27 Δεκ 2013

Ἡ πυρπόληση τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδας "Ἐρντογᾶν" εἶναι γεγονός;


Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013: Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα ποὺ ἐμφανίστηκε στὴν ἐφημερίδα Yenisafak  daily ὁ Ἀμερικανὸς πρεσβευτὴς στὴν Τουρκία Francis Ricciardone φέρεται νὰ εἶπε στοὺς πρεσβευτὲς τῆς ΕΕ ποὺ ἐπίσης ὑπηρετοῦν στὴν Ἄγκυρα σὲ ἰδιωτικὴ  συνάντηση στὶς 17 Δεκεμβρίου (στὶς ἀρχὲς δηλαδὴ διερεύνησης τοῦ σκανδάλου) ὅτι οἱ ΗΠΑ εἶχαν  ζητήσει ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα νὰ διακόψει τὶς οἰκονομικές της σχέσεις ἡ τουρκικὴ τράπεζα Halkbank μὲ τὸ Ἰρᾶν. "Ζητήσαμε τὸ τέλος τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων τῆς Halkbank μὲ τὸ Ἰρᾶν ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν μᾶς ἄκουσαν. Αὐτὸ τὸν καιρὸ παρακολουθεῖτε τὴν κατάρρευση μίας αὐτοκρατορίας"!  (ἐννοώντας τὴν Τουρκία), φέρεται νὰ εἶπε ὁ Ἀμερικανὸς πρεσβευτὴς σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, ἐξοργίζοντας τὸν Ἐρντογᾶν, ἀκόμη περισσότερο.
Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013 –ἀνήμερα Χριστουγέννων: Στὸ "κόκκινο" περνᾶ ἡ κρίση στὶς σχέσεις Τουρκίας μὲ ΗΠΑ: O Τοῦρκος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Ἀχμὲτ Νταβούτογλου μετὰ τὴν γνωστὴ δήλωση τοῦ Ἀμερικανοῦ πρέσβη στὴν Ἄγκυρα Francis J.Ricciardone περὶ "κατάρρευσης τῆς αὐτοκρατορίας" δηλαδὴ τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης λόγω τοῦ σκανδάλου διαφθορᾶς ματαίωσε προγραμματισμένη συνάντηση Τούρκων καὶ Ἀμερικανῶν διπλωματῶν καὶ ἀπαίτησε ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση νὰ....
ἀνακαλέσει ἄμεσα τὸν πρεσβευτή της καὶ νὰ τὸν ἀντικαταστήσει! Τὴν ἴδια στιγμὴ οἱ φιλοκυβερνητικὲς ἐφημερίδες ἐπιτέθηκαν κατὰ τοῦ Ἀμερικανοῦ πρέσβη.

Ἡ ἀτμόσφαιρα μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν αὐτὴ τὴν στιγμὴ εἶναι πολὺ "βαριά".Ἐν μέσω αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων, ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν προχώρησε σὲ βαθὺ ἀνασχηματισμὸ ἀργὰ τὸ βράδυ τῆς Τετάρτης (defencenet.gr).

 Καὶ ποιὸς θὰ εἶναι ὁ "Κανάρης ὁ πυρπολητής" αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ναυαρχίδας ποῦ λέγεται Ἐρντογᾶν; Πᾶμε λίγους μῆνες πρὶν σὲ πραγματικὰ γεγονότα  γιὰ νὰ καταλάβουμε αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ Γέροντας Παίσιος πολλοὺς χρόνους πίσω. Ἡ Τουρκία θὰ διαλυθεῖ καί, μάλιστα, θὰ τὴ διαλύσουν οἱ ἴδιοι οἱ σύμμαχοι. Τὸ κουρδικὸ θέμα ἔχει ἤδη δρομολογηθεῖ. Αὐτὰ θὰ γίνουν, ὄχι τώρα , ἀλλὰ σύντομα , ὅταν θὰ πάψει αὐτὴ ἡ γενιὰ ποὺ κυβερνάει τὴν Τουρκία καὶ θὰ ἀναλάβει νέα γενιὰ πολιτικῶν "ἐννοεῖ τὸν Ἐρτνογᾶν, Γκιοὺλ καὶ τὸ ὑπόλοιπο  νεοθωμανικὸ  συνάφι ποὺ ἐξελέγει μετὰ τοὺς κεμαλιστὲς πολιτικοὺς τῶν προηγούμενων δεκαετιών". Τότε θὰ γίνει ὁ διαμελισμὸς τῆς Τουρκίας (Μαρτυρίες προσκυνητῶν Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 1924-1994, τόμος 1).

