5 Αυγ 2013

Μητροπολίτης Μεσογαίας: «Καταβάλλεται προσπάθεια νὰ ἀποβληθεῖ ἀπὸ τὴ ζωή μας κάθε τι ποὺ θυμίζει τὸν Θεό... Τὸ μόνο ποὺ μᾶς μένει εἶναι νὰ ἀφυπνισθοῦμε καὶ νὰ ἀντιδράσουμε»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἤδη βρισκόμαστε στὴν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου καὶ καθὼς καθημερινὰ ψάλλουμε τοὺς κανόνες τῆς Παρακλήσεως στὴν Παναγία μας, ὁ πόνος καὶ ἡ ἐλπίδα ἐναλλάσσονται στὴν καρδιά μας. Ἡ θλίψη καὶ ἡ αἴσθηση τοῦ ἀδιεξόδου γιὰ τὰ γήϊνα, τὰ καθημερινὰ ἀλλὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ καὶ ἐθνικά μας θέματα, ὅταν δὲν τὰ ἀπωθοῦμε, κυριολεκτικὰ μᾶς πνίγουν. Φθάσαμε σὲ μία κατάσταση ὅπου οἱ διαχειριστὲς τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἱστορίας μας μᾶς ἔχουν ἀπογοητεύσει. Τὸ μόνο ποὺ καταφέρνουν νὰ κάνουν εἶναι νὰ καταργοῦν τὴ λογική, νὰ ξερριζώνουν κάθε στοιχεῖο τῆς ἐπιβίωσής μας καὶ νὰ ξηλώνουν κάθε κλωστὴ ἀπὸ τὸ κέντημα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν ἀξιῶν μας. 
Ἡ παιδεία ἔχει συστηματικὰ ἀπογυμνωθεῖ ἀπὸ τὴν παράδοση καὶ τὶς ἀξίες τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἡ οἰκογένεια δέχεται καὶ αὐτὴ νομοθετικὰ χτυπήματα ποὺ ἀπεργάζονται τὴ διάλυσή της. Ἡ πολυτεκνία φορολογεῖται, ἡ πίστη περιθωριοποεῖται, ἡ ἐλευθερία καταργεῖται.
Καὶ τώρα τελευταῖα, κάποιοι ἀποφάσισαν νὰ φορολογήσουν καὶ τὸν Θεὸ ποὺ αὐτοὶ φαίνεται πὼς δὲν πιστεύουν, ἀλλὰ στὸν Ὁποῖο καὶ μόνον Αὐτὸν ἐμεῖς ἐλπίζουμε. Τὰ πάντα ἑρμηνεύονται μὲ οἰκονομικὲς παραμέτρους, ἀκόμη καὶ οἱ τελευταῖες ἐναπομείνασες πνευματικές μας σταθερές.
Μόλις πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες, παρὰ τὶς κραυγὲς ἀγωνίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἀρκετῶν Μητροπολιτῶν, ἀγνοῶντας καὶ τὶς διαμαρτυρίες τῶν συνδικάτων τῶν ἐργαζομένων, τελικὰ κατάφεραν νομοθετικὰ νὰ ἀποδυναμώσουν καὶ τὴν ἀπὸ αἰώνων καὶ ἀπὸ Θεοῦ καθιερωμένη ἀργία τῆς Κυριακῆς. Ἡ πράξη αὐτὴ χτυπάει καὶ τὴν ψυχὴ καὶ τὴν φύση μας καὶ τὶς κοινωνικὲς ἀντοχές μας. Μᾶς ἀπομυζοῦν τὸν χρόνο τοῦ Θεοῦ, τὸν χρόνο τῆς ἀνάπαυσης, καὶ μᾶς στεροῦν τὸν χρόνο νὰ ζήσουμε λίγες στιγμὲς μαζὶ ὡς οἰκογένεια. Ὁ κατήφορος, ἀγαπητοί μου, φαίνεται πὼς δὲν ἔχει τελειωμό. Οὔτε καὶ ὁ παραλογισμὸς ὅρια. «Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι».
Ἤδη φτιάχνεται ἕνας λαὸς ποὺ....
ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὴν θέα τῶν ναῶν καὶ τοὺς ἤχους τῶν καμπανῶν. Οἱ ἁγιασμοὶ καὶ οἱ εὐλογίες περιορίζονται. Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν εἴτε διαστρέφεται εἴτε ἀποβάλλεται ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν ὡς ἀνεπιθύμητο. Μέχρι σήμερα, οἱ γιορτές μας ὅλες εἶναι θρησκευτικές, ἐκκλησιαστικές. Θὰ μᾶς τὶς ἀλλάξουν. Καταβάλλεται προσπάθεια νὰ ἀποβληθεῖ ἀπὸ τὴ ζωή μας κάθε τι ποὺ θυμίζει τὸν Θεό. Καὶ τὸ ὄνομά Του ἐνοχλεῖ. Αὐτὸ εὔκολα βλασφημεῖται καὶ πολὺ δύσκολα ὁμολογεῖται. 
Τὸ μόνο ποὺ μᾶς μένει εἶναι νὰ ἀφυπνισθοῦμε καὶ νὰ ἀντιδράσουμε. Ὄχι βέβαια μὲ ἐμπαθεῖς καὶ κοσμικοὺς τρόπους, οὔτε πάλι γιὰ νὰ ἀναχαιτίσουμε τὸν ἐγκληματικὸ κατήφορο. Αὐτὸ δὲν θὰ τὸ καταφέρουμε. Αὐτὸ ποὺ μᾶς μένει καὶ μποροῦμε νὰ καταφέρουμε εἶναι νὰ κρατήσουμε τὴ μαγιὰ τῆς πίστης καὶ τοῦ αὐτοσεβασμοῦ μέσα μας καθαρὴ καὶ τὴ φλόγα τῆς ὁμολογίας ἀναμμένη.
Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἐρχόμαστε στὶς Παρακλήσεις. Ἡ προσευχή μας στὴν Παναγία Μητέρα μας καὶ γιὰ τὰ προβλήματά μας καὶ γιὰ τὴ ζωή μας, κυρίως ὅμως γιὰ τὸ ἔθνος καὶ τὴν πίστη μας πρέπει νὰ βγεῖ καὶ φέτος πύρινη ἀπὸ τὸ βάθος τῆς ψυχῆς μας. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο.

Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπάντησή μας στὴν προσπάθεια κατάργησης τῆς Κυριακῆς ἀργίας πρέπει νὰ εἶναι δυναμικὴ καὶ πνευματική. 

α. Μὲ περισσότερο ζῆλο ἐφ’ ἑξῆς νὰ ἁγιάζουμε τὴν Κυριακή μας. Μὲ προθυμία, ἀνελλιπῶς κάθε Κυριακή, νὰ προσερχόμαστε στοὺς ναούς μας, μάλιστα πιὸ νωρὶς τώρα. Ἡ κατάνυξη καὶ ἡ εὐλάβεια, ἡ μυστηριακή συμμετοχή, ἡ τάξη καὶ εὐπρέπεια, εἶναι ἀνάγκη ὅσο ποτὲ ἄλλοτε νὰ ἐπιβληθοῦν στὶς ἀκολουθίες μας. Ἐπίσης, ἡ παρακολούθηση ὁμιλιῶν ποὺ καλλιεργοῦν καὶ ἐνισχύουν τὴν πίστη, ἡ πνευματικὴ μελέτη, ἡ τόνωση τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου, ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι δράσεις ποὺ ἁγιάζουν τὴν Κυριακή, ποὺ τὴν καθιστοῦν μέρα  ξεχωρισμένη γιὰ τὸν Κύριο καὶ τὴν ψυχή μας.

β. Ὅσοι ἔχουμε μαγαζιὰ δὲν πρέπει ἐπ’ οὐδενὶ νὰ ὑποχωρήσουμε στὸν πειρασμὸ νὰ τὰ ἀνοίγουμε. Νὰ μὴν τὸ κάνετε, ἀδελφοί μου. Οὔτε μετὰ τὴν ἐκκλησία. Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου. Τοῦ ἀξίζει ὁλόκληρη. Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς εἶναι ἱερή. Καὶ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι ἂν αὐτὸ τὸ κάνετε γιὰ τὸν Θεό, δὲν θὰ σᾶς ἀφήσει. Θὰ ἀπαντήσει στὴ ζωή σας μὲ σημεῖα καὶ εὐλογίες ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε. Δοκιμάστε καὶ θὰ δεῖτε. 

