28 Φεβ 2014

Ὁ ἄθεος, ὁ «θεομπαίχτης» καὶ ἡ Ἱεραρχία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου αἰώνα τῆς μνημονιακῆς κατοχῆς, στὴν χώρα ποὺ καθημερινὰ οἱ ἄνθρωποι αὐτοκτονοῦν ἀπελπισμένοι, ἔχουμε ἕνα ἀρχηγὸ τῆς ἀντιπολίτευσης ποὺ δηλώσει ξεκάθαρα πὼς εἶναι ἄθεος, δὲν ἔχει κάνει θρησκευτικὸ γάμο καὶ δὲν ἔχει βαπτίσει τὰ παιδιά του. Παράλληλα ἔχουμε ἕνα πρωθυπουργὸ ποὺ πρόσφατα ἐπισκέφτηκε τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας καὶ μὲ περισσὸ στόμφο ἀνέγνωσε κρυφοκοιτάζοντας τὶς τηλεοπτικὲς κάμερες ποὺ εἶχαν στηθεῖ γιὰ τὴν τελετουργικὴ παράσταση, τὸ Πάτερ ὑμῶν, σὰν ὁ πιστὸς ἡγέτης μιᾶς παραδοσιακὰ ἑλληνορθόδοξης χώρας.
Τὴν ἴδια μέρα ποὺ εἶχε στηθεῖ αὐτὴ ἡ μεγαλοπρεπὴς παράσταση, στὸ εὐρωκοινοβούλιο ὁ «ἐκλεκτός» το «πιστοῦ» αὐτοῦ πρωθυπουργοῦ, ποὺ ἐπιλέχτηκε καὶ γιὰ ὑποψήφιος περιφερειάρχης τῆς Ἀττικῆς, ψήφιζε μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους εὐρωβουλευτὲς τοῦ κυβερνητικοῦ κόμματος τὸ νομοσχέδιο ποὺ νομιμοποιοῦσε τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλόφιλων καὶ ἀναβάθμιζε κάθε ἀνώμαλη σεξουαλικὴ λειτουργία σὰν κάτι τὸ φυσιολογικὸ καὶ τὸ νόμιμο. Τὸ σκανδαλῶδες αὐτὸ νομοσχέδιο ποὺ εἶχε τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξη ὅλων των Ἑλλήνων εὐρωβουλευτῶν καὶ φυσικὰ καὶ τῶν κυβερνητικῶν, ἔχει τὸν βαρύγδουπο τίτλο, «Χάρτης πορείας τῆς ΕΕ κατὰ τῆς ὁμοφοβίας καὶ τῶν διακρίσεων λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ ταυτότητας φύλου». Μὲ βάση αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο οἱ....
ὁμοφυλόφιλοι, λεσβίες, τρανσέξουαλ καὶ κάθε ἄλλη ἀνωμαλία ποὺ μπορεῖ νὰ φανταστεῖ κανείς, (ἀρκεῖ νὰ θυμίσουμε πὼς στὴν «πολιτισμένη» Γερμανία 700.000 εἶναι… ἐπίσημα δηλωμένοι κτηνοβάτες), ἀποκτοῦν ὅλα τα προνόμια τῶν φυσιολογικῶν ἀνθρώπων. Πέραν δηλαδὴ τοῦ γενικοῦ πλαισίου περὶ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε εὐρωπαίου πολίτη, μὲ τὸ νομοσχέδιο αὐτὸ ζητεῖται ἡ ἰδιαίτερη μέριμνα γιὰ τὴν «προαγωγὴ καὶ προστασία τῆς ἄσκησης ὅλων των ἀνθρώπινων δικαιωμάτων ἀπὸ τὰ ΛΟΑΔΔ», (δηλαδὴ τὶς ὁμάδες ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω).
Ὁ ἴδιος αὐτὸς ὁ «θεοσεβὴς» πρωθυπουργός, συνοδεύονταν στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας ἀπὸ τὸν ἐκλεκτό του ὑπουργὸ τῆς Παιδείας ποὺ ἔχει καταργήσει οὐσιαστικά το μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἐνῶ σχεδιάζει νὰ προωθήσει μαθήματα βουδισμοῦ, γιόγκα καὶ ὅτι ἄλλο μπορεῖ κανεὶς νὰ φανταστεῖ, γιὰ νὰ ἐξαφανίσει κάθε ἴχνος ὀρθόδοξης πίστης καὶ ἐθνικοῦ φρονήματος στὶς τρυφερὲς καρδιὲς τῶν μαθητῶν ποῦ οἱ γονεῖς τοὺς τὰ ἔχουν ἐμπιστευτεῖ στὸ ἑλληνικό, (;;;) ἐκπαιδευτικὸ σύστημα.  