέβαια κάποιος θά γελάει πού λέω αὐτά τά πράγματα... ἀλλά τί νά κάνουμε; Αὐτή εἶναι ἡ Ἑλληνορθοδοξία! Ἄν θέλουμε νά τήν πετάξουμε, χάριν τοῦ Εὐρωπαϊσμοῦ, ἄς τήν πετάξουν κάποιοι, ὄχι, ὅμως, ἐμεῖς! Τό σύνδρομο, λοιπόν, πού μᾶς ἔχει κυριεύσει ἤδη ἀπό τήν δημιουργία τοῦ νεωτέρου Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἀπό τό 1830 καί ἑξῆς, καί κυρίως στούς διανοουμένους καί τούς πολιτικούς, εἶναι τό Κοραϊκό Εὐρωπαϊκό σύνδρομο. Κάποιος γνωστός συγγραφεύς, ἔχει γράψει διδακτορική διατριβή γιά τόν Ἀδαμάντιο Κοραή καί λέγει ὅτι «μέ τόν Κοραή φτάσαμε νά γίνουμε οὐραγοί τῆς Εὐρώπης καί δεθήκαμε πολιτικά καί πνευματικά, πολιτιστικά, στό εὐρωπαϊκό ἅρμα»! Ὁ Σκαρίμπας, ὁ μακαρίτης, γνωστός λογοτέχνης, ἔλεγε πολλά ὡραῖα... Ἕνα ἀπ' αὐτά εἶναι ὅτι «ξυνόμαστε ἀκόμη ἀπό τήν ψώρα τοῦ Κοραή»! Θυμηθεῖτε δέ καί τό σύνθημα «ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσην». Ἐμεῖς δέν ἀνήκουμε στήν Δύση... Ἀνήκουμε στήν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή καί εἴμαστε πρωτότοκοι ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς ἀνάμεσα στούς Ὀρθοδόξους ὁμοπίστους μας. Χωρίς νά παύει αὐτό νά μᾶς ἐπιτρέπει νά ἔχουμε συμμαχίες, νά συναγωνιζόμεθα γιά ὅποιο κοινωνικό πρόβλημα ὑπάρχει κ.λ.π. Ὁπότε, λοιπόν, τό Κοραϊκό αὐτό σύνδρομο τοῦ ἐξευρωπαϊσμοῦ μᾶς ὁδηγεῖ νά εἴμαστε συνεχῶς ὑποτεταγμένοι, μέ πνεῦμα δουλικότητος στά εὐρωπαϊκά ἀφεντικά μας, καί στά ἀμερικανικά, πού εἶναι προέκταση τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀφεντικῶν μας, καί στήν Ρωσία ἀπό τήν ἄλλη μεριά... Εὐρώπη εἶναι κι αὐτή, μήν τό ξεχνᾶμε!
- Τό τραγικό εἶναι ὅτι 8 Βουλευτές ἀπό τήν Ν. Δημοκρατία δέν ἀκολούθησαν τήν γραμμή τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καί ἐπαναστάτησαν, διαφοροποίηθηκαν, ὑπερψηφίζοντας τήν πρόταση, ὅπως καί τοῦ ΛΑΟΣ ἐπίσης...
- Δηλαδή ἐφάνηκαν εὐρωπαϊκώτεροι τῶν Εὐρωπαίων...
- Ἀκριβῶς, καί βλέπουμε τούς Χριστιανοδημοκράτες τῆς Μέρκελ νά τήν καταψηφίζουν, βλέπουμε τό σύνολο τῶν Οὔγγρων καί Πολωνῶν Βουλευτῶν νά τήν καταψηφίζουν καί ἀπό τήν ἄλλη τούς Ἕλληνες νά διαφοροποιοῦνται καί ἀπό τούς 22 οἱ 13 νά τήν ψηφίζουν οἱ τέσσερις νά ρίχνουν λευκό καί οἱ 5 νά ἀπουσιάζουν.
