14 Φεβ 2013

Τώρα θὰ παλέψουμε ἙλληνορωμαίικαΓράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
Παρακολουθεῖτε τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν, ἀδιάψευστη εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ Κύριου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ Ἀποστόλους καὶ κατὰ ἐπέκταση σὲ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους σήμερα. Μὲ τὴν μόνη διαφορὰ ἄλλη εἶναι ἡ σημειολογία  ποὺ ἐπιδέχεται  ὁ νεοεποχίτικος  νοῦς καὶ ἄλλη αὐτὴ τῆς Ὀρθόδοξης φρόνησης καὶ ματιᾶς. Ἡ Ἐσχατολογία ποὺ προέκυψε λόγω παραίτησης τοῦ Πάπα συνέχεια τῶν φανταστικῶν σεναρίων καταστροφῆς τοῦ κόσμου ἐν ἔτει 2012 εἶναι  κατασκεύασμα ἐργαστηρίων καὶ ψυχολογικὸς προγραμματισμὸς τῆς ἀνθρωπότητας πάνω σὲ  κατευθυνόμενα σενάρια. Οὐσιαστικὰ ὅμως συνιστᾶ καὶ αὐτὸ παράλληλο σημεῖο τῶν καιρῶν ἀποκαλύπτοντας  τὸ ἐπίπεδο διαστροφῆς τοῦ κόσμου. Ἂν ξαφνικὰ λοιπὸν μᾶς ἐπίασε ἡ μανία τῆς καταστροφῆς, ἂς ξεκινήσουμε πρῶτα νὰ χαλᾶμε τὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη καὶ τότε θὰ ἀνοίξουν αὐτόματα τὰ μάτια γιὰ νὰ δοῦμε τὴν πραγματικότητα ποὺ μᾶς ἀποκρύπτουν ἐπιμελημένα, δηλ. τὸν ἀνηλεῆ πόλεμο ποὺ διεξάγεται σὲ κάθε τί ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμό. Τὸ μεγαλύτερο κάρφος σήμερα τῶν κέντρων δεξαμενῆς σκέψης  εἶναι τὸ Ἁγιοτόκο συνταίριασμα τῆς Ἑλληνικῆς διανόησης μὲ τὸ Χριστιανικὸ στοιχεῖο ποὺ μᾶς χάρισαν σὰν αἰώνια παρακαταθήκη  ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος. 
 Εἶναι πλέον πασιφανὲς ὅτι ὅταν σήμερα κάποιοι διαφημίζουν τὴν καταστροφὴ τοῦ κόσμου στὸ πίσω μέρος τοῦ διεστραμμένου ἐγκεφάλου τοὺς σχεδιάζουν τὴν ἐξαφάνιση τῆς Ἑλληνορωμαίικης ἱστορίας, πολιτισμοῦ καὶ....

 διανόησης ἐπειδὴ αὐτὰ τὰ θεωροῦν ὡς ἀποτρεπτικὰ στοιχεῖα τῶν ἀνόμων σχεδιασμῶν σὲ βάρος τῆς ἀνθρωπότητας. Πρέπει σήμερα κάποιος νὰ κοιμᾶται μὲ τὰ τσαρούχια γιὰ νὰ μὴν μπορεῖ νὰ δεῖ τὸ μυστήριο τῆς ἀνομίας ποὺ ἐντείνεται καὶ ἀποκορυφώνεται στὶς μέρες μας.

Τί φοβοῦνται λοιπὸν τὰ κέντρα τῆς ἀνομίας;

Μήπως φοβοῦνται  καὶ τρέμουν τὴν αἰώνια Εὐλογία καὶ Τιμὴ ποῦ ἔλαβαν οἱ Ἕλληνες ἔμποροι ποῦ βρέθηκαν στὰ Ἱεροσόλυμα λίγο πρὶν τὰ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ μᾶς;

 «Ἤσαν δὲ Ἕλληνες τινὲς ἐκ τῶν ἀναβαινόντων, ἴνα προσκυνήσωσιν ἐν τὴ ἑορτή. Οὗτοι οὒν προσῆλθον Φιλίππω τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες• κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. Ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέα, ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσι τῷ Ἰησοῦ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, ἴνα δοξασθῆ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου».