Παράλληλα προωθεῖ μαζὶ μὲ τοὺς τουρκολάγνους ὑπουργοὺς του τὴν ἀνέγερση μουσουλμανικῶν τζαμιῶν σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια ἐνῶ ἀγωνίστηκε μαζὶ μὲ τὸν προκάτοχό του, στενὸ φίλο του καὶ συγκάτοικό του στὴν Νέα Ὑόρκη, τὸν Τζέφρυ, στὴν καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας μὲ ὅλα τα ἐξοντωτικὰ μέτρα ποὺ ἔχουν διαλύσει τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια καὶ ἔχουν στείλει χιλιάδες νέους της πατρίδας μας στὸ ἐξωτερικό, ἐνῶ τὴν ἴδια ὥρα συνεχίζεται ἀθρόα ἡ ἀνεξέλεγκτη εἰσβολὴ ἑκατοντάδων χιλιάδων φανατικῶν μουσουλμάνων. 
Ὁ «θεοσεβὴς» αὐτὸς πρωθυπουργός, δὲν δίστασε νὰ σπεκουλάρει τὸ ἅγιο Ὅρος γιὰ τὰ ψηφαλάκια τῶν πιστῶν καθὼς πλησιάζουν κρίσιμες ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις καὶ τρέμει μήπως χάσει τὴν καρέκλα του. Τὸ θλιβερὸ ὅμως δὲν εἶναι ἡ στάση του. Τὸ θλιβερὸ εἶναι πὼς αὐτοὶ ποὺ τὸν ὑποδεχτῆκαν, δὲν τοῦ εἶπαν μὲ ξεκάθαρο τρόπο πὼς ὁ Χριστὸς προτιμοῦσε τοὺς ἁμαρτωλούς της ἐποχῆς του καὶ ὄχι τοὺς καθωσπρέπει φαρισαίους ποὺ μὲ γραβάτες καὶ κουστούμια παίζουν τὸ θέατρο τοῦ εὐσεβοῦς δολοφονώντας τὸν λαό τους.   
Ἀπὸ τὴν μιὰ λοιπὸν ἔχουμε ἕνα ἄθεο ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ εἶναι ὁ ἑπόμενος πρωθυπουργὸς μιᾶς ἑλληνορθόδοξης χώρας, τῆς πιὸ πιστῆς ἀκόμα στὴν δυτικὴ Εὐρώπη καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔχουμε ἕνα θεομπαίχτη, ποὺ δὲν διστάζει νὰ ἐκμεταλλευτεῖ μὲ τὸν χειρότερο τρόπο τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια της ὀρθοδοξίας γιὰ νὰ διασωθεῖ πολιτικά. Ἀλήθεια αὐτὸ τὸ ποίμνιο τί ἐπιλογὲς ἔχει καὶ κυρίως τί κατεύθυνση τοῦ δίνει ἡ πνευματική του ἡγεσία ; Δυστυχῶς, ἡ ἡγεσία αὐτοῦ το ποιμνίου τὸ μόνο ποὺ τὴν ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ τὰ ἔχει καλὰ καὶ μὲ τὸν ἄθεο καὶ μὲ τὸν θεομπαίχτη, νὰ χαριεντίζεται καὶ μὲ τοῦ δυὸ καὶ νὰ κάνει τὰ στραβὰ μάτια στὴν πολιτικὴ ἐξόντωσης τοῦ θρησκευτικοῦ μας φρονήματος καὶ τῆς προδοσίας τοῦ  ποιμνίου.
Σὲ ἐμᾶς τί μᾶς ἀπομένει ; Μᾶς ἀπομένει ὅτι πιὸ πολύτιμο ἔχουμε καὶ μᾶς ἔχει παραδοθεῖ! Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη χώρα ποὺ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο ἀκόμα παράγει ἁγίους καὶ αὐτὸ εἶναι ὁ πιὸ πολύτιμος θησαυρός της καὶ ὅσο καὶ νὰ προσπαθοῦν δὲν θὰ μπορέσουν ποτὲ νὰ τὸν ἐξαλείψουν.  Γιατί μπορεῖ ὁ δυτικὸς «πολιτισμὸς» τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς διαστροφῆς γιὰ πολλοὺς νὰ ἐξασφαλίζει (;;;) τὴν ἐπιβίωση τῆς ἀνθρωπότητας, μόνο ὅμως ἡ ἁγιοσύνη  ἐξασφαλίζει τὴν ἴδια τὴν ζωή μας καὶ τὸ πιὸ σημαντικό, τὴν σωτηρία μας. Ἀπὸ κάπου ποὺ δὲν τὸ περιμένουμε, θὰ ἔρθει ἡ λύτρωση τοῦ ἑλληνισμοῦ! Ἄλλωστε ὅτι περνᾶμε σήμερα εἶχε προφητευτεῖ πρὶν ἀπὸ χρόνια.