- Ὁ μακαρίτης Κωστῆς Μοσκώφ, αἰωνία του ἡ μνήμη, σπουδαῖος ἱστορικός, μιλοῦσε γιά τό ἁπόλυτο κέντρο τῆς ζωῆς μας καί τῆς Πολιτικῆς μας, πού εἶναι ἡ Δύση, ἡ Εὐρωπαϊκή Μητρόπολη, ἡ καθολική μας Μητρόπολη, ὅπως τό ἔλεγε... Αὐτή εἶναι ἡ ὑποταγή στόν «μεγάλο ἀδελφό». Μιλῶ γιά τήν στάση ὅποιων Βουλευτῶν ἐφάνησαν εὐρωπαϊκώτεροι τῶν Εὐρωπαίων... εἶναι ὁ «μεγάλος ἀδελφός»! Κι ἐπειδή μιλοῦμε καί δημόσια, πρέπει νά ὁμολογήσω κάτι μέσα ἀπό τήν μακράν πεῖρα μου στήν ἔρευνα τῆς Ἱστορίας καί τῶν Πηγῶν, κυρίως ἀρχειακῶν... Μιλοῦμε, ξέρετε, γιά μιά Ἑλλάδα ἀνεξάρτητη, γιά μιά Ἑλλάδα πού θά ἀποφασίζει γιά τόν ἑαυτό της... Δυστυχῶς, δέν ὑπάρχει κάτι τέτοιο! Εἴμαστε μόνιμα προτεκτοράτο καί ὑπό κατοχήν κάποιας ἤ κάποιων Εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων, μέ τήν συγκατάθεσή μας! Ὁ Μάνος Χατζηδάκης, τό λέω συχνά (αἰωνία του ἡ μνήμη), μέ λεβέντικο, ἀνδροπρεπές φρόνημα... ὁ Μάνος Χατζηδάκης τονίζω... παρ' ὅλο πού ὁ Κωνσταντίνος Καραμανλῆς, ἀείμνηστος κι αὐτός, ἐκαυχᾶτο γιά τήν ἔνταξή μας στήν Εὐρώπη, τοῦ ἔλεγε, καί ἔχω τά ἀντίστοιχα κείμενά του, ὅτι ἡ Εὐρώπη εἶναι μιά νέα «Τουρκοκρατία»! Μέ τήν διαφορά ὅτι στήν πρώτη Τουρκοκρατία μπήκαμε ὑποτεταγμένοι, νικημένοι, ἐνῶ τώρα μπαίνουμε μέ τήν θέλησή μας! Γι' αὐτό ὅσοι λένε «θά κάνουμε μιά Κυβέρνηση πού θά εἶναι ἀνεξάρτητη» κ.λ.π., δέν ξέρουν τί λένε ἤ μᾶς ἀπατοῦν... κυρίως τό δεύτερο! Δέν μπορεῖ νά γίνει κανείς τίποτε, ἄν δέν δηλώσει ὑποταγή! Μά, θά μοῦ πεῖτε, νά σταματήσουμε νά ἐλπίζουμε; Ἀπό «ἔξω» δέν περιμένω τίποτε! Δέν πιστεύω πώς κάποιος θά συγκινηθεῖ καί θά θέλει «μιά Ἑλλάδα δοξασμένη, στοῦ Χριστοῦ τό Φῶς λουσμένη», ὅπως ψάλλαμε στά παιδικά μας χρόνια... Ἁπλούστατα, καί ἡ Χοῦντα, θυμᾶστε... εἴχαμε Χοῦντα στρατηγῶν, καί Χοῦντα συνταγματαρχῶν... καί οἱ μέν καί οἱ δέ εἶχαν δώσει Γῆν καί Ὕδωρ στίς Η.Π.Α., πού ἦταν τό κύριο συλλογικό Πολιτικό πρόσωπο στόν κόσμο. Ὅταν οἱ συνταγματάρχες ἔδωσαν περισσότερα, τότε ὑπεσκέλισαν τούς στρατηγούς! Ἐδῶ χρειάζεται Ἑλληνορθόδοξη, Ρωμαίϊκη Πολιτική, πού θά μπορέσει, δίνοντας τήν ἐντύπωση στούς ξένους, στά ἀφεντικά μας δηλαδή, ὅτι θά ὡφεληθοῦν ἀπό τήν σχέση μαζί μας, καί μέχρις ἑνός σημείου κάνοντας καί μικρότατες θυσίες πού δέν βλάπτουν, ὅμως, τόν Ἑλληνισμό, νά μποῦμε ἔτσι στό πολιτικό παιγνίδι...Ἀλλά μή νομίζουμε πώς θά ἔρθει ἡ στιγμή ποτέ, πού θά τούς ποῦμε «μακριά ἀπό ἐμᾶς, ἐμεῖς χειριζόμεθα μόνοι τήν ζωή μας πιά»! Τά εἶπα ὅλα αὐτά, γιατί αὐτό εἶναι τό συμπέρασμα... Βρισκόμαστε στό Εὐρωκοινοβούλιο καί δέν ἔχουμε τήν δύναμη νά ὁμολογήσουμε τήν ταυτότητά μας... αὐτό εἶναι τό τραγικό!
