29 Σεπ 2012

Μὲ χρήματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τὰ τουρκικὰ σήριαλ ποὺ «γκιαουροποιουν» τοὺς Ἕλληνες


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης
Τὴν καταπληκτικὴ καταγγελία ὅτι μὲ χρήματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνωσης γυρίζονται κάποιες πολὺ γνωστὲς τουρκικὲς τηλεοπτικὲς σειρές, ποὺ στὴ συνέχεια πλημμυρίζουν κάποιες χῶρες τῆς Εὐρώπης μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ Ἑλλάδα, ἔκανε ἡ βρετανίδα βουλευτὴς τοῦ βρετανικοῦ συντηρητικοῦ κόμματος, Pauline Latham. Μάλιστα ἡ εἴδηση αὐτῆς τῆς καταγγελίας προκάλεσε τόσο μεγάλη αἴσθηση, ποὺ πέρασε καὶ στὸν τουρκικὸ τύπο,  μὲ ἀποκλειστικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Μιλιέτ. Σύμφωνα μὲ τὶς δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, ἡ βρετανίδα βουλευτὴς κατήγγειλε ὅτι μεγάλο μέρος τῆς οἰκονομικῆς βοήθειας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης πρὸς τὴν Τουρκία, ποὺ ἀνέρχεται στὸ ποσὸ τῶν 620 ἑκατομμυρίων ἀγγλικῶν Στερλινῶν, πηγαίνει στὴν ταχέως ἀναπτυσσομένη τηλεοπτικὴ βιομηχανία τῆς Τουρκίας καὶ στὴν παραγωγὴ διαφόρων τηλεοπτικῶν σήριαλ, ποὺ ἔχουν πλημμυρίσει τὰ τελευταία χρόνια τὰ μεγάλα ἑλληνικὰ κανάλια. Τὸ θέμα μάλιστα πῆρε μεγάλη ἔκταση ἀναγκάζοντας τὴν....

 ἴδια τὴν ὑπουργὸ Ἀνάπτυξης τῆς Βρετανίας, Justine Greening, νὰ διατάξει ἔρευνα γιὰ τὸ πὼς διοχετεύεται ἡ οἰκονομικὴ βοήθεια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης πρὸς τὴν Τουρκία στὴν παραγωγὴ τουρκικῶν τηλεοπτικῶν σειρῶν. Νὰ σημειώσουμε ὅτι ὁρισμένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ σήριαλ ἔχουν ἐξοργίσει τοὺς βρετανοὺς γιατί ἀναφέρονται στὴν παρουσία τοῦ βρετανικοῦ στρατοῦ στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν περίοδο 1919-1922, μὲ ἐξευτελιστικοὺς τρόπους ποὺ καταρρακώνουν τὴν εἰκόνα τῶν βρετανικῶν ἐνόπλων δυνάμεων καὶ δημιουργοῦν ἀντιβρετανικὰ αἰσθήματα στὸ τηλεοπτικὸ κοινό.
      Στὴν καταγγελία της, ἡ βρετανίδα βουλευτὴς ἀναφέρει ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι ἡ χώρα ποὺ λαμβάνει τὴν μεγαλύτερη οἰκονομικὴ βοήθεια ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ μὲ καταχρηστικὸ τρόπο χρησιμοποίει αὐτὴ τὴν οἰκονομικὴ βοήθεια γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς «σηριαλικῆς» τῆς βιομηχανίας. Στὴ συνέχεια, σύμφωνα μὲ τὴν βρετανίδα βουλευτίνα, γίνεται ἐξαγωγὴ αὐτῶν τῶν  σειρῶν μὲ προφανῆ σκοπὸ τὴν προπαγάνδα τῶν τουρκικῶν, (νεοοθωμανικῶν), θέσεων στὴν Εὐρώπη. Ὁ ἴδιος ὁ ὑπουργὸς εὐρωπαϊκῶν ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, ὁ γνωστὸς καὶ στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὰ εἰρωνικά του σχόλια γιὰ τοὺς Ἕλληνες, Egemen Bagis, ἔχει ὁμολογήσει, σύμφωνα μὲ τοὺς Βρετανούς, ὅτι μεγάλα ποσὰ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ βοήθεια δίνονται γιὰ τὴν παραγωγὴ τηλεοπτικῶν σειρῶν, ποὺ στὴ συνέχεια ἐξαγόμενες ἀποφέρουν τεράστια κέρδη στὰ τουρκικὰ κανάλια.
      Τὸ πόσο ἡ κατάσταση αὐτὴ ἡ ἔχει ἐξοργίσει τοὺς Βρετανούς, (ἐνῶ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα κοιμόμαστε τὸν ὕπνο του.. ὀθωμανικοῦ δικαίου καὶ κανεὶς δὲν ἀντιδρᾶ), φάνηκε ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ γνωστὴ βρετανικὴ ἐφημερίδα, Daili Mail, ἔχει κηρύξει ἐκστρατεία κατὰ στῆς συνέχισης τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς βοήθειας πρὸς τὴν Τουρκία, ἡ ὁποία στηρίζει τὴν τηλεοπτική της βιομηχανία.
      Τὸ θέμα ἦρθε στὴν ἐπικαιρότητα καὶ ἐξόργισε τοὺς βρετανοὺς γιατί παράλληλα δημοσιοποιήθηκαν καὶ οἱ φετινὲς ἐκτιμήσεις τῶν Βρυξελλῶν γιὰ τὴν καταφορη παραβίαση τῶν βασικῶν ἀρχῶν τῆς ἐλευθερίας τοῦ τύπου στὴν Τουρκία, ἡ ὁποία παράγει τηλεοπτικὰ σήριαλ καὶ τὰ ἐξάγει στὸ ἐξωτερικὸ ἐνῶ στὸ ἐσωτερικό της καταπιέζει κατάφορα τὶς δημοκρατικὲς ἐλευθερίες.  Γιὰ τὸ ἴδιο θέμα, ὅπως ἔγινε γνωστὸ ἀπὸ τὸν βρετανικὸ τύπο καὶ ἀναμεταδόθηκε καὶ ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα Μιλιέτ, ἑτοιμάζεται γιὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2013 εἰδικὴ διάσκεψη στὶς Βρυξέλλες μὲ ἀποκλειστικὸ θέμα τὴν καταφορη παραβίαση τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου στὴν Τουρκία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.