13 Δεκ 2013

13 τοῦ Δεκέμβρη... 1943: Ὁλοκαύτωμα στὰ Καλάβρυτα! 2013: "Ὁλοκαύτωμα" στὸ Αἰγαῖο...

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
Δεκαπέντε χρόνια μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς παραγγελίας του ἀπὸ τὴν Κύπρο, 14 χρόνια μετὰ τὴν ἄφιξή του στὴν Κρήτη καὶ πέντε χρόνια μετὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ἰδιοκτησίας του ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα (μέχρι τότε ἀνῆκε στὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία), ἔγινε μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία ἡ πρώτη βολὴ ἀποδοχῆς τοῦ θεωρούμενου ὡς κορυφαίου ἀντιαεροπορικοῦ/ἀντιβαλλιστικοῦ συστήματος στὸ ΝΑΤΟ, τοῦ ρωσικῆς κατασκευῆς ἀντιαεροπορικοῦ συστήματος μακροῦ βεληνεκοῦς S-300PMU-1  στὸ Πεδίο Βολῆς Κρήτης. Ἡ σημερινὴ βολὴ ἀποδοχῆς ἀπὸ τὸ Α/Α σύστημα S300 PMU1 εἶχε, μεταξὺ ἄλλων, καὶ ἕνα ρεκόρ: Τὴν κατάρριψη ἐναέριου στόχου στὴν μεγαλύτερη ἀπόσταση ποὺ ἔχει γίνει μέχρι σήμερα στὴν Ἑλλάδα. Ὁ στόχος καταστράφηκε ἀπὸ ἕνα βλῆμα 9M82 σὲ ἀπόσταση 30 χλμ, καὶ ἐνῶ ἐκτελοῦσε ἑλιγμοὺς ἀποφυγῆς. (defencenet.gr) 
Τὸ Ἑλληνικὸ Αἰγαῖο σήμερα γέμισε φῶς καὶ φωτιὰ στέλνοντας μήνυμα... Ποῦ ἀλλοῦ; Πρὸς Ἀνατολᾶς καὶ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ "Σουλτάνου" Τ.Ἐρντογᾶν, Α.Νταβούτογλου ἦρθε ἐδῶ γιὰ νὰ μᾶς θέσει τοὺς ὅρους του, ἀνασύροντας γιὰ ἄλλη μία φορὰ θέμα "τουρκικῆς" μειονότητας στὴν....
Θράκη. Ὅλοι μας εὐχαριστοῦμε καὶ δίνουμε συγχαρητήρια στοὺς συντελεστὲς αὐτοῦ του ἐγχειρήματος καὶ ἰδιαίτερα στὰ παιδιὰ τῆς Ἐθνικῆς Ἀεράμυνας μὲ τὴν εὐχὴ  νὰ κάνουν τὸ Αἰγαῖο πραγματικὸ ¨¨Ὁλοκαύτωμᨨ ἂν τὸ ἀπαιτήσουν οἱ καιροί.
Εὔλογο ὅμως τὸ παρακάτω ἐρώτημα. Γιατί οἱ προηγούμενες πολιτικὲς ἡγεσίες εἶχαν πακεταρισμένη  τόσα χρόνια τὴν "Mercedes" τοῦ ἀντιβαλλιστικοῦ  αὐτοῦ συστήματος ἀφοῦ πρῶτα τὴν εἶχε  χρυσοπληρώσει μὲ τὸν ἱδρώτα τοῦ ὁ Ἑλληνικὸς Λαός; Ποιoὶ ἐμπόδιζαν τὴν χρήση του; Φαίνεται λογικὸ ὅτι ἡ πολύχρονη ἀχρηστία τοῦ συστήματος αὐτοῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀμυντικὴ θωράκιση ἀποδυνάμωνε καὶ τὴν διπλωματικὴ φαρέτρα τῆς Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς μας. Πόσο διαφορετικὰ θὰ μᾶς ὑπολόγιζε τόσα χρόνια ὁ ἐξ ἀνατολῶν γείτονας  ἂν εἴχαμε ἐνεργοποιήσει τὸ "βέλος" αὐτό;

