27 Δεκ 2013

Χριστούγεννα ὑπὸ διωγμὸν γιὰ τοὺς πιστοὺς στήν ΣυρίαΦωτογραφία: Στὶς φάτνες στὴν Συρία τοποθετοῦνται φωτογραφίες μαρτύρων τῆς πίστεως
Τοῦ Σταύρου Τζίμα 
Τὰ δύο τρίτα τῶν χριστιανῶν ἔχουν ἤδη ἐγκαταλείψει τὴ Συρία. Ἀγνοεῖται ἀκόμα ἡ τύχη τῶν δύο μητροπολιτῶν καὶ τῶν δεκατριῶν μοναχῶν.

Τὸ ἄστρο τῆς Βηθλεὲμ δὲν θὰ λάμψει σήμερα στὸν οὐρανὸ πάνω ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολὴ γιὰ νὰ ἀναγγείλει τὴν ἔλευση τοῦ Θείου Βρέφους καὶ νὰ ὁδηγήσει τοὺς Τρεῖς Μάγους στὴ φάτνη. Οἱ χριστιανικοὶ πληθυσμοὶ ἐκεῖ δὲν γιορτάζουν τὴ γέννηση τοῦ Θεανθρώπου, ζοῦν, μὲ ἐπίκεντρο τὴ Συρία, τὴ δική τους Σταύρωση γιὰ ἐκεῖνον...

Τὰ φετινὰ Χριστούγεννα βρίσκουν τὸν σύγχρονο μεγάλο διωγμό τους στὴν κορύφωσή του. Χιλιάδες εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀναγκάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν πατρογονικὲς ἑστίες, τόπους λατρείας, σπίτια καὶ περιουσίες. Ἡ φυγὴ ἐξακολουθεῖ μὲ ἀμείωτη ἔνταση, καθὼς ἡ κρίση κλιμακώνεται μὲ σφοδρὲς συγκρούσεις μεταξύ του κυβερνητικοῦ στρατοῦ καὶ τῶν ποικιλόμορφων ἐνόπλων ὁμάδων τῆς ἀντιπολίτευσης. Οἱ φονταμενταλιστικὲς τρομοκρατικὲς ὁμάδες ἐκκαθαρίζουν ἀπὸ τοὺς «ἀπίστους» τὶς περιοχὲς ποὺ καταλαμβάνουν, ἀναγκάζοντας ὅσους χριστιανοὺς δὲν σκοτώνουν νὰ τὶς ἐγκαταλείψουν καὶ νὰ....
καταφύγουν σὲ γειτονικὲς χῶρες ὅπως ἡ Τουρκία, ὁ Λίβανος, ἡ Ἰορδανία καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ὅσοι μποροῦν, οἱ εὔποροι συνήθως, νὰ φύγουν γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική.

Καθαρὴ εἰκόνα γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου δὲν ὑπάρχει, δεδομένου ὅτι ὁλόκληρες γεωγραφικὲς περιφέρειες ἀλλάζουν χέρια ἀπὸ τὴ μία στιγμὴ στὴν ἄλλη. Μὲ βάση τὶς πληροφορίες ποὺ καταφθάνουν στὴ Βηρυτὸ καὶ στὸ Ἀμὰν κυρίως, ἀλλὰ καὶ στὴν Τουρκία, τὰ δύο τρίτα τῶν χριστιανῶν, πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο δηλαδή, ἔχουν ἤδη ἐγκαταλείψει τὴ Συρία.

Σχετικὰ ἀσφαλεῖς αἰσθάνονται μόνον ὅσοι βρίσκονται σὲ πόλεις, συνοικίες καὶ χωριὰ ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸν στρατὸ τοῦ Ἀσαντ, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ κέντρου τῆς Δαμασκοῦ, κομμάτι ἀπὸ τὸ κέντρο τοῦ Χαλεπίου καὶ κάποιες περιοχὲς πρὸς τὰ παράλια.

Καὶ ἐκεῖ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, νέοι κυρίως, πολεμοῦν στὰ ὁδοφράγματα στὸ πλευρὸ τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων, ὄχι γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὸν δικτάτορα Ἀσαντ, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν κυριαρχία τῶν φονταμενταλιστῶν, ποὺ θὰ σημάνει καὶ τὸ ξεκλήρισμά τους.