22 σχόλια:

 1. κ.Ν.Χειλαδάκη μην είστε υπερβολικός. Πως μπορεί να είναι «θεομπαίχτης» ο εκλεκτός του Χριστεπωνύμου πληρώματος ; (!!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Που είναι η γραμμή παραγωγής Αγίων για να τους κάνουμε εξαγωγή μπας και βγάλουμε κανένα φράγκο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ1 Μαρτίου 2014 - 3:15 π.μ.

  Ο πάντοτε οξυδερκής και ενημερωμένος κύριος Χειλαδάκης ξέρει πολύ καλά αυτό που έρχεται και το έχω ξαναπεί κι εγώ :

  Το παιχνίδι είναι στημένο και συντόμως οι άθεοι μαρξιστές και οι θεομπαίχτες μασωνοδεξιοί θα συγκυβερνήσουν για να ολοκληρώσουν την καταστροφή της Πατρίδας.

  Η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, με τις ευλογίες της "πολιτισμένης" Ευρώπης των κτηνοβατών.

  Τα κουκιά για αυτοδυναμία δεν βγαίνουν σε κανέναν, και τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ ήδη ξεκίνησαν να μιλούν για τον "μεγάλο συνασπισμό", για την ανάγκη να μιμηθούμε το γερμανικό μοντέλο κλπ κλπ.

  Η πανεθνική συναίνεση είναι καλό πράγμα όταν γίνεται για την σωτηρία της Πατρίδας. Αλλά η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ θα ολοκληρώσει την καταστροφή της Πατρίδας.

  Εκτός εάν τα σχέδια της Νέας Τάξης χαλάσουν από τον Ελληνικό λαό.

  Πάντα απρόβλεπτος και πάντα επαναστάτης ο Έλληνας, με την βοήθεια του Θεού μπορεί να χαλάσει τα σχέδια των νεοταξιτών.

  Τον Μάιο πιθανότατα θα έχουμε εκλογικές εκπλήξεις, που θα ταρακουνήσουν τους εκφυλισμένους Ευρωπαίους.

  Επιπλέον έχουμε και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις που τρέχουν.

  Την στιγμή που γράφω αυτό το σχόλιο, οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις καταλαμβάνουν την Κριμαία.