Ἂν ἡ Ἑλλάδα εἶχε ἀναβαθμισθεῖ γεωπολιτικὰ  μὲ τὸ σύστημα αὐτὸ  πῶς  θὰ μᾶς ἔβλεπαν ἄραγε οἱ τοκογλυφικὲς ἀγορές; Ἀπαντήσεις καὶ ἑρμηνεῖες μποροῦν νὰ δοθοῦν καὶ μποροῦν νὰ ποικίλλουν. Ὅλοι ὅμως θὰ συμφωνούσαμε ὅτι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Καὶ τώρα τὸ μεῖζον ἐρώτημα. Ποιοὶ σήμερα τὸ ἐπέτρεψαν; Θὰ πεῖτε "Κάλιο Ἀργὰ παρὰ ποτέ". Λοιπὸν τὸ Αἰγαῖο σήμερα γιόμισε μὲ φωτιὰ τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ σκηνικό του διαφέρει ἀπὸ αὐτὸ τῶν προηγουμένων ἐτῶν.

Καὶ τὸ σημερινὸ σκηνικὸ ἔχει  πλήρη ἀνατροπὴ τῶν γεωπολιτικῶν συμμαχιῶν ποὺ ἴσχυαν στὸ παρελθὸν στὴν περιοχή, ἔχει πλήρη διαμορφωμένη  γνώση τοῦ ἀσύλληπτου ἐνεργειακοῦ πλούτου ποὺ εἶναι ἐνθυλακωμένος στὰ γεωλογικὰ ἀντίκλινα κυρίως πέριξ της Κρήτης  καὶ  ἔχει μία ἀπέραντη θλίψη ποὺ βλέπει τὴν  Ἑλλάδα "ΔΕΔΕΜΕΝΗ" μὲ μνημόνια καὶ ἐνυπόθηκα χρέη. Δηλ. μία Ἑλλάδα ποὺ ζεῖ ἕναν μνημονιακὸ ἐφιάλτη καὶ ἕνα ἐπικίνδυνο ξύπνημα νὰ ζήσει ἕνα οἰκονομικὸ "Ὁλοκαύτωμα".

13 Δεκεμβρίου 1943 μεσημέρι  στὰ Καλάβρυτα. Μὲ τὸν ὀδοντωτὸ σιδηρόδρομο, φορτηγὰ καὶ ζῶα μετέφεραν ὅλη τὴν περιουσία τῶν Καλαβρυτινῶν, ἀκόμα καὶ τὰ κοπάδια ζώων, γενικὰ ὅ,τι πολύτιμο συγκέντρωσαν ἀπὸ τὴ λεηλασία σπιτιῶν, Τραπεζῶν καὶ Δημοσίου Ταμείου. Ποιοί; Οἱ Γερμανοὶ ναζίστες. Ἐνῶ ἡ πόλη καιγόταν, 2.30΄ τὸ μεσημέρι, οἱ ριπὲς τῶν πολυβόλων ἄρχιζαν νὰ ρίχνουν ἄψυχα τὰ σώματα ὅλων τῶν συγκεντρωμένων ἀντρῶν καὶ ἐφήβων.  Καὶ  τὰ ἀποτελείωναν μὲ τὴν "χαριστικὴ βολή".

