28 Αυγ 2012

Σάπιοι, δειλοὶ καὶ προδότες

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, Δάσκαλος Κιλκὶς
Γράφω μὲ ὀργή, γιατί «οἱ μὴ ὀργιζόμενοι ἐφ’ οἶς δεῖ ἠλίθιοι δοκοῦντες εἶναι», ὅσοι δὲν ὀργίζονται γι’αὐτὰ ποὺ πρέπει εἶναι ἠλίθιοι, ὁρίζει ὁ Ἀριστοτέλης. Τί εἴδαμε τὶς προάλλες στὸ Τ.V. Ἕναν ἀξιολύπητο πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδας, μὲ ὕφος ψοφοειδὲς καὶ βλέμμα δουλόφρονος, νὰ ἐπιδίδεται σὲ δακρύβρεχτες καημενολογίες καὶ δίπλα του τὴν ὑπερφίαλη νεοναζίστρια Μέρκελ, νὰ μὴν μπορεῖ νὰ συγκρατήσει τὴν σιχασιά της γιὰ τοὺς φυλετικῶς ὑποδεέστερους πτωχοζήτουλες τῶν Βαλκανίων. Ποιὲς χῶρες σήμερα ποδοπατοῦνται, λεηλατοῦνται καὶ διώκονται; Ἑλλάδα, Ἱσπανία, Ἰταλία, Πορτογαλία καὶ Ἰρλανδία.
Ἡ Ἱσπανία στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀφοῦ ὁ Φράγκο εἶχε χρησιμοποιήσει τὰ γερμανικὰ «στοῦκας», γιὰ νὰ καταστρέψει τὴν «Γκουέρνικα» καὶ τοὺς μαχητὲς τῆς ἐλευθερίας, παρέμεινε εὐνοϊκῶς οὐδέτερη. Ἡ Πορτογαλία τὸ ἴδιο. Ἡ Ἰταλία μέχρι ἑνὸς σημείου ἦταν συνοδοιπόρος. Ἡ Ἰρλανδία δὲν γνώρισε τὴν Κατοχὴ τῶν κτηνανθρώπων. Ἐμεῖς ὅμως...
Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1944 οἱ Γερμανοὶ ἐγκαταλείπουν τὴν Ἀθήνα, σπεύδουν νὰ ξαναχωθοῦν τρομαγμένοι, ματωμένοι ὡς τὸ λαιμὸ μὲ αἷμα ἑλληνικό, νὰ ξανακρυφτοῦν στὶς μαῦρες φωλιές τους. Νὰ δοῦμε τί ἀφήνουν πίσω τους.
Στὴν διάρκεια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς, ποὺ....

