1 Οκτ 2013

Εἴδηση-βόμβα: Ὁ Δῆμος Θεσσαλονίκης, μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη ΟΛΩΝ τῶν παρατάξεων, δώρησε στὴν ἰσραηλιτικὴ κοινότητα τὸ βρεφοκομεῖο "Ἅγιος Στυλιανὸς" ἀξίας 28 ἐκ. εὐρώ!


Φυσικὰ τὸ τεράστιο αὐτὸ κονδύλι θὰ ἐπιβαρύνει τοὺς δημότες τῆς πόλης... 
Μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης, τὸ 1912, ἱδρύθηκε τὸ σωματεῖο «Ἅγιος Στυλιανός», ποὺ ἵδρυσε καὶ τὸ ὁμώνυμο βρεφοκομεῖο, ποὺ ἔκτοτε λειτουργεῖ διαρκῶς, παρέχοντας προστασία, στοργὴ καὶ ἐκπαίδευση σὲ ἔκθετα βρέφη. Ἡ ἵδρυσή του στηρίχτηκε σὲ κληροδότημα τοῦ Θεσσαλονικέως ὁμογενοῦς ἀπὸ τὴ Βενετία Ἀντωνίου Νινή. Τὸ βρεφοκομεῖο διοικεῖται ἀπὸ τὸ 1938 ἀπὸ τὸν Δῆμο Θεσσαλονίκης ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία «Δημοτικὸ Βρεφοκομεῖο Θεσσαλονίκης Ἅγιος Στυλιανός». Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς, διατάχθηκε ἡ ἐγκατάστασή του σὲ κτήριο τῆς ἰσραηλιτικῆς κοινότητας καὶ συγκεκριμένα στὸ σχολεῖο «Καζές», ὅπου στεγάζεται μέχρι σήμερα. Τὸ ἐν λόγω δημοτικὸ σχολεῖο βρισκόταν κτισμένο σὲ ἕναν χῶρο περίπου 1 στρέμματος. Ἔκτοτε, μὲ τὸ πέρασμα τῶν χρόνων, στὸ χῶρο τοῦ βρεφοκομείου ὁ Δῆμος ἐνέταξε ὅμορες ἐκτάσεις, μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα νὰ χρησιμοποιεῖ γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἕναν χῶρο περίπου 14 στρεμμάτων, ποὺ βρίσκονται στὴν καρδιὰ τοῦ 5ου Δημοτικοῦ Διαμερίσματος καὶ θεωρεῖται ἕνα οἰκονομικὸ «φιλέτο» ποὺ ἀνοίγει τὴν ὄρεξη σὲ διάφορους ἐπίδοξους «ἐπενδυτές».
Ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, ἡ ἰσραηλιτικὴ κοινότητα τῆς Θεσσαλονίκης προσπαθεῖ διὰ τῆς νομικῆς της ὑπηρεσίας νὰ οἰκειοποιηθεῖ ὅλη αὐτὴ τὴν ἔκταση, ἡ ὁποία ἰσχυρίζεται ὅτι τῆς ἀνήκει. Δὲν τόλμησε βεβαίως ποτὲ νὰ διεκδικήσει τὶς παράλογες ἀπαιτήσεις της σὲ δικαστικὲς αἴθουσες. Πάντοτε ἐκινεῖτο ἐκτὸς δικαστικῶν αἰθουσῶν, προσπαθώντας νὰ πείσει τὰ μέλη τῶν διαφόρων δημοτικῶν ἐπιτροπῶν τοῦ Δήμου (Κτηματολογίου κ.λπ.) νὰ εἰσηγηθοῦν θετικὰ καὶ νὰ....
φέρουν πρὸς ψήφιση τὴν ἀπαίτησή τους στὸ δημοτικὸ συμβούλιο. Ἡ προηγούμενη διοίκηση Παπαγεωργόπουλου, πρὸς τιμήν της δὲν ὑπέκυψε ποτὲ στὶς παράλογες ἀπαιτήσεις τῆς κοινότητας τῶν ἑβραίων τῆς Θεσσαλονίκης καί, στηριζόμενη καὶ στὶς σχετικὲς γνωμοδοτήσεις τῆς νομικῆς της ὑπηρεσίας (σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες, ἡ κοινότητα, ἂν πήγαινε τὸ θέμα στὰ δικαστήρια, ἴσως κατάφερνε νὰ διεκδικήσει τὸ 1 στρέμμα στὸ ὁποῖο στεγαζόταν τὸ ἀρχικὸ κτίσμα), ἀρνεῖτο νὰ παραπέμψει τὸ θέμα στὸ δημοτικὸ συμβούλιο.