γ. Κανένας ἀπὸ μᾶς δὲν θὰ πρέπει νὰ κάνει τὰ ψώνια του τὴν Κυριακή. Ὅπως ζήσαμε μέχρι τώρα, ἔτσι θὰ συνεχίσουμε νὰ μὴ συμμετέχουμε στὴν ἀσέβεια. Ἡ ἀργία καταργεῖται ὄχι μόνον ἀπὸ τὸν ἔμπορο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν πελάτη. Καὶ 

δ. Ὅλοι μαζὶ σὰν ἕνα σῶμα θὰ πρέπει νὰ στηρίξουμε τοὺς ἐμπόρους ποὺ σέβονται τὸν Θεό καὶ δὲν παραβιάζουν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Ἀπὸ αὐτοὺς νὰ ψωνίζουμε. Μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, καὶ αὐτοὶ θὰ βοηθηθοῦν καὶ ἐμᾶς θὰ εὐλογήσει ὁ Θεός.

Τέλος, ἐλπίζω ἡ κυρία ἀντιπεριφερειάρχης μας, γνωστὴ γιὰ τὸν σεβασμό της στὰ ἱερὰ καὶ τὰ αὐτονόητα, νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ τῆς ἀναλογεῖ, πειθαρχῶντας περισσότερο στὸν Θεό καὶ τὴ λογικὴ τῶν ἱερῶν ἀξιῶν παρὰ στὶς κομματικὲς ἐπιλογές ποὺ ἴσως τῆς προτείνουν. Καλὸ εἶναι νὰ ἀκούσει ὄχι μόνο τὴ φωνὴ τῶν ἀχόρταγων καταναλωτῶν ἀλλὰ καὶ τὸν στεναγμὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀνίσχυρων ἐργαζομένων καὶ ἔτσι ἀπὸ τὰ γραφεῖα τῆς Περιφέρειας νὰ βρεθεῖ στὸ κέντρο τῆς ζωῆς μας. Ἐξ ἄλλου αὐτὸ τὸ δικαίωμα τῆς δίνει καὶ ὁ νόμος.
Ὁ Θεὸς μαζί μας καὶ βοήθειά μας ἡ Παναγία μας.
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν,
῾Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ῾Ο Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10 σχόλια:

 1. Με όλο το σεβασμό πρός το σχήμα σας και το προσωπό σας ....ο αρχιεπίσκοπος τους όρκισε στό ευαγγέλιο να τηρούν το σύνταγμα και αυτοί τα έχουν κουρελιάσει και τα δύο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Με όλο το σεβασμό πρός το σχήμα σας και το προσωπό σας, Σεβασμιότατε, δεν είδα να τους περνάτε γενεές δεκατέσσερις, αλλά κάνετε υποδείξεις, που αλλού, στον αδύναμο κρίκο πάντοτε, στον "....στον πιστό χριστιανό ότι δεν θὰ καταλύσει τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς..."λες και μιλάμε αόριστα για την αμαρτία ....πράγματι , Ἔνας χριστιανὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Χριστό, δὲν θὰ καταλύσει τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, όπως και καμμιά εντολή του Χριστού, αλλά εδώ η ανομία γίνεται ΝΌΜΟς με τις ψήφους της κυβέρνησης Σαμαρά...ΑΥΤΟΥΣ ονομαστικά, όπως έκανε ο Πειραιώς, θα έπρεπε να καταδικάσετε και όχι να νουθετείτε τον πιστό χριστιανό...λες και πρόκειται για ...ψέματα στην εξομολόγηση.4 υποδείξεις ΜΟΝΟ προς τον πιστό λαό, τσιμουδιά προς τους απίστους άρχοντες...κρίμα!!! περιμέναμε περισσότερα......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αδερφέ μου δίκιο έχεις...διαβάζοντας την ανακοίνωση, κάνει συστάσεις (τρόποι δυναμικής αντίδρασης ) μόνο από τον ΛΑΟ, δεν μας λέει όμως πουθενά ο Σεβασμιότατος τους τρόπους δυναμικής αντίδρασης του ΚΛΗΡΟΥ...τσιμουδιά....το έχω ξαναγράψει....δεν υπάρχει Πρόδρομος, Αμβρόσιος κλπ αναστήματα...ο .Χρυσόστομος πήγε εξορία γιατί "χτύπησε" την αυτοκράτειρα, και για ποιο θέμα παρακαλώ, για ένα χωράφι και την αδικία που έγινε ....και όχι για ,πολύ σημαντικότερα θέματα....κρίμα από τον Νικόλαο περιμέναμε ΠΟΛΥ περισσότερα....
   Υ.Γ.με πολύ πόνο και πίκρα αλλά και προσευχή τα γράφω αυτά

