28 Αυγ 2012

«Ὑποχρεωτικὴ ἡ διδασκαλία τῆς τουρκικῆς σὲ ἑλληνικὲς σχολές»…φαντασιώνονται οἰ Τοῦρκοι

`Υποχρεωτική η διδασκαλία της τουρκικής σε ελληνικές σχολές`...φαντασιώνονται οι ΤούρκοιἜχουν τρελαθεῖ οἱ Τοῦρκοι νομίζοντας ὅτι ἔγιναν ὑπερδύναμη.
Τὴν πληροφορία ὅτι ἡ τουρκικὴ γλώσσα θὰ διδάσκεται στὶς τουριστικὲς σχολὲς στὴν Ἑλλάδα, προβάλει σὲ ρεπορτάζ της ἡ ἐφημερίδα Υeni Safak στὴν πρώτη σελίδα της.Μὲ τὸν τίτλο « Ἡ Ἑλλάδα ἔκανε ἐπένδυση στὴν τουρκικὴ» δημοσιεύει ἀνταπόκριση τοῦ κ.Ὀκτάϊ Μεχμὲτ ἀπὸ τὴν Κομοτηνὴ στὴν ὁποία γράφει ὅτι ἡ Ἑλλάδα ποὺ ἔχει πληγεῖ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, μὲ τὴν αὔξηση τῶν τούρκων τουριστῶν κατὰ 98% ἀποφάσισε νὰ διδάσκεται ἡ τουρκικὴ ὡς ὑποχρεωτικὸ μάθημα στὶς τουριστικὲς σχολές Ἀθήνας καὶ ...
Θεσσαλονίκης.
Σὲ ὅσους γνωρίζουν τὴν τουρκικὴ καὶ ἐπιλέγουν τὶς σχολὲς αὐτές, θὰ δίδονται 10 μονάδες ἐπιπλέον. Ἡ Ἑλλάδα – γράφει – παράλληλα μὲ τὴν γειτονία ἀποδίδει μεγάλη σημασία στὴν Τουρκία – ἡ ὁποία ἔχει ἰσχυρὴ καὶ σταθερὴ οἰκονομία – ἀπὸ τουριστικῆς πλευρᾶς .
Ἕλληνες ἁρμόδιοί του τουρισμοῦ – γράφει – ἀνακοίνωσαν πὼς κατὰ τὶς τριήμερες διακοπὲς τοῦ Μπαϊραμίου ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἑλλάδα περίπου 5.000 τοῦρκοι τουρίστες.Ἡ Ἑλλάδα γιὰ νὰ προσελκύσει περισσότερους τούρκους τουρίστες ἐφάρμοσε πρῶτα διευκολύνσεις θεώρησης στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ ἡ μείωση τῶν τιμῶν σὲ εἴδη τροφίμων καὶ τουριστικῶν εἰδῶν , αὔξησε τὸν ἀριθμὸ τῶν τουριστῶν. Στὴν συνέχεια γίνεται ἀναφορὰ σὲ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Στατιστικῆς της Ἑλλάδας.
Στὸ μεταξὺ τὸ ἑλληνικὸ ΥΠΕΞ ἔδωσε ὁδηγίες στὰ Προξενεῖα του στὴν Τουρκία νὰ δίνουν σὲ συντομότερο χρονικὸ διάστημα θεώρηση στοὺς Τούρκους. Οἱ τουρκικὲς τουριστικὲς ἑταιρεῖες λένε « Οἱ Ἕλληνες ποὺ παλαιότερα δὲν ἔδιναν σημασία στοὺς τούρκους τουρίστες τώρα περιμένουν πὼς καὶ πὼς ἐμᾶς. Οἱ τοῦρκοι ἔγιναν βασιλιάδες».
Onalert.gr

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.