Ὅλα αὐτά, βεβαίως, μέχρι τὴν ἀνάληψη τῆς διοίκησης τοῦ Δήμου ἀπὸ τὸν Γιάννη Μπουτάρη. Τότε, ξαφνικά, ἡ Νομικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Δήμου ἄλλαξε γνώμη καὶ γνωμοδότησε ὅτι ὅλη ἡ ἔκταση τῶν 14 στρεμμάτων ἀνήκει στὴν ἰσραηλιτικὴ κοινότητα καὶ πρέπει νὰ τῆς ἀποδοθεῖ! Τὸ θέμα ἦρθε πρὸς ψήφιση στὸ δημοτικὸ συμβούλιο καί, ὢ τοῦ θαύματος!, τὸ ψήφισαν ΟΛΕΣ οἱ παρατάξεις (ὁ μόνος ποὺ μειοψήφισε, μὲ λευκὴ ψῆφο, ἦταν ὁ δημοτικὸς σύμβουλος τῆς παράταξης τοῦ κ. Γκιουλέκα, ὁ κ. Ἐρωτόκριτος Θεοτοκάτος). Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ ἔκταση τῶν 14 στρεμμάτων ἐκχωρεῖται στὴν ἰσραηλιτικὴ κοινότητα καὶ τὸ μόνο ποὺ μένει πιὰ εἶναι νὰ βρεθεῖ ἕνας ἐξωδικαστικὸς συμβιβασμὸς μεταξύ της κοινότητας καὶ τοῦ Δήμου, ὥστε νὰ ἀποζημιωθεῖ ἡ κοινότητα καὶ νὰ παραμείνει σὲ χρήση τοῦ Δήμου ὁ χῶρος γιὰ νὰ συνεχίσει νὰ λειτουργεῖ τὸ βρεφοκομεῖο!

Σύμφωνα μὲ ἀνάλογες περιπτώσεις, ἡ ἀποζημίωση ἄλλων ἰδιοκτησιῶν ποὺ ἀπαλλοτριώθηκαν ἀπὸ τὸν Δῆμο στὴν περιοχὴ ἀνερχόταν περίπου στὰ 2.000 € ἀνὰ τετραγωνικὸ μέτρο, δηλαδὴ μιλᾶμε γιὰ ἕνα τεράστιο κονδύλι ὕψους περίπου 28.000.000 €, τὸ ὁποῖο θὰ βγεῖ ἀπὸ τὰ ταμεῖα τοῦ Δήμου ἐπιβαρύνοντας τοὺς δημότες τῆς πόλης. Προφανῶς κάπως ἔτσι ἐννοεῖ ὁ δήμαρχος, στὸν ἀπολογισμό του γιὰ τὸ 2012, τὴν ὀρθολογικὴ ἀξιοποίηση τῆς δημοτικῆς περιουσίας πρὸς ὄφελος τῶν δημοτῶν!

Πρόκειται γιὰ μία ἥττα ποὺ δόθηκε ἀμαχητί, γιὰ ἕνα τεράστιο ἔγκλημα σὲ βάρος τῶν συμφερόντων τοῦ Δήμου, γιὰ τὸ ὁποῖο συνυπεύθυνη δὲν εἶναι μόνον ἡ διοίκηση τοῦ Μπουτάρη καὶ τῶν συνεργατῶν του, ἀλλὰ τὸ σύνολο τῶν δημοτικῶν συμβούλων ὅλων τῶν παρατάξεων, ποὺ δέχθηκαν νὰ ψηφίσουν αὐτὴν τὴν ἀπόφαση ντροπῆς γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ Δήμου τῆς Θεσσαλονίκης. Εἶναι πραγματικὰ ἀπορίας ἄξιο, πῶς δὲν βρέθηκε μία ἔστω παράταξη νὰ ζητήσει τὴν ἀναβολὴ τῆς συζήτησης ἑνὸς τόσο σημαντικοῦ θέματος, ποὺ θὰ ζημιώσει σὲ τεράστιο βαθμὸ τὰ οἰκονομικά του Δήμου καὶ σίγουρα θὰ ἀποτελέσει προηγούμενο καὶ γιὰ ἄλλες παράλογες ἀπαιτήσεις, εἴτε τῆς ἰσραηλιτικῆς κοινότητας εἴτε ἄλλων ἐπίδοξων ἁρπάγων τῆς δημοτικῆς περιουσίας.

