13 Ιαν 2013

Ὅταν ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη αὐθαιρετεῖ

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας-Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Σέβομαι τὸν θεσμὸ τοῦ Συνηγόρου τοῦ Πολίτη καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς νομικοὺς ποὺ τὸν στελεχώνουν. Ὅμως θὰ ἔπρεπε καὶ ἐκεῖνοι νὰ σέβονται τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους, ὅπως ἐπίσης νὰ μὴν ἀγνοοῦν τὴν ἱστορία, τὴν παράδοση καὶ τὴν πολιτιστικὴ ταυτότητα αὐτοῦ του λαοῦ. Μερικὲς φορὲς οἱ συστάσεις τοῦ Συνηγόρου δίνουν τὴν ἐντύπωση ὅτι διαπνέονται ἀπὸ μία ἐμπάθεια ἔναντί της ἑλληνορθόδοξης παιδείας μὲ τὴν ὁποία στάθηκε ὄρθιο τὸ Ἔθνος μας ἐπὶ αἰῶνες καὶ τὴν ὁποία καθιερώνουν τὸ Σύνταγμα καὶ οἱ νόμοι. Αὐτὲς τὶς διαπιστώσεις μου ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει ἡ σημαντικὴ ἀπόφαση 115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἡ ἀπόφαση ἐξεδόθη κατόπιν προσφυγῆς ἐκπαιδευτικῶν της Κρήτης καὶ λύνει τὸ πρόβλημα ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ μία ἀτυχῆ σύσταση τοῦ Συνηγόρου τοῦ Πολίτη τῆς 17.11.2008. Τότε Συνήγορος ἦταν ὁ νῦν Δήμαρχος Ἀθηναίων Γιῶργος Καμίνης καὶ ζητοῦσε νὰ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὅσοι θέλουν, ἔστω καὶ ἂν εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ὁ τότε Ὑπουργὸς Παιδείας Εὐριπίδης Στυλιανίδης δημοσίως κάλεσε τὸν Συνήγορο νὰ μὴν ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἁρμοδιότητάς του, ἀλλὰ ἡ σύγχυση δὲν ἀποφεύχθηκε.
Ἡ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου ξεκάθαρα ὁρίζει ὅτι ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ δικαιοῦνται νὰ ἀπαλλαγοῦν ΜΟΝΟΝ οἱ ἀλλόθρησκοι καὶ οἱ ἑτερόδοξοι μαθητὲς μὲ....δήλωση ποὺ ὑποβάλλουν οἱ γονεῖς τους. Μάλιστα ὁ Διευθυντὴς τοῦ Σχολείου ὀφείλει νὰ ἐλέγχει ἂν συντρέχουν πράγματι οἱ λόγοι ποὺ ἀναγράφονται στὴν αἴτηση ἀπαλλαγῆς. Τὸ Δικαστήριο θεωρεῖ ὅτι ἡ σύσταση ποὺ ἐξέδωσε τὸ 2008 ὁ Συνήγορος εἶναι σὲ εὐθεία ἀντίθεση μὲ τὸ Σύνταγμα, τοὺς νόμους, τὶς ἐγκυκλίους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τὶς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Διευκρινίζει μάλιστα τὸ Δικαστήριο ὅτι οἱ ἀπόψεις τοῦ Συνηγόρου τοῦ Πολίτη δὲν δεσμεύουν τὶς κρατικὲς ὑπηρεσίες.
 Ἡ ἀπόφαση ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀνακαλεῖ στὴν τάξη τὸν Συνήγορο τοῦ Πολίτη καὶ μὲ τὴ σημερινὴ σύνθεση προσώπων. Ἡ συγκεκριμένη «Ἀνεξάρτητη Ἀρχὴ» μὲ πρόσφατη ἐπιστολή της πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ προτείνει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴν Ἑλλάδα νὰ ἀποκτήσει περιεχόμενο θρησκειολογικό. Ἀντιθέτως τὸ Δικαστήριο ὑπογραμμίζει ὅτι τὸ μάθημα πρέπει νὰ βασίζεται στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ διδασκαλία.
 Ἂς ἀφήσει ὁ Συνήγορος τὰ Θρησκευτικά, διότι ἄλλα εἶναι τὰ προβλήματα τῶν πολιτῶν.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 13.1.2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.