30 Δεκ 2012

Ἡ «πράσινη Γραμμὴ» στὴν Κύπρο...

Ἡ διαχωριστικὴ γραμμὴ μεταξὺ τῶν ἐλεύθερων καὶ τῶν κατεχομένων περιοχῶν τῆς Κύπρου. Λέγεται καὶ «Γραμμὴ Ἀττίλα» μετὰ τὸ 1974 καὶ ἐκτείνεται σὲ μῆκος περίπου 300 χιλιομέτρων. Ἡ «Πράσινη Γραμμὴ» χωρίζει τὴν Λευκωσία σὲ δύο τομεῖς, καθιστώντας την σήμερα τὴν μόνη διαιρεμένη πρωτεύουσα στὸν κόσμο.
Ἡ ἱστορία της ξεκινᾶ τὸ βράδυ τς 21ης Δεκεμβρίου 1963, ὅταν ἀπὸ ἕνα φαινομενικὰ ἀσήμαντο ἐπεισόδιο ξέσπασαν δικοινοτικὲς ταραχὲς μεγάλης ἔντασης καὶ ἔκτασης, μὲ τὴν Τουρκία νὰ ἀπειλεῖ μὲ ἐπέμβαση στὴν Μεγαλόνησο. Ἡ σύρραξη αὐτὴ ἔδωσε τὴν ἀφορμὴ στὴν Μεγάλη Βρετανία νὰ ἐπιβάλει ἕνα ἀπὸ τὰ παλιά της σχέδια, τὸν διαχωρισμὸ μεταξὺ ἑλληνοκυπριακῶν καὶ τουρκοκυπριακῶν περιοχῶν.
Ἡ σχετικὴ συμφωνία (σὲ συνεννόηση μὲ τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Ἄγκυρα), ποὺ σήμανε καὶ τὴν παύση τῶν ἐχθροπραξιῶν, ὑπεγράφη στις 30 Δεκεμβρίου 1963 στὴν Λευκωσία ἀπὸ τὸν βρετανὸ ὑπουργὸ Ἀποικιῶν Ντάνκαν Σάντις, τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο, τὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας δρᾶ Φαζὶλ Κιουτσούκ, τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς Γλαῦκο Κληρίδη καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Τουρκοκυπριακῆς Κοινοτικῆς...
Συνέλευσης Ραοὺφ Ντεκτᾶς.
Ἡ ὁριοθέτηση τῆς διαχωριστικῆς γραμμῆς ἀνατέθηκε στὸν βρετανὸ ὑποστράτηγο Πίτερ Γιανγκ, ὁ ὁποῖος τὴν χάραξε πάνω στὸν χάρτη μὲ ἕνα πράσινο μολύβι. Ἔτσι, τὴν γνωρίζουμε σήμερα ὡς «Πράσινη Γραμμή». Σκοπὸς της ἦταν νὰ ἀποτρέψει κλιμάκωση τῆς ἔντασης μεταξὺ Ἑλληνοκυπρίων καὶ Τουρκοκυπρίων καὶ ἡ φύλαξή της ἀνατέθηκε στοὺς κυανόκρανους τοῦ ΟΗΕ.
Ἡ «Πράσινη Γραμμὴ» ἐκτεινόταν ἀρχικὰ στὴν Λευκωσία καὶ χώριζε τὴν πρωτεύουσα τῆς Κύπρου σὲ δύο τομεῖς. Στὴν συνέχεια ἐπεκτάθηκε καὶ ὁριοθέτησε τοὺς ἔξι τουρκοκυπριακοὺς θύλακες, ποὺ δημιουργήθηκαν μετὰ τὰ αἱματηρὰ ἐπεισόδια τοῦ Δεκεμβρίου. Ἡ ἔνταση χαλάρωσε σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸ 1968, ὅταν ἄρχισαν οἱ δικοινοτικὲς συνομιλίες μεταξύ το Γλαύκου Κληρίδη καὶ το Ραοὺφ Ντενκτάς γιά τὴν ἐπίλυση τοῦ κυπριακοῦ προβλήματος. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, ἄνοιξαν οἱ ὁδοὶ Λήδρας καὶ Ἑρμοῦ, ὥστε νὰ ἐξυπηρετοῦνται οἱ Τουρκοκύπριοι ποὺ ἐργάζονταν στὸν ἑλληνοκυπριακὸ τομέα.
Ἡ σταδιακὴ πορεία πρὸς τὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων τῶν δύο κοινοτήτων διακόπηκε ἀπότομα στίς 15 Ἰουλίου 1974, μὲ τό λλαδικὸ πραξικόπημα καὶ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ ποὺ ἀκολούθησε. Μετὰ τὸν «Ἀττίλα 2» (14 Αὐγούστου 1974), ἡ «Πράσινη Γραμμὴ» ἐπεκτάθηκε σὲ μῆκος 300 χιλιομέτρων, χωρίζοντας τὶς κατεχόμενες καὶ τὶς ἐλεύθερες περιοχὲς τῆς Κύπρου. Κατὰ πλάτος τῆς «Πράσινης Γραμμῆς» δημιουργήθηκε ἀποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, ποὺ ποικίλλει ἀπὸ λίγα μέτρα στὴν Λευκωσία ἕως κάποια χιλιόμετρα κοντὰ στὸ χωριὸ Ἀθιένου καὶ ἐπιτηρεῖται ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν.
Κατὰ μῆκος τῆς «Πράσινης Γραμμῆς» ἔχουν σημειωθεῖ κατὰ καιροὺς ἐπεισόδια ἀνάμεσα σὲ Ἑλληνοκυπρίους καὶ Τουρκοκυπρίους. Τὰ σοβαρότερα ἔγιναν τὸ καλοκαίρι τοῦ 1996. Στίς 11 Αὐγούστου λληνοκύπριοι διαδηλωτὲς εἰσῆλθαν στὴν Νεκρὴ Ζώνη στὴν περιοχὴ τῆς Δερύνειας, παρὰ τὴν ἀπαγόρευση εἰσόδου. Δέχθηκαν ἐπίθεση ἀπὸ τουρκοκύπριους πολίτες καὶ ἀστυνομικούς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ξυλοκοπηθεῖ μέχρι θανάτου ὁ 24χρονος Τάσσος Ἰσαάκ. Τρεῖς μέρες ἀργότερα, ἕνας ἄλλος ἑλληνοκύπριος ὁ 26χρονος Σολωμὸς Σολωμοὺ σκοτώθηκε ἀπὸ πυρὰ τουρκοκυπρίων, καθὼς προσπαθοῦσε νὰ ἀνέβει στὸν ἱστὸ καὶ νὰ κατεβάσει μία τουρκικὴ σημαία, σὲ ἔνδειξη πένθους γιὰ τὸν θάνατο τοῦ ἐξαδέλφου τοῦ Τάσσου Ἰσαάκ.
Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2003 ἡ τουρκοκυπριακὴ «κυβέρνηση» ἀποφάσισε νὰ ἐπιτρέψει τὴν διέλευση πρὸς τὰ Κατεχόμενα καὶ ἕως σήμερα ἔχει ἀνοίξει πέντε πύλες εἰσόδου κατὰ μῆκος τῆς «Πράσινης Γραμμῆς». Στις 9 Μαρτίου 2007 κατεδαφίστηκε τὸ ὁδόφραγμα τῆς ὁδοῦ Λήδρας στὴν Λευκωσία μὲ ἀπόφαση τῆς κυπριακῆς κυβέρνησης, ὡς ἕνα πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀποστρατιωτικοποίηση ὅλης τς Λευκωσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.