21 Ιαν 2014

Ὁ ἐθνικός ὕμνος πού «κινδυνεύει» μέ λησμονιά

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός ἐπιστήμων
Ὁ Τάς Μέλας ἤ Μελάς (οἱ Ἀμερικανοί παρατονίζουν τά ἑλληνικά ἐπώνυμα) εἶναι Ἑλληνοαμερικανός δημοσιογράφος, εἰδικός στά θέματα τῆς καλαθοσφαίρισης καί τοῦ ἀμερικανικοῦ πρωταθλήματος NBA. Παρουσιάζει μαζί μέ ἄλλους τρεῖς συναδέλφους τοῦ τή δημοφιλῆ τηλεοπτική ἐκπομπή «THE STARTERS», στήν ὁποία ἀναλύονται οἱ ἀγῶνες τοῦ ΝΒΑ λίγο πρίν ἀρχίσουν. Πρό ὀλίγων ἡμερῶν σχολίαζε ὅτι στόν ἀγώνα τῶν Γκρίζλις ἐναντίον τῶν Μπάκς θά παίξουν τρεῖς παῖκτες ἑλληνικῆς καταγωγῆς: Ὁ Κώστας Κουφός, ὁ Νίκ Καλάθης καί ὁ Γιάννης Ἀντετοκοῦμπο. Τόνισε ὅτι αὐτή ἡ σύμπτωση κάνει ὑπερήφανους ὅλους τους Ἕλληνες ἀνά τόν κόσμο,
φρόντισε νά προβληθοῦν στήν ὀθόνη οἱ φωτογραφίες τῶν τριῶν παικτῶν μαζί μέ τήν ἑλληνική σημαία, ζήτησε ἀπό τόν τηλεσκηνοθέτη νά βάλει ὡς ὑπόκρουση τόν ἑλληνικό ἐθνικό ὕμνο καί τραγούδησε στά ἑλληνικά τή δεύτερη στροφή. Ὅταν οἱ συμπαρουσιαστές πῆγαν νά τόν διακόψουν, τούς ζήτησε δυναμικά νά σιωπήσουν καί συνέχισε ὄρθιος νά τραγουδᾶ τόν ὕμνο τῶν προγόνων τοῦ ἔχοντας τό δεξί χέρι στήν καρδιά. Νομίζω ὅτι ὁ νεαρός αὐτός ὁμογενής βοήθησε πολύ τήν Ἑλλάδα, ἴσως χωρίς νά τό συνειδητοποιεῖ. Μιά ἁπλή πράξη συγκίνησης καί....
ἐνθουσιασμοῦ, αὐθόρμητη κατά πάσαν βεβαιότητα ἔκανε ἑκατομμύρια Ἕλληνες ἀνά τήν ὑφήλιο νά νιώσουν ὑπερήφανοι. Δέν ὑπερβάλλω οὔτε εἶμαι ἀλόγιστα συναισθηματικός. Ξέρω ὅτι τά προβλήματα τοῦ τόπου μᾶς εἶναι πολύ σοβαρά. Πιστεύω, ὅμως, ὅτι λίγες ἐνέσεις ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας, ἀπ’ ὅπου κι ἄν προέρχονται, τονώνουν τό ἠθικό μας καί βοηθοῦν στήν καταπολέμηση τῆς ἐθνικῆς κατάθλιψης πού μᾶς ἀπειλεῖ. Ὁ Τάς Μελάς προκάλεσε πάμπολλα σχόλια στό διαδίκτυο καί τά περισσότερα καταδεικνύουν τήν ἀνάγκη ὅλων μας, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, νά ξαναθυμηθοῦμε τίς ρίζες μας καί τίς παραδόσεις μας, νά ἀντλήσουμε ὑπερηφάνεια ἀπό τά σύμβολα τοῦ Ἔθνους, νά ξαναθυμηθοῦμε τόν ἐθνικό μας ὕμνο, τόν ὁποῖο κινδυνεύουμε νά ξεχάσουμε!
Ναί, εἶναι γεγονός, δέν κινδυνολογῶ. Στά σχολεῖα μᾶς μία λαίλαπα δῆθεν προοδευτισμοῦ καί διεθνισμοῦ ἔχει θέσει ὑπό διωγμό τόν ἐθνικό ὕμνο καί τήν προβολή τοῦ ὑγιοῦς πατριωτισμοῦ. Παλαιότερα γίνονταν κάθε ἡμέρα ἔπαρση καί ὑποστολή τῆς σημαίας, καί ὅλοι οἱ μαθητές ψάλλαμε τόν ἐθνικό ὕμνο. Σήμερα αὐτό τό τελετουργικό πραγματοποιεῖται ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος καί συνήθως μετ’ ἐμποδίων. Στά σχολικά βιβλία πάντα ὑπῆρχε ὁ «Ὕμνος εἰς τήν Ἐλευθερίαν» τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, οἱ γνωστότερες στροφές του στό δημοτικό, ἡ πλήρη μορφή στό γυμνάσιο καί τό λύκειο. Σήμερα τόν ἀναζητοῦμε στίς δώδεκα τάξεις τοῦ σχολείου καί μετά βίας θά βροῦμε λίγες στροφές στό δημοτικό. Φίλοι ἐκπαιδευτικοί μου ἔδειξαν ἀπάντηση τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου πρό δύο τριῶν ἐτῶν, στήν ὁποία χαρακτηρίζονταν ἀκατάλληλοι γιά τούς νέους μας οἱ στίχοι τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου καί ἐκφραζόταν ἡ ἀνάγκη νά εἰσαχθοῦν στά σχολικά βιβλία... μοντέρνοι ποιητές. Ἔτσι, λοιπόν, ὁ ἐθνικός ὕμνος ἐξοβελίζεται καί ἀπό τή σχολική αὐλή καί ἀπό τά σχολικά βιβλία καί ἀπό τήν ψυχή τῶν παιδιῶν μας. Καί ὅταν ἀκόμη κάποιοι νέοι τόν τραγουδοῦν σέ ἀγῶνες τῆς Ἐθνικῆς μας ὁμάδος, παρατηροῦμε τίς συνέπειες τῆς ἐλλιποῦς διδασκαλίας. Στόν πρῶτο στίχο ἀντί νά ποῦν «σέ γνωρίζω ἀπό τήν κόψη» συνήθως τραγουδοῦν «ἀπό τήν ὄψη». Αὐτή εἶναι μιά δραματική ὄψη τῆς παιδείας μας, ἡ ὁποία βρίσκεται στήν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ. Πότε θά ἐφαρμόσουμε τό ἄρθρο 16, πάρ. 2 τοῦ Συντάγματος, τό ὁποῖο ὁρίζει ὡς σκοπό τῆς παιδείας τήν ἀνάπτυξη ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως;
Ὁ ὁμογενής Τάς Μελάς, σύν τοῖς ἄλλοις, ἀπέδειξε πόσο μεγάλη ἀγάπη καί νοσταλγία γιά τήν Ἑλλάδα αἰσθάνονται οἱ ἀπόδημοι. Φαίνεται ὅτι πρέπει νά βρεθεῖς στήν ξενιτιά, μακριά ἀπό τήν πατρίδα, γιά νά αἰσθανθεῖς τή γνήσια ὑπερηφάνεια. Στό πρόσωπο τοῦ Τάς Μελάς εὐχαριστοῦμε ὅλους τους ἀπόδημους Ἕλληνες γιά ὅσα πέτυχαν καί γιά τήν ἐλπίδα πού μᾶς χαρίζουν!
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 21/1/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.