28 Νοε 2012

Σχολικὰ βιβλία ἐθνικῆς ἀποδόμησης

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Τὸ Σωματεῖο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ποὺ ἑδρεύει στὴ Θεσσαλονίκη ἐξέδωσε ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον βιβλίο τοῦ δασκάλου Δημήτρη Νατσιοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ σὲ Δημοτικὸ Σχολεῖο τοῦ Κιλκίς. Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου εἶναι εὔγλωττος: «Τὰ Νεοταξικὰ βιβλία Γλώσσας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καὶ τοῦ Γυμνασίου». Ὁ συγγραφεὺς σταχυολογεῖ ἀπαράδεκτα κείμενα ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία ποὺ διδάσκονται σήμερα καὶ τὰ ὁποία εἶχαν παραγγελθεῖ καὶ ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ. Κείμενα τὰ ὁποῖα γκρεμίζουν τὴν ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν παιδιῶν μας, καλλιεργοῦν τὸ πρότυπό του ἀπάτριδος καταναλωτῆ, ἀπαξιώνουν ἰδανικὰ καὶ ἥρωες καὶ τελικὰ ἐνισχύουν τὴν ἤδη προϊούσα ἐθνικὴ κατάθλιψη. Ὁ Δημήτρης Νατσιὸς στὸν πρόλογό του ἐντοπίζει πολλὰ προβλήματα στὸ «νέο Ψηφιακὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο», τὸ ὁποῖο δοκιμάσθηκε πιλοτικὰ καὶ εἶναι ἕτοιμο νὰ εἰσβάλει σὲ ὅλη τὴ Στοιχειώδη ἐκπαίδευση πανελληνίως. Τονίζει ὅτι τὸ ἑπτάωρο γιὰ παιδάκια 6 καὶ 7 ἐτῶν εἶναι ὑπερβολικὸ καὶ ἐξοντωτικό. Καταγγέλλει τὴν πολυδιαφημισμένη «διαθεματικὴ» προσέγγιση, διότι καλύπτει ἐπιφανειακὰ καὶ τσαπατσούλικα ἕνα θέμα (λίγο Ἱστορία, λίγο Γεωγραφία, λίγο Καλλιτεχνικὰ) καὶ δὲν ἐμβαθύνει οὔτε διαπαιδαγωγεῖ. Καὶ ἀμφιβάλλει σοβαρώτατα γιὰ τὴν προβαλλόμενη ἀνάγκη εἰσαγωγῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἀπὸ τὴν πρώτη τάξη τοῦ Δημοτικοῦ. Νὰ μὴν καταντήσουμε τὸ Δημοτικὸ ἕνα ΙΝΤΕΡΝΕΤ–Καφέ, φωνάζει ὁ μάχιμος δάσκαλος. Δὲν εἶναι ἀντίθετος μὲ τὴν χρήση τῆς Πληροφορικῆς, ἀλλὰ ἐν μέτρω καὶ....