  Ας μου επιτραπεί μια προσωπική πρόβλεψη αγαπητέ κύριε Χειλαδάκη :

  Όσοι ποντάρουν στους νεοταξίτες και στην εκφυλισμένη Δύση, ποντάρουν στο ΛΑΘΟΣ άλογο !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μια είναι η πρόταση και η λύση για την Πατρίδα μας. Πολιτική παράταξη ΚΟΙΜΩΜΙΑ ! Η μόνη πολιτική θέση που επιθυμεί την επιστροφή μας στον ορθόδοξο πατερικό τρόπο ζωής που δημιούργησε πολιτισμό και έδωσε το Φως στην Ευρώπη και το δείχνει έμπρακτα !
  http://www.koinwnia.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις


  1. ευχαριστώ..αλλά δεν θα πάρω.....πολιτικάντηδες...που άλλα λεν και άλλα κάνουν..Καλή Σαρακοστή
   Χρύσανθος

   Διαγραφή
  2. Δεν ήξερα ότι ο "Ορθόδοξος Πατερικός τρόπος ζωής" περιλαμβάνει
   -ελεύθερες εκτρώσεις (με ή χωρίς κρατική χρηματοδότηση: αυτό θα το αποφασίσει δημοψήφισμα),
   -σχολεία αθέων (για να επιμορφώνονται δωφρεάν τα μελλοντικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
   -Κάρτα του Πολίτη κλπ
   και άφθονο εγωισμό να μην ζητάνε συγνώμη και να μην μετανοιώνουν για κανέναν από τα παραπάνω.

   Διαγραφή
  3. ΣΩΣΤΌΟΟΟΟΟΌΣ.........

   Διαγραφή
  4. Παντως σιγουρα δεν περιλαμβανει Σατανισμο, Παγανισμο, Θεοσοφισμο, Χιτλερισμο, Ναζισμο, Φασισμο, Ανθελληνισμο, Πολιτικαντισμο, Εθνοφυλετισμο, Τραμπουκισμο και αλλα πολλα...ξερεις εσυ!

   Διαγραφή
  5. Ξέχασες τον άθεο κομμουνισμό κ.Δημήτρη!!!
   Αλλά από ότι φαίνεται οι " καθώς πρέπει θρησκευόμενοι" με μαρξιστικές παρωπίδες τα βρίσκουν σε όλα με την ανθελληνική και κοσμοπολίτικη Αριστερά.
   Πως γίνεται αυτό;
   Που είναι οι "ιδεολογικές" διαφορές σας;Πουθενά!!!Κοροϊδεύεται τον κόσμο κάνοντας σημαία την πίστη και η προσπάθεια σας θα πέσει στο κενό.Μόνο λεκτικά πυροτεχνήματα και απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί για το μοναδικό σας αντίπαλο, χωρίς επιχειρήματα για τρομοκράτηση του κόσμου.
   Για τις ατιμίες σας ΕΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ , οι εξελίξεις πλησιάζουν...

   Διαγραφή
  6. Nαι βεβαια, μαλλον τον ξεχασα επειδη ειμαι κομμουνιστης...Ξεχασα και τον φιλελευθερισμο, οποτε θα ειμαι φιλελευθερος, ετσι;

   Πώς γινεται να μιλαει για Μαρξ καποιος που υποστηριζει εθνικοΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ, μπορεις να μου πεις;

   Προσωπικα αηδιαζω με ολους αυτους τους ξενοφερτους -ισμους. Προτιμω ΜΟΝΟ Ελλαδα και Ορθοδοξια.

   Διαγραφή
  7. Hellas-Orthodoxy,
   ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ δεν δημοσιεύεις το σχόλιό μου στο ιστολόγιό σου. Διαλέγεις όσα σχόλια σε βολεύουν.. Για πολύ ήθος μιλάμε το ιστολόγιό σου..