Λίγες ὧρες πρίν, χτύπησαν οἱ καμπάνες τῆς κεντρικῆς Ἐκκλησίας καὶ δόθηκε διατα¬γὴ νὰ συγκεντρωθοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι στὸ δημοτικὸ σχολεῖο. Στὴ συνέχεια, οἱ γυναῖκες, τὰ παιδιὰ καὶ οἱ λίγο-στοὶ ὑπερήλικές της πόλης κλείστηκαν σὲ αἴθουσες διδασκαλίας, ἐνῶ ὅλοι οἱ ἄνδρες ἀπὸ 14 ἕως 65 ἐτῶν ὁδηγήθηκαν σὲ φά¬λαγγες σὲ κοντινὴ ἐπικλινῆ τοποθεσία, τὴν Ράχη τοῦ Καππῆ. Ὁ χῶρος ἦταν προσεκτι¬κὰ ἐπιλεγμένος, καθὼς ἡ ἀμφιθεατρική του διαμόρφωση δὲν θὰ ἐπέτρεπε σὲ κανέναν νὰ γλιτώσει ἀπὸ τὶς ριπὲς τῶν πολυβόλων ποὺ εἶχαν τοποθετηθεῖ περιμετρικά.

Μαρτυρία ποὺ διατηρῶ ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ ἀπὸ συγγενικὸ πρόσωπο τοῦ Ἱερέα- Κληρικοῦ θύματος ποὺ προπορευόταν τῆς ἀνθρώπινης φάλαγγας τῶν ὑπολοίπων ὑποψηφίων θυματῶν. "Ὁ παπὰς  ἀποβραδὶς διαισθάνθηκε τὸ μαρτυρικὸ τέλος τοῦ ποιμνίου του καὶ γιὰ αὐτὸ πρὸς τὴν πορεία στὸ τόπο τῆς ἐκτέλεσης ἔψελνε τὴν ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ γιατί γνώριζε  ὅτι μετὰ τὴν ἐκτέλεσή τους δὲν θὰ ὑπῆρχε κανεὶς γιὰ νὰ τοὺς διαβάσει".

Τὸ ρολόι στὸ ἀριστερὸ κωδωνοστάσιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Καλαβρύτων τῆς ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ  εἶναι σταματημένο στὴν ὥρα τῆς ναζιστικῆς θηριωδίας,. Ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ 1943 σώθηκαν ἀπὸ τὸν ὁλοσχερῶς καταστραφέντα Ἱερὸ Ναὸ οἱ καμπάνες καὶ οἱ ἔξι κολῶνες ποὺ στήριζαν τὴν παλαιὰ ὀροφή. Ὁ Ναὸς ξαναχτίστηκε μέσα ἀπὸ τὶς στάχτες τοῦ τὸ 1946. Ἀπὸ τὰ λατρευτικὰ σκεύη τῆς Ἐκκλησίας δὲν διασώθηκε τίποτε. Μόνο μέσα στὶς στάχτες βρῆκαν τὸ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ποὺ διασώθηκαν σελίδες τοῦ γιατί τὸ κάλυπτε τὸ μεταλλικὸ περίβλημά του.

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2000 τὸ προσκύνησα στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Καλαβρύτων καὶ ὁ τότε ὑπεύθυνος Ἱερέας τοῦ Ναοῦ ἀφοῦ μου μίλησε διεξοδικὰ γιὰ τὸ χρονικό της καταστροφῆς, ἄνοιξε τὸ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ καὶ μοῦ ἔδειξε τὴν πρώτη σελίδα ποὺ εἶχε σωθεῖ ἀπὸ τὴν φωτιά.

Μετὰ μὲ ρώτησε... Τί βλέπεις; Εἶχε σχηματισθεῖ ὁλοφάνερα τὸ πρόσωπο τοῦ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ στὸ πρῶτο φύλλο ἀπὸ τὴν πύρωση τοῦ μεταλλικοῦ περιβλήματος. ΤΟ ἀσπάσθηκα καὶ ἀνατριχίασα γιατί ἐκείνη τὴν στιγμὴ "κοινωνοῦσα" τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Ἡρωικῶν Καλαβρύτων.

Ἀδέλφια τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι εἴμασθε Λαὸς ποὺ βγαίνει ζωντανὸς ἀπὸ Ὁλοκαυτώματα καὶ μένει ζωντανὸς γιὰ νὰ συνεχίσει νὰ γράφει Ἱστορία. Ἂς ἀποδείξουμε ὅτι ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.