- Σέ λίγο καιρό, ὅπως ὑποσχέθηκε ὁ Μανουέλ Μπαρόζο θά προωθηθοῦν καί στά Κράτη Μέλη τῆς ΕΕ σχέδια ὑποχρεωτικῆς διδασκαλίας τῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν τῆς Μασονίας στήν Ἐκπαίδευση.
- Ἕνας πού ἀσχολεῖται ἐπιστημονικά, ἐρευνητικά, γιά νά τό πῶ σωστότερα, μέ τήν Δύση, βλέπει τήν Μασονία ὡς τήν Μεταφυσική τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου. Κι ἀπό 'κεῖ ξεκινάει, ἀπό τήν ἴδια μήτρα προῆλθε καί ὁ Μαρξισμός καί ὁ Σοσιαλισμός καί ὁ Κομουνισμός κ.ο.κ. Γιά τήν Μασονία, ὁ Θεός ἐπέτρεψε νά γράψω κάποια κείμενα κατά καιρούς, ὅπως σέ ἕνα σχολικό βιβλίο τῆς Α΄ Λυκείου στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ '90. Λοιπόν, συζητώντας μέ ἐπισήμους τοῦ χώρου τῆς Ἐκπαιδεύσεως, ἄκουσα ἀπό ἀρκετούς νά μοῦ δηλώνουν ὅτι εἶναι Μασόνοι! Καί μάλιστα κάποια κυρία εἶπε ὅτι δέν θέλουν τά παιδιά τους νά διδάσκονται τά Θρησκευτικά!!! Κρατῆστε το αὐτό...Βλέπετε οἱ συνειρμοί αὐτοί ποῦ ὁδηγοῦν; «Τά παιδιά τους νά μή διδάσκονται Θρησκευτικά...». Δόξα τῷ Θεῷ, γιατί ἔτσι θά καταλάβουν ὅλοι ἀπό ποῦ προέρχεται ἡ πολεμική κατά τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, κατέληξα, μετά ἀπό συνεννοήσεις καί μέ ἄλλα πρόσωπα πιό ἐπίσημα ἀπ' αὐτά, νά τούς ζητήσω, στήν ἐπανέκδοση τοῦ σχολικοῦ βιβλίου, νά μᾶς δώσουν τήν θέση τους οἱ Μασόνοι, γιά τό τί εἶναι, νά δηλώσουν τήν ταυτότητά τους, καί νά γράψω κι ἐγώ πῶς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βλέπει τήν Μασονία. Καί αὐτό ἔγινε! Εἴμαστε, λοιπόν, σέ μιά μόνιμη αὐταπάτη! Ξέρετε, αὐταπάτη ὑπάρχει ἐκεῖ, πού δέν μπορεῖ κανείς νά διαγνώσει τήν οὐσία τῆς πραγματικότητος, διότι τόν σκοτίζουν, τόν τυφλώνουν τά συμφέροντά του. Ἐάν κοιτάξουμε, ἐγώ ὡς κληρικός, ἤ ὡς δάσκαλος, κι ἐσεῖς ὡς ἐκδότης, πῶς θά ἱκανοποιήσουμε τά συμφέροντά μας κι ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι φαινομενικά ἤ πραγματικά στηρίζουν τά συμφέροντά μου, τότε θά χορέψω τόν χορό τους, θά τραγουδήσω τό τραγούδι τους... Οἱ Γερμανοί, ὅταν σπούδαζα, μοῦ ἔμαθαν μιά ὡραία παροιμία... «Οὕτινος τρώγω τό ψωμί, τοῦ τραγουδῶ καί τό τραγούδι του». Πιστεύω πώς ἐδῶ ἔγκειται ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος... Πειθόμεθα τοῖς ῥήμασι τῶν ἡγετῶν μας, ἐκείνων, τούς ὁποίους