20 Οκτ 2013

Ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς ἐξοργίζει τοὺς Τούρκους

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὴν μήνη τοῦ προέδρου τοῦ «Ἱδρύματος Ἀλληλεγγύης Τούρκων Δυτικῆς Θράκης», προκάλεσε ὁ σεβασμιώτατος Πειραιῶς, κ. Σεραφείμ, (Pire Mitropolit), ὁ ὁποῖος πρὸ ἡμερῶν διοργάνωσε στὴν μητρόπολή του ἡμερίδα μὲ θέμα τοὺς Πομάκους τῆς δυτικῆς Θράκης, παρουσία καὶ τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, κ. Γεροντόπουλου.
Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Yeni Safak, (19/10), δριμεία ἐπίθεση κατὰ τοῦ μητροπολίτη Πειραιῶς ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, κ. Γεροντόπουλου, ἐξαπέλυσε ὁ πρόεδρος τοῦ «Ἱδρύματος Ἀλληλεγγύης Τούρκων Δυτικῆς Θράκης», Taner Mustafaoglu, ἐξ αἰτίας τῆς πρόσφατης ἡμερίδας ποὺ ἔγινε γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς πολιτιστικῆς καὶ ἐθνολογικῆς ταυτότητας τῶν Πομάκων τῆς Δυτικῆς Θράκης, ἕνα ἀρχαῖο ἑλληνογενὲς φύλο τῆς περιοχῆς, καὶ τὴν διαφοροποίησή τους ἀπὸ τοὺς τουρκογενεῖς τῆς μειονότητας. Ο Taner Mustafaoglu ἀνέφερε μὲ προκλητικὸ τρόπο ὅτι ἡ ἡμερίδα αὐτὴ ἀπέβλεπε στὸ νὰ δημιουργήσει διασπαστικὲς τάσεις μέσα στοὺς κόλπους  τῆς «τουρκικῆς», ὅπως τὴν χαρακτήρισε, μειονότητας τῆς δυτικῆς Θράκης, ἡ ὁποία, ὅπως ὑποστήριξε, εἶναι ἄρρηκτα συνδεμένη μὲ τὴν «μητέρα πατρίδα», τὴν...
Τουρκία.

Στὸ ἴδιο δημοσίευμα ὁ πρόεδρος τοῦ «Ἱδρύματος Ἀλληλεγγύης Τούρκων Δυτικῆς Θράκης», ποὺ εἶναι τὸ πιὸ ἀνθελληνικὸ ἵδρυμα τῶν Τούρκων στὴν περιοχή, προχώρησε ἀκόμα περισσότερο στὴν ἔντονη κριτικὴ του κατὰ τῆς ἡμερίδας τῆς Μητρόπολης Πειραιῶς, ἰσχυριζόμενος πὼς μὲ αὐτὲς τὶς κινήσεις προσβάλλεται ἡ συνείδηση τῆς μειονότητας ποὺ εἶναι ἑνωμένη μὲ τὴν τουρκικὴ ἐθνικὴ συνείδηση καὶ προεξόφλησε ὅτι τέτοιες ἐνέργειες δὲν θὰ βροῦν καμία ἀνταπόκριση ἀπὸ τὸν λαὸ τῆς «τουρκικῆς μειονότητας» τῆς δυτικῆς Θράκης. Κατηγόρησε μὲ  ἔντονο τρόπο καὶ τὸν πρόεδρο τοῦ «Ἰνστιτούτου Πομάκων», κ. Ibrahim Kenar, ὅτι ἀναπτύσσει ἀντιτουρκικὴ προπαγάνδα καὶ ἰσχυρίστηκε ὅτι τέτοιες ἐνέργειες ἔρχονται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὰ αἰσθήματα τῶν Πομάκων ποὺ κατοικοῦν σήμερα στὴν Τουρκία.  Ἀπέρριψε δὲ μὲ κατηγορηματικὸ τρόπο ὅλες τὶς θεωρίες περὶ μὴ τουρκικῆς καταγωγῆς τῶν Πομάκων, τονίζοντας ὅτι ὅλα αὐτὰ ἐντάσσονται στὴν «καταπιεστικὴ» προπαγάνδα ποὺ ἔχει ἀναπτύξει τελευταία τὸ ἑλληνικὸ κράτος κατὰ τῆς «τουρκικῆς» μειονότητας τῆς δυτικῆς Θράκης. Νὰ σημειώσουμε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ Πομάκοι εἶναι τουρκικῆς καταγωγῆς ἀπὸ τὰ τουρκικὰ φύλα τῶν Οὔζων καὶ Πετσενέγκων, χωρὶς ὅμως νὰ μποροῦν νὰ τὸ ἀποδείξουν ἱστορικὰ καὶ νὰ ἐξηγήσουν ὅτι ποτὲ στὴν ἱστορία του δὲν μιλοῦσαν κάποια τουρκικὴ διάλεκτο.

Στὰ «πυρὰ» τοῦ ἀνεκδιήγητου Taner Mustafaoglu βρέθηκαν κι οἱ ἄλλοι ὁμιλητές τς ἡμερίδας τῆς Μητρόπολης Πειραιῶς γιὰ τὴν δυτικὴ Θράκη, ὅπως ὁ πρόεδρος τῆς «Ἕνωσης Σμυρναίων», στρατηγὸς Τσίρκας Εὐάγγελος, ὁ πρόεδρος τοῦ «Ἱδρύματος Ἀλεξανδροπουλιτῶν» ναύαρχος κ. Παρασκευόπουλος καὶ ἡ καθηγήτρια, κ. Ἑλένη Χόρτη, ἡ ὁποία παρουσίασε εἰδικὴ μελέτη γιὰ τοὺς Πομάκους σὰν ἕνα χαμένο ἱστορικὸ φύλο τῆς δυτικῆς Θράκης. Ἐκτὸς ὅλων αὐτῶν, ὁ πρόεδρος τοῦ «Ἱδρύματος Ἀλληλεγγύης Τούρκων Δυτικῆς Θράκης» κατέκρινε καὶ τὴν κίνηση τῶν ἀθιγγάνων τῆς δυτικῆς Θράκης, οἱ ὁποῖοι, σύμφωνα μὲ τὸν Mustafaoglu, ἔχουν τὸ θράσος νὰ διεκδικήσουν ξεχωριστὸ μουσουλμανικὸ τέμενος ἀποκλειστικὰ γιὰ δική τους χρήση.

Μὲ ὅλα αὐτὰ φαίνεται πὼς γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ τουρκικὴ προκλητικότητα ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ κάθε μέσο στὴν Δυτικὴ Θράκη, ἐντάσσεται στὴν προσπάθεια τῆς Τουρκίας νὰ «κοσυφοπεδοποίησει» τὴν περιοχὴ καὶ νὰ ἀναβιώσει τὴν λεγόμενη «Τουρκικὴ Δημοκρατία τῆς Δυτικῆς Θράκης». Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ κινήσεις ὅπως αὐτὴ τοῦ θαρραλέου Σεβασμιότατου Πειραιῶς, κ. Σεραφείμ, γίνονται στόχος ἔντονων τουρκικῶν ἀντιδράσεων. Εὐχή μας καὶ ἄλλοι μητροπολίτες νὰ μιμηθοῦν τὸ παράδειγμα τοῦ ἐν λόγω Δεσπότη, ποὺ τιμᾶ μὲ κάθε τρόπο τὸ ἱερό του ράσο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.