 κράτησε σαράντα δύο μῆνες, πέρασαν ἀπὸ τὰ γερμανικὰ ἐκτελεστικὰ ἀποσπάσματα καὶ τυφεκίσθηκαν τριάντα ὀκτὼ χιλιάδες ἐννιακόσιοι ἑξήντα Ἕλληνες (38.960)!
Σκοτώθηκαν ἀπὸ σφαῖρες «ἀδέσποτες» καὶ ἄλλα στρατιωτικῆς φύσεως «ἀτυχήματα» δώδεκα χιλιάδες ἑκατὸν τρεῖς (12.103).
Σκοτώθηκαν σὲ μάχες ἑβδομήντα χιλιάδες (70.000).
Πέθαναν ἀπὸ πείνα σ’ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα περίπου ἑξακόσιες χιλιάδες, ἰδίως νέοι! (600.000).
Πέθαναν προτοῦ γεννηθοῦν, κατὰ τὴ γέννα ἢ ἀμέσως μετὰ τριακόσιες χιλιάδες παιδιὰ ἀπὸ τὴν ἀσιτία καὶ τὶς κακουχίες τῶν μανάδων τους, δηλαδὴ μία ὁλόκληρη γενιὰ (300.000).
Θανατώθηκαν μὲ τρόπο οἰκτρὸ σαράντα πέντε χιλιάδες Ἕλληνες στὰ γερμανικὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης, σαράντα πέντε χιλιάδες ἄνθρωποι, γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν μίλησε κανεὶς ποτέ, ἀφοῦ ἦταν Ἕλληνες, δηλαδὴ ὄντα δευτέρας ἐπιλογῆς (45.000).
Πέθαναν μὲ τρόπο οἰκτρὸ ἐπίσης ἑξήντα χιλιάδες Ἕλληνες, Ἑβραῖοι τὸ θρήσκευμα, γιὰ τοὺς ὁποίους μίλησαν οἱ πάντες (60.000).
Φυλακίστηκαν στοὺς σαράντα δύο μῆνες κατοχῆς διακόσιες χιλιάδες Ἕλληνες, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι πέθαναν στὴν φυλακὴ ἢ ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους (200.000).
Προσβλήθηκαν ἀπὸ βαριὲς ἀσθένειες, ἔμειναν διὰ βίου ἀνίκανοι πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο Ἕλληνες (1.000.000)!
Τὰ γερμανικὰ στρατεύματα κατοχῆς ἀδείασαν ὅλες τὶς ἀποθῆκες καὶ στὴν τελευταία γωνιὰ τῆς χώρας. Ἅρπαξαν ὅλα τὰ δημητριακά, καπνό, σταφίδα, μπαμπάκι, λάδι, κάθε λογὴς τρόφιμα καὶ ἀγαθά. Κατέστρεψαν ἀγροτικὰ μηχανήματα καὶ καλλιέργειες. Ἅρπαξαν τὸ 50% τῶν μεγάλων ζώων, βόδια, γελάδια, ἄλογα, τὸ 30% τῶν μικρῶν, διέλυσαν τὴν ἑλληνικὴ κτηνοτροφία.
Κατέστρεψαν τὶς μεταλλευτικὲς ἐγκαταστάσεις, ἀνατίναξαν ὀρυχεῖα, ἀφάνισαν τὴν βιομηχανία.
Κατέστρεψαν τὸ 80% τῶν σιδηροτροχιῶν.
Γκρέμισαν γέφυρες, ἀνατίναξαν σταθμοὺς καὶ σήραγγες.
Ἀπὸ τὶς 220 ἀτμομηχανὲς τῶν ἑλληνικῶν σιδηροδρόμων ἄφησαν πίσω τους φεύγοντας μόνο τὶς τριάντα τρεῖς (33).
Ἀπὸ τὰ τριακόσια δώδεκα (312) ἐπιβατηγὰ βαγόνια βούτηξαν τὰ τριακόσια ἔξι! Ἄφησαν μόνο ἔξι (6)!
Ἀπὸ τὰ 4.544 φορτηγὰ βαγόνια τῶν ἑλληνικῶν σιδηροδρόμων, οἱ συγγενεῖς, οἱ συνάδελφοι, οἱ συμπατριῶτες, οἱ δάσκαλοι, οἱ ὁμοϊδεάτες τῆς Μέρκελ, τοῦ Ρέσλερ, τοῦ Σρόιντερ ἄφησαν πίσω τους ἑξήντα τρία (63)!
Οἱ Γερμανοὶ κατακτητὲς πῆραν τὰ 70% τῶν ἑλληνικῶν παντὸς εἴδους αὐτοκινήτων καὶ κατέστρεψαν τὸ ὁδικὸ δίκτυο τῆς χώρας.
Οἱ Γερμανοὶ κατακτητὲς ἰσοπέδωσαν τελείως ἑκατὸ χιλιάδες σπίτια (100.000) καὶ μισογκρέμισαν ἄλλες πενήντα χιλιάδες (50.000).
Κατέστρεψαν οἱ βάρβαροι Γερμαναράδες τὶς μεγαλύτερες λιμενικὲς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καὶ τὴ διώρυγα τῆς Κορίνθου.
Ἅρπαξαν οἱ βάνδαλοί του Βερολίνου τὸ 73% τῶν πλοίων τῆς ἐμπορικῆς καὶ ἐπιβατικῆς ναυτιλίας τῆς χώρας.

