1 Μαρ 2012

Liberation:”Ὁ Ἕλληνας ἄν καί χτυπημένος μέχρι θανάτου, πάντα σηκώνεται”! Ἄρθρο-ὕμνος γιά τήν Ἑλλάδα

Ὄχι, αὐτό πού συμβαίνει στήν Ἑλλάδα, ἄν καί δραματικό, δέν εἶναι μία καταστροφή. Εἶναι ἐπίσης μία εὐκαιρία. Γιατί ἡ δύναμη τοῦ χρήματος ἔχει, γιά πρώτη φορά, ὑπερβεῖ μέ ἔνταση τό ρυθμό τῆς μέχρι τότε σταδιακῆς, σχολαστικῆς καί προσεκτικά ὀργανωμένης καταστροφῆς τοῦ δημόσιου συμφέροντος καί τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Καί σέ μία χώρα τόσο διάσημη γιά τή φιλοσοφία τῆς ζωῆς, στόν ἀντίποδα τοῦ ἀγγλοσαξονικοῦ μοντέλου, καί διάσημη γιά τήν ἀκούραστη ἀντίσταση πού ἔχει φέρει στίς πολλαπλές μορφές καταπίεσης πού προσπάθησαν νά τή χαλιναγωγήσουν. Ὁ Ἕλληνας δέν χορεύει καί δέ θά χορέψει ποτέ στό ἕνα πόδι, οὔτε θά σκύψει δουλικά, ἀνεξάρτητα ἀπό τά καθεστῶτα πού θέλουν νά τοῦ ἐπιβάλλουν. Χορεύει μέ τά χέρια του, σάν νά θέλει νά πετάξει πρός τά ἀστέρια. Γράφει στούς τοίχους αὐτό πού θά τοῦ ἄρεσε νά διαβάσει κάπου ἀλλοῦ. Καίει μία τράπεζα ὅταν δέν τοῦ ἀφήνουν πλέον τήν πολυτέλεια νά ψήσει στήν παραδοσιακή του ψησταριά. Ὁ Ἕλληνας εἶναι τόσο ζωντανός, ὅσο ἡ ἰδεολογία τῆς ἀπειλῆς θανάσιμη. Καί ὁ Ἕλληνας ἄν καί χτυπημένος μέχρι θανάτου, στό τέλος πάντα σηκώνεται. Ναί, ἡ Εὐρώπη τῆς οἰκονομίας ἤθελε νά δημιουργήσει ἕνα παράδειγμα. Ἀλλά μές τόν ἐκνευρισμό της νά χτυπήσει τή χώρα πού φαινόταν ἡ πιό ἀδύναμη στή εὐρωζώνη, μέσα στήν ὑπερβολική της βία, ἡ μάσκα τῆς ἔπεσε. Εἶναι τώρα περισσότερο ἀπό ποτέ, ἡ ὥρα νά καταδείξουμε τό ἀληθινό της πρόσωπο:αὐτό τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Γιατί πρόκειται πραγματικά περί αὐτοῦ. Καί ὑπάρχει μόνο μία ἀπάντηση στόν ὁλοκληρωτισμό: ὁ ἀγώνας, ἐπίμονος καί ἀνυποχώρητος, μέχρι τή...

 μάχη, ἄν χρειαστεῖ, καθώς διακυβεύεται ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη.
Ἔχουμε ἕναν κόσμο, μία ζωή, καί ἀξίες νά ὑπερασπιστοῦμε. Παντοῦ στούς δρόμους, εἶναι τά ἀδέλφια μας, οἱ ἀδελφές μας, τά παιδιά μας, οἱ γονεῖς μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πληγεῖ μπροστά στά μάτια μας, ἀκόμα καί ἄν εἶναι μακριά. Πεινᾶμε, κρυώνουμε καί πονᾶμε μαζί τους. Ὅλα τά χτυπήματα πού δέχονται μᾶς τραυματίζουν ἐξίσου. Κάθε παιδί στήν Ἑλλάδα πού λιποθυμᾶ στό σχολεῖο του, μᾶς καλεῖ στήν ἀγανάκτηση καί στήν ἐξέγερση. Γιά τούς Ἕλληνες, εἶναι καιρός νά ποῦνε ὄχι, καί, γιά ὅλους ἐμᾶς, ἦρθε ὁ καιρός νά τούς ὑποστηρίξουμε. 
Ἐπειδή ὁ ἑλληνικός λαός σήμερα ἡγεῖται τῆς μάχης κατά τοῦ οἰκονομικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, πού καταστρέφει παντοῦ τή δημόσια περιουσία, ἀπειλεῖ τήν καθημερινή ἐπιβίωση, διαδίδει τήν ἀπόγνωση, τό φόβο καί τήν ἀποχαύνωση μέσα ἀπό ἕναν πόλεμο ὅλων ἐναντίον ὅλων. Πέρα ἀπό ἕναν συναισθηματικό θυμό πού ἐκτονώνεται μέ τήν καταστροφή τῶν συμβόλων τῆς καταπίεσης, ἀναπτύσσει ἕναν διαυγῆ θυμό, τῶν ἀγωνιστῶν πού ἀρνοῦνται νά στερηθοῦν τήν ἴδια τούς τή ζωή πρός ὄφελος τῆς τραπεζικῆς μαφίας καί τῆς λογικῆς της, αὐτῆς τοῦ “τρελοῦ χρήματος”.
Μέ τίς συνελεύσεις τῆς ἄμεσης δημοκρατίας, τό κίνημα τῆς πολιτικῆς ἀνυπακοῆς, τό κίνημα “Δέν πληρώνω” καί τίς πρῶτες ἐμπειρίες τῆς αὐτοδιαχείρισης, μία νέα Ἑλλάδα ἀναδύεται αὐτή τή στιγμή, πού ἀπορρίπτει τήν τυραννία τῆς ἀγορᾶς γιά λογαριασμό τῶν ἀνθρώπων. Δέν γνωρίζουμε πόσο καιρό θά πάρει γιά τούς ἀνθρώπους νά ἐλευθερωθοῦν ἀπό τήν ἐθελοντική δουλεία τους, ἀλλά εἶναι βέβαιο ὅτι, ἀντιμετωπίζοντας τή γελοιότητα τῆς πελατειακῆς πολιτικῆς, τῶν διεφθαρμένων δημοκρατιῶν, τόν τραγελαφικό κυνισμό τοῦ κράτους τῶν banksters (τραπεζική μαφία), θά ἔχουμε μόνο τήν ἐπιλογή -ἐνάντια σέ κάθε ἐκβιασμό- νά διαχειριστοῦμε τίς ὑποθέσεις μᾶς ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.
Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τό παρελθόν μας.
Εἶναι ἐπίσης τό μέλλον μας.
Ἀνακαλύψτε τήν ξανά μαζί της!
Τό 2012 ἄς γίνουμε ὅλοι Ἕλληνες!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.