   Οπότε σου το γράφω και εδώ:
   Εσύ δεν ήσουν που κατηγορούσες την ΚΟΙΝΩΝΙΑ για την θέση της να μην απαγορεύσει τις εκτρώσεις αλλά να το θέσει σε δημοψήφισμα;
   Θυμάσαι τι έγραφες:
   http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/01/blog-post_1927.html
   http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9.html

   Τώρα ξαφνικά "ξέχασες" την θέση της ΚΟΙΝΩΝΙΑ για τις εκτρώσεις;;;
   Ξέχασες τις επίσημες ανακοινώσεις τους και το "δημοψήφισμα για τις εκτρώσεις";;
   Και απορείς που την κατηγορούν "άδικα"!! Τώρα που άλλαξες "μαντρί", ξεχνάς εύκολα βλέπω..
   Πόσο αξιολύπητος είσαι;;; (καθώς και οι "κύριοι" της ΚΟΙΝΩΝΙΑ που ψεύδονται με τόσο θράσος λέγοντας:
   "Αυτή είναι εξ αρχής η θέση της "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται λόγος για δημοψήφισμα. Δεν είναι θέμα να αποφασίσει ο λαός, είναι έγκλημα κατά ανυπεράσπιστων ψυχών!"
   http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2014/03/blog-post_4420.html).
   Στην Ορθοδοξία κύριε που καπηλεύεσαι το όνομα Hellas-Orthodoxy, όταν κάνει κάποιος λάθος ζητάει ΣΥΓΝΩΜΗ δεν λέει ψέμματα.

   ΥΓ. Ο λόγος που οι χριστιανοί αντί να πλησιάζουν φεύγουν από την ΚΟΙΝΩΝΙΑ, και αντί να ανεβαίνουν τα ποσοστά της, κατεβαίνουν, είναι επειδή την έχουν γνωρίσει. Επειδή ακριβώς δεν την ξέραμε, γιατί σπεύσαμε να την στηρίξουμε. Έγινα μέλος της από το 2008-9, τους ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν. Γι αυτό φεύγουμε, γιατί ξέρουμε ότι πίσω από τις βαρύγδουπες εξαγγελίες και το καπέλωμα του ονόματος του Καποδίστρια, υπάρχει παράνοια ιδεών (εκτρώσεις, κάρτα πολίτη, π.Παϊσιος, σχολεία αθέων) και απέραντος εγωισμός.

   Διαγραφή
 5. ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΜΑΣΣΩΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΙ ΣΕ ΑΓΙΟ ΤΟΠΟ?ΚΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΞΟΦΛΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΩΤΗ!Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΤΑΙ!Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΝΓΧΩΡΕΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΠΟΥΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΕΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Aγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί της Πολιτικής παράταξης " ΚΟΙΜΩΜΙΑ" λάθος αρμενίζετε. Είστε εκτός τόπου και χρόνου.
  Δικιά σας λάθη( είστε οι καθαροί, δεν συνεργάζεστε με κανέναν !!!) και οι ατέλειες (κομματικά πάθη)των πιστών θα σας κρατήσουν καθηλωμένους στο 0,20-0,30%. 'Eστω 0,50% για την Ευρωβουλή. Δεν το αντιλαμβάνεστε ; Με τέτοια πολιτική κρίση θα έπρεπε να είστε στο 2-3%. Λίγη διάκριση χρειάζεται.,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιος ειναι ο βρωμικος, αυτος που ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ τη μασωνια και καθε ειδους αποκρυφισμο και ειδωλολατρεια ή αυτος που λεει «δεν ειμαι μασωνος» ΑΛΛΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ;

   Λιγη διακριση χρειαζεται, συμφωνω.

   Διαγραφή
  2. Το ότι αποκηρύσσουν την Μασονία, και καλά κάνουν, δεν σημαίνει ότι αυτόματα αποκτούν το αλάθητο και είναι αγνά άτομα. Όταν πριν ένα χρόνο με επανειλημμένες ανακοινώσεις τους έλεγαν ότι ΔΕΝ θα σταματήσουν τις εκτρώσεις αλλά απλά δεν θα γίνονται δωρεάν και μετά ανακοίνωναν ότι θα κάνουν δημοψήφισμα, τότε τους κατηγορούσες -και καλά έκανες.