Τὸ θέμα φυσικὰ δὲν κλείνει ἐδῶ. Μπορεῖ οἱ ἐκλεκτοὶ τῶν δημοτῶν τῆς Θεσσαλονίκης νὰ μὴ στάθηκαν στὸ ὕψος τους καὶ ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν τους, ἀλλὰ ἡ δημοτικὴ κίνηση πολιτῶν «Θεσσαλονίκη Πόλη Ἑλληνικὴ» δὲν πρόκειται νὰ μείνει ἀδρανής. Ἤδη οἱ νομικοὶ σύμβουλοί της κινοῦνται καὶ συλλέγουν τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα, ὥστε νὰ λογοδοτήσουν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ νομίζουν ὅτι ἡ δημοτικὴ περιουσία εἶναι τσιφλίκι τοῦ πατέρα τοὺς (ἂν καὶ ἂν ἦταν ἔτσι, μᾶλλον θὰ τὴ σέβονταν περισσότερο). Εἶναι βεβαίως χαρακτηριστικὴ ἡ προσπάθεια τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήμου νὰ ἐμποδίσουν τὸ ἔργο τῶν νομικῶν συμβούλων τῆς παράταξής μας, ἀφοῦ ἀρνοῦνται μὲ διάφορες αἰτιάσεις νὰ μᾶς δώσουν ἀντίγραφο τῆς γνωμοδότησης τῆς Νομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Δήμου καὶ μᾶς παραπέμπουν στὴν Πολεοδομία γιὰ νὰ προμηθευτοῦμε τοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας, ποὺ «ἀποδεικνύουν» ὅτι ἡ ἐν λόγω ἔκταση ἀνήκει στὴν ἰσραηλιτικὴ κοινότητα.

Τὸ ἀδυσώπητο ἐρώτημα ὅμως παραμένει: Τί εἶναι αὐτὸ ποῦ ἐμπόδισε τὴ διοίκηση Μπουτάρη νὰ ἀφήσει νὰ ὁδηγηθεῖ τὸ θέμα στὰ δικαστήρια ἐκ μέρους τῆς κοινότητας; Τὸ δικαστικὸ κόστος, μήπως; Δὲν ἀξίζει ἄραγε νὰ διατεθοῦν καὶ 2-3.000 € προκειμένου νὰ δοθεῖ μία μάχη γιὰ τὴν προάσπιση τῶν δικαιωμάτων τοῦ Δήμου ἐπὶ μίας ἐκτάσεως ἀξίας 28.000.000 €; Ποιοὶ ἦταν αὐτοὶ ποὺ κρύφτηκαν πίσω ἀπὸ μία γνωμοδότηση κάποιων νομικῶν συμβούλων καὶ χάρισαν αὐτὴ τὴν περιουσία σὲ τρίτους; Τὸ ποιοὶ εἶναι, βεβαίως, τὸ ξέρουμε πολὺ καλά. Αὐτὸ ποὺ δὲν ξέρουμε εἶναι ἂν ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὸ μέγεθος τῶν (τουλάχιστον) πολιτικῶν εὐθυνῶν τους ποὺ ἐπισύρει πλέον ἡ ἀπόφασή τους...

Γιάννης Κουριαννίδης - Ὑποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Ἐπικεφαλῆς Δημοτικῆς Κίνησης «Θεσσαλονίκη Πόλη Ἑλληνικὴ»

23 σχόλια:

 1. Καταγγέλω τους διαχειριστές του ρωμαίιικου οδοιπορικού!
  Ο Γκιουλέκας και ο Παπαθεμελής είναι πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί και καλοί πατριώτες.  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι πράξεις τους καταδεικνύουν τα αντίθετα φίλτατε!
   Ή κάνεις πλάκα ή αν το ισχυρίζεσαι σοβαρά πρέπει να κοιταχτείς.