Σύμφωνα μὲ τὶς στατιστικές του ΟΗΕ, ἡ Γερμανία εἶχε ὑποστεῖ σὲ σχέση μὲ τὸ ἐτήσιο εἰσόδημά της ζημιὲς ἀπὸ τὸν πόλεμο τῆς τάξεως τοῦ 135% καὶ ἡ Ἑλλάδα τῆς τάξεως τοῦ 170%. Ἡ κατεστραμμένη δηλαδὴ Γερμανία ἦταν σὲ πολὺ καλύτερη κατάσταση ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μόλις τελείωσε ὁ πόλεμος.
Στὴν διάσκεψη τῶν Παρισίων, ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀμέσως μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν «νικητριῶν» χωρῶν ὑπολόγισαν καὶ καθόρισαν τὸ ὕψος τῶν ζημιῶν ποὺ προκάλεσαν τὰ χιτλερικὰ στρατεύματα κατοχῆς στὴν Ἑλλάδα σὲ δεκατέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια, μὲ ἀγοραστικὴ ἀξία τοῦ 1938!
Αὐτὰ δὲν τὰ ἀπεφάσισε κάποιο πρωτοδικεῖο Χαλκίδος, κάποιο κακουργοδικεῖο Λαρίσης, κάποιο λαϊκὸ δικαστήριο Γρεβενῶν, ἀλλὰ τὸ ἀνώτατο διεθνὲς νομικὸ ὄργανο τοῦ κόσμου, ἡ διάσκεψη τῶν Παρισίων, ὅ,τι δηλαδὴ ἐπισημότερο μποροῦσε νὰ ὑπάρξει. Μὲ βάση, ἄλλωστε τὶς ἀποφάσεις τῆς διεθνοῦς διάσκεψης Παρισίων ἡ Γερμανία ἐξόφλησε τὶς ὑποχρεώσεις της πρὸς ὅλες τὶς χῶρες ποὺ κατέστρεψε, πλὴν τῆς Ἑλλάδος. Γιατί; Γιατί ἡ Ἑλλάδα, ἀπὸ τὸν πόλεμο μέχρι σήμερα, κυβερνήθηκε ἀπὸ σάπιους, δειλοὺς καὶ προδότες. Τρισεκατομμύρια χρωστοῦν οἱ «Οὗννοι», ἂν συνυπολογιστεῖ καὶ τὸ «κατοχικὸ» δάνειο.