   Διαγραφή
 3. Λυπάμαι, λυπάμαι πολύ που λείπει ο έλεγχος στους πολιτικούς μας άρχοντες. Τι άλλο πρέπει να γίνει,τι άλλο πρέπει να δούμε για να ξυπνήσουμε,πότε θα ακούσουμε προδρομικά κηρύγματα απο τυς επισκόπους μας;Φόβος,η διαπλοκή;Τι στ'αλήθεια συμβαίνει άραγε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συμβαινει οτι ο σεβασμιωτατος ειναι ποιμην, οχι δημαγωγος.Ο καθενας αγωνιζεται με τον τροπο του.Αν τηρησουμε αυτα που μας συμβουλευει,δεν θα ειναι χαστουκι στους νομοθετουντες?Αντε και τους περασε γενεες δεκατεσσερες,θα αλλαξει κατι?Ας το καναμε εμεις οταν ειχαμε την ευκαιρια,στις εκλογες.
  Κι επι πλεον δεν εχει νοημα να ασχολειται κανεις με χαμερπεις,αναξιους πολιτικους.Ας κανουμε προσευχη ναξεκουμπιστουν γρηγορακαι να αναδειξει ο Θεος φωτισμενους πατριωτες να ηγηθουν της δυσμοιρης Πατριδος μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δηλαδη αδερφέ μου ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος που ενδιαφέρθηκε για το κτήμα μιας χήρας...τι ήταν; κτηματομεσίτης;....απορώ πως σκέφτεσαι...δημαγωγία είναι δηλαδή του Πειραιώς...του Κονίτσης που για το ίδιο θέμα απευθύνουν δριμύ κατηγορώ στους άρχοντες στους άπιστους ...αυτοί δεν είναι ποιμένες; τι είναι αυτοί;...από τότε που οι χριστιανοί βαφτίσαμε τη δειλία μας "σύνεση" και μάλιστα στους εκκλησιαστικού ταγούς....κρίμα...ο ποιμένας ..είναι τσομπάνος..και προκειμένου να σώσει τα πρόβατα, και αυτά τα φροντίζει μην ξεφύγει κανένα και το φάει ο λύκος ,αλλά το κυριότερο φωνάζει και χτυπά το λύκο μαζί με τα τσομπανόσκυλα....κρίμα αδερφέ μου...

   Διαγραφή
 5. Όχι μην αντιστέκεστε αδέλφια! Αφήστε την οικογένειά σας στα χέρια τους και όχι στο έλεος του Θεού.

  Αν αντισταθείτε θα σας πουν τρομοκράτες, αιρετικούς, σχισματικούς, ανίερους και δεν ξέρω εγώ τί άλλο! Και άντε να σου βγει η ρετσινιά μετά!

  άσε που μπορεί να σου ρίξουν και καμία καρπαζιά, από αγάπη ντε, από συμπάθεια!

  Τότε πάλι μην αντιδράσεις, ούτε να γυρίσεις το μάγουλο όπως έμαθες. Μείνε εκεί αποσβολωμένος, σα μνημείο ανοησίας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αδελφέ μου ανώνυμε 6 Αυγούστου 2.50 μ.μ.Όποιος δηλ. ασκεί έλεγχο στους άρχοντές μας είναι σώνει και καλά δημαγωγός;Δεν είναι έργο του ποιμένος η διαποίμανση των αρχόντων όσων δηλώνουν έστω και στα λόγια χριστιανοί ορθόδοξοι;Οι έλεγχοι που ασκούσαν οι άγιοι μας στους άρχοντες απο την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης κιόλας ήταν δημαγωγία, δεν ήταν ποιμαντική;Και το ερώτημα αν θα αλλάξει κάτι, δεν είναι λιγάκι μοιρολατρικό;Οι κοινωνίες δεν αλλάζουν απο τους ανθρώπους, αλλά πρωτίστως απο τους ποιμένες,πολιτικούς άρχοντες που έχουν τη δυνατότητα να νομοθετούν και να καθορίζουν το ήθος και τη παιδεία μιας κοινωνίας.Οσο δε για τίς εκλογές επέτρεψέ μου να σου πω χωρίς να διαφωνώ σε όσα γράφεις,οτι οι πνευματικοί μας πατέρες γνωρίζουν εδω και χρόνια την ύπαρξη της πολιτικής παρατάξεως ΚΟΙΝΩΝΙΑ που αποτελείται απο πιστούς ανθρώπους με πνευματική ζωή,και όμως η ανταποκρισή τους είναι ελάχιστη και δυσανάλογη προς το πνευματικό πρόβλημα της πατρίδος μας.Απο που περιμένουμε στ'αλήθεια να προκύψουν πολιτικοί με πνευματική ζωή και άρα αληθινοί πατριώτες,αν όχι απο το χώρο της εκκλησίας μας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κ. Π. , περιοχή Λαρίσης7 Αυγούστου 2013 στις 12:30 μ.μ.