   Διαγραφή
  2. Έκκληση προς τον πρώτο ανώνυμο: Επισκέψου την ιστοσελίδα του ροταριανού συλλόγου θεσσαλονίκης Ανατόλια και κοίταξε τις φωτογραφίες. Θα δεις τον λίαν αγαπητό σου Γκιουλέκα.
   Αλλά σε παρακαλώ μην τον ξανααποκαλέσεις πιστό χριστιανό και πατριώτη.

   Διαγραφή
 2. Όταν λέτε ΟΛΩΝ των παρατάξεων προφανώς εννοείτε το "δημοκρατικό" τόξο, έτσι ;;

  Οι πάντες ΠΛΗΝ των κακών νεοναζί της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ...

  ΥΓ - Για ψάξτε λίγο αγαπητοί διαχειριστές να βρείτε το βίντεο όπου Εβραίος ραββίνος εύχεται στον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο "να τον έχει ο Γιαχβέ καλά" (!!!!) για τις δηλώσεις του κατά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.

  Έτσι, για να βλέπουμε τι πρεσβεύει ο καθένας σε αυτή τη χώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ποιοι ρε;;; ο Γκιουλέκας και ο Παπαθεμελής;;; Έλα ρε σοβαρέψου...ας είναι, δυστυχώς μας πρόδωσαν κι αυτοι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το προετοίμαζαν από καιρό. Για το θέμα αυτό είχαν γράψει απο τις αρχές Σεπτεμβρίου:

  http://astikosmythos.wordpress.com/2013/09/10/14-stremata-stous-evraious-o-boutarhs/

  Το θέμα είναi που θα πάνε τα παιδιά....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥΣ,ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΑΓΑΝ?ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΔΩΤΙΚΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πέφτουμε από τα σύννεφα!!!Κάνουν τέτοια πράγματα οι "δημοκράτες";
  Αφού οι "κακοί" είναι στη... στενή!
  Ευθύνες θα αναζητηθούν;
  Κατά τα άλλα το "μαχαίρι θα φτάσει στο κόκκαλο"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Αν ειναι αλήθεια ...δεν ξερω θα ηθελα να δω τον Μπουτάρη να τιμωρείται πολυ άσχημα-είτε απο θεια δίκη είτε απο ανθρώπινη.(το λέω πολύ κοσμια για να μην πω τι θα θελα να του συμβεί).
  Δεύτερον,ακόμα μια φορά εξηγείται πως βρέθηκε στη θέση του δημάρχου-μη μου πείτε με την ψήφο μας.
  Επειτα,οι εβραιοι της Θεσσαλονίκης προσπαθουν να πάρουν όσα περισσότερα γίνεται,όσο είναι ακόμα επάνω αυτός.Του χρόνου είναι οι δημοτικές εκλογες και δεν υπάρχει περιπτωση να ξαναβγει.
  Και τέλος λυπάμαι πάρα πολυ για όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις που συμπράττουν στις ορέξεις ανθέλληνων και αντιλαμβάνομαι οτι κανενας πλεον στην πόλη μας,στη χωρα και στον κόσμο όλο δεν έχει μείνει να υπερασπιστεί τα δικια μας.Μοιραια λοιπον...θα στραφούμε αργα ή γρηγορα όλοι μας στη μόνη μας ελπίδα.Και ήδη έχουμε αργησει....προς τον δίκαιο Θεό.Να παρακαλέσουμε όχι για αξιωσεις αλλά τουλαχιστον να μην αφανιστούμε από προσωπου γης.Γιατι πλέον ειναι ολοφάνερο οτι αυτο θέλουν οι πολλοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τουλάχιστον στο βατοπαίδι ήταν ανταλλαγή, εδώ το χάρισμα δημόσιας περιουσίας τι είναι; Το βρήκα, γενναιοδωρία!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Σας χαιρόμαστε λεβεντόπαιδα του ιστολογίου!
  Βγάλτε όλα στη φόρα ατρόμητα και δυναμικά! Θέλει θάρρος και τόλμη να αποκαλύπτεις τέτοια νέα!
  Προσεύχομαι για σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ,ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ Ο ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ,ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ?ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΝ ΕΝΟΙΚΙΟ,ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.200.000 ΤΟ ΧΡΟΝΟ...ΚΑΛΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ.ΤΟΣΟ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΤΑΡΗ(ΕΒΡΑΙΩΝ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Καλά, είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνετε ότι ο πρώτος ανώνυμος σχολιαστής αστεΐζεται με έξυπνο, σκωπτικό χιούμορ για Παπαθεμελή και Γκιουλέκα; Έλεος...Όλα τοις μετρητοίς τα παίρνετε; Ανώνυμε πρώτε σχολιαστά, συνέχισε την ορθή, αντικειμενική κριτική σου μακρυά από ισοπεδωτικές γενικεύσεις και υπεραπλουστεύσεις, ώστε να διαφυλάττεις το κύρος ορισμένων...εντιμοτάτων ανδρών που, αν και πολιτικοί, είναι άνθρωποι του Θεού και πιστά τέκνα της Εκκλησίας. Ζούμε για να σε διαβάζουμε! ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΖΗΤΩ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΖΗΤΩ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Εδώ οι δηλώσεις του Αρχιραββίνου Μαρδοχαίου Φρίζη για την Χρυσή Αυγή...