  στὴν κατάλληλη ἡλικία. Παραπέμπει μάλιστα σὲ σχετικὴ γνώμη τοῦ ἀείμνηστου ἑλληνοαμερικανοῦ γκουροὺ τῆς Πληροφορικῆς Μιχάλη Δερτούζου, ὁ ὁποῖος τονίζει ὅτι ἡ παρουσία καὶ ἡ προσωπικότητα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ εἶναι πολὺ σημαντικότερη ἀπὸ τὴν Πληροφορική. Καὶ θυμίζει ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ μαθητές, ποὺ χρησιμοποιοῦν ἀπὸ τὰ πρῶτα βήματα τοὺς ὑπολογιστές, εἶναι πολὺ κατώτεροι σὲ διαγωνισμοὺς Φυσικῆς καὶ Μαθηματικῶν ἀπὸ τοὺς Ἀσιάτες μαθητές, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν λιγότερό τους Ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς γιὰ τὴν ἀπόκτηση γνώσεων.
 Ὁ Νατσιὸς ἐπιμένει σὲ μία Παιδεία, ἡ ὁποία θὰ διαπλάθει πρωτίστως χαρακτῆρες. Ὑπενθυμίζει τὸ ἄρθρο 16, πάρ. 2 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ἐπιτάσσει νὰ καλλιεργοῦν τὰ σχολεῖα μας τὴν ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν ἑλληνοπαίδων. Καὶ ἐπαναλαμβάνει συχνὰ τὸ ὅραμα τοῦ Πατροκοσμᾶ, τοῦ Καποδίστρια, καὶ τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ: Μία παιδεία ἑλληνορθόδοξη γιὰ τὴν προκοπὴ τοῦ λαοῦ μας. Ὁ συγγραφεὺς παρουσιάζει συγκεκριμένα κείμενα, τὰ ὁποῖα χλευάζουν τὸν Χριστό, τὸν Ἅγιο Βασίλειο, τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο, τὸν Ἰω., Καποδίστρια, τὸν Θ. Κολοκοτρώνη καὶ περιλαμβάνονται εἴτε στὰ βιβλία «Ἡ Γλώσσα μου» τῶν ἔξι τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ εἴτε στὰ Ἀνθολόγια Νεοελληνικῶν Κειμένων τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου. Καὶ προχωρεῖ μὲ κείμενα, τὰ ὁποῖα γκρεμίζουν τὸ πρότυπό της μητέρας, παρουσιάζουν τὴ γιαγιὰ νὰ καπνίζει «μαῦρο ποῦρο», διαφημίζουν τὸν ἐρωτισμὸ στὴν ἡλικία τῶν 12 ἐτῶν, καὶ ἀντικαθιστοῦν τοὺς καταξιωμένους λογοτέχνες μὲ συνταγὲς μαγειρικῆς καὶ μὲ νανούρισμα γιὰ ... χταπόδια. Στὰ νέα σχολικὰ βιβλία τὸ Πάσχα παρουσιάζεται σὰν μία εὐκαιρία γαστριμαργίας, ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου γίνεται «πῶς πήγαμε βόλτα τὸν Ἐπιτάφιο», ἡ σχολικὴ ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου προβάλλεται σὰν μία εὐκαιρία... κοπάνας καὶ ἀπώλειας μαθημάτων καὶ ἡ 28η Ὀκτωβρίου εἶναι ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία οἱ Ἕλληνες κρύφτηκαν γιὰ νὰ μὴν πολεμήσουν! Τὰ Χριστούγεννα συνδέονται μὲ μία μάγισσα , ἡ ὁποία βρίζει τὰ παιδιὰ ἐπειδὴ τῆς λένε τὰ κάλαντα καθὼς καὶ μὲ τὴν παρασκευὴ μαγικοῦ γλυκοῦ. Ἡ μαγεία καὶ ἡ παραθρησκεία ἀντικαθιστοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ κληρονομιά μας.
 Ντροπὴ καὶ κρίμα! Μὲ τέτοια κείμενα ὁ ἐθνομηδενισμός, ἡ πολυπολιτισμικότητα καὶ ὁ ψευδοπροοδευτισμὸς ἔχουν ἀλώσει τὰ σχολικὰ βιβλία καὶ προσπαθοῦν νὰ ξεριζώσουν ἀπὸ τὴ ψυχὴ τῶν παιδιῶν μας τὶς διαχρονικὲς ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὅπως ἀποσύρθηκε τὸ «συνωστισμένο» βιβλίο τῆς Ἱστορίας καὶ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ ἄλλο ἀξιοπρεπέστερο, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀναθεωρηθοῦν ὅλα τὰ προβληματικὰ ἐγχειρίδια τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου.
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 27/11/2012

4 σχόλια:

 1. http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/o-arxiepiskopos-kai-i-ekklisia-prepei-na-katadikasoyn-rita-ti-xrysi-aygi
  Αήθης επίθεση στους μητροπολίτες Παιραιώς, Κονίτσης και Αιγειαλείας ως δήθεν ευνοούντες τη Χρυσή Αυγή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΒΡΟΥΜΕ ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αν και το πρώτο σχόλιο είναι εκ πρώτης όψεως άσχετο με τη συγκεκριμένη ανάρτηση εν τούτοις θίγει ένα σοβαρό θέμα. Αυτό της υστερίας που έχει καταλάβει κάποιους αριστερόστροφους χριστιανούς τύπου Ζουμπουλάκη εναντίον των εθνθικοφρόνων μητροπολιτών Κονίτσης ,Πειραιώς και Αιγιαλείας. Καλό θα είναι ο καθένας ξεχωριστά να δώσει συντριπτική απάντηση στος θολοκουλτουριαρέους και ψευτοπροοδευτικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.