13 Αυγ 2013

Νέα Τουρκικὴ πρόκληση γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὴν προκλητικὴ ἄποψη ὅτι ἔχουν ἀρθεῖ ὅλα τὰ νομικὰ ἐμπόδια γιὰ νὰ ξαναγίνει ἡ ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, τὸ σύμβολο τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ χριστιανισμοῦ ξανὰ μουσουλμανικὸ τέμενος, προβάλλει σὲ δημοσίευμά της ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Turkiye, μὲ ἡμερομηνία 12/8.
Σύμφωνα μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα καὶ τὸν Τοῦρκο ἱστορικὸ Taha Ugurluel, μετὰ τὴν προκλητικὴ μετατροπὴ τοῦ ἱστορικοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Σοφίας τῆς Νίκαιας ἀπὸ μουσεῖο σὲ τζαμὶ καὶ τὴν πρόσφατα ἐπίσης προκλητικὴ μετατροπὴ τῆς ἁγίας Σοφίας Τραπεζούντας παρὰ τὶς διαμαρτυρίες πολλῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς σὲ τζαμί, τώρα δὲν μένει παρὰ καὶ ἡ πασίγνωστη παγκοσμίως καὶ προστατευόμενη ἀπὸ τὴν ΟΥΝΕΣΚΟ  ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης νὰ ξαναγίνει μουσουλμανικὸ τέμενος. Ὅπως ἀναφέρει ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα μέχρι τὸ 1930 στὸν χῶρο τῆς ἁγίας Σοφίας γίνονταν μουσουλμανικὴ προσευχὴ ἐνῶ τὸ 1934 τὸ μεγαλοπρεπὲς αὐτὸ κτίσμα ἔγινε μουσεῖο καὶ ἀπὸ τότε τὸ ἐπισκέπτονται κάθε χρόνο ἑκατομμύρια τουρίστες ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο. Τώρα ὅμως, ὅπως ὑποστηρίζει ἡ Turkiye, ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ἀποδοθεῖ ξανὰ στοὺς μουσουλμάνους μετὰ τὴν ἐκ νέου μουσουλμανοποίηση τῶν ναῶν τῆς ἁγίας Σοφίας Νίκαιας καὶ Τραπεζούντας.
Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὴν μετατροπὴ τῆς ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης σὲ τζαμὶ ὑποστηρίζει ἐπίσης ἐδῶ καὶ καιρὸ μία μουσουλμανικὴ ὀργάνωση, τὸ «Ἵδρυμα Νέων Ἀνατολίας», τῆς ὁποίας μάλιστα τὰ περισσότερα μέλη της προέρχονται ἀπὸ τὸ κυβερνῶν ἰσλαμικὸ κόμμα τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ, Ταΐπ Ἐρντογᾶν, Μάλιστα ἡ ὀργάνωση αὐτὴ ἔχει ἀρχίσει μία μεγάλη καμπάνια συλλογῆς ὑπογραφῶν γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς ἁγίας Σοφίας σὲ...
τζαμί.  Καὶ  ἐκστρατεία αὐτὴ ἔχει πάρει καὶ ἕνα πολὺ χαρακτηριστικὸ τίτλο ποὺ κυκλοφορεῖ σὲ πολλὰ τουρκικὰ ΜΜΕ, «Σπάστε τὶς ἁλυσίδες - Ἀνοῖξτε   τὴν ἁγία Σοφία σὰν τζαμί». Ὁ πρόεδρος τοῦ «Ἱδρύματος Νέων Ἀνατολίας», Salih Turhan, ἀνέφερε ὅτι ἡ ἁγία Σοφία, αὐτὸ τὸ ἀρχιτεκτονικὸ  μεγαλούργημα, εἶναι τό... σύμβολο τοῦ Φατίχ, δηλαδὴ τοῦ Πορθητῆ τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὅπως ὁ Μωάμεθ ὁ δεύτερος μόλις μπῆκε στὴν Πόλη μετέτρεψε τὴν ἁγία Σοφία σὲ τζαμί, ἔτσι καὶ τώρα θὰ πρέπει ὁ ναὸς αὐτὸς νὰ ἀποδοθεῖ στὴν πραγματική του λειτουργία, δηλαδὴ σάν… μουσουλμανικὸ τέμενος. Ἡ ἐκστρατεία μας θὰ ἱκανοποιηθεῖ, ὅπως ὑποστήριξε ὁ πρόεδρος τοῦ «Ἱδρύματος Νέων Ἀνατολίας», μόνο ἂν ἀκουστεῖ ξανὰ ἡ μουσουλμανικὴ κλήση γιὰ προσευχὴ ἀπὸ τοὺς τέσσερεις μιναρέδες τῆς ἁγίας Σοφίας τῆς Κωνσταντινούπολης, ἕνα γεγονὸς ποὺ θὰ ἑορταστεῖ ἀπὸ ὅλο τὸν ἰσλαμικὸ κόσμο. 

Ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ τῆς μετατροπῆς τῆς ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ὑποκινητές της, δηλαδὴ τὸ «Ἵδρυμα Νέων Ἀνατολίας», ἔχει καὶ τὴν ἔμμεση ὑποστήριξη τῆς ἰσλαμικῆς κυβέρνησης τοῦ Ταΐπ Ἐρντογᾶν. Παράλληλα ὅμως καὶ αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ ἐνδιαφέρων στοιχεῖο στὴν ὅλη ὑπόθεση, διευρύνει τὸν κύκλο συλλογῆς τῶν ὑπογραφῶν της καὶ σὲ ἄλλες ἰσλαμικὲς χῶρες. Ἡ ἐπιδίωξη εἶναι νὰ ἀνάγουν τὸ θέμα σὲ πανισλαμικὸ ζήτημα καὶ νὰ ἀποκτήσει πανισλαμικὲς διαστάσεις  διεθνοποιώντας  μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν κίνηση γιὰ τὴν μουσουλμανοποίηση τῆς ἁγίας Σοφίας.  Μάλιστα προχωροῦν ἀκόμα περισσότερο καὶ συγκρίνουν τὴν ἁγία Σοφία, σὰν ἰσλαμικὸ σύμβολο, μὲ τὸ γνωστὸ τέμενος τοῦ Mescid i Aksa, στὰ Ἱεροσόλυμα, ποὺ θεωρεῖται ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἱερὰ τεμένη τοῦ Ἰσλάμ.

Ἔτσι, ἐνῶ κάποιοι τουρκολάγνοι δήμαρχοι ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα σκοπεύουν  νὰ γεμίσουν μὲ τζαμιὰ τὶς πόλεις τους, στὴν γειτονικὴ ἰσλαμικὴ Τουρκία τοῦ Ἐρντογᾶν, «φίλου» καὶ κουμπάρου μας, ὁ ὁποῖος μάλιστα σύμφωνα μὲ τὸν Σὰρλ Ἀζναβοὺρ μισεῖ τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Ἀρμένιους, ἡ ἰσλαμικὴ ὑστερία ἀπειλεῖ νὰ ξανασκλαβώσει τὸ μεγαλύτερο σύμβολο τῆς ἑλληνικῆς ὀρθοδοξίας, τὴν ἁγία Σοφία τῆς Βασιλεύουσας,  μὲ ἰσλαμικά… φέσια καὶ τουρμπάνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.