   τώρα οι ίδιοι -σύμφωνα με την δική σου ανάρτηση- λένε ότι τάχα δεν μίλησαν ποτέ για δημοψήφισμα. Μα τόσο προκλητικά ψέμματα; Θα μας βγάλουν τρελούς:
   Δες τα δικά σου κείμενα ρε Hellas-Orthodoxy (μην διανοηθείς να τα σβήσεις γιατί θα γίνεις ακόμη μεγαλύτερο ρεζίλι):
   http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/01/blog-post_1927.html
   http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9.html
   Τα ξέχασες βλέπω ... Βρε τι κάνουν οι κομματικές παρωπίδες.

   Διαγραφή
  3. μετά από αυτές τις αναρτήσεις του μαχητή, ο κύριος αυτός του Hellas-Orthodoxy, καλό θα είναι να ζητήσει συγνώμη κυρίως για το ύφος των σχολίων του όταν είναι τοσο ψεύστης....αυτοί δυστυχώς στηρίζουν την ΚΟΙΝΩΝΙΑ, αυτά λέει αυτό το απο-κομμα και αρκετά χάσαμε τον χρόνο μας με ψευτοθρησκευόμενους που τάχα μου έχουν πρότυπο τον Καποδίστρια...έλεος...
   Χρύσανθος

   Διαγραφή
 7. Παιδιά ηρεμήστε ,και μη κουράζεστε.. Δεν σας υποχρεώνει κανείς να ψηφίσετε ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Υπάρχουν άλλωστε ΤΟΣΑ χριστιανικά κόμματα με πιστούς και ευσεβείς ανθρώπους που δεν είναι μασόνοι και πολιτικάντηδες, δεν είναι εθνικιστές και μισάνθρωποι ,είναι άφθαρτα πρόσωπα, μιλάνε για πατρίς θρησκεία οικογένεια , συμβουλεύονται πνευματικούς πατέρες, και επομένως μπορείτε άνετα να τους εμπιστευθείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. σε ευχαριστώ αδερφέ μου για την τόσο καλή και πατρική συμβουλή σου...καλή Σαρακοστή
   Χρύσανθος

   Διαγραφή
  2. http://filonoi.gr/2014/03/02/p-poios-exei-apokleistiko-dikaioma-xrhseos-se-panarxaioys-symbolismoys/
   Ποιός ἔχει …ἀποκλειστικὸ «δικαίωμα» χρήσεως σέ παναρχαίους συμβολισμούς;

   Διαγραφή
 8. καλά ρε Δημητράκη μας δούλευες τόσο καιρό ;;;;καιροσκόπε ε καιροσκόπε.....απατεώνα μπήκα και έφριξα με αυτα που κατηγορεί ο ίδιος την ΚΟΙΝΩΝΙΑ τέτοιο δούλεμα μπείτε και φρίξτε αδέρφια !!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αυτός ρε ο Hellas-Orthodoxy ακόμα να απαντήσει....τι να πεί. τέτοια ξεφτίλα η στάση του...αλλά του χρειαζόταν το...ξεβράκωμα για να δούμε και τους ψηφοφόρους της ΚΟΙΝΩΝΙΑς....ντροπή μόνο ντροπή ψευτοθρησκευόμενοι ,...χωρίς να μας κοστίζει ο χριστιανισμός, να τα έχουμε καλά με όλους.......ντροπή

   Διαγραφή
 9. Χρειάζεται ριζική αλλαγή το πολιτικό μας σκηνικό. Ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τους προδότες και τους λωποδύτες που τόσα χρόνια εξυπηρετούσαν και στήριξαν τα συμφέροντα που μας έφτασαν σε αυτή την εξαθλίωση. Έλληνες τίμιους,ηθικούς και να αγαπούν την Πατρίδα τους και τον Χριστό. Η πρόταση είναι: πολιτική παράταξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
  http://www.koinwnia.com/2010-01-19-10-29-58/tautotita/politikes-theseis

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.