28 Σεπ 2013

Μὴν στενοχωρεῖσαι κ. Ὀμπάμα, ὑπάρχει κάτι ποὺ θὰ καλύψει τὸ κενό τῆς Ἀμερικανικῆς Φούσκας!

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἐμεῖς μεγαλώσαμε μὲ τὸ Ἀμερικανικὸ ὄνειρο καὶ ἐσὺ μᾶς μιλᾶς γιὰ ἀμερικανικὴ φούσκα... Εἶσαι μὲ τὰ καλά σου; Ἐδῶ μιλᾶς γιὰ τὴν ἴδια τὴν παγκόσμια οἰκονομία!!
Καὶ τί φταίω ἐγὼ ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ Ἀμερικάνοι μὲ ἐπίσημες  ἀνακοινώσεις ἀποκαλύπτουν ἀλήθειες;
Τὸ παραμύθι ξεκινάει πάντα "μία φορὰ καὶ ἕνα καιρὸ στὸν κόσμο τῆς Ἄγριας Δύσης...." καὶ κοντεύει νὰ τελειώσει "καὶ ἔζησαν αὐτοὶ ἄσχημα καὶ ὁ ὑπόλοιπος κόσμος χειρότερα".
Ἔκκληση στὸ Κογκρέσο νὰ μὴν κλείσει τὸ διακόπτη τῆς οἰκονομίας ἀπηύθυνε τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς (τοπικὴ ὥρα ΗΠΑ) ὁ Μπαρὰκ Ὀμπάμα λίγη ὥρα μετὰ τὴν ὑπερψήφιση ἀπὸ τὴ Γερουσία ἑνὸς νομοσχεδίου γιὰ τὴν ἔκτακτη χρηματοδότηση τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ ἕως τὶς 15 Νοεμβρίου.
Κι αὐτὸ γιατί θὰ πρέπει μέσα στὶς ἑπόμενες ἡμέρες ἕως τὴν 1η Ὀκτωβρίου τὸ ἴδιο νομοσχέδιο νὰ περάσει καὶ ἀπὸ τὸ Κογκρέσο μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς νὰ ἀπειλοῦν ὅτι θὰ τὸ καταψηφίσουν, ὅπως ἔκαναν ἐξάλλου καὶ στὴν ψηφοφορία στὴ Γερουσία.
Ὁ Ὀμπάμα προειδοποίησε ὅτι σὲ περίπτωση ποὺ συμβεῖ τὸ μὴ προσδοκώμενο, τότε ἡ ἀμερικανικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ παγκόσμια οἰκονομία θὰ βρεθοῦν μπροστὰ σὲ ἕνα πρωτοφανὲς ἀποσταθεροποιητικὸ φαινόμενο.
Τὸ ἐμπορικὸ ἐπιμελητήριο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ ἄλλοι φορεῖς κάλεσαν τὸ Κογκρέσο νὰ περάσει τὸ συντομότερο δυνατὸ ἕνα νομοσχέδιο γιὰ τὴν χρηματοδότηση τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ κράτους καὶ νὰ αὐξήσει τὸ ὅριο τοῦ δανεισμοῦ τοῦ Τμῆμα εἰδήσεων defencenet.gr.
Ἀφοῦ ἔτσι κατάντησαν τὴν παγκόσμια οἰκονομία, νὰ τὴν ἀνοίγουν καὶ νὰ τὴν κλείνουν μὲ ἕνα διακόπτη, ὅλα εἶναι πιθανὰ καὶ φαίνεται ὅτι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ βλέπουμε τὰ πιὸ...
ἀπίθανα πράγματα.
Blackstone: Μία ἐπικῶν διαστάσεων πιστωτικὴ φούσκα ἀπειλεῖ τὴν παγκόσμια οἰκονομία - Ἔχει ἤδη ξεκινήσει - Ὑπερβολικὰ ὑψηλὴ ἡ μόχλευση τοῦ διεθνοῦς χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος.
Σύμφωνα μὲ τὴ Βlackstone, μία ἐπικῶν διαστάσεων πιστωτικὴ φούσκα ἀπειλεῖ τὴν παγκόσμια οἰκονομία, ἀφοῦ, ὅπως ἐκτιμᾶ, τὸ διεθνὲς χρηματοπιστωτικὸ σύστημα χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰ ὑπερβολικὰ ἐπίπεδα μόχλευσης.
Βρισκόμαστε στὸ μέσον μίας ἐπικῆς πιστωτικῆς φούσκας. Παρόμοιά της δὲν ἔχω συναντήσει ἄλλη φορᾶ ὅσο δραστηριοποιοῦμαι στὸν κλάδο τοῦ private equity;, δηλώνει ὁ Joseph Baratta, κορυφαῖο στέλεχος τῆς Blackstone. www.bankingnews.gr.
Αὐτὰ ὅσα ἀναφορὰ τὶς φοῦσκες τὶς ὁποῖες ἀφοῦ τὶς ἔκαναν περισπούδαστα  οἰκονομικὰ ἐργαλεῖα καταδυνάστευσης λαῶν ἀποφάσισαν οἱ ἴδιοι νὰ τὶς σπάσουν γιὰ νὰ ἀκούσει ὅλος ὁ πλανήτης τὸ "κλατάρισμα".
Εἴπαμε θὰ ἀκούσουμε ἀπίθανα πράγματα καὶ ἤδη  μετεωριζόμασθε  μπροστὰ στὴν κρίση αὐτογνωσίας ποὺ ἐπίασε τὴν Ἀμερική!!