  http://www.youtube.com/watch?v=QJJfVRavwNQ

  Κι εδώ που ομολογεί πως "καλά κάνανε και σκοτώσαμε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό...

  http://www.youtube.com/watch?v=TuQBZJfRzDo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. που είναι η απόφαση αυτη δεν μπορω να την βρώ πουθενά!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. http://katanixis.blogspot.gr/2013/10/2013.html
  αναφέρεται στο θέμα περιπου στο 10ο λεπτό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Από το ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (Παράταξη Παπαθεμελή) στο Δήμο Θεσσαλονίκης δόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :
  «Ο χώρος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ διεκδικείται από την Ισραηλιτική Κοινότητα χωρίς όμως να έχει ποτέ κατατεθεί αγωγή εκ μέρους της.
  Η παρούσα Δημοτική Αρχή έφερε κατά καιρούς πρόταση αποδοχής αυτής της διεκδίκησης την οποία όμως καθ’ οδόν απέσυρε.
  Επ’ ευκαιρία η παράταξή μας εξέφρασε την απόλυτη αντίθεσή μας στην ρύθμιση αυτή, στην οποία αυτονοήτως και εμμένουμε.
  Η απόφαση του Δ. Σ. 1046/1-7-2013 έχει ληφθεί χωρίς την παρουσία μας και χωρίς την ψήφο μας.»

  και το σχόλιο αναγνώστη http://taxalia.blogspot.gr/2013/10/blog-post_2264.html:

  Δηλαδή αν καταλαβαίνω καλά από όσα γράφουν, αυτή τη φορά ΔΕΝ απέσυρε την πρόταση αυτή τη φορά ο Μπουτάρης,
  ο κ.Παπαθεμελής απουσίαζε
  και έτσι η πρόταση πέρασε ΟΜΟΦΩΝΑ (με 1 ψήφο λευκή, του Θεοτοκάτου, όπως διάβασα αλλού).

  Συγχαρητήρια κ.Παπαθεμελή.
  Αντί να ζητήσετε συγνώμη για την ΑΠΟΥΣΙΑ σας, εκδίδετε ανακοινώσεις "απόλυτης αντίθεσής σας στην ρύθμιση αυτή"!
  Ε τότε, τι νόημα έχει να σας εκλέγουμε να μας εκπροσωπείτε στον Δήμο;
  Καθίστε στο γραφείο σας να εκδίδετε ανακοινώσεις.

  ΥΓ. Τα ίδια ισχύουν και για την παράταξη Γκιουλέκα που υπερψήφισαν την πρόταση-σκάνδαλο παραχώρησης τεράστιας δημοτικής περιουσίας. Τελικά οι παρτίδες με τους Ροταριανούς, έχουν αποτέλεσμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Θεωρώ ότι η παράταξις που αντιδρά επ΄αυτού του επαισχύντου έργου μορεί να προσφύγη στα Διοικητικά Δικαστήρια , στο ΣΤΕ ή και στον Άρειο Πάγο εν συνεχεία περί ακυρώσεως της επαισχύντου αποφάσεως του Δήμου και κατά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Ο αγώνας δεν χάθηκε, τώρα αρχίζει και οι νομικές υπηρεσίες της εν λόγω παρατάξεως και όχι μόνο πρέπει να ενεργήσουν αμέσως χωρίς χρονοτριβή. "Αγαπά ο Θεός τον κλέφτη, αλλά αγαπά και το νοικοκύρη". Γι΄αυτά και κάτι άλλα, που μηχανεύθηκε ο επίορκος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης,έκλεισε τον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης στη φυλακή με λασπολογίες και συκοφαντίες. Αλλά θάρθη και για τον ίδιο η ώρα του, πλησιάζει η θεία Δίκη. Αλλά σημειώνω ότι ευθύνονται τα μέγιστα κι αυτοί που τον εξέλεξαν και μάλιστα δύο φορές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καλα και ο ''πρωη'' αρνακι ητανε!!!!! Το μεγαλο φαγοποτι!Βαλιτσες ολοκληρες με ευρωπουλα πηγαιναν στους ημετερους!!!!!!!!