Καὶ ἐπιτρέπεται ἡ σημερινὴ Γερμανία, αὐτὴ ποὺ κατέστρεψε ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τὴν πατρίδα μας, δολοφονώντας καὶ τὸν ἀνθό της, νὰ εἶναι ἡ πλουσιότερη χώρα τῆς Εὐρώπης καὶ ἡ Ἑλλάδα νὰ λιμοκτονεῖ καὶ νὰ ἐκλιπαρεῖ; Ἡ ἀπάντηση, ξαναλέω, ὑπάρχει: Γιατί τὴν Ἑλλάδα τὴν κυβέρνησαν Γραικύλοι καὶ σάπιοι, καθάρματα ποὺ καὶ σήμερα μπήγουν καρφιὰ στὸ φέρετρό της.
Ἀνήθικα, διαλυμένα ὑποκείμενα ποὺ διορίζουν τὶς παρασιτικὲς οἰκογένειές τους στὸ δημόσιο. Ποῦ μαγάρισαν τὴν πατρίδα μας. 3.000 «ταγκαλάκια» ἀπὸ τὸ Πακιστᾶν παρήλαυναν στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, ψέγοντάς μας γιὰ ρατσισμό; Ποιοί; Αὐτοὶ ποὺ τὸ 1974 ἔστελναν συγχαρητήρια καὶ ἐθελοντὲς ταλιμπᾶν στὰ λυσσασμένα σκυλιὰ τοῦ Ἀττίλα, γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Κύπρου καὶ ἀναγνώριζαν ἀμέσως τὸ ψευδοκράτος τοῦ Ντεκτᾶς;
Δήλωσε ὁ τάχα καὶ πρόεδρος τῆς πακιστανικῆς κοινότητας ὅτι τὰ ἔχουν μὲ τὸ ΝΑΤΟ καὶ τοὺς Ἀμερικανούς, ποὺ τοὺς ἀναγκάζουν νὰ ἐκπατρίζονται. Νὰ κάτσουν στὴν πατρίδα τους καὶ νὰ τοὺς πολεμήσουν. Ἔτσι κάνουν οἱ λαοὶ ποὺ μήγαρις ἔχουν στὸ νοῦ ἄλλο πάρεξ ἐλευθερία. Πότε ἔκαναν μία πορεία διαμαρτυρίας οἱ Ἀφγανοί, οἱ Πακιστανοί, ὁμοὺ μὲ τὰ ἡμέτερα προοδευτικὰ σαπρόφυτα, ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῶν χωρῶν τους, καταλήγοντας στὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία - «πρωθυπουργικὴ κατοικία»; Κι ἂν μᾶς λένε ρατσιστές, ἀπαντῶ ὅτι ἔχω τὸν ἴδιο ρατσισμὸ ποὺ εἶχε ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Καραϊσκάκης καὶ ὁ Παπαφλέσσας. Καὶ γιὰ τὸν «ρατσισμὸ» αὐτὸ εἶμαι ὑπερήφανος, γιατί στὴν καθ’ ἠμᾶς γλώσσα λέγεται φιλοπατρία. Τὸ δίλημμα σήμερα δὲν εἶναι εὐρὼ ἢ δραχμή, ἐντὸς ἢ ἐκτὸς Εὐρώπης. Τὸ κυβερνολόι καὶ οἱ ἀνθρωποκάμπιες ποὺ τὸ δορυφορεῖ δὲν ἔχουν τέτοια διλήμματα. Τὰ θησαυροφυλάκια τοῦ κόσμου εἶναι γεμάτα ἀπὸ τὶς παλιανθρωπιὲς καὶ τὶς κλεψιές τους. Τοὺς ἐνδιαφέρει μόνο νὰ παραμείνουν στὴν ἐξουσία, γιὰ νὰ σκοτώνουν τὸ χρόνο τους. Μέσα στὴν Εὐρώπη, σημαίνει ἐφιαλτικὴ λαθρομετανάστευση, ἐκβιασμοί, ἀναξιοπρέπεια, ἀνεργία, ἱστορικὴ εὐθανασία. Ἐκτὸς ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ σωθοῦμε, καταργοῦνται οἱ ρυπαρὲς συνθῆκες, τὸ Ἰσλὰμ ἂς βρεῖ ἄλλη πύλη εἰσόδου.
Καὶ μία καὶ αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἀναθυμόμαστε τὸ «ξόδι» τῆς Μικρασίας, τὴν καταστροφὴ τοῦ ’22, δημοσιεύω κάτι ποὺ ἀναγράφεται στὸ «Χρονικὸν Μεγάλης Τραγωδίας» τοῦ Χρήστου Ἀγγελομάτη, ποὺ δείχνει τὴν ἀγαστὴ συνεργασία τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τῶν Φραγκογερμανῶν γιὰ τὴν ἐξαφάνιση ἀκόμη καὶ τῶν λειψάνων τοῦ Γένους μας. Γράφει στὴν σελίδα 379 ὁ συγγραφέας: «Οἱ παλαιότεροι θὰ ἐνθυμοῦνται τὴν δημοσιευθεῖσαν εἴδησιν εἰς τὰ ἀθηναϊκᾶς ἐφημερίδας, μίαν ἡμέρα τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1924. Τὸ προσεγγίσαν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ἀγγλικὸν πλοῖον "Ζᾶν", μετέφερε 400 τόννους ὀστῶν Ἑλλήνων, ἀπὸ τὰ Μουδανιὰ εἰς τὴν Μασσαλίαν, πρὸς βιομηχανοποίησιν. Οἱ ἐργᾶται τοῦ λιμένος Θεσσαλονίκης, πληροφορηθέντες τὸ γεγονός, ἐμπόδισαν τὸ πλοῖον νὰ ἀποπλεύσει, ἐπενέβη ὅμως ὁ Ἄγγλος πρόξενος καὶ ἐπετράπη ὁ ἀπόπλους». Τὰ πήγαιναν τὰ κόκκαλα τὰ ἱερὰ τῶν σφαγιασθέντων Ἑλλήνων γιὰ "σαπούνι Μασσαλίας". Οἱ Τοῦρκοι τὰ πούλησαν, οἱ Γάλλοι τὰ ἀγόρασαν, οἱ Ἄγγλοι διευκόλυναν καὶ οἱ Γερμανοί, ἀργότερα, μιμήθηκαν. Εἶναι ἀπὸ τὰ λεγόμενα ἀνοίγματα τοῦ δυτικοῦ "πολιτισμοῦ" πρὸς τὸ εἰρηνόφιλο Ἰσλάμ…