Στὰ ὑπόλοιπα τμήματα τῆς χώρας ἐπικρατεῖ ἀναρχία, μὲ τὰ περισσότερα νὰ βρίσκονται στὸ ἔλεος τῶν συμμοριῶν, ποὺ ληστεύουν, σκοτώνουν, πυρπολοῦν ἐκκλησίες καὶ μοναστήρια, ὅπως ἔγινε πρόσφατα στὴν ἱστορικὴ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς πόλη Μαλούλα.«Πῶς θὰ γιορτάσετε τὰ φετινὰ Χριστούγεννα ἐκεῖ στὴ Συρία;», ρωτήσαμε τηλεφωνικά, ἐκπρόσωπο τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας στὴ Δαμασκό. «Μὲ προσευχή, ἀδερφέ μου. Ὁπού ἔχουν ἀπομείνει ἐκκλησίες καὶ τὸ ἐπιτρέπουν οἱ συνθῆκες θὰ τὶς λειτουργήσουμε, οἱ ἄλλοι θὰ προσευχηθοῦμε ὅπου μποροῦμε, στὶς σύγχρονες κατακόμβες μας...», ἀπάντησε.

Ἡ χριστιανικὴ Δύση παρακολουθεῖ μὲ ἀμηχανία τοὺς διωγμοὺς τῶν ὁμοθρήσκων, τὸ ἴδιο καὶ ἡ ὀρθόδοξη Ἀνατολή, ἡ Ρωσία δηλαδή, ὑποβαθμίζοντας, στὸν βωμὸ τῶν γεωστρατηγικῶν συμφερόντων καὶ σκοπιμοτήτων, τὸν διαγραφόμενο ἀφανισμὸ τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὸ Ἰρὰκ πρῶτα καὶ τώρα ἀπὸ τὴ Συρία καὶ ἀδιαφορώντας (;) ἐὰν μὲ τὴ φυγὴ τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, χάνει καὶ μία προαιώνια πολιτισμικὴ ἐνδοχώρα.

Κάποιες ἐκκλήσεις, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀπαγωγὲς χριστιανῶν ἱερωμένων, δὲν δείχνουν νὰ βρίσκουν εὐήκοα ὦτα σὲ ἐκείνους ποὺ ὑποκινοῦν καὶ ὑποστηρίζουν τὶς ποικιλόμορφες ἔνοπλες ἐξτρεμιστικὲς ἰσλαμικὲς ὁμάδες οὔτε ἐνεργοποιοῦν δραστικότερα τοὺς ἀνὰ τὴν γῆ ἰσχυροὺς γιὰ τὴν προστασία τῶν διωκόμενων χριστιανῶν.

Σὲ μία τελευταία ἐξέλιξη, δέκα ἑλληνορθόδοξοι βουλευτὲς τοῦ Λιβάνου ζητοῦν μὲ ἐπιστολή τους πρὸς τὸν ΟΗΕ, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐμπλεκόμενες στὸν ἐμφύλιό της Συρίας χῶρες, ὅπως τὸ Ἰρᾶν ποὺ στηρίζει τὸν Ἀσαντ καὶ τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία, τὸ Κατὰρ καὶ τὴν Τουρκία, ποὺ ἐνισχύουν τὶς ἐξτρεμιστικὲς ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις, τὴν ἀπελευθέρωση τῶν δύο μητροπολιτῶν καὶ τῶν δεκατριῶν γυναικὼν μοναχῶν ποὺ ἔχουν ἀπαχθεῖ, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν προστασία τῶν χριστιανῶν.

«Οἱ πρόσφατες ἀπαγωγές, οἱ συνεχιζόμενες ἐπιθέσεις ἐναντίον χριστιανικῶν χώρων λατρείας ἐπιδείνωσαν τὴν κρίση, ὁδήγησαν στὴν ἀποχώρηση τῶν Σύρων χριστιανῶν καὶ κατὰ συνέπεια ἀδείασε σχεδὸν ὁλόκληρη ἡ Μέση Ἀνατολὴ ἀπὸ τοὺς χριστιανούς», ἀναφέρουν οἱ βουλευτὲς Nidal Tohme, Atef Majdalani, Nikolas Ghosn, Fady Karam, Robert Fadel, Antoine Saad, Fadi Habre, Riad Rahhal, Ghassan Moukheiber καὶ Fard Makari. 

Ὑπογραμμίζουν «τὴ συνύπαρξη στὴν περιοχὴ μετριοπαθῶν μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι ἀντιπροσωπεύουν τὴν πλειοψηφία, μὲ τὴ χριστιανικὴ παρουσία» καὶ ζητοῦν ἀπὸ τὸν ΟΗΕ «νὰ βοηθήσει στὴν προστασία τῶν χριστιανῶν καὶ τῶν τόπων λατρείας τους στὴ Συρία».

Ἐν τῷ μεταξύ, ὀργιάζουν οἱ φῆμες σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες οἱ δύο ἀπαχθέντες μητροπολίτες εἶναι ἐν ζωὴ καὶ βρίσκονται κάπου στὰ σύνορα μὲ τὴν Τουρκία, ἐνῶ δὲν ὑπάρχουν πληροφορίες γιὰ τὴν τύχη τῶν 13 μοναχῶν ποὺ ἀπήχθησαν ἀπὸ τὴν ἑλληνορθόδοξη μονὴ τῆς Ἁγίας Θέκλας στὴ Μαλούλα.

πηγή: καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.