   Διαγραφή
 17. ΑΥΤΗ Η ΠΟΝΤΙΚΟΜΑΜΗ Ο ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΠΑΡΙΣΤΑΝΗ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ,ΚΑΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ,ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ.ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΜΑΣΩΝΙΑ ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΥ,ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΙΟΛΑΣ..!!! ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΛΟ ΤΟ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΚΟ-ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΤΟΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΣ Ο ΔΟΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΣ...ΠΑΡΑΔΩΣΑΝΕ ΚΑΙ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΚΑΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΙΣΙΝΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΕΜΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ...ΕΡΧΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΕΙΡΑ...ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΚΟ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ....ΤΑ ΕΠΙΟΡΚΑ ΦΙΔΙΑ....!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Καλησπερα και απο εμενα! Η αληθεια βρισκεται στο καταστατικο του ιδρυματος του Αγιου Στυλιανου Μπηκε ποτε κανεις στον κοπο να το διαβασει??????????? Αν η Ισραηλιτικη κοινοτητα δεν ειχε δικαιωματα επι κατοχης εδαφους στον χωρο του ιδρυματος δεν θα υπηρχε μελος της στο διοικητικο συμβουλιο τουιδρυματος! Εξ αλλου ο εκαστοτε δημαρχος της πολης ειναι και ο κηδεμων του ιδρυματος και ως εκ τουτου παιρνει αποφασεις γι αυτο. Καταχρηση εξουσιας η παραχωρηση απο τον Μπουταρη, συμφωνω αλα εδω εχουμε με ενα δημαρχο που τελικα κανει οτι του γουσταρει!!! Πρεπει οι πολιτες να αναλαβουν δραση και το θεμα καποιος με κοτσια να το φερει στην δικαιοσυνη!!!Ειναι φανερο τοις πασι που αποσκοπει η σημερινη δημοτικη αρχη και με τι το ανταλασσει! Για ους ψηφους του Εβραικου λομπυ μια και δεν υπαρχουν πια Ελληνες να τους ψηφισουν!!!!!!! Ειχε δικαιο αειμνηστος καθηγητης μου της Νομικης οταν ελεγε παιδι μου, οταν το εγκλημα δεν μπορει πουθενα πια να κρυφτει κρυβεται πισω απο το θρασσος!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. και επειδη μ αρεσει να μιλαω με αποδειξεις κρατηστε και αυτο το ονομα ο Χασδαυ Καπον ο ''τσαρος'' αντιδημαρχος Οικονομικων του Δημου Θεσσαλονικης εχει τις απαντησεις Και φυσικα ειναι Ισραηλιτης!!!! Και το Κτηματολογιο της εχει! Για ψαξτε αφου διαβαστε κι αυτο:

  Ο Άγιος Στυλιανός

  Ο Χασδάι Καπόν είναι ο πρώτος Εβραίος που εκλέχτηκε ως δηµοτικός σύµβουλος ή βουλευτής Θεσσαλονίκης µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Λόγω της εβραϊκής του καταγωγής, για την οποία δηλώνει «υπερήφανος», αναμείχτηκε ενεργά με τις ισραηλιτικές κοινότητες, ενώ για χρόνια υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η καταγωγή του αποτέλεσε πολλές φορές αντικείμενο σχολιασμού πολιτικών του εχθρών αλλά και φίλων, οι οποίοι τον κατηγόρησαν πως προωθεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Έτσι, ο ίδιος βρέθηκε μπλεγμένος και στην υπόθεση του κτιρίου του δημοτικού βρεφοκομείου του Αγίου Στυλιανού με αφορμή την αίτηση κατεδάφισης κτίσματος που είχε καταθέσει η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, η οποία διαθέτει τους τίτλους ιδιοκτησίας του οικοπέδου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.