Μὲ αὐτὴ τὴν εὐλογία ξεκίνησε καὶ ξεκινάει  κάθε στιγμὴ νέα πορεία  τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὰ Ἔθνη γιὰ νὰ γίνεται πραγματικότητα τὸ ρηθὲν " ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ".

Μήπως ἀνατριχιάζουν μὲ τὴν λέξη καὶ τὴν ἔννοια ΡΩΜΗΟΣ; Μία ἔννοια ποὺ εἰσήγαγε σὰν τύπο καὶ μάλιστα πρὶν τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ποὺ σὰν Ρωμαῖος Πολίτης καὶ Χριστιανὸς μὲ Ἑλληνικὴ  Παιδεία ἐνσάρκωνε τὰ θεμέλια στοιχεῖα τῆς μελλοντικῆς Ρωμαίικης Αὐτοκρατορίας (Νέας Ρώμης) τὴν ὁποία καὶ ὁριοθετοῦσε πλέον μὲ τὶς Ἀποστολικὲς διαδρομές του.

Μήπως φοβοῦνται τὸν ΕΛΛΗΝΑ-ΡΩΜΗΟ; Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν τὸν ἔχουνε σήμερα πατημένο "νὰ τρώει χῶμα στὸ ἔδαφος";

Μήπως φοβοῦνται  καὶ τὴν ὀνοματολογία  τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς πάλης; Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ κάποιοι ἐπιθυμοῦν νὰ τὴν καταργήσουν;

Τί νὰ καταργήσουν οἱ ἀνιστόρητοι παγκοσμιοποιητές; Τὸ ἀρχαιότερο καὶ καλύτερο ἄθλημα ποὺ γύμναζε τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα, ὁ δὲ νικητὴς ἐθεωρεῖτο ὁ σπουδαιότερος ὅλων. Αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος ποὺ στὸ ἀρχαῖο ὀλυμπιακὸ πένταθλο, ὁ τελικὸς νικητὴς  ἦταν ὁ νικητὴς τοῦ 5 οὐ κατὰ σειρὰ ἀγωνίσματος τῆς πάλης.

Ὁ Ἕλληνας ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἔμαθε νὰ παλεύει. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ χρησιμοποιεῖ μὲ ἱεροπρέπεια τὴν λέξη ΒΙΟΠΑΛΗ ποὺ συμπυκνώνει ὄχι μόνο τὸν καθημερινὸ πόνο τοῦ ἀλλὰ καὶ τὴν διαχρονικότητα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὰ νάματα τῆς παράδοσής του.

Ἡ λέξη Ἕλληνας ταυτίσθηκε μὲ τὴν λέξη Πάλη γιατί ὁ Ἕλληνας παλεύει αἰώνια μὲ τὰ θεριὰ τοῦ κόσμου τούτου. Παλεύει γιὰ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του καὶ τὴν ΛΕΥΤΕΡΙΑ τοῦ αἱματοβαμμένου τόπου του.

Ὅτι καὶ νὰ κάνουν δὲν πρόκειται νὰ μᾶς στερήσουν τὸ Ὀλυμπιακὸ Ἄθλημα τῆς Ἑλληνορωμαικῆς  Πάλης  διότι σὲ λίγο καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων στὸν πνευματικὸ πλανητικὸ στίβο οἱ ἄνθρωποι "θὰ παλεύουν ἑλληνορωμαίικα" ἀναδεικνύοντας καὶ ἀξιοποιώντας τὰ θησαυρίσματα τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ γιὰ τὸ καλό της Ἀνθρωπότητας. Πρέπει κάποια στιγμὴ νὰ ξεμαυρίσει ἡ Ἑλληνικὴ Ψυχὴ καὶ νὰ δείξει στὴν οἰκουμένη πὼς χαίρεται καὶ πανηγυρίζει  ὅταν σέρνει τοὺς ἀρχοντικοὺς ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΕΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ στὰ πνευματικὰ ἁλώνια τῆς διανόησης καὶ τῆς σκέψης.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ  

ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.