6 Δεκ 2013

Τὸ χρονικό τῆς ἄμεσης ἀντίδρασης τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθόδοξων χριστιανῶν γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία


Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
Πῶς ξεκινάει τὸ ἱστορικὸ μέσα στὸ Νοέμβριο τοῦ 2013...
8/11/2013: Πρόταση νόμου κατέθεσε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τοῦ Κόμματος Ἐθνικιστικῆς Δράσης, Γιουσοὺφ Χαλάτσογλου: «Ἡ πρόταση νόμου κατατέθηκε μὲ σκοπὸ τὴν λειτουργία τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς τζαμὶ καθὼς ἔμεινε ὄρθια  ἐπὶ 481 χρόνια μὲ τὶς προσευχὲς τοῦ μουεζίνι καὶ εἶναι ἕνα σύμβολο τῆς Ἅλωσης τῆς Κωνσταντινούπολης». Ἀντίστοιχο αἴτημα εἶχε ἐκφράσει πρὸ λίγων ἑβδομάδων καὶ ὁ μουεζίνης τῆς Κωνσταντινούπολης. Ὁ μουεζίνης στὴν ὁμιλία του στὸ Μπλὲ Τζαμὶ μετὰ τὴν προσευχὴ τοῦ Μπαϊραμιοῦ εἶχε δηλώσει πὼς «ἡ Ἁγία Σοφία κλαίει. Ἡ Ἁγία Σοφία ψάχνει τοὺς προσκυνητές της. Μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Θεοῦ μία μέρα, ὅλοι μαζὶ θὰ προσευχηθοῦμε κάποιο μπαϊράμι στὴν Ἁγία Σοφία».
16/11/13: «Κοιτᾶμε τὴν καημένη τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ καὶ εὐχόμαστε νὰ ἐπιστρέψει στὶς καλὲς τὶς ἡμέρες» εἶπε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἐρντογᾶν καὶ εἰσηγήθηκε νὰ ξαναγίνει τζαμὶ ἡ Ἁγιὰ Σοφιά. «Στὸ παρελθὸν ἦταν δυνατὸν νὰ ἀποδεχόμαστε πρώην τεμένη νὰ λειτουργοῦν ὡς μουσεῖα. Τώρα ὅμως ὑπάρχει μία διαφορετικὴ Τουρκία», εἶπε ὁ Μπουλὲντ Ἀρίντς, κατὰ τὴ διάρκεια ὁμιλίας του στὴν Κωνσταντινούπολη.
25/11/13:  Ἡ Τουρκικὴ Ἐθνικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση-[Milli Turk Talebe Birligi], ξεκινᾶ μία ἐκστρατεία γιὰ νὰ συγκεντρώσει ἔγγραφες δηλώσεις ἀπὸ ὅλη τὴν τουρκικὴ ἐπικράτεια γιὰ....
τὴν λειτουργία τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς τζαμὶ ποὺ «ἀποτελεῖ τὸ σῆμα τοῦ Προφήτη, τὴν νίκη τοῦ κατακτητῆ, καὶ ἔνδειξη τῆς μεγάλης Τουρκίας- Ἡ Ἁγία Σοφία νὰ γίνει τζαμί». Ἡ ἐκστρατεία ἄρχισε στὶς 24 Νοεμβρίου, τὴν ἡμέρα ποὺ μετατράπηκε σὲ μουσεῖο. Ἡ καμπάνια λέει ὅτι «στὶς 29 Μαΐου ποὺ εἶναι ἡ ἐπέτειος τῆς κατάκτησης τῆς Κωνσταντινούπολης θὰ τερματιστεῖ ἡ ἐκστρατεία τῶν ὑπογραφῶν καὶ θὰ παραδοθοῦν στὸν πρωθυπουργό».

Ω ΘΡΑΣΟΣ ΑΠΥΘΜΕΝΟ  ΤΩΝ ΝΕΟΘΩΜΑΝΩΝ!!

Δὲν πρόκειται νὰ σταθοῦμε στὶς χλιαρὲς ἀνακοινώσεις, ἀλλὰ θὰ ἀναδείξουμε τὴν ἄμεση συγκινητικὴ πρωτοβουλία ποὺ ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ δεκάδες ἱστολόγια νὰ συγκεντρωθοῦν ὑπογραφὲς γιὰ νὰ ἐπαναλειτουργήσει ἡ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ὡς ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ. Πλέον οἱ Τοῦρκοι ἔχουν δείξει τὶς ἀληθινὲς προθέσεις τους καὶ δὲν σέβονται τὸ μνημεῖο αὐτὸ τῆς Παγκόσμιας Πολιτιστικῆς καὶ Πολιτισμικῆς Κληρονομιᾶς, ὥστε νὰ τοῦ στερήσουνε  ἀκόμη καὶ τὴν λειτουργία του σὰν Μουσεῖο στὸ μέλλον.