¨Η ἰδέα μίας ἀμερικανικῆς αὐτοκρατορίας εἶναι ἴσως μία χρήσιμη προπαγάνδα ἀλλὰ δὲν ἀνταποκρίνεται πλέον στὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ χώρα, εἶπε χαρακτηριστικὰ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος.
Ὅπως εἶπε, οἱ ΗΠΑ ἔμαθαν τὴν ταπεινότητα μέσα ἀπὸ μεγάλες δυσκολίες σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἱκανότητά μας νὰ καθορίζουμε τὴν πορεία τῶν γεγονότων σὲ ἄλλες χώρες¨. voria.gr.
Αὐτὸ καὶ ἂν εἶναι ταπεινότητα σὲ ὅλο τὸ μεγαλεῖο της!!
Καὶ γιὰ αὐτὸ θὰ τοὺς περιλάβουν οἱ πνευματικοὶ νόμοι γιὰ νὰ τοὺς δώσουν τὴν ἀντίστοιχη ἔνδικο μισθαποδοσία ποὺ τοὺς ἀξίζει.
Ὅμως μία διπλωματικὴ κίνηση καὶ μία δήλωση τῆς ἴδιας ἡμέρας σχεδὸν  μᾶς προβληματίζουν γιὰ τὸ μεγάλο παιχνίδι ποὺ ξεκινάει.
 Ἡ πρώτη ἔχει ὡς ἐξής: "Τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Ἰρανὸ πρόεδρο Χασᾶν Ροχανὶ εἶχε τὸ βράδυ τῆς Παρασκευῆς 27 Σεπτεμβρίου ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος Μπαρὰκ Ὀμπάμα.
Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μεταξὺ προέδρων τῶν δύο χωρῶν ἐδῶ καὶ τριάντα τέσσερα χρόνια, ἀπὸ τὸ 1979".
Ἡ δεύτερη σὰν δήλωση τοῦ κ. Ὀμπάμα ¨Δὲν ὑπάρχει "μεγάλο παιχνίδι" γιὰ νὰ κερδίσει κανείς, οὔτε ἡ Ἀμερικὴ ἔχει κανένα συμφέρον στὴ Συρία, πέρα ἀπὸ τὴν εὐημερία τοῦ λαοῦ της, τὴ σταθερότητα τῶν γειτόνων της, τὴν κατάργηση τῶν χημικῶν ὅπλων, καὶ τὴν διασφάλιση ὅτι ἡ χώρα δὲν θὰ γίνει ἕνα ἀσφαλὲς καταφύγιο γιὰ τρομοκράτες¨
Καλὰ καὶ ἐμεῖς ποὺ σᾶς συνηθίσαμε νὰ κάνετε πολέμους θὰ μείνουμε παραπονεμένοι; Τί θὰ κάνουμε δίχως βαρβάρους; Ὅπως ἔλεγε ὁ Καβάφης μας. Μήπως βρὲ μᾶς ἑτοιμάζεται στὸ ρόλο αὐτὸν κανένα γείτονά μας; Ὅμως ἐσεῖς πάντοτε ἐπιδιώκατε τὴν παγκόσμια εἰρήνη φυσικὰ μὲ δικές σας προδιαγραφές.
Τὴν ἀπάντησή μας τὴν δίνει ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ καὶ ταυτόχρονα διατυπώνει ἕνα καίριο ἐρώτημα.
Ἡ πρόσφατη συζήτηση ποὺ ἔγινε στὶς ΗΠΑ γιὰ τὸ θέμα τῆς Συρίας ἀπέδειξε ξεκάθαρα ὅτι ὁ κίνδυνος γιὰ τὸν κόσμο δὲν εἶναι μία Ἀμερικὴ ποὺ σπεύδει νὰ ἀνακατευθεῖ στὶς ὑποθέσεις ἄλλων χωρῶν ἢ στὰ προβλήματα μίας περιοχῆς σὰν νὰ ἦταν δική της. Ὁ κίνδυνος γιὰ τὸν κόσμο εἶναι ὅτι οἱ ΗΠΑ, μετὰ ἀπὸ μία δεκαετία πολέμου -ἀνήσυχες γιὰ τὰ προβλήματα στὸ δικό τους ἔδαφος, ἔχοντας πλήρη συνείδηση τῆς ἐχθρότητας ποὺ προκάλεσε ἡ πιθανότητα ἐπέμβασής τους σὲ ὅλο τὸν μουσουλμανικὸ κόσμο- μποροῦν νὰ ἀποδεσμευθοῦν, ἀφήνοντας ἕνα κενὸ ἡγεσίας ποὺ καμία ἄλλη χώρα δὲν δείχνει διατεθειμένη νὰ ἀναπληρώσει voria.gr.
Τί διακρίνεται ἀπὸ τὰ παραπάνω;
ΟΧΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΥΨΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ οἱ ἡγέτες τῆς Ἀμερικῆς.
Οἱ ἴδιοι μιλοῦνε γιὰ παιχνίδι γιατί πάντα μὲ αὐτοὺς καὶ στὰ χέρια τους ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ ἦταν ἕνα παιχνίδι.
Ἀφοῦ φτιάχνουν φοῦσκες, διατείνουν εὐήκοον οὖς στοὺς πρώην ἀντιπάλους τους καὶ τοὺς λένε ἐλάτε νὰ τὰ βροῦμε γιατί ἐμεῖς κουρασθήκαμε νὰ εἴμασθε ἡ χωροφυλακὴ τοῦ πλανήτη.
Καὶ τώρα ἀρχίζει τὸ παραμύθι τῆς παγκοσμιοποίησης...
Ἀποσύρεται ἡ στρατοχωροφυλακὴ τῶν ΗΠΑ καὶ ἀντικαθίσταται ἀπὸ μία παγκόσμια δύναμη ἀστυνόμευσης μὲ διεθνῆ ἐπιδότηση καὶ ὅλα ὡραῖα καὶ καλὰ καὶ ζήσανε οἱ νεοποχίτες καλὰ καὶ ἐμεῖς μὴ χειρότερα.