θεωροῦμε ἀνωτέρους ἀπό ἐμᾶς, καί θεωροῦμε σωστό νά ὐποδουλωνόμεθα σ' αὐτούς μέ πολλά εὔφημα λόγια καί θριαμβολογίες περί Ἑλληνικότητος καί περί Ὀρθοδοξίας, πολλές φορές! Μήν ξεχνᾶμε τήν Εὐρωπαϊκή ἀθεΐα. Ὅλη ἡ διαλεκτική διαδικασία πνευματικά καί κοινωνικά στό χῶρο τῆς Δύσεως, μετά τήν πτώση τοῦ Χριστιανισμοῦ τῆς Δύσεως, πού δυστυχῶς εἶναι Χριστιανισμός ἄλλου εἴδους, μετά ἀπό ὅλα αὐτά ἔχουμε μιά διπλή Ἀθεΐα: Ἡ Καπιταλιστική ἤ Ἀστική Ἀθεΐα καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ Μαρξιστικο-σοσιαλιστική Ἀθεΐα, παιδιά τοῦ ἰδίου πατέρα, τοῦ πατέρα ἐκείνου, ὁ ὁποῖος κυβερνᾶ σήμερα τόν κόσμο μέ κέντρο τίς Η.Π.Α. Δέν ἔχω τίποτα ἐναντίον τοῦ Ἀμερικανικοῦ λαοῦ, δέν ἔχω τίποτα ἐναντίον τοῦ Γερμανικοῦ λαοῦ, ἀλλά πρέπει νομίζω νά γνωρίζουμε καί ποιοί κινοῦν τά νήματα στήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος.
- Τά εἴπατε ὅλα, πατέρα Γεώργιε, μέ δυό λόγια! Σέ μιά ὁμιλία σας, παρουσίᾳ κι ἑνός ἀνώτατου πολιτικοῦ προσώπου, ταυτίσατε τήν Μασονία μέ τήν προδοσία ἑνός Ἔθνους. Μάλιστα στό τέλος τῆς ὁμιλίας σας, σᾶς ρώτησε εὐθέως ὁ πολιτικός ἐκεῖνος, ἄν τόν ἐκλαμβάνετε ὡς προδότη. Εἶναι σωστή ἡ πληροφορία;
- Ἐν τοῖς πλείστοις εἶναι ἔτσι... δηλαδή ἡ συζήτησή μας ἐστράφη εἰς τόν ρόλο τῶν πολιτικῶν σήμερα... δέν ἀπέχουμε πολλά χρόνια ἀπό τότε πού ἔγινε αὐτή ἡ συζήτηση. Τοῦ εἶπα, λοιπόν, πώς ὅλα τά βρίσκω σύννομα, ἄν θέλετε ὡς ἕνα σημεῖο καί ἑλληνικά, ἀλλά αὐτό, τό ὁποῖο μέ βάζει σέ σκέψεις, εἶναι ἡ σχέση σας μέ τήν Λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Ἡ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ εἶναι ἡ πολιτική πλευρά τῆς Μασονίας. Προετοιμάζει τούς ἡγέτες τοῦ κόσμου. Κι ἔχουμε πολιτικούς μας, πού μπαινοβγαίνουν εἰς τήν Λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Γιατί πηγαίνουν; Ἐκεῖνοι ξέρουν γιατί πηγαίνουν! Καί τότε μέ ρώτησε ὁ καημένος, δέν εἶχε ἀκόμη ἀναρριχηθεῖ ἤ ἀνέλθει σέ ἀνώτερες θέσεις, ἄν τόν θεωρῶ προδότη. Καί τοῦ εἶπα ὅτι ἡ λέξη «προδότης» δέν ὑπάρχει στό λεξιλόγιό μου. Ἀλλά, κρίνοντας τούς πολιτικούς, βλέπω ποιοί ἐξαρτῶνται ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ κόσμου τούτου, ὁπότε ἀνάλογη θά εἶναι καί ἡ πολιτική τους...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.