11 σχόλια:

 1. Ν' αγιάσει το στόμα σου, δάσκαλε, μας εκφράζεις απόλυτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επιτέλους δάσκαλε πές τα που να πάρει. Φοβόμαστε μη θίξουμε τους ΠΡΟΔΟΤΕΣ που μας κατέστρεψαν. Το ζήτημα είναι ότι εμείς τους ψηφίσαμε. ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ Ο ΒΟΙΔΟΛΑΟΣ;;;;;;;;;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ν' αγιάσει το στόμα σας κ.Δημήτριε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. τι να περιμενεις απο ασπονδυλα ανθρωποειδη τυπου παπανδρεου.........σαμαρα....παγκαλου.........ρουσοπουλου.........βενιζελου......βουλγαρακη κλπ.ολοι κρεμασμα θελουν.ΟΛΟΙ οι προδοτες που σκοτωσαν τα ονειρα των παιδιων μας.και ναι......δεν αισθανομαι ρατσιστης.την ελλαδα που γνωρισα θελω πισω........χωρις αυτους τους μελαμψους που μας επελεξαν γιατι εχουμε πολιτικους χωρις παντελονια......και μας απειλουν μεσα στη χωρα μας........αλλα ο καιρος εγγυς.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ29 Αυγούστου 2012 - 12:07 π.μ.

  Ωραία τα λέει ο αρθρογράφος και μπράβο του.

  Όντως, ελεεινή η εικόνα του ψοφοδεούς και ζητιάνου Έλληνα πρωθυπουργού.

  Έχω μόνο μια διαφωνία με τον αρθρογράφο.

  Η κυρία Μέρκελ ΔΕΝ είναι "νεοναζίστρια".

  Η Μέρκελ στα νιάτα της ανήκε στην ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ νεολαία της Ανατολικής Γερμανίας.

  Μετά την πτώση του κομμουνισμού το γύρισε στην "χριστιανοδημοκρατία".

  Μια πρώην κομμουνίστρια, που τώρα το παίζει "χριστιανοδημοκράτισσα".

  Οι ναζί τουλάχιστον ήταν πιο τίμιοι : μας πολέμησαν ανοιχτά στο πεδίο της μάχης, έκαναν ό,τι έκαναν στην Πατρίδα μας και μετά έφυγαν.

