27 Δεκ 2013

26η Δεκεμβρίου: Ἑορτὴ τῶν Ἐπιλοχείων τῆς Θεοτόκου «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ»

Tοῦ π. Διονυσίου Ταμπάκη
Μᾶς ἀναφέρει ὁ «Ἅγιος» τῶν Γραμμάτων Ἄλ.Παπαδιαμάντης στὸ Διήγημά του «Παναγία ἡ γλυκοφιλοῦσα» τὰ ἑξῆς: .
«…Τὸ παρεκκλήσιον ἑόρταζε, τὴ 26 Δεκεμβρίου, τὴν Σύναξιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἤτοι τὰ Ἐπιλόχια, Λεχοὺς ἀμώμου, ἀνδρὸς μὴ γνούσης λέχος (κλίνη).  Κατωθεν τῆς εἰκόνος, ἐπὶ τῆς λευκῆς μεταξοϋφοὺς ποδιᾶς, ἐφαίνοντο ἀνηρτημένα παιδάκια, καὶ μόνον παιδάκια ἀσημένια…  Τὰ παιδάκια τὰ ἀνηρτημένα ἐπὶ τῆς λευκῆς ποδιᾶς ἤσαν ὁμοιώματα μικρῶν παιδίων, ταχθέντα ἀπὸ τὰς μητέρας, ὅταν τὰ μικρὰ τῶν ἤσαν ἄρρωστα, εἰς τὴν Παναγίαν τὴν Γλυκοφιλοῦσαν, τὴν μητέρα τοῦ θείου Βρέφους καὶ προσφερθέντα εἰς τὸν ναὸν τῆς μετὰ τὴν ἴασιν τῶν ἀρρώστων…»
Τούτη τὴν ἡμέρα λοιπὸν ἑορτάζουμε, κατὰ τὴν Ἐκκλησιαστική μας παράδοση, τὴν Παναγία τὴν Γλυκοφιλοῦσα, προστάτιδα τῶν Λεχωνῶν καὶ τῶν ἀθῴων βρεφῶν τῶν, ἀφοῦ καὶ ἡ Θεοτόκος διέβη τὴν κατάσταση τῆς λοχείας ἀπὸ....
τον μικρὸ Χριστό, μέσα στὴν στοργικοτάτη τῆς ἀγάπη, τὰ γλυκύτατα μητρικὰ φιλιὰ καὶ τὴν πύρινη λατρεία της πρὸς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Υἱὸ Τοῦ Θεοῦ καὶ παιδί της.

Ἀπολυτικίον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς βρέφος βαστάζουσα, ἐν ταῖς ἀγκάλαις Ἁγνή, τὸν πάντων δεσπόζοντα, σάρκα λαβόντα ἔκ σού, χαρᾶς ὤφθης πρόξενος· ὅθεν πάσα ἡ κτίσις, ἀνυμνεῖ χαρμοσύνως, σήμερον Θεοτόκε, τὴν φρικτήν σου λοχείαν· πηγὴν γὰρ ἀθανασίας, κόσμω ἐκύησας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.