Μπορεῖ οἱ διαιρέσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῶν Κούρδων νὰ εἶναι τεράστιες, ὅμως τὸ κίνητρο καὶ ἡ ἕλξη ποὺ ἀσκεῖ σὲ ἕναν πραγματικὰ πολυπληθῆ καὶ κατάφωρα ἀδικημένο λαὸ στὴν Ἱστορία ἡ προοπτικὴ νὰ ἀποκτήσει, ἐπιτέλους, τὴ δική του ἀνεξάρτητη πατρίδα, μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ πολλὲς ὑπερβάσεις. Παρὰ τὸ ὅτι οἱ Κοῦρδοι ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν Τουρκία, τὸ Ἰράκ, τὸ Ἰρᾶν καὶ τὴ Συρία, σπεύδουν νὰ διαβεβαιώσουν ὅτι δὲν σκοπεύουν νὰ προχωρήσουν στὴν ἀνακήρυξη ἀνεξάρτητου κράτους (defence-point).

 Ὅμως κανένας δὲν ξέρει τί συμβαίνει γιατί…. Ἡ περιφερειακὴ κατάσταση στὴ Μέση Ἀνατολὴ εἶναι τέτοια ποὺ ἀπὸ λεπτὸ σὲ λεπτό  ἀλλάζουν τὰ γεωπολιτικὰ δεδομένα μάλιστα βάσει σχεδίου  προδιαγεγραμμένων στρατηγικῶν ποὺ ἔχουν ἤδη χαραχθεῖ ἀπὸ τὶς προηγούμενες δεκαετίες.

Νοεμβρίος  17, 2013: Μεῖζον πρόβλημα καθίσταται γιὰ τὴν Τουρκία ὁ  σχηματισμὸς αὐτόνομης μεταβατικῆς Διοίκησης, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν δημιουργία Αὐτόνομης Κουρδικὴς Περιοχῆς στὴ βορειοανατολικὴ Συρία ποὺ προχώρησε τὸ Κόμμα Δημοκρατικῆς Ἕνωσης (PYD)! Τὴν ἔντονη ἐνόχληση ἀπὸ τὴν κίνηση αὐτὴ τῶν Κούρδων τῆς Συρίας ἐξέφρασε  ὁ ἴδιος ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος κ. Ἀμπντουλὰχ Γκιουλ ποὺ δήλωσε χθὲς ὅτι ἡ Τουρκία δὲν ἐπιθυμεῖ τὰ «τετελεσμένα» στὰ σύνορά της μὲ τὴ Συρία (onalert.gr).

 (Fait accompli) ἀποδεχόμενη κάτι τέτοιο στὴ Συρία… Δὲν μποροῦμε νὰ ἐπιτρέψουμε ἡ Συρία ποὺ ἀντιμετωπίζει χάος νὰ διαιρεθεῖ! Τώρα ποιὸς θὰ διαιρεθεῖ πρῶτα εἶναι ἀλλοῦ "παπὰ Εὐαγγέλιο". Οὔτε λέξη φυσικά, ὅτι τὸ χάος τὸ δημιούργησε μὲ τὴν πολιτική της ἡ δική του χώρα, οὔτε λέξη γιὰ τὶς ὀρδὲς τῶν παρανοϊκῶν ἰσλαμιστῶν ἐξτρεμιστῶν κάθε λογῆς ποὺ κόβουν κεφάλια τοὺς ὁποίους ἡ Τουρκία ἐξόπλισε καὶ ὑποστηρίζει μὲ κάθε τρόπο, ἀκριβῶς γιὰ νὰ καταπνίξουν κάθε κουρδικὴ ἐνέργεια στὸ αἷμα. (defence-point.gr)

Μὴν νομίζετε ἀπὸ τὰ παραπάνω  ὅτι τὸν ρόλο του  "Κανάρη τοῦ πυρπολητή" θὰ τὸ παίξουν οἱ Κοῦρδοι, ἀλλὰ τὸ ΥΓΡΟ ΠΥΡ τῆς ἐποχῆς μας ποὺ εἶναι τὰ πλούσια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τῆς εὐρύτερης ἠπειρωτικῆς καὶ ὑποθαλάσσιας περιοχῆς στὴν Ν.Δ Εὐρασία καὶ στὴν ἀνατολικὴ λεκάνη τῆς Μεσογείου. Οἱ Κοῦρδοι αὐτὸς ὁ ἀδικημένος λαὸς ποὺ πρέπει τελικὰ νὰ βρεῖ τὸ δίκαιό του γίνεται τὸ "εὔφλεκτο στουπί" στοὺς σχεδιασμοὺς ποὺ ἐκπονήθηκαν ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια καὶ τώρα ἂπ ὅτι φαίνεται ἔχουν φτάσει στὸ τελευταῖο ἐπίπεδό της ἐφαρμογῆς τους.