  Συμφωνόντας με τους δύο παραπάνω σχολιαστές, θα προσέθετα και τα παρακάτω:
  Στην τροχιά της Ρωμηοσύνης σήμερα μόνο μια παράταξη κινείται: η "Κοινωνία, παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια". Το σημαντικότερο πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τωρινού πολιτικού συστήματος, που κατέστρεψε την πατρίδα μας, είναι ότι, λιγότερο ή περισσότερο, υπηρετούν ξένα κέντρα, λέσχες και στοές. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, σε επίσημη πρόσκληση που έγινε σε όλες τις νομιζόμενες "υγιείς πολιτικές δυνάμεις" από την πολιτική παράταξη "Κοινωνία" να αποκηρύξουν εγγράφως την μασωνία και κάθε μορφή αποκρυφισμού, δεν ανταποκρίθηκε καμιά "υγιής" πολιτική δύναμη. Αυτό τα λέει όλα. Και δυστυχώς αυτήν την μεγάλη αλήθεια την παραβλέπουμε...Η "Κοινωνία" ήταν και είναι ανοιχτή σε διάλογο με όλες τις θεωρούμενες υγιείς πολιτικές δυνάμεις. Θέτει, όμως, ως βασική προϋπόθεση την συγκεκριμένη αποκήρυξη που περιέγραψα παραπάνω, η οποία είναι απαραίτητη και για να γίνει κάποιος μέλος της "Κοινωνία". Προφανώς, δεν ξαναφάνηκε στα νεώτερα πολιτικά χρονικά πολιτική παράταξη με τέτοια σταθερότητα στις αρχές της και μας φαίνεται παράξενο....
  Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, η "Κοινωνία, πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια" κινείται ρωμαίικα, με αρχοντιά κι ευγένεια, παρά τα όποια ανθρώπινα λάθη. Όσοι αμφιβάλλουν, ας κάνουν τον κόπο να γνωρίσουν καλύτερα τους ανθρώπους αυτούς, μέσω της ιστοσελίδας της παρατάξεως ή με την φυσική παρουσία τους σε κάποια εκδήλωση της παρατάξεως. Τους διαβεβαιώνω πως δεν θα χάσουν. Επιτέλους, όχι άλλη στήριξη σε κόμματα, μικρά και μεγάλα, εντός και εκτός βουλής, που έχουν "μαύρα μεσάνυχτα" για την ρωμηοσύνη , την παράδοση και την πίστη του Γένους μας και έχουν την πίστη μόνο για βιτρίνα, για να ξεγελούν τους αφελείς. Τα τελευταία σαράντα χρόνια όλα τα μικρά και μεγάλα κόμματα του πολιτικού συστήματος που ταλαιπωρεί την πατρίδα μας ψήφισαν ή ανέχτηκαν την ψήφιση όλων των νόμων που αντίκεινται στο Ευαγγέλιο: αποποινικοποίηση της μοιχείας, νομιμοποίηση των εκτρώσεων, αυτόματο διαζύγιο, εκδίωξη των ιερέων από τα σχολεία, ελεύθερη συμβίωση(σε λίγο και των ομοφυλόφιλων), εισαγωγή σχολικών βιβλίων που προσβάλλουν την εθνική και θρησκευτική συνείδηση των μαθητών και τώρα κατάργηση της Κυριακής αργίας και ποιος ξέρει τι άλλο....Έως πότε θα τα αμνηστεύουμε όλα αυτά; Έως πότε θα σκεφτόμαστε ανθρώπινα, χωρίς εμπιστοσύνη στον Θεό; Πότε θα δώσουμε την ευκαιρία σε ειλικρινείς και πιστούς χριστιανούς, σε αληθινούς ρωμηούς να ασκήσουν το χάρισμα της πολιτικής με όρους ρωμαίικους; Στον παρακάτω σύνδεσμο θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή τα έντυπα της "Κοινωνία, πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια". Είναι άκρως κατατοπιστικά!(http://www.koinwnia.com/2010-01-14-18-06-37/entipa).
  Πατέρες και αδελφοί!
  Όχι άλλα λάθη με την ψήφο μας! Όχι άλλους πειραματισμούς! Είναι πατρίδα μας και την θέλουμε πίσω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.