  Τότε ξέραμε ποιος ήταν ο εχθρός, τον βλέπαμε μπροστά μας και τον πολεμούσαμε.

  Σήμερα όλοι αυτοί οι "δημοκράτες" και "σύμμαχοί" μας στην Ευρώπη, μας δολοφονούν με το γάντι και θέλουν να μας πείσουν ότι....μας σώζουν !!

  Πίσω από αυτά τα ψεύτικα χαμόγελα και τις χειραψίες κρύβεται η ΠΡΟΔΟΣΙΑ της Πατρίδας.

  ΜΑΚΑΡΙ λοιπόν να ήταν όντως "νεοναζίστρια" η Μέρκελ και να μας πολεμούσε με τανκς και κανόνια..

  Τότε θα ξέραμε πώς να την πολεμήσουμε.

  Τώρα τι κάνουμε ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ελληνορθόδοξε

  καλώς διόρθωσες το κείμενο του δάσκαλου.

  (Δάσκαλε, Νατσιέ διαθέτεις πατριωτικό ζήλο και πας γυρεύοντας να το φας το κεφαλάκι σου, αλλά τα ελληνικά σου ενίοτε, λυπούμαι που στο επισημαίνω, ξεφεύγουν εις χτυπητά λάθη.
  Λοιπόν η λέξη είναι ψοφο-δΕΗΣ, και όχι ψοφοειδής που έγραψες. Έχω ξαναδεί τέτοια λάθος χρήση λέξεων στα κείμενά σου. Ας συμβουλευόμαστε και κάποιο λεξικό. Είναι χασομέρι, ξέρω, αλλά , πιο ασφαλές.

  Ψοφοδεής είναι ο φοβιτσιάρης από τις λέξεις ψόφος και δέος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε σκέψου μήπως ο δάσκαλος σκόπιμα γράφει ψοφοειδής και δεν θέλει να γράψει ψοφοδεής.

   Ψοφο-δεής σημαίνει ο δειλός, απο τις λέξεις ψόφος και δέος όπως σωστά λές.
   Ψοφο-ειδής είναι μια λέξη ίσως πρωτότυπη απο τις λέξεις ψοφιμι, ψοφισμένος που σημαίνει νεκρός ή άπραγος και τη λέξη είδος, που σημαίνει αυτόν που μοιάζει, έχει το είδος, την μορφή του ψοφισμένου ανθρώπου, ο άπραγος, που μοιαζει με τον πεθαμένο.

   Διαγραφή
 7. Ανώνυμε στις 11:31 π.μ. βλέπεις τα χτυπητά λάθη στο κείμενο και δεν βλέπεις τα ουσιαστικά λάθη που συμβαίνουν και που τα επισημαίνει μ΄ αυτό το κείμενό του ο Δάσκαλος. Ας σταματήσουμε να καταπίνουμε την καμήλα για να μην χάνουμε την ελπίδα μας για το καλύτερο μέλλον της πατρίδας μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. επιτελους αρχησατε να αντιδρατε????!!!!!!!
  ειμαι γαλλιδα χρονια στην ελλεδα και παντρεμενη με ελληνα και ματωνει η καρδια μου με αυτη την κατασταση.... ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ 1821 ???
  καν'τε κατι διωξτε τους , αν ειστε ενωμενοι κανετε θαυματα !!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Και ο λαος μου επι τον οποιον εκληθητο οναμα μου, ταπινωσωσιν εαυτους και προσευχηθωσι,και εκζητησωσιν το πρσωπον μου, και επιστρεψωσιν απο των οδων αυτων των, τοτε εγω θελω απακουσει εκ του ουρανου, και θελω συγχωρησει την αμαρτιαν αυτων, και θεραπευσω την γην αυτων. (β' χρονικον κεφ. 7 χωριον 14) αυτα ειναι τα αιτια της καταστροφης της Ελλαδας μας. Ας ευγει καποιος να το βροντοφωνισει οπως ο δασαλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.