Μετὰ τὰ τεκταινόμενα καὶ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς θέσεως τοῦ κ. Ἐρντογᾶν εἶναι ἄξιον ἀπορίας τί εἴδους ταχύτητες ἀλλαγῆς στρατηγικῆς πλεύσης θὰ δοῦμε στὶς μεγάλες κουρδικὲς παρατάξεις καὶ ἀναφερόμασθε στὴν Περιφερειακὴ Διοίκηση τοῦ Κουρδιστᾶν (ΠΔτΚ) τοῦ Β. Δ Ἰρὰκ μὲ πρόεδρο τῆς ΠΔτΚ τὸν Μεσοὺτ Μπαρζανὶ ποὺ διατηροῦσε διπλωματικοὺς διαύλους μὲ τὴν Τουρκία σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἄλλες παρατάξεις ποὺ εἶναι τὸ Κουρδικὸ Ἀπελευθερωτικὸ Κίνημα μὲ ἡγέτη τὸν ἔγκλειστο Ὀτζαλᾶν, τὸ ὁποῖο δραστηριοποιεῖται στὴν Τουρκία μὲ τὸ Κόμμα Εἰρήνης καὶ Δημοκρατίας (BDP) καὶ στὴ Συρία τὸ Κόμμα Δημοκρατικῆς Ἑνότητας (PYD);

Ἀλλὰ μποροῦμε νὰ δοῦμε καὶ σκηνὲς "ἀπείρου κάλλους" μέσα στὴν Τουρκικὴ Ἐθνοσυνέλευση. Εἶναι ὅμως πιὸ σίγουρο ἀπὸ τὸ βέβαιο ὅτι στὴν πάλαι ποτὲ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ περιοχὴ τῆς Ἀντιοχείας μὲ τὸν ἀνώτερο δημογραφικὸ δείκτη σὲ Κουρδικὸ στοιχεῖο νὰ παίζεται  τέτοιο γεωπολιτικὸ παιχνίδι  μὲ τὴν μελλοντικὴ ἔξοδο τῆς Κουρδικῆς παρουσίας μέσω αὐτῆς τῆς στενῆς λωρίδας τουρκικοῦ ἐδάφους στὴν Θάλασσα ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ριζοκάρπασο καὶ τὸ Ἀκρωτήριο τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στὰ Κατεχόμενα τῆς Κύπρου!!!

Ἡ Γεωγραφικὴ γνώση τῆς περιοχῆς μᾶς παραπέμπει σὲ γειτονικὰ πλουτοφόρα ἐνεργειακὰ οἰκόπεδα τῆς Κυπριακῆς Ὑφαλοκρηπίδας καὶ σὲ σταυροδρόμια διαδρομῶν στρατηγικῶν ἀγωγῶν μεταφορᾶς ἐνεργειακοῦ  πλούτου στὴν Εὐρώπη.

Καὶ ἐνῶ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τουλάχιστον τὰ προηγούμενα τρία χρόνια ἀποκτήσαμε ἐμπειρικὰ τὸ  know how πὼς μποροῦν κάποιοι ἀπὸ τὸ πουθενὰ νὰ σοὺ ¨¨φᾶνε στὸ ἄψε σβήσ娨 μελλοντικὰ ἔσοδα ἀπὸ πλουτοπαραγωγικὲς πηγές, ὁ  Σουλτάνος Ἐρτνογᾶν δὲν παραδειγματίσθηκε ἀπὸ τὸ πάθημά μας, ἀλλὰ μᾶς χλεύαζε  ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, μέχρι ποὺ ἦρθε καὶ ἡ δικιά του σειρὰ δοκιμασιῶν.

Πλέον τὸ τουρκικὸ παζάρι τελείωσε καὶ οἱ πρώην φίλοι καὶ σύμμαχοι δὲν κάνουν χατήρια ὅπως παλιά. Ὁ πυρπολητὴς Κανάρης ἤδη πλησιάζει μὲ τὴν σκούνα του καὶ κρατάει τὸ μπουρλότο μὲ τὸ στουπί… Οἱ Πνευματικοὶ νόμοι καὶ οἱ παλιοὶ λογαριασμοὶ τῆς Τουρκίας μὲ γενοκτονίες καὶ ὁλοκαυτώματα ἀθώων πλασμάτων ΤΟΝ φέρνουν πιὸ γρήγορα στὴν ναυαρχίδα τῆς Τουρκικῆς πολιτικῆς σκηνῆς.

Υ.Γ ἀφιερωμένο στοὺς  σφαγιασθέντες ὑπὸ τῶν τούρκων Προγόνων μου "ἐκ τῶν συνωστισμένων στὴν προκυμαία τῆς Σμύρνης".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.