Ἄραγε γιατί οἱ Τοῦρκοι μαζεύουν ὑπογραφές; Ἀκριβῶς γιὰ νὰ νομιμοποιήσουν τοὺς σχεδιασμούς τους, νὰ ἀναβιώσουν τὴν Ὀθωμανικὴ Αἴγλη τοῦ παρελθόντος μὲ βιτρίνα πλέον τὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ καὶ νὰ δημιουργήσουν τετελεσμένα, δηλ. ὅτι εἶναι οἱ φυσικοὶ καὶ νόμιμοι κληρονόμοι αὐτοῦ του Παγκοσμίου Σεβάσματος. Νὰ λοιπὸν γιατί μᾶς προπαγάνδιζαν μὲ τὰ τουρκικὰ σήριαλ τὴν "ἐνδοξη" ἱστορία τους.

26 Νοεμβρίου 2013:  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΔΟΘΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ καὶ ἦταν  ἰσοδύναμη μὲ τὰ σχέδια τοὺς δηλ. νὰ μετατρέψουν τὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ἀπὸ μουσεῖο σὲ τζαμί.

Ὑπογράψτε ὥστε ἡ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ νὰ λειτουργήσει ξανὰ ὡς Ὀρθόδοξος Ναός: http://www.avaaz.org/el/petition/Se_kathe_politi_toy_kosmoy_Ypograpste_oste_i_AGIA_SOFIA_na_leitoyrgisei_xana_os_Orthodoxos_Naos/?copy  ὁ σύνδεσμος ποὺ σᾶς ὁδηγεῖ στὴν ψηφοφορία.

Γιατί εἶναι σημαντικό; Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ δημιουργήθηκε ἀπὸ Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς καὶ λειτούργησε ὡς Ὀρθόδοξος Ναὸς γιὰ αἰῶνες. Κάθε ἄλλη χρήση τῆς εἶναι καταχρηστικὴ καὶ παράνομη καὶ προσβάλλει τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη τῆς ὁποίας ὑπῆρξε τὸ κέντρο της.  Εἶναι σημαντικὴ κάθε ψῆφος γιατί οἱ ἡγεσίες σιωποῦν. Εἶναι σημαντικὴ κάθε ψῆφος γιὰ νὰ κατατεθεῖ ἀπέναντι στὴν θέληση τῶν Τούρκων νὰ μετατρέψουν τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ σὲ τζαμί. Εἶναι σημαντικὴ κάθε ψῆφος γιὰ πνευματικοὺς λόγους καὶ δείχνει πὼς κατανοοῦμε τὸ βάρος τῆς εὐθύνης τῆς κληρονομιᾶς ποὺ φέρουμε ὡς Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Κάθε ψῆφος εἶναι ἕνα κερὶ δέησης πρὸς τὸν Κύριό μας νὰ δώσει ὥστε νὰ ξαναλειτουργήσει ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ ὡς Ὀρθόδοξος Ναὸς ὅπως τῆς ἁρμόζει. Πρόκειται γιὰ ἕνα δημοψήφισμα ποὺ - ἂν μὴ τί ἄλλο - κάνει καλὸ στὴν καρδιά μας... ἐν μέσω τῶν βασάνων ποὺ διερχόμαστε σὰν ΕΘΝΟΣ καὶ ἀναπτερώνει τὸ πεσμένο ἠθικό μας.

Ἀπὸ 26 Νοεμβρίου μέχρι  5  Δεκεμβρίου ἔχουν συγκεντρωθεῖ καὶ ἔχουν ξεπερασθεῖ οἱ 6500 ψῆψοι.  Μία κατὰ ἀρχὴν ἔνδειξη ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀντιδροῦν στὰ παραπάνω ἄνομα σχέδια. Καὶ φυσικὰ τώρα εἶναι ἕνα μικρὸ ρυάκι διαμαρτυρίας. Ἀπὸ  τὴν ΠΙΣΤΗ καὶ τὴν ΘΕΛΗΣΗ μᾶς ἐξαρτᾶται ἂν γίνει ποτάμι καὶ χείμαρρος γιὰ νὰ "πνίξει" βέβηλους σχεδιασμούς.

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ἀνήκει σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ἔχει ΟΡΘΟΔΟΞΗ χιλιόχρονη ὑπόσταση. Αὐτὸ πρέπει νὰ διατρανωθεῖ σὲ κάθε γωνιὰ τῆς γὴς καὶ σὲ κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο ποὺ σέβεται τὴν ἀλήθεια τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας. Ἂν ρωτᾶτε ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ὄφελος; Τώρα αὐτὸ ποὺ περνάει ἀπὸ τὸ χέρι μᾶς σύννομα, αὐτὸ κάνουμε. Καὶ δὲν θὰ μποροῦν νὰ μᾶς ποῦν τὰ μικρὰ παιδιὰ ¨¨ ὅτι δὲν κάναμε τίποτε ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὸ τὸ ἁπλὸ πράγμᨨ.

Υ. Γ Θεώρησα ὑποχρέωσή μου  νὰ καταγράψω τὸ ἱστορικὸ αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν  καὶ τὴν συλλογικὴ προσπάθεια ἀνθρώπινων καρδιῶν- ψηφοφόρων ποὺ πάλλονται ἀπὸ ΧΡΙΣΤΟ καὶ ΕΛΛΑΔΑ καὶ μάλιστα σὲ ὅλη τὴν Ὑφήλιο. Μία μικρὴ ἡλιαχτίδα ὅτι ἡ  Ἑλλάδα καὶ ἡ Ἀλήθειά της  δὲν ἔχουν πεθάνει ἀκόμα ὅπως ἐπιθυμοῦν κάποιοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.