Ὅμως ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΕΛΑΕΙ!!!
Ὁ Πατρο-Κοσμᾶς ποὺ  κάποιοι δήλωσαν τὴν ἠθικὴ αὐτουργία τους στὴν μαρτυρικὴ δολοφονία του, σᾶς βοᾶ πρὶν 250 καὶ χρόνια...
ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ
Ὅμως καλὰ κάνετε καὶ ἀναρωτιέσθε "ἂν ὑπάρχει κάποια ἄλλη χώρα ποὺ μπορεῖ νὰ ἀναπληρώσει τὸ κενὸ ἡγεσίας;".
Ναὶ ὑπάρχει καὶ δὲν εἶναι χώρα, οὔτε καν κρατικὴ ἡ ἐθνικὴ ὑπόσταση.
Εἶναι μία ΙΔΕΑ, ἕνα  ΣΥΣΤΗΜΑ, μία ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ζύμη.
Ἕνας χιλιόχρονος πολιτισμὸς ποὺ μαρμαρώσατε καὶ σήμερα μέσα ἀπὸ τὶς στάχτες ζωντανεύει...

Καὶ εἶναι ὁ ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ καὶ ὁ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΜΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ὁ ὁποῖος σᾶς ξεστράβωσε καὶ πάλι θὰ σᾶς ξεστραβώσει ἀπὸ τὴν δαιμονικὴ ζάλη ποὺ σᾶς ταλαιπωρεῖ καὶ ἔτσι ταλαιπωρεῖται καὶ τὴν ἀθώα ἀνθρωπότητα. 

2 σχόλια:

 1. Φιλικά. Κύριε Βαρδάκα όσο και αν συμφωνώ μαζί σας, σας παρακαλώ πάρτε το πρώτο Διαστημόπλοιο κι κατεβείτε από τα σύννεφα !!!! και προσγειωθείτε ....στην πραγματικότητα !!!! (εκτός αν ξέρετε κάτι που δεν το βλέπουμε εμείς).....Εδώ κάτω δεν υπάρχουν ούτε πρόσωπα!!! π.χ. (Ακαδημαϊκοί) ούτε Θεσμοί !!!! π.χ. (Εκκλησία) ούτε προοπτική!!! (Οικονομία).... εκτός και αν η προσπάθειά σας είναι να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις!!!! Αν είναι έτσι εκτιμώ την προσπάθειά σας αλλά πρέπει να είμαστε στην αρχή μιας προσπάθειας 400 ετών Με εκτίμηση Χ. Θ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. .
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΣΟΦΙΑ και ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΘΑΥΜΑ, ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ και έτοιμες λύσεις.,
  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ σήμερα απο εμάς ζητάει ΠΙΣΤΗ, ΥΠΟΜΟΝΗ, ΣΥΝΕΣΗ , ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ((αιματοβαμμένη)) ΜΕΤΑΝΟΙΑ
  ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ.
  ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕ ΑΝΩΝΥΜΕ μην αποκάμεις τώρα που πρόκειται να βιώσουμε την κορυφαία στιγμή της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑ ΔΡΟΜΗΣ ΜΑΣ...
  ΦΙΛΕ ΜΟΥ δεν υπάρχουν διαστημόπλοια διαφυγής , ΑΛΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑΣ.
  ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕΙ ΜΟΝΟΥΣ?
  ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ ΘΑ συντομεύση τα 400 ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΑ ΥΠΑΙΝΊΣΕΣΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΚΆΝΕΙ, αντε για σένα που είσαι βιαστικός ? μήνες

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.